Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 442

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
18de jaargang, nummer 442, 16 november 2016

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Een korte nieuwsbrief deze keer, slechts drie artikelen, dus geen probleem om ze allemaal te lezen...
Begonnen wordt met een bericht van het Hembrugmuseum over verregaande samenwerking met het Zaans Museum. Daarna een bezoekverslag over een fort nabij Namen in Belgié. En tenslotte een uitleg waarom deze nieuwbrief zo kort is en een oproep om te helpen.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2016/nieuwsbrief-442/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 14 december verschijnen.

Veel leesplezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Het gebeurd zelden dus het is altijd leuk om een reactie op een nieuwsbrief te ontvangen! Deze keer een reactie op het artikel 'Dekkingen van beton' in Nieuwsbrief 439 waarin gidsen aangaven zich te kunnen vinden in de redenatie en bij rondleidingen voortaan niet meer over zand maar over bekisting te vertellen. Goed om te horen!

- Op 8 december aanstaande is het 10 jaar geleden dat de vertaling van een Pruisisch verslag verscheen over de in 1787 door Patriotten verdedigde stad Amsterdam. Meerdere mensen hebben veel tijd aan de vertaling besteed. Als u het document niet kent, klik eens op onderstaande link om het te bekijken.
Patriotten

 

Samenwerkings­overeenkomst Hembrugmuseum

Tekst: samenvatting nieuwsbrief Hembrugmuseum

Ondertekening overeenkomst Hembrugmuseum.Donderdag 13 oktober 2016, was voor het Hembrugmuseum en in het bijzonder voor Peter de Vries een memorabele dag. Zijn lang gekoesterde wens om erkenning van zijn missie, werd met het feestelijk ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst bezegeld.
Het borgen van het verhaal van HEMbrug voor de toekomst. Een verhaal van mensen, eigenstandige bedrijfscultuur, productielijnen, gebouwen en monumentaal groen in veranderende tijden. Zijn wens om het verhaal van het gehele terrein als ensemble, met zijn collectie als handvat voor uiteenlopende verhaallijnen, te kunnen tonen op een permanente locatie, werd werkelijkheid.

Met deze ondertekening droeg Peter de Vries tevens zijn privé-collectie over aan het Zaans Museum (ZM), dat daarbij garant staat voor de collectiewaardering door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE volgende nieuwsbrief meer hierover), de collectieregistratie, de collectiepresentatie op een permanente locatie, die voldoet aan de eisen van deze tijd en van de landelijke normering van de Museumvereniging. Daarnaast is het ZM straks ook eindverantwoordelijk voor de communicatie over en organisatie op de nieuwe locatie.
Er is lang toegewerkt naar deze dag. Door onze vrijwilligers, ons bestuur en onze samenwerkingspartners: de gemeente Zaanstad als facilitator en hoofd-financierder van het proces, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als eigenaar van het terrein, en het Zaans Museum.

N.B. René Ros: ik heb Peter de Vries in een persoonlijke e-mail van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en de grote erkentelijkheid voor zijn jarenlange werk die eruit blijkt en die ik van harte onderschrijf.

Volledige nieuwsbrief Hembrugmuseum

 

Fort de Saint Héribert

Tekst en foto's: René Ros.

Poterne Fort de Saint Héribert naar contrescarpkoffer.Waar in Nederland kan je nou nog een afgelegen en verlaten gebouw in waar je schoenen viezer worden? Waar je in een ondergronds gebouw kan via maar één enkele toegang? Dat kan nog in België.

Enige tijd geleden bezocht ik het Fort de Saint Héribert ten zuidwesten van Namen, een van de negen forten van de Versterkte Positie van Namen. Naar ontwerp van Brialmont werd deze tussen 1880 en 1890 aangelegd richting de Fransen terwijl dezelfde tijd de Versterkte Positie van Luik gebouwd werd richting de Duitsers. De al bestaande Stelling van Antwerpen had de functie van nationaal reduit en lag aan de Engelse kant van het land.

Het begint al eigenaardig met de navigator instellen met een ander adres dan het werkelijke adres om toch bij de toegangsweg uit te komen. In de grasberm parkeren en dan een korte wandeling over een opgedroogd modderpad door een fraai, ruig bos. En plots is het pad bestraat en helt naar beneden onder het maaiveld. Een vervallen maar mooi en imposant poortgebouw is zichtbaar.
Het poortgebouw is de laatste jaren weer uitgegraven en binnen zijn schilderingen, restanten van douches enzovoort te zien. Een stukje van de achterliggende droge gracht is open gegraven. De rest van de droge gracht van het driehoekige fort met zijdes van 300 meter ligt verder nog vol met afval en grond.

Hal van Fort de Saint Héribert.Het hoofdgebouw is nog geheel ontoegankelijk maar wel kan het in 1940 toevoegde gebouw met zeven geschutskoepels van verschillend kaliber betreden worden. Alles van metaal is uiteraard verdwenen maar ondergronds is een grote hal toegankelijk evenals een lange, steeds lagere, poterne maar een contrescarpkoffer voor mitrailleurs.

Een bezoek is op specifieke dagen mogelijk en zeker aan te bevelen! Rij er desnoods speciaal een dagje heen en bezoek ook de schitterend gelegen citadel in Namen zelf!

Fort de Saint-Héribert

 

Graven zoeken van militairen

Naast uitzoekwerk in de bibliotheek op Fort Uitermeer en allerlei kleine zaken, zoals vragen beantwoorden, wordt er momenteel veel tijd gestopt in een lijst van ruim 1.000 soldaten die in een archief zijn opgedoken. Er zijn al heel veel interessante, menselijke zaken gevonden. Dat kost nogal wat tijd zodat er in deze nieuwsbrief minder artikelen zijn dan gebruikelijk.

Graf van Johannes Paulus Schijff in Uithoorn.Het duurt nog even voordat er meer informatie over in een thema-nieuwsbrief zal verschijnen. Wel kan alvast verteld worden dat inmiddels 122 graven van de militairen achterhaald zijn. Deze liggen op 77 begraafplaatsen in tien provincies. Het bestaan van twee graven is inmiddels vastgesteld, van 113 is nog onvoldoende zekerheid of het graf er nog is terwijl er in ieder geval zeven zijn geruimd.

Het lijkt ons interessant en daardoor nuttig om te weten of hun graven daadwerkelijk nog aanwezig zijn.
Wilt u wellicht bij een begraafplaats bij u in de buurt kijken of een graf er nog is? Zeker als u buiten de regio Amsterdam woont is dat een grote hulp en gaat het om weinig graven per begraafplaats.
Interesse om een kleine bijdrage te leveren? Door de graven te fotograferen en GPS-locatie vast te leggen? Lees dan eens het forumbericht dat hieronder genoemd wordt en kijk in de lijst van begraafplaatsen of er een bij u in de buurt ligt.

Bericht 'Eerste van 122 graven Stelling-soldaten' op Stelling Forum

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)