Sluit [X]   
 

Fort bij Edam in 1918: krantenbericht over Spaanse Griep, 30 zieken te Edam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 381

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
13de jaargang, nummer 381, 9 november 2011

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Dankzij meerdere bijdragen kan er alweer een nieuwsbrief verschijnen. Lees in ieder geval meteen het eerste artikel met de aankondiging over de excursie naar de Kustbatterij bij Durgerdam.
Tevens een aankondiging van een nieuwe lezing over de Stelling, door mijzelf, en een kort verslag van een leuk bezoek aan Fort bij IJmuiden.
In de bossen van Bussum wordt een schuilplaats uitgegraven en toegankelijk gemaakt. Maar ook dat een regionale krant een lezing over de Stelling organiseert op een heel toepasselijke locatie. Tevens een verslag van de onlangs gehouden 'Contactdag voor Vestingbouwkundige Stichtingen en Verenigingen'.
En tenslotte een verslagje, aangevuld met cijfermateriaal, over de afgelopen Stellingmaand.

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-381/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.

Veel leesplezier!
René Ros

 

Dienstberichten

De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 vierde op 6 november jl. haar 25-jarig bestaan waar ik haar uiteraard van harte mee feliciteer. Dat gebeurde ook met een ferme handdruk in het Fort bij Veldhuis waar ze een receptie met toespraken hield.
Interessant dat ook zij begonnen met de geschiedenis van voorwerpen maar uiteindelijk het menselijke verhaal de meeste indruk maakt.
Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945

Aanstaande vrijdag is het Wapenstilstandsdag, het begin van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Wapenstilstandsdag door Geschiedenis24

Verder geen dienstberichten. Ik was druk met een dikke biografie door Walter Isaacson n.a.v. mijn vorige hobby...

 

Excursie Kustbatterij bij Durgerdam

Tekst: René Ros (Stichting Mega).
Met dank aan: Christine Meeusen (Staatsbosbeheer)

Uitzicht op de Kustbatterij bij Durgerdam, vanaf IJburg.Hoeveel mensen hebben er al niet vanaf het dorp Durgerdam of IJburg naar het Vuurtoreneiland met de Kustbatterij bij Durgerdam gestaard? Of zelfs helemaal naar het hek gelopen?
En gedroomd van een bezoek aan dat afgelegen en rustige eiland? Dan krijg je nu je kans! Maak je agenda vrij, schuif in je werkrooster!

Omdat een bezoek ook met herfstweer de moeite waard is, organiseren Staatsbosbeheer en Stichting Mega een excursie naar de kustbatterij. En wel op zaterdag 26 november aanstaande als we om 13.30 uur vertrekken voor een wandeling van circa een half uur naar het eiland.
Na een korte toelichting krijg je de gelegenheid om vrij over het eiland te lopen om de bouwwerken te bekijken en van het uitzicht te genieten.

Omdat er een maximum aantal deelnemers van 40 is, moet je je vantevoren aanmelden via het hieronder genoemde formulier. Je aanmelding wordt per e-mail bevestigd en je krijgt dan o.a. informatie over het verzamelpunt.
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 november of totdat de excursie is volgeboekt. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

N.B. Door voorintekening door Mega-medewerkers en Stelling Forum-gebruikers zijn er op moment van publicatie nog slechts zeven plaatsen beschikbaar.

Aanmeldformulier
'Vuurtoreneiland' op website Staatsbosbeheer
Kustbatterij bij Durgerdam

 

Nieuwe lezing over de Stelling

Om de informatie van de website ook op een andere manier uit te dragen is er door mij een lezing opgezet. Die lezing is bedoeld voor de direct betrokkenen zoals gidsen. Het is mijn bijdrage aan de inhoudelijke kennis over de Stelling. Maar net zo belangrijk is dat het ook een mooie gelegenheid tot vragen en discussie geeft.

Een dia over inunderen, uit de lezing voor betrokkenen.Het voornaamste doel is om algemene informatie over de Stelling te geven en om de samenhang tussen de forten en andere objecten te tonen. De lezing wordt gedragen door een ongebruikelijke presentatie van historische en hedendaagse afbeeldingen met nauwelijks tekst.

Behalve dat ik voor mijn werk ervaring heb met het geven van presentaties (namelijk trainingen), heb ik in het verleden al een aantal gespecialiseerde lezingen gegeven met daarin een algemeen deel over de Stelling. Deze nieuwe lezing is een uitbreiding daarop en volgt de indeling van de website en gaat dieper op de materie in.

Voor de vrijwilligers van Fort bij Abcoude werd onlangs de pilot gegeven die tot veel positieve reacties leidde. De lezing is nu ook beschikbaar voor andere forten en hopelijk gaan er een paar gezellige winteravonden plaatsvinden.

Meer informatie over de lezingen

 

Nederland's Fort Boyard

Met dank aan: Leen de Jager (Stichting Forteiland IJmuiden).

In een donkere gang van Fort bij IJmuiden.De afgelopen tijd was een verwaterde versie van het spelprogramma Fort Boyard op de televisie te zien. Als je dan door Fort bij IJmuiden struint denk je toch "waarom helemaal naar Frankrijk?". Het was een grauwe en druilerige dag, dus wellicht vanwege het weer?

Omdat dochterlief een extra lange Herfstvakantie had gingen we een dag samen naar de havenmonding. Nee, ze was er nog nooit eerder geweest. En paps kan buiten de reguliere openingstijden de meeste forten wel op, en ook hier werden we gastvrij ontvangen.
We hebben bijna drie uur door het verlaten fort gelopen, gekeken en verwonderd. Eerst een wandeling buiten over het eiland, lekker in de herfstwind. Soms even rust voor de oren door een bunker in te gaan.

De grote feestzaal van het Fort bij IJmuiden.Eenmaal in het hoofdgebouw hoorden we geen regen op het dak tikken. Door de lokalen en gangen het mooie fort bekeken. Een lokaal was verhuurd voor een vergadering. En we zagen ook binnen allerlei zaken om je te vermaken zoals een quiz met spijkerslaan. Buiten kan je klimmen en tokkelen. Een bedrijfsuitje naar dit fort is een soort eigen Fort Boyard, maar dan zonder de tijgers.

We eindigden op de bovenste verdieping, in de pantsergalerij, waar dochterlief helemaal verbaasd was over de enorme omvang en de schitterende feestzaal, verlicht met kaarsen.

Stichting Forteiland IJmuiden
PBN Sport & Adventure
Fort bij IJmuiden

 

Groepsschuilplaats Infanteriestelling herleefd!

Tekst: Ronald Hof (projectleider Stichting Hersteling Gooi en Vechtstreek).
Foto's: Klaas Oosterom (Historische Kring Bussum).

Mannen van Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek buiten aan het werk.Op De Fransche Kamp ten zuiden van Bussum liggen, grotendeels onder het zand verborgen, 60 voormalige bunkers van een ‘Infanteriestelling’ die in 1918 werd aangelegd ter bescherming van het Offensief voor Naarden en de verouderde Vesting Naarden. Deze Infanteriestelling is een niet al te bekend onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in tegenstelling tot het even verderop gelegen "fort Werk IV", dat onderdeel was van het Offensief voor Naarden.

Dit najaar wordt op initiatief van de Historische Kring Bussum een bunker uit 1918 aan de buitenzijde deels uitgegraven en van binnen leeg gemaakt. De bunkers zijn namelijk in opdracht van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geheel dichtgestort met zand, waarna de ingangen werden dichtgemetseld. Op deze manier voorkwamen de Duitsers dat ze werden gebruikt door de vijand.

Half september heeft de firma Teeuwissen uit Huizen met een grote zuigwagen het droge zand uit de bunker gezogen. Maar helaas, de laatste 15 kuub was door het grondwater te nat en kon niet worden verwijderd.
De Historische Kring Bussum riep Ronald Hof, projectleider van de Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek, te hulp. Met een ploeg sterke mannen is maandagochtend 17 oktober onder gunstige weersomstandigheden het handmatig leegscheppen en het wegkruien van het natte zand begonnen. Een zware klus, want de emmers nat zand moeten in gebogen toestand een trapje van vier treden opgedragen worden, vervolgens worden geleegd in een kruiwagen, waarna deze omhoog wordt weggereden.

Mannen van Stichting Herstelling Gooi en Vechtstreek binnen aan het werk.De Stichting Hersteling Gooi en Vechtstreek combineert -naar analogie van de Stichting Herstelling te Amsterdam- het behoud van ons cultureel erfgoed met de re-integratie van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt ondermeer gewerkt op forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Prachtig dat dit weinig bekende onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te Bussum nu door de inzet van jongeren voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.
De Historische Kring Bussum organiseert in dit natuurgebied historische (natuur)wandelingen, waarin deze groepsschuilplaats, zoals de bunker eigenlijk genoemd moet worden, wordt opgenomen.

Stichting Hersteling Gooi en Vechtstreek
Historische Kring Bussum
Infanteriestelling in overzicht NHW

 

Open Krant richt vizier op Stelling van Amsterdam

Tekst: Peter Schat (redactiechef De Gooi- en Eemlander, voorzitter stichting Mega)
Foto: René Ros.

Open Krant, De Gooi en EemlanderIn 1914 het modernste verdedigingswerk ter wereld, in 1996 werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam vervat in twee jaartallen.
Maar wat ging eraan vooraf? Wat is het precies, en hoe werkt het? En wat moeten we er vervolgens mee? Op die vragen geeft De Gooi- en Eemlander antwoord op de komende bijeenkomst van de Open Krant, die gratis bij te wonen is door lezers.
Onze redactiechef en voorzitter van de Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam Peter Schat doet aan de hand van oude en nieuwe dia’s wording en wezen uit de doeken van dit bijzondere verdedigingswerk, dat met een wijde boog van 135 kilometer rond de hoofdstad slingert, van Muiden tot Edam.

Open Krant vindt plaats op dinsdagavond 22 november op een bijzondere locatie, het eeuwenoude Fort Uitermeer. Daar is sinds kort het restaurant Uit & Meer gevestigd aan de oever van de Vecht.
Op die plek, die al sinds de Tachtigjarige Oorlog als verdedigingswerk was ingericht, steekt Schat zijn verhaal af.
Het verhaal van Europese mogendheden, die een klein land als het onze moeiteloos en schaamteloos in de tang konden nemen. En hoe met vaderlandse vindingrijkheid daar een antwoord op gevonden werd.
Het verhaal van politici en militairen, van ingenieurs der genie tot de betonstorters en hun stampijzers, van Jan Soldaat op een dieet van rats, kuch en bonen tot avontuurlijke ondernemers anno nu. Kom kijken en luisteren naar dit wonderlijke stukje geschiedenis van deze krijgshaftige monumenten, die zich in veel gevallen nauwelijks zichtbaar pal onder onze neuzen bevinden.

Restaurant naast het torenfort van Fort Uitermeer.De ruimte waar de lezing wordt gegeven is niet alleen bijzonder, maar ook beperkt. Daarom geldt: vol is vol. Aanmelden gaat middels het zenden van een e-mail met naam, adres en aantal personen naar oplage@gooieneemlander.nl
Zaal open om 19.00 uur. Start dialezing om 19.30 uur. Zij neemt ruim een uur in beslag, daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

De Gooi- en Eemlander
Restaurant Uit & Meer
Fort Uitermeer

Contactdag stichting Menno van Coehoorn

Tekst en foto's: Eddy de Haes (Stichting Mega).

Rondleiding door Peter Kraan.Afgelopen zaterdag 5 november werd de jaarlijkse Contactdag voor Vestingbouwkundige Stichtingen en Verenigingen door de stichting Menno van Coehoorn gehouden, waarbij de stichting Mega eveneens was vertegenwoordigd. Dit keer was de Wierickerschans de plaats van samenkomst, een vesting uit 1673 gelegen in de gemeente Bodegraven en onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie.

Het complex is tot ver in de vorige eeuw bij het Ministerie van Defensie primair als magazijnencomplex in gebruik geweest. Maar ook onder meer als interneringskamp, opslag munitie, zendstation en trainingscentrum voor bewakingshonden.
Op dit moment is het eigendom van Staatsbosbeheer en op basis van een erfpachtovereenkomst in beheer en exploitatie van de stichting Fortwierickerschans.

Na ontvangst door de voorzitter van de stichting Menno van Coehoorn, de heer Westerhuis, werd een historisch overzicht van het fort gepresenteerd door de heer Alkema. Daaruit bleek dat het fort in zijn oorspronkelijke bestemming als verdedigingswerk nooit heeft dienst gedaan maar de meeste tijd als arsenaal in gebruik is geweest.
Nadat het complex is overgedragen aan Staatsbosbeheer zijn er een aantal partijen betrokken geweest bij het vinden van een herbestemming.

Expositie in het kruithuis.Uiteindelijk werd deze gevonden bij Peter Kraan die als voormalig “buurjongetje”, nu als bevlogen aannemer, van het fort een indrukwekkend en prachtig gerestaureerd complex heeft gemaakt. Op dit moment is hij nog bezig met de laatste fase van restauratie van de officiers- en manschappenverblijven.
In een gloedvol betoog over de restauratie voegde hij een nieuw woord aan het Nederlandse woordenschat toe: gevellezen. Dat betekent op basis van de bouwkundige aanpassingen die in een bouwwerk worden aangetroffen de historie van de bouwgeschiedenis achterhalen.
Dit resulteerde bij de Wierickerschans in een groot aantal opmerkelijke ontdekkingen die uiteindelijk op een vindingrijke wijze in de restauratie zijn meegenomen.

Hiervoor moeten geïnteresseerden echt ter plaatse gaan kijken want de Wierickerschans is meer dan een bezoek waard, maar wel even de website raadplegen voor de openingstijden. Het complex is in het bijzonder geschikt voor het organiseren van bedrijfsevenementen en bijeenkomen op een bijzondere locatie. Een aanrader.
Dat een dergelijke locatie zich bij uitstek leende voor deze contactdag spreekt vanzelf en de stichting Menno van Coehoorn kan dan ook terug zien op een meer dan geslaagde dag.

stichting Menno van Coehoorn
stichting Fortwierickerschans
stichting Mega
Oude Hollandse Waterlinie

 

Stellingmaand 2011

Tekst: Jan Troelstra (soldaat 7de Regiment Infanterie).
Met dank aan: René Ros, David Ross, Dick Wools en anderen.

De artillerie knalt erop los, op Fort bij Abcoude. Mooie vlag!Het is alweer even geleden dat het de Stellingmaand was maar ik werd gevraagd om toch nog een stukje te schrijven.
Enkele dagen kwam de halve Zuiderzee naar beneden en ook toen het droog was leek het minder druk op de forten. Is de Stellingmaand een aflopende zaak?
Vroeger waren buiten de maand september maar een handjevol forten toegankelijk voor gewone zielen zoals wij. Maar tegenwoordig springt september er nauwelijks nog bovenuit en zijn er een handjevol extra te betreden.

Na een paar rondleidingen heb ik het ook wel weer gezien op die forten. Zelf rondlopen is leuker opdat ik in de lokalen en de kantine over mijn oude kornuiten kan mijmeren. Alhoewel een privé-rondleiding van een gezellige dame ook heel leuk is!

Op Fort bij Abcoude was het erg gezellig en de artillerie-mannen knallen lekker met hun kanon waarmee ze zowel educatief als vermakelijk zijn. Jammer dat je er niet alleen mag rondlopen.
Dat kon wel op Fort aan de St. Aagtendijk waar je zowel met een gids als vrij over het fort mocht wandelen. Het was er bovendien lekker rustig zodat je echt van het gebouw en de omgeving kan genieten. Het was wel héél rustig want de beloofde pendeldienst van pruttelende militaire voertuigen was er niet.
Het lukte me ook om mijn vrouw mee te krijgen naar een keramiektentoonstelling. Maar toen bleek dat deze in Fort bij Penningsveer was moest ik het rondje alleen lopen en kon ik 's avonds op de bank slapen.

Bezoekers bekijken informatiepanelen in Fort benoorden Spaarndam.Lekker gemaakt door de tekst "Vanwege een ingrijpende restauratie is dit fort niet toegankelijk voor rondleidingen, maar op zaterdag 10 september staan er wel informatiepanelen over de renovatie." ging ik natuurlijk bij eerste gelegenheid naar het onbetreedbare Fort Waver-Amstel.
Geen informatiepaneel te zien en het hek potdicht! Nou, dan kijk ik alsof ook ik een vat zure wijn heb moeten opdrinken hoor!

Eindelijk ook weer eens Spaarndam bezocht. De kleindochter was helemaal 'enthousiast' dat ze ook hier NIET in een militair voertuig kon meerijden. Dan maar een vaartocht van ongeveer een uur. Heerlijk met alleen het geluid van de motor, de wind en de vogels, maar een welkomstwoord of toelichting was niet bij de prijs inbegrepen.
De verlichting in het Fort benoorden Spaarndam geeft het een heel mooie sfeer. Maar de regen verpestte een bezoek aan Fort bezuiden Spaarndam, wel genoten we er van de lekkerste gevulde tosti van de gehele Stelling!

Naschrift redacteur: Het was met 17,1 mm regen in de weekeinden de natste Stellingmaand ooit. In totaal zijn er 19.200 bezoeken geteld* en is daarmee de minst bezochte editie op de ook natte Stellingmaand 2005 na (16,9 mm.). (* Met dank aan Mascha Dammers, Cultuurcompagnie Noord-Holland)

Verslagen Stellingmaand door Dick Wools

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)