Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 429

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
17de jaargang, nummer 429, 18 november 2015

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief is een vroege afsluiting van het jaar. Eerst een paar korte feitjes en bedankjes. Daarna een verhuisbericht, nieuws over donateurs en alvast de eindejaar-wensen.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2015/nieuwsbrief-429/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Bijdragen graag bij eerste gelegenheid toezenden.

Veel plezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Er is sinds kort een nieuw en nog makkelijker adres om de website over de Stelling te onthouden: stelling.amsterdam

- We zijn op zoek naar een vrachtwagen met kraan om een aantal zware voorwerpen over korte afstand te verplaatsen. Wie kan ons helpen om dit voor kostprijs te doen?

- Stichting Fort Penningsveer bestaat 30 jaar en vierde dat op 22 oktober jl. met een feestelijke receptie met overhandiging van de eerste exemplaren van een mooi boekje over hun geschiedenis. Tevens werd onze luchtfototentoonstelling in de poterne geopend. Een extra foto van Fort bij Penningsveer is toegevoegd aan deze tentoonstelling en die siert ook de voorkant van het boekje.
Stichting Fort Penningsveer

- Het Kenniscentrum Waterlinies vierde 200 jaar Nieuwe Hollandse Waterlinie op 5 november jl. met een interessant symposium op Fort bij Vechten. Dank voor de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn!
Kenniscentrum Hollandse Waterlinies

- De Contactdag Vestingbouwkundige Organisaties wordt jaarlijks door de stichting Menno van Coehoorn georganiseerd. De contactdag op 7 november jl. in de commandobunker in Grou, was zeer geslaagd. De locatie was een bezoek waard maar ook prettig met enkele partijen gesproken over samenwerking.
Stichting Menno van Coehoorn
Commandopost Grou

- Onlangs is het boek 'Grensleven' (1936) aangeschaft, verhalen van een Amsterdamse soldaat langs de Belgische grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met een paar mooie en heftige verhalen die het voorlezen waard zouden zijn.
Over de auteur Fr. van de Vrande is een korte biografie opgesteld. Naar zijn eerdere boek 'Pijn en Gijn' (ca. 1930) wordt nog gezocht...
Soldaat? Van de Vrande

 

Verhuizing

Luchtfoto van de Heemraadweg in Weesp."Als ik de uren die ik sinds 1998 aan mijn hobby besteedde, aan mijn werk had besteed dan had ik mijn gezin een andere woning kunnen geven."
Het is een zin die ik een paar maal heb durven uitspreken terwijl ik weet dat het geheel mijn eigen verantwoordelijkheid is. Ondanks alles is het dan toch gelukt!

Half december gaat mijn gezin verhuizen naar een andere woning in dezelfde plaats Weesp. Het adres Heemraadweg te Weesp wordt voor papieren correspondentie vervangen door een postbus. Website, e-mail, Skype etcetera blijft (gelukkig) ongewijzigd.

Alle documenten en voorwerpen van het Documentatiecentrum liggen al elders in opslag. Deze zullen geen plaats meer in het woonhuis krijgen. Ik zoek al een paar jaar naar een passende locatie waar deze zaken toegankelijker zijn voor geïnteresseerden. Helaas is het nog niet gelukt om een locatie te vinden en de spullen blijven daarom in de opslag.

Mocht er onder de lezers iemand zijn die geen persoonlijk verhuisbericht heeft ontvangen maar die wel wil ontvangen en/of wil helpen verhuizen, dan verneem ik graag spoedig van hem/haar.

Contact Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

 

Donateurs verlotingen

Harnas voor de hoofdstadOnder de donateurs worden onregelmatig verlotingen gehouden. Onlangs hebben twee donateurs ieder twee vrijkaarten voor een bezoek aan Forteiland Pampus ontvangen.

Ook zijn vier exemplaren van het boek 'Harnas voor de hoofdstad' verloot. Drie exemplaren waren beschikbaar gesteld door Cor Wagemakers, vm. secretaris Stichting Stelling van Amsterdam. Het vierde exemplaar was van wijlen mijn schoonvader.

Ook deze website steunen én deelnemen aan verlotingen? De jaarlijkse donateursdag bijwonen? Wordt dan donateur!

Doneren
Cor Wagemakers
Forteiland Pampus
Harnas voor de Hoofdstad

 

Feestdagen

Besneeuwde molen aan de Vecht in Weesp.Mede namens de andere betrokkenen van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam wens ik alle lezers fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig 2016!

Bijzondere dank aan de 20 intimi en raadgevers die mij het afgelopen jaar met veel goede en welgemeende adviezen hebben gesteund.
Ook heel veel dank aan de sponsors en donateurs die het werk op een financiële manier hebben ondersteund.

Team
Sponsors

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)