Sluit [X]   
 

Historicus Ros in 2006: vertaling 'Patriotten 1787' gepubliceerd op Stelling van Amsterdam

© 1999-2019, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 2-11-2019

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 484

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
21ste jaargang, nummer 484, 18 december 2019

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

-

Nieuw in die collectie is een enveloppe, die in 1915 verzonden is van Fort aan de St. Aagtendijk.

Lees deze nieuwsbrief op: http://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2019/nieuwsbrief-484/

[ALT TEKSTEN]
[GEEN U ALLEEN JE]
[VOORKEUR REDIRECT URLS]
[LUCHTFOTO'S GEBRUIKEN]
[AFBEELDINGEN 320x240, MAX 420PX]
[VIDEO? MAX 420PX]
[SPELLINGCONTROLE]
[HTACCESS LINKS AANPASSEN]
[STVA FORUM PLAATSEN]
[FORTIFICATIEFORUM PLAATSEN?]
[IFTHENISNOW PLAATSEN]
[SLO PLAATSEN]
[EVT EVENEMENT FACEBOOK PLAATSEN]

Wil jij een artikel over militaire historie schrijven voor deze nieuwsbrief? Of heb je tips en wensen voor artikelen? Laat het ons dan weten!

[De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op ?? ??? verschijnen.]
[Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.]

Veel leesplezier!
René Ros
http://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

-

 

“Hij blijkt een bet-overgrootvader van me te zijn!”

Tekst: René Ros (Kenniscentrum Waterlinies).
Foto: Raymond Gaveel (Doc.StvA).
Met dank aan: Henk van Amerongen, Otto Bodemeijer, Jan Brilleman, Ben Hermans en Aad Möntemann.

In 2019 heeft het Kenniscentrum Waterlinies de fortwachter-registers 1852-1940 gedigitaliseerd. Het doel was om landelijk de namen openbaar te maken en een verband te leggen tussen militair erfgoed en genealogie. Het register is nu on-line raadpleegbaar.

Fortwachters Register in het Nationaal Archief.“Hij blijkt een bet-overgrootvader van me te zijn!” schreef Marco Lauret van Fortbrouwerij Duits & Lauret op Fort bij Everdingen. We hadden hem een van de gevonden namen voorgelegd en het gaat om Johannes Hendrikus Lauret die fortwachter in Weesp en Ellewoutsdijk was. We hopen op veel meer van dit soort vondsten en zeker als daardoor foto’s en documenten in families opduiken en verklaard kunnen worden.

Door het project zijn er ook min of meer onbekende locaties in beeld gekomen zoals verdwenen kustbatterijen bij Rockanje en op Vlieland. Maar ook legerplaatsen zoals de Legerplaats bij Donderen (Drenthe) waar de schietbanen nog in het terrein te herkennen zijn als wandelbos “Koegelbargen”. Tevens bleek de functie van militaire sluiswachters bestaan te hebben.

De bronnen zelf zijn niet compleet, soms overlappend, bevatten fouten en zijn handschreven met doorhalingen zodat het niet eenvoudig is om een volledig betrouwbare digitalisering uit te voeren. Bovendien zijn de namen van de forten in de loop der tijd op verschillende manieren geschreven.
Dank aan de vrijwilligers die veel moeite hebben gedaan om de data zo goed mogelijk in te voeren. Tevens dank aan het Nationaal Archief voor de medewerking en het Centraal Bureau voor Genealogie voor toestemming om naar hun website te verwijzen voor meer informatie.

We blijven de gegevens verder verrijken en nog niet alle informatie is daardoor beschikbaar. Maar vanaf 11 december is het online Fortwachters Register te raadplegen, via de website van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam.
Ben je geïnteresseerd in forten, dan geeft het je een lijst van fortwachters. Ben je bezig met stamboomonderzoek, dan levert het nieuwe aanknopingspunten op. Ga op digitale ontdekkingstocht!

Fortwachters Register (nieuw)
Kenniscentrum Waterlinies
- Stelling-specialist

 

Korporaal Blokpoel

Tekst: René Ros (Doc.cent. StvA).
Met dank aan: Raymond Gaveel (Doc.cent. StvA).

Een zakboekje werd on-line aangeschacht en weer werd gehoopt dat daarmee weer een persoonsnaam aan een fort gekoppeld kon worden. Maar dat gaat dus niet altijd op...

In het zakboekje bleek weinig informatie te staan en veel verder dan de eenheid '2e Regiment Vesting Artillerie, Depot Bataljon, 3e Compagnie' kwam het niet. In het Nationaal Archief kon zijn controlelijst helaas niet gevonden worden. En omdat Martinus Hermanus Blokpoel in Twisk is geboren, is het moeilijk meer archiefstukken over hem te vinden. In 1914 trouwde de, dan 24-jarige, in Amsterdam en ging er ook wonen, waarna drie kinderen werden geboren.

Maar goed, zijn naam is genoteerd. Vastgelegd in de database zodat ik zijn gegevens kan vinden als ik ooit nog op de naam stuit. En op de website zodat anderen, wellicht met aanvullende informatie, hem én mij kunnen vinden?

Korporaal Blokpoel

 

Wachter Kruishaar

Tekst: René Ros (Doc.cent. StvA).
Met dank aan: Huib ter Haar (Doc.StvA), dhr. B.J. Kruishaar en Lidy Altena-Kruishaar.

Wachter Kruishaar met zijn vrouw.En dan zit je daar, in een verzorgingshuis in Uithoorn, tegenover een alleraardigste 95-jarige meneer. Naast hem, zijn dochter die helpt vanwege zijn slechthorendheid en met het ophalen van eerder vertelde herinneringen.
Deze kwetsbare meneer is ooit ook een kind, jong volwassene en een man in de kracht van zijn leven geweest. Net als zijn vader. Het werd een nederige oefening over een zwaar leven en vergankelijkheid.

Per e-mail hadden we begrepen dat hij, Bertus Kruishaar, zoon van een fortwachter van 'Fort Bijlmer' was. Eenmaal aan de koffie bleek het om het naastgelegen munitiemagazijn te gaan. Dat vinden sommigen misschien een tegenvaller, maar het bleek een zeldzaam verhaal over het toenmalige 'sociale vangnet'.

Zijn vader Jan was 20 jaar oud, toen hij een dienstverband bij de veldartillerie in Amersfoort aanging. Daar hebben we helaas geen archiefstukken over gevonden. Volgens zijn zoon werd hij doof en daarmee ongeschikt voor de dienst. Vader solliciteerde op de functie van wachter van het Magazijn Venserpolder en werd daar in 1930 aangenomen.
Uit recent geraadpleegde archiefstukken over militaire wachters, blijkt dat de verbetering van sociale omstandigheden een rol speelde bij het benoemen van wachters. Zijn doofheid zal een rol gespeeld hebben in zijn aanstelling die hem een rustige, betaalde functie binnen het leger bood. Dat was destijds een beter vangnet dan voor de normale burger.
Zoon Bertus was in 1923 geboren en groeide vanaf zijn zevende jaar op op het afgelegen magazijn. Leeftijdsgenoten waren de kinderen van de fortwachter van 'Fort Bijlmer' en kinderen van landwerkers waaronder Levie Blaauw (*1927).

Van de Duitse inval werd in de Venserpolder weinig gemerkt. Maar vader Jan wilde niet onder de Duitsers werken, zodat het gezin naar Amsterdam verhuisde. Na de oorlog kreeg hij zijn functie en dienstwoning weer terug.
19 Jaar oud werd zoon Bertus gedwongen in Duitsland tewerkgesteld. Hij leerde er zijn Oekraïnse vrouw kennen en keerde met haar naar het bevrijde Nederland terug. Maar in de Koude Oorlog getrouwd zijn met een "russin" bleek niet gemakkelijk. Zijn jeugdvriend Levie was in Auschwitz om het leven gekomen, iets dat hem tot op de dag van vandaag pijn doet. Anderzijds hoorde hij de executies van landverraders op Fort Bijlmer.
Deze samenvatting doet hem duidelijk enorm tekort maar we moeten het hierbij laten.

Dankzij zoon Bertus kon een biografie, met meer details, opgesteld worden over zijn vader Jan. Of, zoals een kleindochter daarover schreef: "Onze lieve en “bescheiden" opa is toch nog (terecht) over het voetlicht gebracht. Mooi!".

Wachter Kruishaar (nieuw)
Magazijn Venserpolder
Sectorpark Ouderkerk, Afdeling Munitie ('Fort Bijlmer')
Munitiemagazijn bij Spaarnwoude
Levie Blauw op website Joods Monument

 

Fijne feestdagen

Besneeuwde kazemat Uitermeer met grenspaal.Mede namens de andere betrokkenen van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam wens ik alle lezers fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig 2020!

Heel veel dank aan de vrijwilligers, sponsors en donateurs die het werk ook dit jaar hebben ondersteund.

Team
Sponsors

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)