Sluit [X]   
 

Fort Nieuwersluis in 1688: Resolutie der Staten van Utrecht, aangaande het demolieren en restitueren...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 396

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
14de jaargang, nummer 396, 30 mei 2012

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Met collega's op pad in de Stelling en meerdere forten bezoeken? Lees dan het eerste artikel over het StellingUitje.
Om te adverteren op deze website was wel enige belangstelling maar voorlopig geen daadwerkelijke 'klanten'. Ter herinnering even een herhaling van het artikel over adverteren.
Ook een verslagje van een bezoek aan twee schitterende Beemster forten. En Martin Hilgers vond een leerzaam krantenartikel over de 'Massamoord aan de St. Aagtendijk' dat aansluit op de recente herdenking. En ik informeer en bedank graag de donateurs voor de aanschaf van een nieuwe fotocamera.
Vorig jaar waren bij Fort bij Veldhuis al bomen geplant, nu een informatief artikel van Landschap Noord-Holland over de ophoging en beplanting van 330 meter inundatiekade bij het Buskruitmagazijn bij de Dam.

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2012/nieuwsbrief-396/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Bijdragen graag bij eerste gelegenheid toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

Afgelopen zondag is de documentaire 'Van fort tot sauna' uitgezonden op RTV Noord-Holland, over de verbouwing van Fort aan de Nekkerweg. 'Zwetende pantsermannen' krijgt dan een heel andere betekenis. Even vooraf waarschuwen: mijn hoofd komt er ook in voor.
Bekijk 'Van fort tot sauna' online

Het is nu mogelijk om een link naar elke pagina van de Stelling van Amsterdam website te e-mailen aan maximaal drie vrienden. Zo kan je heel eenvoudig een pagina onder hun aandacht brengen.
Klik op de 'Mail-een-vriend' knop rechtsonder in het scherm en de rest wijst zich vanzelf.
Mail-een-vriend (niet meer beschikbaar)

Wie weet er iets over een militair magazijn dat in ieder geval in 1977-1978 was gevestigd aan de Energiestraat en Kobaltstraat op het Industrieterren te Naarden? Ik verneem graag van je als je meer weet over de functie.

Welke organisaties mis jij in het overzicht van donateurs???
Donateurs

Dit jaar vindt het Vogelvrij Festival plaats op Fort bij Uithoorn. Dit dancefestival vindt plaats op zaterdag 30 juni van 16:00 uur tot 02:00 uur.
Vogelvrij Festival

 

Op expeditie met StellingUitje

Tekst: Wim de Natris en René Ros.

Bezoekers op Fort bij Abcoude.Recent is een nieuwe website gelanceerd waarmee een poging wordt gedaan om een paar groepsactiviteiten op de Stelling onder de aandacht te brengen.
Met name gaat het over een dagtocht langs meerdere forten, maar ook de bijzondere activiteiten op Fort bij IJmuiden en de Jan Soldaat Jeepralley krijgen aandacht.

De dagtocht neemt je mee op een verrassende expeditie in de Stelling van Amsterdam. Maak letterlijk en figuurlijk een doorsnede, van de ene naar de andere kant van de cirkel van forten. Van het oudste naar het nieuwste fort. Ervaar hoe Nederland zich honderd jaar geleden voorbereidde op een grote oorlog.
Fort bij Abcoude, de Militaire Drinkwatervoorziening en Fort bij Spijkerboor worden bezocht en de deelnemers worden van drinken en eten voorzien.

Het programma is gebaseerd op een bedrijfsuitje dat René in 2010 heeft verzorgd. Enkele recente informatieaanvragen waren aanleiding om het uitje als standaardprogramma te presenteren. Dit kost minder tijd om te regelen dan elke keer een speciaal samengesteld programma.
Voor eind juli zijn er al twee expedities geboekt. We hopen dat er meer aanmeldingen volgen, wellicht jij en je collega's?

StellingUitje
'Amsterdamse expeditie naar buitengemeenten' in Nieuwsbrief 353

 

Advertenties

Advertentiebord in Weesp.De ruim 100.000 bezoeken die mensen in een jaar aan deze Stelling-website brengen, zijn in de eerste plaats vanwege hun interesse in de Stelling. Maar deze mensen zijn ook ondernemer, werknemer of consument en zijn mogelijk geïnteresseerd in uw producten en diensten. Wat is er dan mooier dan als forteigenaar of -gebruiker je bedrijf of organisatie onder de aandacht van deze bezoekers te brengen?

Het is inmiddels mogelijk om een kleine maar opvallende advertentie te plaatsen bovenin de informatiepagina over het fort waarin het bedrijf of de organisatie gevestigd is. Daarmee neemt het aantal bezoekers en de vindbaarheid toe. En dat voor een zeer gering bedrag.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Klik dan zeker op de onderstaande link voor meer informatie.

Informatie over adverteren

 

Met zaklamp en zonnebril

Met dank aan: Edwin Kapitein (Carex Ecologisch Beheer), Vereniging Natuurmonumenten.

Door andere prioriteiten was een forten-expeditie van juli 2011 wat in de vergetelheid geraakt. Bij het catalogiseren van de 500 foto's kwam alles weer boven. Fortgebruiker en fortofiel Edwin Kapitein en ikzelf snuffelden gedurende een hele dag in elk hoekje van twee verlaten en stille forten in de Beemster.

De meeste ruimten van Fort aan de Middenweg zijn verhuurd en daarom waren slechts een paar ruimten toegankelijk. Toch struinden we maar liefst 2,5 uur uur op het fort. Eerst een wandeling buiten de gracht, langs de grenspalen en de schitterende flora met bijbehorende fauna.
Daarna binnen de gracht en in de gebouwen. Bijzonder was de felle zon die als een laserstraal door een deurkier de donkere poterne in scheen. Bewonderen en discussieren over aanwezige leidingen, teksten enzovoort.

Een uitkijkpost van het Fort aan de Middenweg.De lichtstraal in de poterne van het Fort aan de Middenweg.

Rond het middaguur verplaatsten we ons naar Fort aan de Jisperweg. Weer eerst een rondje buiten de gracht, waarvan het peil op dat moment wel erg laag stond. De uitlaatduiker en een deel van de basaltvloer stond droog.
Vervolgens kostte het moeite om de juiste sleutels in de verschillende sloten van de geheel verlaten bomvrije gebouwen te krijgen.
In het licht van de zaklamp doken veel juweeltjes op die ik allang weer was vergeten. Zoals teksten in de uitkijkposten en keelkazematten, de metalen spreekbuizen van de uitkijkposten naar de keelkazematten, de vele teksten boven de deuren, de waterreservoirs met pijpwerk en de intacte houten tussenwanden en deuren.

Aantal dumpkisten met potlood op de muur van Fort aan de Jisperweg geschreven.Onbekende tekst in de uitkijkpost van Fort aan de Jisperweg.

Zonlicht op een muur van het Fort aan de Middenweg.Door de biografie van Vuurwerker Meerhof werd duidelijk waar de met potlood op de muur geschreven cijfers met de tekst 'dumpkisten' op sloeg: afgedankte munitie die in half-open kisten gedumpt werd in de Oosterschelde.
In een hokje met de tekst 'benzinebergplaats' lag nog een voorraad steenkool. Het zou me niets verbazen als die nog uit een Limburgse mijn is gekomen.
Afijn, na vier uur zagen we weer het felle zonlicht! Schrijven dat zelden twee mannen zo tevreden uit een natuurgebied kwamen zou geheel verkeerd kunnen overkomen...

Fort Waver-Amstel is (was?) qua interieur het meest intacte fort van de Stelling. Fort bij Uithoorn noemde ik altijd het op-een-na meest intacte fort maar moet die titel toch echt delen met Fort aan de Jisperweg.
Dat dit fort nog maar lang zo stoffig en compleet mag blijven of hergebruik er geen afbreuk aan doet. Sowieso, een crematorium waar dood en verdoemenis uit de kanonslopen had kunnen komen???

Fort aan de Middenweg
Fort aan de Jisperweg
Fort Waver-Amstel
Fort bij Uithoorn
Vuurwerker Meerhof
Stichting De Nieuwe Stilte

 

Massamoord aan de St. Aagtendijk

Tekst: Vrij Nederland, nieuwsblad voor Kennemerland, 5 juni 1945
Foto's: collectie Stichting Russisch Ereveld en René G.A. Ros.
Met dank aan: Martin Hilgers.

Arsen AsanisjviliThans kunnen wij eenige bijzonderheden publiceeren over de afschuwelijke moord die op het fort St. Aagtendijk te Beverwijk gepleegd werd op eenige Russen. Eenige tijd geleden werd hier een massagraf ontdekt, dat de lijken bevatte van 15 Russen. Deze zaak heeft zich als volgt toegedragen.

In het fort St. Aagtendijk verbleven gedurende de laatste maanden der bezetting twee Feldwebels met vijftien Russen, die deel uitmaakten van de Munitionsverteilungsstelle Monika. Twee dezer Russen hadden contact gekregen met iemand van de B.S. Zij bleken bereid om de B.S. wapens en vooral ook munitie te verstrekken.
Een en ander bleef goed gaan, totdat op 20 April jl. vier andere Russen door den Feldwebel Dietrich betrapt werden bij het stelen van handgranaten, welke zij gebruikten om te visschen. Hiervoor werden zij in arrest gesteld.

Eén der Russen dreigde echter den Feldwebel, dat hij, indien zij niet losgelaten zouden worden, een rapport over hem aan den Commandant zou uitbrengen. D. had namelijk bij een der boeren in de omtrek een kalf gestolen en zou zoodoende zelf achter de tralies komen. De Feldwebel werd nu bang en trachtte nog dezelfde avond van den betrokken B.S.'er, die quasi vriendschap met hem had gesloten, een toezegging te verkrijgen, dat hij eventueel tegen deze vier Russen zou getuigen. Deze toezegging werd natuurlijk gegeven.

Mw. Dali Asanisjvili plaatst een bloemstuk.D. was hierdoor blijkbaar nog niet gerustgesteld en belde de Feldgendarmerie te Beverwijk en de Groene Politie te Zaandam op. Deze was spoedig ter plaatse en schoot terstond alle aanwezige Russen neer, veertien in getal, daar de vijftiende was ondergedoken bij de Gemeentewoningen aan de Wijkermeerweg. Deze werd door den Feldwebel persoonlijk doodgeschoten.

Helaas kon de Feldwebel D. niet onmiddellijk na de aankomst der geallieerden legers gearresteerd worden, daar voornoemde B.S.'er juist wacht moest loopen op de dag van de bevrijding. Daar naam, rang en onderdeel bij het Hoofdkwartier van het Eerste Canadeesche leger van den dader echter bekend zijn, zal het niet veel moeilijkheden opleveren om dezen oorlogsmisdadiger in handen te krijgen, zoodat hij kan boeten voor de massamoord, die hij op zijn geweten heeft.

N.B Het boek 'Kinderen van het ereveld' noemt het getal van 15 Geörgiers op het fort, 16 in totaal.

'Vrij Nederland: nieuwsblad voor Kennemerland 5 juni 1945' in Koninklijke Bibliotheek
'Kinderen van het ereveld' in Nieuwsbrief 394
'Herdenking Georgiërs: stilstaan naast de snelweg' in Nieuwbrief 394
Fort aan de St. Aagtendijk

 

Nieuwe fotocamera

Sony Cyber-Shot HX200VDe forten-fotocamera uit 2006 mocht al geruime tijd vervangen worden. En onlangs werd het fotograferen onhandig door een defect.

Daarom op zoek gegaan naar een camera die zowel in kleine, donkere ruimten als grote, zonnige landschappen goed te gebruiken is. Die denk ik gevonden te hebben in de Sony Cyber-Shot HX200V.
Met als zeer handige bijkomstigheid de ingebouwde GPS zodat met elke foto wordt vastgelegd waar deze is gemaakt. En de mogelijkheid om panorama- en 3D foto's te maken...
De eerste ervaringen op en rond Fort bij Pannerden waren erg goed!

Inclusief enkele accessoires bedroegen de kosten ongeveer 500 euro waarvan ik de helft zelf heb betaald. De andere helft komt uit de donatie-pot. Wederom dank aan de donateurs!

Sony Cyber-Shot HX200V
Foto-album 'Fort bij Pannerden 2012' op website Forten Info
Doneren

Panoramafoto vanaf Fort bij Pannerden.

 

Herstel historische liniedijk bij Uitgeest

Tekst: persbericht Stichting Landschap Noord-Holland d.d. 10 mei jl.
Foto's: René G.A. Ros.

Een deel van de inundatiekade voor de ophoging.De Stelling van Amsterdam is een uniek verdedigingswerk. Het is grotendeels aangelegd in de periode van 1881-1914 om de hoofdstad te beschermen in oorlogstijd. Landschap Noord-Holland heeft in april een restauratie uitgevoerd van de liniedijk tussen Fort aan Den Ham en Fort bij Veldhuis in de buurt van Uitgeest. Dit stukje liniedijk is nu weer in originele staat hersteld.

In de loop van de jaren is de Stelling op veel plaatsen in verval geraakt. Gelukkig stelde de provincie Noord-Holland, de Nationale Postcodeloterij en het Prins Bernhard cultuurfonds budget beschikbaar om herstel uit te voeren. Daardoor kon Landschap Noord-Holland in april een restauratie uit voeren van de liniedijk tussen Fort aan Den Ham en Fort bij Veldhuis. Dit ligt in de buurt van Uitgeest. Het profiel van deze liniedijk was in de loop der jaren door erosie sterk aangetast. De liniedijk is hersteld waarbij ook beplanting werd aangebracht.

Graafmachine aan het werk met het ophogen van de inundatiekade.Jarenlang werd aangenomen dat de liniedijken van de Stelling van Amsterdam kaal waren zonder beplanting. Uit historisch onderzoek van Landschap Noord-Holland naar de beplanting bleek het tegendeel. Er zijn bestekken boven water gekomen waarin nauwkeurig de beplanting voor de liniedijken werd beschreven. Waar op de liniedijk, welke soorten en hoe de beplanting moest worden onderhouden.

De reden voor de aanleg van beplanting is helder, het camoufleerde de troepenbewegingen. Dit was heel effectief, want de vijand had zo geen zicht op wanneer er activiteit was. Bovendien kon de vijandige artillerie geen nauwkeurige beschietingen uitvoeren, omdat ze niet kon zien waar haar schoten neerkwamen. Tot slot diende de beplanting ook als leverancier van geriefhout voor de troepen in de forten.

Om een zo goed mogelijke camouflage te bereiken werd de beplanting, waar mogelijk, aangelegd volgens het zogenaamde viertrapsprincipe. Onderaan de liniedijk een rij bomen die tot aan de voet werd afgezet, halverwege het dijktalud bomen die op 1 m hoogte geknot werden en op het andere talud van de liniedijk aan de voet een rij bomen op 1,5 m hoogte. Dan de verharde weg waarop oorlogstroepen zich konden verplaatsen en aan de overkant van die weg een rij opgaande bomen. Zo werd als het ware een wal opgeworpen van beplanting.

De aanplant van nieuwe bomen op de inundatiekade. Op de liniedijk tussen Fort aan Den Ham en Fort bij Veldhuis is nu een stukje originele liniedijk te bewonderen. Voor een echt goed beeld van camouflerende beplanting moet men een beetje geduld hebben tot de aangeplante bomen goed zijn aangeslagen.

Stichting Landschap Noord-Holland
'Graafwerk?' op Stelling Forum
'Liniedijk nabij Fort aan de Ham hersteld ??' op Stelling Forum
Thema-nieuwsbrief 344 'Stelling van Amsterdam verscholen in het groen'
Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam
Wal van den Dam tot het Fort bij Veldhuis en Buskruitmagazijn bij de Dam
Fort aan Den Ham
Fort bij Veldhuis

 

Doneren

(Op 13 juni apart verzonden en ter archivering aan deze nieuwsbrief toegevoegd.)

Geachte lezer,

Na twee maal een artikel in de nieuwsbrief is het nodig om ook via een speciaal bericht u te vragen om het particuliere werk aan de website, nieuwsbrief en forum Stelling van Amsterdam met een donatie te steunen.

Sinds de eerste oproep in november vorig jaar is er ongeveer 2.100 euro gedoneerd en, alhoewel het beoogde bedrag van 4.000 euro niet is gehaald, is het een schitterend bedrag!
Met een deel van de donaties zijn boeken en oude foto's gekocht als bronmateriaal voor deze website. De webhosting van meerdere websites is zeker gesteld, websoftware kon geupdate worden en er is een nieuwe camera van gekocht. Bovendien is het een enorme steun in de rug!
Maar er zijn ook plannen voor een eigen ruimte voor het documentatie centrum en het toegankelijk maken van de collectie.

Daarom het vriendelijke verzoek om, mocht je dat nog niet gedaan hebben, een bedragje te doneren. Zie de website om dat eenvoudig via iDeal, PayPal (ook creditcard) of een overschrijving te doen. En natuurlijk kunt u daar ook meer informatie vinden.
Bijvoorbeeld over het vermelden van organisaties die doneren. En toegang tot besloten delen van het Stelling Forum.

Informatie over doneren
Reageer op dit onderwerp op het Stelling Forum

Alvast bedank! En waarschijnlijk verschijnt volgende week een normale nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)