Sluit [X]   
 

Magazijn voor Bijzondere Opkomst in 1988: gekraakt te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 443

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
18de jaargang, nummer 443, 14 december 2016

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Na de magere vorige nieuwsbrief weer een redelijk normale. Met het eerste en laatste artikel over twee militairen Frederik van Monsjou en hoe hun identieke naam boven water is gekomen. Tevens een eigen bespiegeling over de wijziging van de publiekscommunicatie en nieuws over twee uitgegraven kazematten. En een kort verslagje over een zeer geslaagd symposium over de Stelling en de NHW.
En omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar is, wordt afgesloten met een kerstgroet.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-443/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Bijdragen graag bij eerste gelegenheid toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- De afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe sponsors bij gekomen en hebben bestaande sponsors hun ondersteuning weer een jaar verlengd. Heel veel dank voor hun steun waardoor de website in de lucht gehouden kan worden!
Kijk eens wie de sponsors zijn op onze Sponsors-pagina. Hoort uw organisatie daar eigenlijk ook niet tussen te staan?

- Maas+de Natris, het bureau voor militaire geschiedenis, is al veel langer partner maar nu eindelijk, met een link naar hun nieuwe website en logo, vermeld op onze Partners-pagina.

- Vroeger vond ik het veel belangrijker en hield ik het goed in de gaten. Nu blijkt dat al in september 2016 de totale bezoekenteller sinds 1999 de 1.250.000 is gepasseerd. Waar is het kratje Stelling-bier?

- Van de twee militairen Van Monsjou die in deze nieuwsbrief aan bod komen, worden geen uitgebreidere biografieën op de website geplaatst. Dat komt door slechte ervaringen met recent weer een mooi voorbeeld: de hemel in geprezen, zou betrokken worden bij een project, niets meer vernomen en vervolgens verschenen enkele van mijn biografieën met slechte bronvermelding in idem publicatie.
Op deze manier gaat het nog heel lang duren voor de motivatie terugkeert om meer informatie openbaar te delen...

- Een heel leuke video-presentatie over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gebaseerd op het boek 'Defending Neutrality' van Wim Klinkert?
Armed Neutrality - The Netherlands In WW1 I THE GREAT WAR Special

 

"Infanteristen in de looppas"

Tekst: René Ros.
Foto: collectie René Ros.

prentbriefkaart "Infanteristen i.d. looppas"Onlangs werd een prentbriefkaart "Infanteristen i.d. looppas" vanwege de afbeelding aangeschaft. Alhoewel ik vermoed dat de foto in Spaarndam is gemaakt, wordt helaas geen locatie op de kaart genoemd. Maar de handgeschreven tekst bleek interessanter dan de afbeelding.

De kaart is op 8 augustus 1905 verzonden door F. van Monsjou vanuit het Militair Hospitaal Amsterdam. De ontvanger is Maria van Monsjou per adres G. Keur te Zandvoort waar ze wellicht in de huishouding werkte.

"Lieve Zus, ik dank je voor die mooie aanzicht die je me gestuurd hebt.
De brief en krant van Moe heb ik ontvangen. Morgen zal ik er op antwoorden ik heb er tijd genoeg voor.
Jammer dat jullie tijd al haast om is. 't Spijt mij ook. Er is evenwel geen sprake van dat ik nog eens zou kunnen overwippen. Weest allen hartelijk gegroet van je liefh. br. Fré."

Op het Internet werden drie personen met de naam Frederik van Monsjou gevonden. Een daarvan is in 1831 geboren en echt te oud om de schrijver te kunnen zijn.
Een naamgenoot die in 1866 geboren is, zou 39 jaar oud zijn bij het versturen van de kaart. Het is daarom onwaarschijnlijk dat hij als dienstplichtige op herhalingsoefening was en in het militair hospitaal terecht kwam. Bovendien was hij vrijgesteld wegens broederdienst. Maar hij is wel de enige met een zus met de naam Maria. Wellicht werkte hij in het hospitaal?

Vervolg in artikel "Losse flodders - Zeven mobilisatie-krabbels".

 

Wisseling van de wacht bij de communicatie

Tekst: René Ros.
Foto: Stichting Liniebreed Ondernemen, Yon Gloudemans.

Groepsfoto deelnemers Stichting Liniebreed OndernemenNa exact 10 jaar zal stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland per 1 januari as. niet langer in opdracht van de provincie Noord-Holland de promotie en publiekscontacten voor de Stelling van Amsterdam verzorgen.
De organisatie fuseert met Stichting Nationaal Museumfonds en de stichting wordt opgeheven. Ook de spin-off CultureBase, met de UITinNoord-Holland website, stopt haar werkzaamheden.

Vanaf het begin leek men aanhanger van de not-invented-here filosofie met bijvoorbeeld een Engelse naam voor de Stelling die afweek van waarmee we bij de UNESCO staan genoteerd. Door fortbeheerders werd 'uit de hoogte doen' ervaren.
Persoonlijk merkte ik dat doordat ze geen kennismakingsgesprek aangingen en zelfs met een schriftelijke overeenkomst was er geen samenwerking. U zult begrijpen dat ik niet rouwig ben, toch wil ik zeker niet natrappen maar juist de blik op de toekomst richten.

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) - al actief in de Nieuwe Hollandse Waterlinie - gaat de werkzaamheden overnemen en onder andere de recreatieve Stelling-website verzorgen. Dit past helemaal in de opmaat naar het samengaan van de Stelling en de NHW tot één werelderfgoedmonument.
De afgelopen anderhalf jaar heb ik ervaren dat SLO zowel inhoudelijk als technisch op een heel andere basis opereren. Ik verwacht dan ook dat het voor alle partijen in de Stelling - mijzelf niet uitgezonderd - een verbetering zal zijn en wens SLO succes met deze nieuwe uitdaging!

Cultuurcompagnie Noord-Holland
Culturebase
Stichting Liniebreed Ondernemen
Artikel 'Samenwerking met Liniebreed Ondernemen' in Nieuwsbrief 427 (2015)

 

Uitgegraven beton bij Muiden

Tekst en foto: René Ros.
Met dank aan: Hijlke Bakker (Stichting Menno van Coehoorn), Otto Bodemeijer, Eric ten Brummelhuis (provincie Noord-Holland).

Bij het verwijderen van het oude tracé van de snelweg A1 is bij de vroegere afslag Muiden-Oost de groepsschuilplaats M2 helemaal bovengronds gekomen. Voorheen stak het dak boven het maaiveld uit en was met gras bedekt. Maar ook de G-kazemat is na al die jaren weer in de buitenlucht te zien!

G-kazemat en groepsschuilplaats net onder de grond vandaan.De groepsschuilplaats model P uit 1939-1940 was een redelijk opvallende heuvel aan de oprit richting Amersfoort. Alleen de betonnen koon waarin de periscoop had moeten komen was in het gras zichtbaar.
Elke nieuwe partij die door Rijkswaterstaat werd ingehuurd voor bermmaaien opperde om dat heuveltje wel even weg te halen maar bedacht zich snel.
Uit tekeningen en oude foto's was ook bekend dat er vlakbij een G-kazemat heeft gestaan. Het was alleen onduidelijk of deze gesloopt was of ondergronds nog aanwezig. Totdat deze in november 2016 met de groepsschuilplaats van het zand werd ontdaan.

In het verleden heeft de stichting Menno van Coehoorn getracht de groepsschuilplaats als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) een status als Rijksmonument te geven. Omdat het ondergronds lag pastte het echter niet in de aanwijzingscriteria die de RCE hanteert.
De lezer zou kunnen denken dat ze nu toch een Rijksmonument-status kunnen krijgen en bovendien meegenomen kunnen worden in het UNESCO-nominatiedossier voor de NHW. Maar dat blijkt - net als andere objecten - niet het geval en wordt door Stichting Menno van Coehoorn geprobeerd om ze gemeentelijk monument te laten worden.
De verse fusie-gemeente Gooise Meren weet nog niet wat ze met de kazematten willen doen maar sloop is niet noodzakelijk en soortgelijke schuilplaatsen en kazematten staan ongebruikt in de velden.

Kazematten Muiden

 

Symposium Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ambtenaar Han Nijssen, dir. Herstelling Albert van der Lugt en Joop van Hurk (beide functies).
Op 1 december jongstleden was er in Hilversum een symposium met de titel 'Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie', georganiseerd door de provincie Noord-Holland. De lunch en borrel waren mooie gelegenheden om vele bekenden te spreken en voor sommigen was het een echte reünie. Maar het was vooral een evenement om de betrokkenen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in contact te brengen van die van de Stelling; een voorbereiding op de gemeenschappelijk UNESCO-status.

Met interviews werden een aantal mensen als 'Iconen van de Stelling van Amsterdam' op het podium geplaatst om te vertellen over hun inspanningen. De voormalige gedeputeerde Frieda van Diepen en de huidige gedeputeerde Joke Geldhof spraken over het behalen en behouden van de UNESCO-status. Frank Bart (Fort Resort Beemster), Tom van Nouhuys (Stichting Forteiland Pampus) en Albert van der Lugt (Stichting Herstelling) vertelden over hun hoogte- en dieptepunten.
De rol van vrijwilligers werd wel een aantal maal geroemd maar in de zaal zaten weinig vrijwilligers en op het podium ontbraken die helemaal. Als een vrijwilliger voor het podium was uitgenodigd had hij/zij best een vrije dag of inkomstenderving willen opofferen.

Na de lunch waren er een aantal workshops die vooral voor overheidsdienaren van nut leken. In een plenaire afsluiting werden de twee Noord-Hollandse gezagdragers door het Linieteam NHW verrast met een mooi sieraad in de vorm van beide waterlinies. Grappig was dat de IJsselmeerdijk was vergeten en de Stelling daardoor geen kring was.
Tenslotte werd de 'Ballade van het Werelderfgoed' door geoefende zangers en het ongeoefende publiek uitgevoerd. De dag was geopend met de onderstaande mooie maar snelle video over 20 jaar UNESCO Werelderfgoed.

De Stelling van Amsterdam 20 Jaar UNESCO Werelderfgoed from Huib J. Lirb on Vimeo.

Gedeputeerde Frieda van Diepen
Directeur Van der Lugt

 

"Losse flodders - Zeven mobilisatie-krabbels"

Foto: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden.

Frederik van Monsjou (geb. 1884)Een andere Frederik van Monsjou werd in 1884 geboren en die bleek directer met de Stelling te maken hebben. Hij was houtimporteur en consul van Letland maar ook schrijver van artikelen en cabaretliederen. Tevens was hij medewerker van het humoristisch-satirisch tijdschrift "De Ware Jacob" onder o.a. redacteur Koos Speenhoff.

Het bleek nu dat niet alleen Theo Thijssen over zijn mobilisatie in de Stelling had geschreven. Online was een boekje van Van Monsjou uit 1915 te koop getiteld "Losse flodders - Zeven mobilisatie-krabbels". Hij geeft geen precieze locaties maar de Haarlemmermeer en Aalsmeer worden genoemd.
Het zijn beschrijvingen van grappige gebeurtenissen tijdens zijn mobilisatie. Een kort citaat luidt:

"Ja maar, ik dacht..." verontschuldigde hij zich.
"Je moet niet denken", onderbrak de luitenant hem. "je hebt eenvoudig je dienst te doen. Je hersens worden in het Amstel-hotel bewaard!"
In het Amstel-Hotel zijn n.l. de bureaux van den Commandant der Stelling van Amsterdam.

En zo leidde een weinig bruikbare prentbriefkaart tot een heel mooi verhalen boekje...

Frederik van Monsjou in Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden
Overste-zanger Koos Speenhoff

 

Feestdagen

Besneeuwde molen aan de Vecht in Weesp.Mede namens de andere betrokkenen van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam wens ik alle lezers fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig 2017!

Bijzondere dank aan de twintig intimi en raadgevers die mij het afgelopen jaar met veel goede en welgemeende adviezen hebben gesteund.
Ook heel veel dank aan de sponsors en donateurs die het werk op een financiële manier hebben ondersteund.

Team
Sponsors

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)