Sluit [X]   
 

Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam in 1894: aanbesteding t.w.v. 325.000 gulden/4.648.300 euro te Uitgeest

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 20-9-2020

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 380

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
13de jaargang, nummer 380, 26 oktober 2011

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Na een maandje is er wel weer een en ander interessants te melden. Wederom te beginnen met een paar korte dienstberichten.

De beslissing om door te gaan met de herontwikkeling bij Spaarndam komt hier ook aan bod. Met zowel een nieuwsbericht van de provincie/recreatieschap als de reactie van het tegengestelde burgerinitiatief.
Vreemd dat een toekomstig Koude Oorlog monument zo makkelijk opzij wordt gezet. De gebouwen zijn net zo fraai/lelijk en hebben eenzelfde samenhang als de forten. En vreemd dat de provincie als siteholder de Stelling moet bewaken maar ook in het bestuur van het recreatieschap zit.

Er zijn een aantal wijzigingen in de website doorgevoerd die het melden waard zijn. Maar leuker is de Nacht van de Nacht. Evenals de restauratie van een brug in Hoofddorp. En bovendien een vermakelijk boek over (of voor?) de dienstplichtigen.
De tegengestelde emotie hangt rond die arme Engelse ziel die na 212 jaar is opgegraven in de duinen. Hij was nog ver van de Linie van Noord-Holland.

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-380/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken.

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.

Veel leesplezier!
René Ros

 

Dienstberichten

Luchtfoto van Fort bij Kwadijk.Op 25 oktober was het 60 jaar geleden dat 33 forten, liniewallen enzovoort in het kader van de Kringenwet tot 'geene klasse' werden geclassificeerd. De rest volgde op 10 april 1953. Daarmee verviel formeel hun status als vestingwerk.

Helaas is de nominatie van een fort voor mijn 'zwarte lijst' definitief geworden, dit kanaal voor persberichten is dichtgestort. Dus jammer genoeg toch weer twee forten op die lijst. Maar ach, nieuwe ronde en nieuwe kansen.

Is er iemand met kennis van SQL en phpBB die eenmalig wat technische zaken van het Stelling Forum wil verzorgen?

Onlangs heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de eerste 150.000 foto's van de 2 miljoen stuks historisch beeldmateriaal online beschikbaar gesteld. Het is zelfs mogelijk om de foto's op je eigen website te gebruiken! (Met dank aan Alexander Senger en Sandra van Lochem.)
Beeldbank NIMH
Nieuwsbericht 'Historisch beeldmateriaal digitaal'

Er is een groep 'Stelling van Amsterdam' op de website Panoramio.com aangemaakt met momenteel 800+ foto's. Het leuke is dat de locaties bekend zijn waar de foto's zijn gemaakt zodat je ze ook via Google Maps/Earth kunt benaderen. Om foto's bij te dragen heb je daarom een fotocamera met ingebouwde of losse GPS-tracker nodig. (Met dank aan Dick Wools.)
'Stelling van Amsterdam' op Panoramio.com

En tenslotte: Think Different!

 

Recreatieschap stemt voor herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Bron: Nieuwsbericht provincie Noord-Holland d.d. 30 september jl.

Presentatie van de plannen in 2009.Het Recreatieschap Spaarnwoude gaat door met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. Dat heeft het bestuur op 30 september besloten. De provincie heeft tijdens de bestuursvergadering haar goedkeuring uitgesproken en tevens ingestemd met een aantal voorwaarden die zowel door de provincie als andere bestuurders werden gesteld. Deze voorwaarden zijn:

  • De pitch&puttbaan wordt geschrapt
  • Er moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de verkeersdruk
  • Aandacht voor natuurontwikkeling (de natuurtoets, hierbij worden de adviezen van de stadsecologen meegenomen)
  • Er wordt een plan gemaakt om de omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de verdere ontwikkeling.

Met de stemming in de bestuursvergadering is een belangrijke stap gezet om te komen tot de uitgebreide restauratie van het fort, de inrichting van een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam en een vakantiepark. Er kan worden gestart met de vervolgprocedures. De uitwerking van het plan wordt steeds getoetst aan de gestelde voorwaarden en voorgelegd aan het bestuur.

De afgelopen periode is door de bestuursleden gebruikt om de stemming te peilen binnen de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten. Op basis hiervan hebben de verschillende bestuursleden hun standpunt bepaald.

De provincie Noord-Holland is siteholder van het Unesco-monument de Stelling van Amsterdam waar fort benoorden Spaarndam deel van uitmaakt en heeft tevens zitting in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen.

Programmabureau Stelling van Amsterdam
Recreatieschap Spaarnwoude
Esbi Bouw

Fort benoorden Spaarndam
Magazijn Spaarndam
'Het dilemma van Spaarndam' in Nieuwsbrief 353
'Bungalowpark Stelling van Amsterdam' in Nieuwsbrief 335
'Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam 2' in Nieuwsbrief 302
'Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam' (1) in Nieuwsbrief 288
'Bungalowpark Stelling van Amsterdam' op Stelling Forum

 

Het verhaal is nog lang niet afgelopen in Spaarndam

Tekst: Jan Pranger (Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam).

De munitiemagazijnen met het bos.Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft inderdaad besloten om door te gaan met de ontwikkeling van een vakantiepark rond het Fort Benoorden Spaarndam. Er zijn weliswaar enkele wijzigingen - een stukje natte natuur komt erbij en de golfbaan verdwijnt - maar de essentie, meer dan 80 vakantiewoningen en het ombouwen van het fort in een dienstgebouw voor Landal blijven overeind.

Dit terwijl er geen enkel publiek draagvlak is en nauwelijks politiek draagvlak. Van de participanten zijn Haarlem en Haarlemmerliede unaniem tegen, Amsterdam voor de helft en de provincie voor 40%. Alleen de gemeentes Velsen (op de grens waarvan het gebied ligt) en Haarlemmermeer zijn ondubbelzinnig vóór. Voor Haarlemmermeer telt eigenlijk alleen het vermeende financiële voordeel. Het recreatieschap is niet geïnteresseerd in de mening van burgers.

Met zaklantaarn in Fort benoorden Spaarndam.De laatste anderhalf jaar hebben wij ons ingezet om burgers te mobiliseren en verantwoordelijke politici te overtuigen van de noodzaak van een beter plan. Met en door burgers en belangengroepen. Dat laatste is nog onvoldoende gelukt. Het lijkt er daarom op dat we de juridische weg moeten inslaan, iets wat we hadden willen vermijden.

Er ligt nog allerlei wetgeving over vooral natuur waarop dit project kan stranden en de juristen in onze achterban lopen zich al warm. Ook wordt er binnenkort een uitspraak van de Raad van State over de verkeersoverlast in Spaarndam. Die zal van grote invloed zijn op dit project.

Tegelijkertijd gaan wij door met de ontwikkeling van een béter plan, waarbij recht gedaan wordt aan alle culturele, natuurlijke en andere waarden van het gebied. Kortom: het verhaal is nog lang niet afgelopen.

Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam
'In het echt verliest David van Goliath' uit IJmuider Courant

Fort benoorden Spaarndam
Magazijn Spaarndam
'Het dilemma van Spaarndam' in Nieuwsbrief 353
'Bungalowpark Stelling van Amsterdam' in Nieuwsbrief 335
'Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam 2' in Nieuwsbrief 302
'Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam' (1) in Nieuwsbrief 288
'Bungalowpark Stelling van Amsterdam' op Stelling Forum

 

Wijzigingen website

Website Stelling van Amsterdam.'Less is more' klinkt wat gek als het over een website met 1.100 pagina's gaat. Maar toch, wegens te gering gebruik is de index van objecten per gemeente weggehaald. Evenals het gastenboek en het meldpunt.

Ook zijn links naar websites weggehaald als ze niet ook terug verwijzen naar deze website. Dat was vooral met historische verenigingen het geval.
Er bestaan zelfs websites die helemaal nergens naar verwijzen, maar wel willen dat er naar hun website wordt verwezen!

Overbodig waren ook alle waterpeilen van de 88 polders en 300 van de 1.900 historische gebeurtenissen. Ze lokten geen aanvullingen uit en er is geen aanwijzing dat ze ooit nuttig zijn gebruikt.
Deze gegevens zijn natuurlijk achter de schermen nog wel beschikbaar voor als je het echt wilt weten.

Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is er ook wat aan de website toegevoegd.
Je kan nu in het midden van het venster van de website met afbeeldingen navigeren zodat de navigatie, links in het venster, niet de enige manier meer is. Hiermee kan je eenvoudig en op een beeldende wijze tot twee niveau's de website in duiken. Dat is aardig voor bureaucomputers maar zeer handig met aanraakschermen. Gewoon op de afbeeldingen klikken met de muis of drukken met je vinger, neus of ander lichaamsdeel.
Er zijn nog een paar verbeterpuntjes en het ligt in de bedoeling dat je in de toekomst met deze bediening nog dieper de website in kan.

De grafische interface zou goed moeten werken met alle browsers. Behalve met Microsoft Internet Explorer 8 en ouder. En van die browser kan ik niet meerdere versies installeren om te testen. Zucht...

 

Nacht van de Nacht

Bron: persberichten van de genoemde forten.

Ouderwetse verlichting in Fort bij Krommeniedijk.Op zaterdagavond 29 oktober is het wederom Nacht van de Nacht waarin milieu (lichtvervuiling), natuur (kortere dagen), kunst en cultuurhistorie samen komen. Beleef eens een fort in het donker als je durft!

De elektrische verlichting in het Fort bij Krommeniedijk gaat uit. Net als 90 jaar geleden worden de ruimtes verlicht met kaarsen en olielantaarns. Tussen 19.00 en 23.00 uur is er voor iedereen wat in dit fort van Landschap Noord-Holland te beleven. Van jong tot oud, van kunstliefhebbers tot amateursterrenkundigen.

In Fort bij Veldhuis zullen van 20.00 tot 24.00 uur vijf dichters van de dichterskring Waterland onder begeleiding van muziek gedichten voorlezen in de diverse kamers van het fort.
De vliegtuigonderdelen in het museum zullen door de olielampverlichting de sfeer van de nachtbombardementen extra benadrukken.

Neem je zaklantaarn mee!

Nacht van de nacht op Fort bij Krommeniedijk
'Dichters in het donker' op Fort bij Veldhuis
Nacht van de Nacht

 

Restauratie 'Brug over Voorkanaal'

Tekst en foto's: Gijs Dirkzwager (Stichting Mega).

Aanzicht van de bouwput voor de herfundering van de brug.Op dit moment is in Hoofddorp de restauratie van de brug over het voorkanaal uit 1895 in volle gang. De brug is opgenomen in het traject van de Hoofdweg Westzijde en het Voorkanaal stroomt er onderdoor. Het ligt op een geringe afstand voor het Fort bij Hoofddorp en de Geniedijk Haarlemmermeer met bomvrije damsluis in de Hoofdvaart.

Indien er tot inundatie besloten zou worden kon de sluis bij het Fort bij Aalmeer opengezet worden waardoor het water van de ringvaart in het voorkanaal komt en dit gaat overstromen.
De bruggen in de Hoofdweg zowel oost als west dienden ervoor dat het water ook aan de westelijke zijde kon komen daar deze wegen verhoogd lagen.

Op de foto’s is te zien dat de loop van het voorkanaal omgelegd is d.m.v. een damwand. De brugpijler en wanden staan nu droog waardoor de oorspronkelijke bodem van het voorkanaal te zien is.
De waterafvoer op de bovenzijde van de brug.Ten behoeve van de restauratie worden er door de pijler en wanden horizontale gaten geboord. Aan beide zijden wordt een nieuwe fundering aangelegd. Horizontale delen steunen op die nieuwe fundering en worden door de gaten in de pijler en wanden gestoken. Zodra de oorspronkelijke fundering het begeeft zal de brug direct opgevangen worden door de nieuwe fundering.        
Na afloop wordt het geheel afgedekt met beton dat onder het waterniveau komt te liggen zodat het niet zichtbaar is. Dezelfde methode is in 2009-2010 bij de Damsluis in de Hoofdvaart toegepast.

Wat ik zo bijzonder vind is dat het dak van de brug niet bol is maar net zo geconstrueerd is als bij de daken van de forten en de damsluis, namelijk als een wateropvangbak met afvoergat. Erboven zal een dik zandpakket gelegen hebben met bestrating.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2012 klaar zullen zijn zodat de brug de komende eeuw veilig te gebruiken is met behoud van zijn historische karakter.

Stichting Mega
Fort bij Hoofddorp
Geniedijk Haarlemmermeer
Fort bij Aalmeer
Schutsluis bij Aalsmeer

 

Die goeie ouwe diensttijdBoektip 'Die goeie ouwe diensttijd'

'Die goeie ouwe diensttijd' is een luchtig maar zeer vermakelijke boek over de dienstplicht tijdens de Koude Oorlog. Met heel veel foto's; van soldaten in het veld maar ook voertuigen en uitrustingstukken. En een lijst van al het jargon.

"Het boek geeft een nostalgische terugblik die de lezer in militaire pas terugvoert naar de kazernes waar onze jongens hun onvergetelijke dienstplicht vervulden.
Het begon met de oproep voor de keuring en eindigde met afzwaaien als ouwe stomp, als het val dood-plaatje definitief kon worden afgelegd. In de tussentijd werden Hollandse jongens echte mannen, die konden schieten, tijgeren, stekkeren, groeten en kaarten.
Hoe lang die tijd ook duurde en hoe hard ze er toen ook van baalden, tegenwoordig denken de voormalige dienstplichtig militairen met grote weemoed terug aan die ongecompliceerde maanden van kameraadschap, avontuur en volwassen worden. Met dit boek worden ze op hun wenken bediend."

Die goeie ouwe diensttijd

 

Noord-Holland vindt soldaat uit 1799

Tekst en foto vondst: Nieuwsbericht provincie Noord-Holland d.d. 11 oktober jl.
Foto maquette landing in Fort Kijkduin: René Ros.

Maquette van de landing van de Engelsen in 1799.De provincie Noord-Holland heeft in de duinen boven Callantsoog het stoffelijk overschot gevonden van een Engelse soldaat uit 1799.

Elvira Sweet, gedeputeerde Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland, ziet deze archeologische vondst als één van de meest waardevolle vondsten in Noord-Holland uit de tijd van Napoleon. Noord-Holland liet het uniform van de soldaat reconstrueren. Vrijdag worden de vondsten waaronder het skelet in De Helderse Vallei (Den Helder) onthuld.

Tijdens een natuurherstelontwikkelingsproject nabij Groote Keeten (Callantsoog, gemeente Zijpe) werd het stoffelijk overschot gevonden van een Engelse soldaat compleet met diverse musketten (oude geweren) en metalen knopen van het uniform.
Elvira Sweet: “Vrijdag komen we oog-in-oog te staan met een soldaat die echt op die plek gevochten heeft en gesneuveld is. Bovendien toont de vondst aan wat een enorm stuk cultuurhistorisch erfgoed zich nog altijd in de Noord-Hollandse bodem bevindt”. Noord-Holland wil dat cultureel erfgoed behouden blijft en toegankelijk is voor een breed publiek.

Het gevonden skelet.Het skelet was, op de benen en heupen na, sterk gefragmenteerd en de schedel was weg, maar aan de metalen knopen van het uniform en de resten van het wapen kon worden vastgesteld dat het een Engelse infanterie-soldaat was die kort na de Engels-Russische landing in 1799 moet zijn omgekomen. Er worden wel veel losse fragmenten en kogels van de strijd teruggevonden en er zijn ook veel historische prenten van de strijd.

De resten van het uniform blijven voorlopig in Fort Kijkduin in Den Helder. In de zomer van 2012 zijn ze te zien in De Helderse Vallei. Een uiteenzetting van de slag en een levensechte weergave van de soldaat zullen een plek krijgen in het nieuwe archeologische depot dat de provincie naar verwachting in 2014 in Castricum zal openen. In het depot worden alle episoden van de geschiedenis van Noord-Holland getoond, aan de hand van mensfiguren en gezichtsreconstructies, met veel informatie, voor zowel professionele archeologen, hobbyisten als het grote publiek.

'Noord-Holland vindt soldaat uit 1799' op website provincie Noord-Holland
'Verscherpt toezicht na vondst Engelse soldaat uit 1799' op website Landschap Noord-Holland
Fort Kijkduin
Linie van Noord-Holland
Linie van Beverwijk

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)