Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 334

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
11de jaargang, nummer 334, 18 november 2009

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam van Stichting Mega.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Uw redacteur is begonnen om zelf het in Nieuwsbrief 330 genoemde interview van vier uur uit te typen, bij gebrek aan een vaardiger en technisch beter uitgeruste vrijwilliger. Elke dag minimaal een half uur om tien minuten van het gesprek te verwerken, dan moet het binnen vier weken klaar kunnen zijn... Dankzij lange dagen toch brood op de plank én een nieuwsbrief. Weliswaar een korte nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief begint met een dienstbericht over gebruik van Internet Explorer. Ten tweede het hoofdartikel, over de beschading maar vooral het herstel van een inundatieduiker in Heemskerk. Uit een krantenbericht over de Geniedijk Haarlemmermeer lijkt het een aangeharkt plantsoen te worden met een minimaal inundatiegebied.
Tenslotte een bericht annex oproep over een special forum voor gidsen op de forten.

Bekijk de gehele nieuwsbrief met afbeeldingen en links op: https://www.stelling-amsterdam.nl/laatstenieuwsbrief/
Overig kort nieuws verschijnt op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 2 of 9 december verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Dienstbericht: Internet Explorer 6

De laatste tijd kwamen een aantal reacties binnen dat de website "niet goed werkt". In alle gevallen bleek dat men de webbrowser Internet Explorer 6 gebruikt.

Voor hen die dat niet weten: een webbrowser is een computerprogramma om webpagina's, die veelal op andere computers staan, te bekijken. Internet Explorer is een van die webbrowsers en wordt standaard met het besturingssysteem Windows meegeleverd. Maar er zijn andere webbrowsers die je ook kan gebruiken (en andere besturingssystemen zoals Mac OS en Linux trouwens).

Internet Explorer 6 verscheen in 2001 en inmiddels is Internet Explorer 8 beschikbaar, met minder bugs en fatsoenlijke ondersteuning van webstandaarden. Steeds meer websites ondersteunen de oude versie niet meer en leverancier Microsoft stopt op 13 juli 2010 met ondersteuning.

Voor de 10% van de bezoekers die nog Internet Explorer 6 gebruikt, waaronder de provincie Noord-Holland, wordt het nu wel eens tijd om een nieuwere versie of andere browser zoals Safari, Firefox of Chrome te gaan gebruiken...

Systeem-eisen website met download links: https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/juridisch/systeem.htm

 

Duiker Zuidermaatweg opgeknapt

Met dank aan: Fred Braaksma, Martin Hilgers en Edwin Kapitein (Werkgroep Grenspalen Stichting Mega) en dhr. O. Pool (gemeente Heemskerk)
Foto's: Martin Hilgers en René Ros.

Het is oktober 2008 als er verontrustende berichten uit Heemskerk komen. De staat van de grenspalen langs de Zuidermaatweg, een inundatiekering van de Stelling, baart al langer zorgen. Maar bij het maaien was een grenspaal gebroken en de inundatieduiker uit 1895 behoorlijk beschadigd (zie foto's hieronder). De houten schuifgeleider met metalen steun is afgebroken, een hoeksteen is kapot en de bakstenen op een vleugelmuur zijn flink beschadigd geraakt. Provincie en gemeente werden door ons, meerdere malen, op de hoogte gebracht in de hoop dat dit provinciaal monument hersteld zou worden.
Maar in juni 2009 laat Martin Hilgers opnieuw alarmbellen rinkelen. Er wordt gegraven in de Zuidermaatweg, vlak naast die inundatieduiker. Er blijkt een gemaaltje onder de weg geplaatst te worden om de waterkwaliteit te verbeteren door de circulatie te bevorderen. Maar een monumentale duiker ernaast die permanent open staat is dan niet de bedoeling. Ook wordt het wateroppervlak vergroot door een stuk grond, met daarop grenspaal O20, af te graven.

Kort daarna kwam Edwin Kapitein door toeval, vanwege een grenspaal in een tuin, in contact met een medewerker van de gemeente Heemskerk. Ze waren bezig gehouden met het herstel van een afgebrande kinderboerderij en stortte zich enthousiast op de inundatieduiker. Een nieuwe hardstenen hoek wordt besteld, het metselwerk wordt hersteld. En uw redacteur kreeg opdracht om de bouwtekening te achterhalen zodat de schuif met bediening in originele staat hersteld zou worden.
Het archief van de Genie Haarlem is helaas niet meer beschikbaar zodat gehoopt werd dat andere archiefvormers een bouwtekening hebben bewaard. Maar in het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief was niets in de genie-archieven te vinden. Laatste hoop was het archief van het polderbestuur, welke vaak de vergunningaanvragen met ingediende tekeningen bewaarden. Maar helaas deed het bestuur van de 'Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk' dat blijkbaar niet.
Medewerkers van provincie en gemeente hebben ter plekke uitleg gekregen over de inundatiekering, duikers en grenspalen. Ook zij konden een andere, betonnen, duiker niet meer vinden. Dat provinciaal monument is bij de aanleg van de woonwijk verdwenen, evenals het tracé van de (niet beschermde) Zuidermaatweg zelf.

Eind oktober was de inundatieduiker gereed (zie foto's hierboven). De schuif is gebaseerd op foto's van de restanten, vergelijkbare schuiven en enig giswerk. De noord- en zuidzijde van de inundatieduiker zijn zichtbaarder gemaakt door het gras wat te verwijderen, waarmee ook de kans op toekomstige beschadiging wordt verkleind. De duiker ziet er weer netjes uit, maar niet te nieuw omdat enkele oudere beschadigingen aan het hardsteen ongemoeid zijn gelaten. En grenspaal O20 is aan de andere kant van de sloot herplaatst. We hopen dat de andere grenspalen ook enige aandacht gaan krijgen.

Inundatiekering bewesten het Fort bij Veldhuis: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis-kering/
'Duiker en grenspaal Zuidermaatweg beschadigd' in Nieuwsbrief 306: https://www.stelling-amsterdam.nl/300-324/nieuwsbrief-306.htm
'Ter plekke op de Zuidermaatweg' in Nieuwsbrief 324: https://www.stelling-amsterdam.nl/300-324/nieuwsbrief-324.htm

 

Markante Geniedijk behouden

Bron: Hoofddorps Witte Weekblad d.d. 5-11-2009

De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil de Geniedijk voor de toekomst behouden. Dit onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een Unesco-monument, moet meer bekendheid krijgen als aantrekkelijke plaats voor cultuur-, natuurbeleving en recreatie.

Haarlemmermeer wil er alles aan te doen om haar deel van de Stelling voor de toekomst te behouden door een groot aantal maatregelen die in de 'Visie op de Geniedijk' staan. Het college wil de forten Aalsmeer en Hoofddorp herontwikkelen en ze voor recreatie en andere doeleinden geschikt maken. Het Fort bij Vijfhuizen, knap gerestaureerd als kunstfort, is een aansprekend voorbeeld. Veel onderdelen van de Stelling, zoals sluizen en kazematten, zijn er belabberd aan toe. Die wil het college restaureren. De dijk wordt ook als grasland gebruikt voor bijvoorbeeld schapen. Dat is leuk voor de fietsers, maar kan ook de natuur benadelen.

De gemeente wil de Geniedijk door een nieuwe inrichting, goed beheer en een plan voor behoud en vervanging van bomen nog aantrekkelijker maken voor recreatie. Tot slot moeten er bestemmingsplannen komen om alle maatregelen in goede banen te leiden. De gemeentelijke visie baseert zich op een ideale situatie. Toch ontkomt zij er niet aan om prioriteiten te stellen. De uitvoering van de visie kost namelijk veel geld en de toekomst wijst uit of er voldoende fondsen kunnen worden aangeboord, zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Planontwikkelingsfonds. Een hele toer in deze economisch moeilijke tijd.

Geniedijk Haarlemmermeer: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/
'Markante Geniedijk behouden': http://www.echo.nl/ww-hd/buurt/redactie/931515/markante.geniedijk.behouden/
Visie op de Geniedijk: http://www.haarlemmermeer.nl/Kunst_en_cultuur/Monumenten/Stelling_van_Amsterdam/zieook/Visie_op_de_Geniedijk
Dit onderwerp op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=3&t=676

 

Gidsen Forum

Wat doen de gidsen tijdens het winterseizoen? Opruimen en de fooienpot legen is zo gebeurd. Werken aan de tentoonstelling en de planning voor volgend seizoen is natuurlijk heel zinnig. Maar er is ook een virtueel clubhuis voor gidsen, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en discussieren over rondleidingen geven. Hoe om te gaan met lastige bezoekers? Geef je individuele rondleidingen aan anderstaligen? Wat vertellen anderen over de haken in de gevel? Of afspraken maken om elkaars fort buiten het seizoen te komen bekijken? Om een paar suggesties te geven.

Het forum 'Gidsen' op het Stelling Forum is beschikbaar voor alle onderwerpen die met het geven van rondleidingen op de forten te maken hebben. Gidsen zijn van harte welkom om daar een levendig forum van te maken, door vragen te stellen en te beantwoorden.

Registreren Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/ucp.php?mode=register
Aansluiten bij Gidsen groep: https://forum.stelling-amsterdam.nl/ucp.php?i=groups&mode=membership
Forum Gidsen: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewforum.php?f=19

N.B. Na aansluiten bij de Gidsen groep kan navraag gedaan worden of je inderdaad gids bent op het fort dat je bij het registreren hebt opgegeven.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)