Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 427

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
17de jaargang, nummer 427, 16 september 2015

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Het nieuwe Waterliniemuseum kent geen gelijke en wordt binnenkort geopend met een speciaal weekeind. De tentoonstelling is vernieuwend en de 50 meter lange inundatie-maquette is gewoon buiten en buitengewoon. En met deze nieuwsbrief valt die informatie zo maar op uw virtuele deurmat!
Een lezing en een speciale rondleiding op het Hembrugterrein is heel iets anders maar niet minder leuk. Lees het tweede artikel en meld u dan gerust aan. Met Stichting Liniebreed Ondernemen is een interessante samenwerking gestart, hetgeen in het derde artikel wordt uitgelegd.
We wijzen de lezers ook graag weer even op de luchtfoto's van de Stelling-forten die je on-line kunt aanschaffen. En tenslotte een artikel over een mysterieuze steen in een bomvrij munitiemagazijn.

Deze nieuwsbrief lijkt weer een normale nieuwsbrief maar is dat niet. Een aantal artikelen zijn de afgelopen maanden opgespaard en er zijn een aantal activiteiten met partijen waar goed mee is samen te werken.
Het is nogal druk met werk en privé zodat er niet veel tijd is voor de hobby. Ik ben dan ook heel blij dat ik geen activiteiten in september meer organiseer.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2015/nieuwsbrief-427/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Bijdragen graag bij eerste gelegenheid toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Feestelijke openingsweekend Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Bron: persbericht Waterliniemuseum Fort bij Vechten d.d. 3-9-2015
Foto's: René Ros (Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam).

Deel van de tentoonstelling Waterliniemuseum tijdens het inrichten.Vanaf zaterdag 10 oktober opent Waterliniemuseum Fort bij Vechten de deuren voor het publiek. Met de opening van dit museum is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een icoon rijker. In dit eerste weekend wordt dit gevierd met extra programmering en avondopenstelling op de zaterdag.

Het museum laat de bezoekers de geschiedenis van de grootste verdedigingslinie van Nederland zien en ervaren. ‘Hoe water een wapen werd’, vertelt de tentoonstelling ‘Sterk Water’ in het nieuwe museumgebouw, ontworpen door architect Anne Holtrop. De 50 meter lange openlucht maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan net als de echte waterlinie onder water worden gezet. In een virtuele waterlinie vlucht zweef je zelf over de gehele linie.

Naast het nieuwe museumgebouw is ook het fort te ontdekken. Bezoekers kunnen de tentoonstellingen ‘De Romeinen’ en ‘Lummelen in de Linie’ over het leven op het fort tijdens WO I bezoeken en de krachtpatsers van de natuur rondom het fort ontdekken. Ook is te zien hoe Fort bij Vechten eruitzag toen het net was gebouwd. Architect Penne Hangelbroek heeft op het fort in een ‘strook’ van 80 meter breed de situatie van circa 1880 gereconstrueerd.

Deels gereconstrueerd reduit van het Fort bij Vechten.Naast de vaste programmering in het Waterliniemuseum staan er speciaal voor het openingsweekend extra activiteiten op het programma. Op zaterdag 10 oktober is het Waterliniemuseum geopend van 10.00 – 22.00 uur en op zondag 11 oktober van 10.00 – 17.00 uur.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten is gerealiseerd door gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer, Nieuwland en de provincie Utrecht in nauwe samenwerking met de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

N.B. Het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam heeft Duitse betonnen oefenbommen in bruikleen ter beschikking gesteld aan het Waterliniemuseum.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

 

Presentatie en rondleidingen op Hembrugterrein

Foto: Hans Baas.

Onderzoeker René Ros, Documentatiecentrum Stelling van AmsterdamHet Hembrugmuseum vertelt het verhaal van de rijke geschiedenis van de 324 jaar oude wapen- en munitiefabriek. Op zondag 27 september wordt een multimediale presentatie over de Stelling gegeven en staan de rondleidingen in het teken van de Stelling.

De forten bezocht, maar nog nooit het hart van de Stelling van Amsterdam?!
Binnen de Stelling van Amsterdam moest alles aanwezig zijn voor een langdurig beleg. Een munitie- en wapenfabriek was noodzakelijk. Het Delftse munitie- en wapenbedrijf Artillerie-Inrichtingen werd daarvoor uitgebreid met een nieuwe locatie op het uitgestrekte Hembrugterrein in Zaandam. Nu een belangrijk monumentaal industrieel erfgoedcomplex.

Op zondag 27 september geeft René Ros, onderzoeker Documentatiecentrum van de Stelling van Amsterdam, van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Hembrugmuseum een boeiende multimediale presentatie over de Stelling van Amsterdam en staan de rondleidingen van het museum opnieuw in het teken van de Stelling.
Een wandeling met gids over een deel van het monumentale terrein naar het Sectorpark Zaandam en een bezoek aan de oude monumentale munitiebunker M9 maken deel uit van de rondleiding. Deze munitiebunker is ingericht met een werkplaats anno 1900 en een foto-expositie van fotograaf Gé Dubbelman. Tevens vinden hier afwisselend vertoningen van documentaires over het Hembrugterrein en de Stelling van Amsterdam plaats.

Meer informatie en aanmelden bij Hembrugmuseum
Lezingen Doc.centrum Stelling van Amsterdam

 

Samenwerking met Liniebreed Ondernemen

Foto's: Stichting Liniebreed Ondernemen, Yon Gloudemans.

Kaft Fort! MagazineTot voor kort waren het vooral overheden die met subsidies betaalden om cultureel erfgoed zoals de forten te behouden, te ontwikkelen en te promoten. In de loop der tijd is een groot deel van de forten door (semi)commerciële partijen 'veroverd' en er vindt een verschuiving plaats naar partijen zoals Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO).

Zo was het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie van 1999 tot 2014 gesubsidieerd door rijk, provincies en gemeenten. Daar is de Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) uit voortgekomen die vooral wordt gefinancierd door haar deelnemers, de commerciële fort-exploitanten. SLO wil hun gemeenschappelijke belangen behartigen en diensten verlenen waarvan collectieve promotie de meest zichtbare is.
Over hoe de goedwillende vrijwilligers, die het economisch draagvlak hebben gecreëerd, door deze ontwikkelingen soms in de knel komen, hebben we het nu maar niet. Maar ook de vrijwilligers blijken welkom als deelnemers van SLO.

In mei heeft een gesprek tussen ons en SLO plaatsgevonden in hun kantoor op Fort Nieuwersluis. Dat gesprek was enthousiast én hartelijk en bovendien bleek er sprake van een doordachte Internet-aanwezigheid.
De termen enthousiast, hartelijk én doordacht zullen niet vaak gebruikt worden voor partijen die alleen overheden moeten overtuigen van hun bestaansrecht. SLO heeft er een belang bij haar deelnemers te vriend te houden terwijl bij andere partijen de fort-exploitanten hén te vriend moesten houden.

Groepsfoto deelnemers Stichting Liniebreed OndernemenOp 1 juni jl. is het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam deelnemer van SLO geworden. Al binnen een paar dagen waren links en banners naar elkaars websites aangebracht. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het doorsturen en beantwoorden van publieksvragen.
Ook is op de Stelling-website een agenda geplaatst waarvoor zelfs aanpassingen in de systemen van SLO zijn gemaakt.

De nieuwe Activiteiten Agenda toont alle activiteiten binnen de Stelling die door deelnemers van SLO zijn aangemeld of die onderdeel zijn van een gemeenschappelijk evenement zoals het Fortenfestival. Elke deelnemer kan die activiteiten zelf invoeren en die verschijnen automatisch op de websites van SLO, ANWB enzovoort en desgewenst ook op de eigen website. En nu dus ook op de Stelling-website.

Stichting Liniebreed Ondernemen
Activiteiten Agenda (NIEUW!)
Partners
Advertenties

 

De hele Stelling van boven

Met dank aan: Free Lancelot, Luchtverkeersleiding Nederland, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Oscar Luchtvaartbedrijf.

Piloot in cockpit boven Uithoorn.Er waren vijf vluchten in drie jaar voor nodig maar we hebben daarmee de gehele Stelling van Amsterdam vanuit de lucht is vastgelegd. En die delen we met u.

Nu het seizoen weer bijna voorbij is, is het een mooie gelegenheid om de groene luchtfoto's te bekijken en terug te denken aan de bezoeken aan de forten.

Een selectie van 277 foto's is in de fotowinkel te bekijken. Door aankoop van luchtfoto's, digitaal maar ook op canvas, muismat e.d., kunt u de forten van boven bekijken hoe en wanneer u dat wilt én draagt u bij in de vliegkosten.
Nieuwe donateurs krijgen één digitale luchtfoto naar eigen keuze kosteloos toegezonden.

We hebben de foto's met veel plezier gemaakt en we hopen dat u de foto's met plezier bekijkt.

Online fotowinkel
Fotoalbum 'Recente Luchtfoto's'
Doneren

'Luchtfoto's van de Stelling van Amsterdam' in Nieuwsbrief 402 (2012)
'Avontuur in de lucht' in Nieuwsbrief 413 (2013)

 

Veldtocht in het Noordfront

Tekst: Marcel Anthonijsz (Dpl. Sgt. 424 Inf.Bev.Cie.9312 b.d.).
Foto's: Marcel Anthonijsz en René Ros.
Met dank aan: Frank Bart (Fort Resort Beemster) en Edwin Kapitein (Carex/Natuurmonumenten).

Vele nieuwsbrieflezers zullen, net als ik vroeger, niet beseffen dat onze stellingcommandant René heel regelmatig objecten bezoekt in de Stelling. Om de objecten te inspecteren, foto’s te maken om de staat vast te leggen en uiteraard contacten te onderhouden. Ook ter voorbereiding van de jaarlijkse fortenexcursie, die dit jaar al weer zijn derde! lustrum meemaakte.
Ik werd door René uitgenodigd voor een inspectietocht op 3 juni, van een deel van het noordfront; Fort aan de Nekkerweg, Fort aan de Middenweg en de Militaire grindweg in de polder ten zuiden van Fort bij Spijkerboor.

Het rechter terreplein van Fort aan de Nekkerweg, met strandstoelen en zwembad.Als allereerste stond Fort aan de Nekkerweg op het programma, tegenwoordig bekend als Fort Resort Beemster. Een uniek fort met strand, palmbomen en sauna. Die sauna had ik net een tiental dagen eerder als bezoeker geïnspecteerd met een aantal ex-collega’s.
Nu zal niet iedere fortenfanaat ook een saunafanaat zijn, ik vond deze sauna zeer smaakvol ingericht met behoud van de originele stijl en het wellness-gedeelte doet niet onder voor andere sauna’s in de regio. Frank Bart, de eigenaar en uitbater, heeft een puik stukje werk geleverd en ik hoop dat hij de investering er uit haalt.
Uiteraard moest er wel één en ander aangepast worden en de discussie blijft over gebruik en hergebruik en wat pas je aan en wat laat je origineel. Ik vind dat in het Fort Resort Beemster met respect is omgegaan met het fort en de juiste keuzes zijn gemaakt. Uiteraard is een ieder vrij om zelf te oordelen, mocht U niet van een sauna houden, er is een prima hotel, bar en restaurant waar iedereen zo kan binnenlopen voor een kop koffie, lunch, diner of een stijlvolle overnachting in één van de omgebouwde manschapslokalen.
Genoeg reclame, na de lunch aan het Verloren Eind gingen we door naar Fort aan de Middenweg.

De wasbakken in het Fort aan de Middenweg.Fort aan de Middenweg is het andere uiterste. Dit model C fort wordt beheerd door Natuurmonumenten en bijna alles is nog in originele staat. Edwin Kapitein gaf ons een korte rondleiding, dank hiervoor.
Binnen lijkt het net alsof Eurometaal, de vorige gebruiker, gisteren is vertrokken. Eurometaal heeft enkele aanpassingen gedaan maar het meeste is origineel. De lokalen van het hoofdgebouw worden nu gebruikt als opslag waaronder enkele stoere grasmaaimachines. De ontijzeringsinstallatie is nog aanwezig, ingebouwd door diverse materialen zodat foto’s maken lastig is.
De westzijde met kazemat is leeg en authentiek, ware het niet dat de schietgaten zijn dichtgemetseld en de doorgangen zijn dichtgezet, helaas. De waslokalen zijn uniek, niet eerder zag ik omklap wasbakken en ook hier lijkt de soldaat net opgefrist vertrokken.
Rondom het fort is een oase van rust, slechts verstoord door foeragerende vogels die luidkeels laten weten dat dit hun gebied is. Aan de noordoostzijde van het fort 2 maal 4 mitrailleur-tafels, ongeschonden op de dichtgemetselde munitieruimtes na. Na een wandeling over het fort vertrokken we naar de militaire weg aan de andere kant van het Noordhollands Kanaal.

Weg door den Polder Wormer, Jisp en Neck.Al eerder had ik mijzelf verwonderd over deze ogenschijnlijk groene verhoging in het weiland die een vreemde kavelverdeling leek te veroorzaken. Op Google Maps is goed te zien dat hier vroeger een weg heeft gelopen.
Na een praatje met de boer lopen we een stuk zijn weiland op om aan te komen bij de 'Weg door den Polder Wormer, Jisp en Neck'. Het grind is niet direct zichtbaar, maar voelen met de prikstok levert een harde ondergrond op en een stukje verder zien we duidelijk wit grind tussen het gras.
Lopen we naar de Kanaaldijk dan treffen we nog de resten van de brug. Veel meer dan wat houten balken en ijzeren delen is er niet meer te vinden. Aan de overkant van de sloot, aan de Kanaaldijk zien we grenspaal O6 tussen de bomen door. We lopen terug en een stuk verderop vinden we originele gietijzeren duikers. In totaal treffen we vier duikers aan, de laatste goed verstopt in de slootkanten. De weg loopt aan de westkant dood op een sloot en omdat we onze zwembroek niet mee hadden gingen we maar terug.

Hiermee komen we aan het eind van een mooie dag, we spotten als laatste grenspaal O18 aan de Kanaaldijk, en gingen op huis aan. Dank aan Frank Bart, Edwin Kapitein en uiteraard René Ros voor deze interessante veldtocht!

Fort aan de Nekkerweg
Fort aan de Middenweg

Fort Resort Beemster
Carex Ecologisch Beheer

Weg door den Polder Wormer, Jisp en Neck
'Hotel aan de Nekkerweg' in Nieuwsbrief 366 (2011)

 

Mysterieuze namen in munitiemagazijn Nieuwendijk

Vloersteen met de namen Willy Schrook en Juliette Waty.Onlangs reden Otto Bodemeijer en ikzelf over de Assendelver Zeedijk langs het munitiemagazijn Nieuwendijk. Tot onze vreugde was de deur open en deden we een opmerkelijke vondst...

In al die jaren was het er nog niet van gekomen om een afspraak te maken om dit magazijn eens van binnen te bekijken. Op die dag waren een tweetal medewerkers van Scouting Assendelft aan het werk en na ons voorgesteld te hebben werd het een gezellig praatje. Over het interieur gaan we het nu niet hebben, alleen over één heel vreemd onderdeel.

In de vloer van een van de lokalen, vlak bij de deur, zit een witte marmeren plaat met deze tekst:
"Willy Schrook 1889-1933
Juliette Waty 1903-1983"

Het lijkt ons redelijk om aan te nemen dat de cijfers het geboortejaar en sterfjaar zijn. Dan verschilden beide 14 jaar in leeftijd. En beide zijn overleden voordat het magazijn door Defensie werd afgestoten? Hoe komt een steen met hun naam daar nou binnen en wat was de reden? De steen wordt overigens niet genoemd in het Provinciaal Monumentregister Stelling van Amsterdam, maar behoort wel tot het monument.
Navraag bij het Centraal Bureau voor Genealogie leert dat zij niets weten over deze twee personen. Zijn het dan buitenlanders? Belgische vluchtelingen? In 1914 waren ze respectievelijk 24 en 11 jaar oud.

Personeelskaart voor docent van Wilhelm Schrook.Willy is een gangbare verkorting van Wilhelm. En on-line blijkt een Wilhelm Schrook te vinden met overeenkomende geboortejaar en sterfjaar. Hij is geboren in Heven (D.) en was leraar in Düren bij Aken waar hij ook is overleden, slechts 43 jaar oud.

De achternaam Waty is al nauwelijks te vinden op het Internet. En over iemand met de naam Juliette Waty en hetzelfde geboortejaar komt slechts één goede bron boven, een Franse genealogische website. Daar staat ook vermeldt dat ze getrouwd was, maar niet met Willy Schrook!

Er is natuurlijk geen zekerheid dat de plaat in het munitiemagazijn over bovenstaande twee personen gaat. Wij weten echter niet hoe verder te zoeken. Wie kan ons helpen met informatie of tips?
Het jaartal 1983 schept de mogelijkheid dat de plaat na dat jaar in het magazijn is aangebracht. De kans is groot dat er nog een direct betrokkene is die ons wat meer kan vertellen...

Assendelver Zeedijk
Scouting Assendelft
Centraal Bureau voor Genealogie
Totenzettel Wilhelm Schrook Verein für Computergenealogie
Wilhelm Schrook incl. personeelskaart Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
Juliette Waty in Freddy BIXHAIN's Family Tree op Geanet

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)