Sluit [X]   
 

Soldaat Heijkoop in 1947: militaire basisopleiding in Kamp Koningsweg te Arnhem

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 370

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
13de jaargang, nummer 370, 30 maart 2011

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Een goed gevulde nieuwsbrief die begint met een drietal 'dienstmededelingen'. Daarna over een nieuwe historische tentoonstelling in een fort.
Aanstaande vrijdag zal het inunderen van de Noordpolder bij Muiden zeker spectaculaire beelden opleveren, wellicht zien we elkaar ter plekke?
In de kelder van de RAI blijkt enige historie uit de Koude Oorlog te vinden. En ook krantenknipsels zijn interessant maar waar moeten het allemaal worden opgeslagen? Een van die krantenartikelen werd gecombineerd met een rapport en recente inlichtingen tot een verhaal over het afstoten van de forten door Defensie.
Een Post van Kraijenhoff bij Ouderkerk is vrijwel gereconstrueerd en het zevende artikel licht dit toe. Ook nieuws over de aanvang van de exploitatie van het nog rustige Fort Uitermeer. Een viertal grenspalen liggen ook heel rustig, op een nogal onverwachte locatie. Tenslotte bleek Krommeniedijk voor een weekeind een 'Vogelaarwijk' te zijn!

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-370/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Dienstberichten

Foto: Ruth van Kessel.

Redacteur René Ros bij een kanon voor het Fort aan de Ossenmarkt.Alhoewel het aantal positieve reacties van fortbeheerders op de mailing over deze nieuwsbrief nogal tegenviel, is wel opvallend dat een aantal fortbeheerders hun houding lijkt te hebben gewijzigd. Hetgeen, naast de positieve reacties, een hoopvol teken is.
De komende maanden zullen er gesprekken worden gevoerd met meer algemene partijen en inspiratoren over betere samenwerking en nieuwe uitdagingen.

De dagexcursie op 14 mei was binnen een week volgeboekt. Inmiddels is er een extra personenbus gereserveerd en kunnen 44 deelnemers mee. Er staan echter nog twaalf personen op de wachtlijst zodat aanmelden niet langer mogelijk is.

Een ander heuglijk feit vond op 14 maart plaats omdat na 14 maanden wederom 100.000 bezoeken zijn geteld. De teller ging na 4.210 dagen door de 600.000 grens.
De voorlopige prognose is dat dit jaar 25% meer bezoeken worden verwerkt, tot boven de 100.000. Hoeveel bezoeken aan de forten heeft dat opgeleverd en zal dat nog opleveren???

 

Eerste Wereldoorlogtentoonstelling in fort

Tekst en foto's: Tom van Hooff.

Soldaten ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.De laatste jaren vinden er veel activiteiten plaats rond de Stelling van Amsterdam. Veel activiteiten richten zich op het behouden van de herinnering aan deze ooit bijna vergeten stelling. Er is tot nu toe echter nog weinig aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. Terwijl in deze periode toch de meeste activiteit op de forten plaatsvond. Een permanente tentoonstelling over dit onderwerp is hier dan ook meer dan op zijn plaats.

Op zaterdag 16 april 2011 is het zover. De permanente tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog van Tom van Hooff, in samenwerking met de Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk, opent de deuren. Het accent van de tentoonstelling ligt op het Fort bij Krommeniedijk, de Stelling van Amsterdam in de regio, gebeurtenissen in de regio en de algemene beleving van de Eerste Wereldoorlog in Nederland.

Hun uniform heden ten dage.Hans Andriessen, Eerste Wereldoorlogkenner, auteur van een zevental belangrijke boeken waaronder De Eerste Wereldoorlog (ca. 250.000 exemplaren, in 11 talen) en voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, zal de tentoonstelling openen.

Hierbij nodigen wij alle geïnteresseerden uit om de opening van de tentoonstelling in Fort bij Krommeniedijk bij te wonen op zaterdag 16 april 2011 om 14:00 uur. Na ontvangst met koffie zal de opening plaatsvinden, waarna de tentoonstelling en het fort zelf vrij te bezoeken zijn.

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u vriendelijk, om u van te voren aan te melden. Dit kan bij de heer T. van Hooff op mailadres: verdun2001@hotmail.com. Na opgave ontvangt u een bevestiging.

Website Tom van Hooff: http://stellingvanamsterdam.webklik.nl/
Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk: http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog: http://www.ssew.nl/

 

Noordpolder bij Muiden onder water

Bron: persbericht Stichting Forteiland Pampus d.d. 29-3-2011.
Foto's: René Ros.

(Dit artikel is wel degelijk afkomstig van Stichting Forteiland Pampus maar betreft een 1-april grap. Een echte inundatie was al geen 1 meter hoog...)

Stenen beer met uizicht over de Noordpolder.In goed overleg met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht mag de komende week een groot deel van de Noordpolder tussen Muiden en Muiderberg onder water worden gezet. De onderwaterzetting wordt speciaal in scene gezet voor de opname van een film over de Stelling van Amsterdam.
De filmopnames zijn bestemd voor het nieuwe bezoekerscentrum op het Forteiland Pampus. De museale ruimtes gaan de geschiedenis van het fort en de Stelling van Amsterdam levensecht in beeld brengen. Onderwaterzetting hoort daar bij - door inundatie kon het leger vroeger elke vijand tot staan brengen die met paarden en kanonnen wilde aanvallen.

Als directeur van de Stichting Forteiland Pampus is Nanette Elfring een van de opdrachtgevers. Ze legt de betekenis van de film nader uit: “In ons nieuwe bezoekerscentrum laten we straks de geschiedenis van het forteiland écht tot leven komen. De film laat zien dat water echt niet alleen rondom Pampus een ultieme verdedigingslinie vormde. Op tal van plekken rondom Amsterdam werd ons land onder water gezet als er oorlog dreigde.”
Als opdrachtgever van de film is de Stichting Forteiland Pampus tegemoet gekomen aan de eerdere protesten van de bewoners van de polder. Voor de zekerheid zal Rijkswaterstaat een opblaasbare dam plaatsen rondom een drietal lager gelegen boerderijen en de bijbehorende stallen en opslagruimtes. Elfring: “De bewoners krijgen bovendien een rol als soldaat figurant in de film, dat vinden ze erg leuk. En bovendien beseft iedereen dat het hele feest al dezelfde dag weer is afgelopen. Als het een dag lang hard regent in de polder hebben ze veel meer last.”

De stenen beer met het Muiderslot.De inundatie begint donderdagavond om 9 uur. Bij de haven van Muiden wordt naast het Muiderslot de Stenen Beer opengezet, de inundatiesluis die daar nog altijd ligt. Vervolgens zal het water langzaam door de sluis vanaf het IJsselmeer en de Vecht de Noordpolder overstromen. Volgens de berekeningen is er dan om 6 uur vrijdagochtend in vrijwel de gehele polder een waterdiepte van één meter.
De opnames zullen aansluitend bij het eerste daglicht gemaakt worden, zodat er zo min mogelijk hinder is voor het verkeer. Volgens de planning wordt de polder direct na de opnames weer leeggepompt. De verwachting is dat de weilanden rond acht uur ’s avonds weer droog zullen staan. Het verkeer over de Noordpolderweg en tussen Muiden en Muiderberg wordt zo lang als dat nodig is omgeleid over de A1.

Stichting Forteiland Pampus: http://www.pampus.nl/
Fort aan het Pampus: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/
Dit onderwerp op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=3&t=1078

 

Schuilen onder het Congresgebouw

Met dank aan: Amsterdam RAI.

Bovenaanzicht van het congresgebouwSinds 2004 vallen ook de openbare schuilplaatsen uit de Koude Oorlog onder het aandachtsgebied van deze website. Ze zijn echter slecht zichtbaar en toegankelijk zodat ze redelijk veel archiefonderzoek en correspondentie vereisen.
Bij de directie van Amsterdam RAI bleef het verzoek om hún schuilplaats te bekijken een tijdje liggen maar uiteindelijk gingen de ondergrondse deuren open voor een leuk en leerzaam bezoek.

De schuilplaats Europaplein ligt midden onder het congresgebouw van de RAI dat in 1965 werd opgeleverd (zie foto rechts). Doordat het is ingesloten in andere ruimten is de dikkere muur niet te herkennen en de oorspronkelijke deuren zijn niet meer aanwezig maar wel de stalen kozijnen.

Enkele doorvoeren.Van het luchtsysteem is weinig meer te herkennen dan een aantal doorvoeren die nu gedeeltelijk voor kabels gebruikt worden (zie foto links). Van sporen van een ooit gepland noodhospitaal is helemaal geen sprake.
De twee ruimten hebben een gezamenlijk oppervlakte van iets meer dan 100 m2, hetgeen zelfs met stapelbedden best weinig is voor 320 of 450 personen. Tegenwoordig staan er vele lockers en kleed het bedienend personeel zich er om.

En toch kan je nog schuilen in de RAI ! Bij calamiteiten of extreem weer konden tot voor kort 10.000 noodbedden uit een berging gehaald worden. Vooral omdat er meer hotelkamers in de omgeving zijn, is dat onlangs teruggebracht tot 3.000 bedden.

Openbare Schuilplaatsen Amsterdam: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/schuilplaatsen/
Schuilplaats Europaplein: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/schuilplaatsen/zuid/#EUROPAPLEIN
Amsterdam RAI: http://www.rai.nl/

 

Oude kranten

Met dank aan: programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland.

Het krantenknipselarchief.Vanwege een renovatie van het Haarlemse kantoorgebouw van de provincie Noord-Holland moest de kelder worden opgeruimd. Met daarin het papieren knipselarchief (tot 2001) waaruit geïnteresseerden konden ophalen wat van hun gading was. Uw archiefonderzoeker heeft de map over de Stelling van Amsterdam bemachtigd.

De knipsels zijn inmiddels gecatalogiseerd per fort en een aantal algemene onderwerpen, en in een archiefdoos opgeborgen. Bovendien zijn de kranten die al in de archiefkast lagen eindelijk eens verknipt en aan het knipselarchief toegevoegd. Hierdoor kan het gebruikt worden als bron voor deze website en nieuwsbrief.
Mocht iemand zelf ook knipsels bewaard hebben en die willen bijdragen, dan kan je contact opnemen.

Bij het uitzoeken bleek dat over Fort aan het Pampus de meeste knipsels zijn (met het oudste artikel uit 1966 over Pampusstad), met Fort bij IJmuiden als goede tweede. Inhoudelijk bleek dat rond 1995 de opslag van munitie in Fort aan de Middenweg een heuse rel was. En was het Fort Uitermeer gekraakt door kunstenaars.

Echter, het probleem van uw archiefonderzoeker annex depotbeheerder is alleen maar groter geworden. De archiefkast heeft twee rijen boeken per plank, in de werkkamer liggen her en der grote atlassen en er staan dozen en kisten met spullen op en voor de kasten.
Een ruimte om deze spullen onder te brengen, en bovendien als een studiecentrum de collectie openbaar raadpleegbaar te maken, is inmiddels een mooie droom. Maar wel een met kosten voor huur en inrichting. Wie een oplossing weet of suggesties heeft mag het zeggen. Weet iemand een passende ruimte nabij de woonplaats Weesp? En elke abonnee 10 euro doneren?

'Oude kranten' op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=6&t=1063

 

Defensie salueert af

Foto's: Dick Wools (vm. patrouillecommandant 420e Infanterie Beveiligingscompagnie Mobiel).
Bronnen: o.a. Rapport van de Werkgroep Overdracht Forten (1992).
Met dank aan: anonieme tipgever.

Aftekenen registratieboek door militairen.Het is stil en verlaten op een groot treinstation ergens in Nederland. De duisternis is gevallen en in een donker hoekje ontmoeten een medewerker van Bureau Inlichtingendienst en een vermomde informant elkaar. Hij blijkt zeer interessante informatie te hebben over militaire werken in Nederland. Nee, het is niet 1913 of 1939 maar 2010.

Het Ministerie van Defensie zou voornemens zijn ook de laatste forten af te stoten en het eigendom te beëindigen. Voor de Stelling betreft dat: Fort aan Den Ham, Fort bij Penningsveer, Fort bij Kudelstaart en Fort aan de Winkel. Daarbuiten gaat het om Fort bij Honswijk, Fort bij Everdingen en Fort Numansdorp.
Het proces van verkoop wordt opgestart en welke effecten de verkoop of overdracht heeft voor de huidige gebruikers, is nog onduidelijk. Twee van die Stelling-forten zijn in gebruik bij Stichting Vakantie Faciliteiten Militairen. Fort aan Den Ham zou destijds eigendom blijven van Defensie om een historische band te houden met de verdedigingswerken.

In het knipselarchief (zie vorige artikel) zat een artikel uit 1988 en daarin werd bericht dat Defensie de laatste forten als gebruiker zou verlaten. De opslag van munitie had bij gemeenten en provincie tot zorgen geleid, naar aanleiding van een bestemmingsplan in Haarlem dat niet geheel uitgevoerd kon worden door de gevarenzone rond Fort bij Vijfhuizen. Daarom werd op het vroegere vliegkamp Bergen een nieuw munitiecomplex gebouwd en in 1988 in gebruik genomen.

Schietoefeningen op ISK Harskamp.In juli 1990 vroegen de gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht in een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Financiën om de forten, die nog niet afgestoten waren, voor een symbolisch bedrag aan één partij over te doen. Het betrof zowel de Stelling als de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanwege "de grote betekenis [...] voor het behoud en het versterken van de Groene Randstad".
Naar aanleiding van het verzoek werd een interdepartementale Werkgroep Overdracht Forten ingesteld die in september 1992 verslag doet. De doelstelling was breder maar de conclusie was dat om juridische en praktische redenen overdracht als geheel niet meer realistisch was.
Anno 2011 is het eigendom versnipperd.

Fort aan Den Ham: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ham/
Fort bij Penningsveer: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/penningsveer/
Fort bij Kudelstaart: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kudelstaart/
Fort aan de Winkel: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/winkel/
'Explosiegevaar in de Haarlemmermeer' in Nieuwsbrief 212: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2005/nieuwsbrief-212/#ART2

 

Reconstructie Post 12

Tekst: Willemijn Paijmans (Adviseur monumenten / secretaris monumentencommissie gemeente Amstelveen).
Afbeeldingen: (collectie) René Ros.

Plattegrond van Post no. 12, achter het Groote Loopveld.In de gemeente Amstelveen ligt aan de Amsteloever, nabij het voormalige kruitfabriek, post 12 in het "Front tusschen Pampus en het Haarlemmermeer" van de Posten van Kraijenhoff. Deze linie, binnen Amstelveen bestaande uit vier posten (11 t.e.m. 14), is een vroeg 19de eeuwse voorloper van de Stelling van Amsterdam.
Momenteel zijn de werkzaamheden aan een reconstructie van deze post in volle gang, zodat deze post voor bezoekers beleefbaar wordt en een indruk geeft van de linie als geheel.

Post 12 ligt in het verlengde van de Ringvaart van de Bovenkerkerpolder (zie plattegrond rechts). De aanleg van de post vond plaats aan het begin van de 19de eeuw gelijk met het versmallen van de dijk langs de ringvaart d.m.v. de aanleg van een 12 meter lange stenen beer op ca. honderd meter aan de voorzijde van de batterij. Dergelijke gemetselde bouwwerken werden in de bestaande kade of dijk geplaatst om de waterkerende functie van die dijk in stand houden en tegelijkertijd een vijandelijke doorgang erover te belemmeren. Enkele jaren later werd een houten brug over de stenen beer heen gelegd. De stenen beer maakt helaas geen onderdeel uit van de reconstructie, omdat deze op particuliere grond ligt.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft men naast de batterij een klein, rondbetonnen emplacement aangelegd, voor de opstelling van luchtdoelgeschut. De batterij werd in 1926 opgeheven als vestingwerk.

Reconstructie van de post in uitvoering.Sindsdien lagen de post en de stenen beer er verlaten bij. Hoewel beschadigd en verzakt waren ze nog altijd herkenbaar in het landschap. Al jaren bestaat het idee om door middel van informatievoorziening meer uitleg te geven over deze voorloper van de Stelling van Amsterdam. De nog aanwezige context van het aardwerk (Ringvaart, Ringdijk, stenen beer en de nabijheid van post 11), en het feit dat het terrein na opheffing van het vestingwerk geen andere (bebouwde) bestemming heeft gekregen, maakt van deze locatie een geschikte plek om de geschiedenis te doen her- en beleven.

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft architect Hersbach in overleg met de gemeentelijke monumentencommissie een reconstructieplan gemaakt. Bovenop de aarden wal zal een tegeltableau geplaatst worden met een overzicht van de ligging van de Posten van van Kraijenhoff. Het emplacement voor luchtdoelgeschut is niet in de plannen opgenomen, mogelijk is het bij eerder graafwerk verdwenen.
In het verlengde van de opstaande trapsgewijze randen zullen informatieborden worden geplaatst met informatie over deze verdedigingslinie. Daarnaast spant de monumentencommissie zich in om de post visueel en educatief nog aantrekkelijker te maken door de plaatsing van een 19de eeuws kanon. De aanwezige archeologische resten worden zo veel mogelijk in situ behouden.

Posten van Kraijenhoff: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/krayenhoff/
Post nummer 12 aan het Groote Loopveld te Ouwerkerk: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/krayenhoff/zuid.html#POST12
Luchtafweer Ouderkerk: https://www.stelling-amsterdam.nl/kazernes/ouderkerk-tl/
Ontwerp Hersbach Architecten: http://www.hersbacharchitecten.nl/index.php?mnu=3&prj=6&prj_id=32

 

Fort bij Uitermeer wordt pleisterplaats

Met dank aan: programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland.
Foto's: Hans Baas, Otto Bodemeijer en René Ros.

In de middag van 1 maart, een dag voor de statenverkiezing, was er weer een feestje met gedeputeerde Kruisinga. Deze keer in de warme raadszaal annex trouwzaal in het gemeentehuis van Weesp. Na de ontvangst met koffie waren er een aantal sprekers.

Als tweede spreker legde gedeputeerde Kruisinga uit dat door het wegvallen van een investeerder de plannen later en gefaseerd uitgevoerd worden. Ook de gemeente steunt, bij monde van cultuur-wethouder Dasselaar, het project van de Initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer van harte.
Voorzitter Veerman verhaalde over het initiatief en dankte samenwerkingspartners, echtelijke partners en anderen. Waarna de overeenkomsten voor samenwerking, bruikleen en erfpacht werden ondertekend (zie foto's hieronder).

Ondertekening van de overeenkomsten.

Niek Roozen legt uit aan o.a. vm. gedep. Schipper.Na een korte wandeling werd ingescheept op ms. Moby Queen die het gezelschap over de Vecht naar Fort Uitermeer voer. Wegens het ontbreken van een steiger werd uit de oever stilgehouden en gaf Niek Roozen, een van de initiatiefnemers, een toelichting op de plannen (zie foto links met vm. fiets/wandelgedeputeerde Schipper).

Al dit voorjaar wordt die steiger gerealiseerd en een tijdelijk horecapaviljoen op de oever geplaatst. Het fort ligt immers strategisch in de fiets-, wandel- en vaarroutes.
Op termijn zal de vorm van de zuidelijke wal van het fort hersteld worden, deels als horecapaviljoen en deels als aarden wal. De munitiemagazijnen op de noordelijke helft krijgen later diverse functies zoals bed & breakfast en vergadervoorzieningen.

Ook de terugtocht werd gebruikt om te netwerken en bij te praten. Uw redacteur sprak ook diverse bekenden, maar spreekt een aantal ook wel eens in de supermarkt. Men bleef zelfs doorpraten toen het schip allang weer in donker Weesp was afgemeerd.

Initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer: http://www.uiteraarduitermeer.nl/
'Horeca op Fort Uitermeer' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=4&t=1052
Fort Uitermeer: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/

 

Verdwaalde grenspalen als hindernis

Met dank aan: Gert-Jan Brok (werkgroep Grenspalen, stichting Mega).

Hindernis van grenspalen.De winter raakte op haar einde toen Gert-Jan Brok, beheerder van Fort bij Vijfhuizen, op zijn fiets naar het werk ging. Met enige snelheid fietste hij door een hindernis om auto's van een fietspad te weren. Het viel hem op dat deze hindernis bestaat uit vier hardstenen grenspalen van het Ministerie van Oorlog. Dat is een knappe observatie; uw veldonderzoeker stond later op vijf meter afstand stil en herkende ze niet onmiddellijk...

Het bewuste fietspad loopt over de oude spoorweg Hoofddorp - Haarlem ter hoogte van de Haarlemse wijk Schalkwijk.
De vier grenspalen zijn behoorlijk dik en kort zodat geconcludeerd kan worden dat ze oud zijn (<1895) en op het land hebben gestaan. De ruwe onderhelften zijn geel geverfd maar de gladde bovenhelften tonen keurig O2, O4, O5 en O6.
Even leek het of ze afkomstig zijn van de nabijgelegen Inlaatduiker in de Vijfhuizerpolder. Die mist een aantal grenspalen met deze nummers maar O5 is nog aanwezig en van een later model. Mogelijk komen ze van de dichterbij gelegen Damsluis in de Fuikvaart maar het is niet bekend of daar grenspalen toe behoorden.

De vindplaats ligt in de Poelpolder, een voormalige inundatiekom. Daar liep de Nieuwe Weg door die werd doorsneden door de spoorweg. Mogelijk dat een duiker of brug in de spoorweg eigendom van het Ministerie van Oorlog was en daarom voorzien van grenspalen? Een eigenaardig en nog raadselachtig groepje grenspalen.

Militaire Grenspalen (nieuw): https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/grenspalen/

 

Invasie van vogelaars door inundatie

Tekst: Jaap van Harlingen (voorzitter Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk).
Foto's: idem en Fred Braaksma (Stichting Fort aan Den Ham).

Vogelaars turen vanaf het fort.Op vrijdag leken de vooruitzichten voor het weekend nog ongunstig; het was bitter koud en het zicht was maar matig. Wel stond er meer water op de weilanden voor het Fort bij Krommeniedijk dan voorgaande jaren. Misschien mede daardoor was het aantal vogels overweldigend.

De zaterdag, 5 maart, begon niet slecht. Er leek zelfs een zonnetje door te breken. Het uitzicht was geweldig: 600 grutto’s op een kluitje en bij Uitgeest een weiland met meer dan 1.000 brandganzen. Bij de vogelwachters liep de teller al snel op tot boven de 50 soorten. De middag bracht helaas wat miezerregen. Toch wisten die dag 141 bezoekers het fort te vinden.

Veel beter verliep de zondag. Weliswaar een schraal windje, maar zonnig. Vooral in de middag liep het storm. Erwtensoep en warme chocomel vielen niet aan te slepen. De rondleiders kwamen aan hun broodje niet toe en boven op het dak was het dringen geblazen rond de telescopen.
Uitzicht vanaf het fort over het inundatieveld.Grootste “knaller” was de strijd tussen een spreeuw en een slechtvalk, uiteindelijk gewonnen door David de spreeuw. Met 53 soorten werd het aantal van zaterdag zelfs overtroffen. De stands van de Vogelwacht en Landschap Noord-Holland werden druk bezocht.

Erg leuk is steeds weer het grote aantal kinderen dat meekomt. Ditmaal 113 van de 560 bezoekers. Tijdens de rondleidingen wordt fanatiek meegezocht naar de juiste antwoorden.
Volgend jaar hopen we samen met Vogelbeschermingswacht Zaanstreek op een even geslaagd lustrum van dit prachtige evenement.

Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk: http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
'Vogelkijkweekend fort bij Krommeniedijk' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=5&t=1054
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)