Sluit [X]   
 

Bewaker Stam in 1902: geboren te Haarlem, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 324

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 324 (11de jaargang, 1 juli 2009)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam. Deze en alle voorgaande nieuwsbrieven zijn, met illustraties, te raadplegen op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Eigenaardig; helemaal geen reacties op het bericht in de vorige nieuwsbrief over de bergloods van Fort in de Botshol. Terwijl in levende lijve de reacties heel anders zijn. Toch zal deze nieuwsbrief blijven proberen de lezers te verrassen!

Met bijvoorbeeld een artikel over de slechte staat van de damsluis bij Halfweg en de eerste maatregelen die de provincie gaat treffen. Ook een verrassing was het plotselinge graafwerk in de "Inundatiekering bewesten het Fort bij Veldhuis" waar een nieuwe duiker naast de oude werd gelegd en een grenspaal op informele wijze gered werd. Wederom kon de gemeente Heemskerk niet op interesse of bewustzijn betrapt worden.
De vele motoren bij Fort bij Krommeniedijk waren onlangs geen verrassing maar de vrijwilligers waren tevreden over deze bijzondere bezoekers. Ook het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus voor de Waddenzee was geen verrassing; even een welkom aan dit derde werelderfgoed (deels) op Noord-Hollands gebied.
De nieuwe deeltentoonstellingen in Fort bij Veldhuis hadden ook een lange planning maar ga ze zeker bekijken om door de inhoud verrast te worden. En de nieuwe ANWB fietsgids is juist ideaal om anderen mee te verrassen!
Met deze nieuwsbrief eindigen we na 10 maanden weer een serie van 25 stuks met 161 voor u geselecteerde foto's.

Bekijk de gehele nieuwsbrief met afbeeldingen en links op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/laatstenieuwsbrief/

Overig kort nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Zie de nieuwste berichten op:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 15 juli verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Instortingsgevaar damsluis bij Halfweg

Bron: mededeling programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland

Onlangs heeft de provincie Noord-Holland geconstateerd dat de Damsluis in de Ringvaart bij Halfweg in een zodanige staat verkeert dat het gevaarlijk is voor voorbijvarende boten en zwemmende kinderen. Daarom is in de week van 22 juni door de provincie als verantwoordelijk orgaan voor de Ringvaart besloten om:

  • de losliggende dekplaat te verwijderen en i.v.m. monumenten status op te slaan;
  • delen van het remmingwerk* te verwijderen en de resterende delen veilig te maken;
  • nieuwe tijdelijke remmingwerken* te plaatsen ter bescherming van de damsluis tegen aanvaring;
  • de zij-doorvaarten fysiek af te sluiten d.m.v. remmingwerken of ingehuurde pontons.

Er is nog geen volledige duidelijkheid wie de eigenaar van de damsluis/penantensluis is. Wel zal het monument in principe hersteld moeten worden en zal er vanzelfsprekend een monumentenvergunning aangevraagd moeten worden.

Ook met de soortgelijke Damsluis bij Vijfhuizen zal wat moeten gebeuren. Deze beide damsluizen zouden, met de damsluizen bij Haarlemmerliede en de gesloopte damsluis in de gedempte trekvaart bij de Liebrug, in oorlogstijd een aparte Liede-boezem vormen om de inundatie van omliggende polders te versnellen.

Damsluis in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Halfweg in Inundatiestation Halfweg: https://www.stelling-amsterdam.nl/inundaties/halfweg/
Luchtfoto met Streetview: http://maps.forten.info/toonkaart.php?rdx=112000&rdy=488050&zoom=1&name=Damsluis%20Halfweg

* constructie waarmee schepen worden afgeremd als ze een kunstwerk als een brug of sluis dreigen aan te varen of welke gelegenheid biedt tijdelijk aan te leggen.

 

Ter plekke op de Zuidermaatweg

Tekst: Fred Braaksma, Martin Hilgers, Edwin Kapitein en René Ros, Werkgroep Grenspalen Stichting Mega.
Foto's: René Ros en Fred Braaksma.

Donderdag 11 juni sloeg Martin Hilgers alarm: een aanval met graafmachines op de Zuidermaatweg te Heemskerk. Deze weg, waarvan duiker en meerdere grenspalen beschermd zijn door een vermelding in het provinciale monumentenregister, diende "tot scheiding van de inundatiën te stellen uit het Noordzeekanaal en den Schermerboezem".
In het verleden heeft de weg al meerdere grove aanslagen gehad in de vorm van coupures door de A9 en een complete woonwijk waarbij ook grenspalen en een duiker zijn verdwenen. Nu zou een 'pompput' gegraven worden.
Maar de graafmachinebemanning wist van geen monumentenstatus af. Martin zoekt contact met de gemeente en de provincie. Ook Edwin Kapitein brengt later een inspectiebezoekje. Het bovenste deel van de gebroken grenspaal O21 was al eerder veilig gesteld, het onderste deel blijkt onvindbaar in het graafwerk. Een werkman suggereerde dat grenspaal O20 op een eilandje zou komen en dus veilig gesteld was???

Inmiddels was de hele weg doorsneden voor het leggen van een nieuwe duiker net oostelijk van de oorspronkelijke duiker. René Ros stelt zich die zaterdag persoonlijk op de hoogte van deze aanslag, hij was immers in de buurt i.v.m. de barbecue op Fort bij Veldhuis. En bewonderde hij de doorsnede van de weg (zie foto links) met de door het Ministerie van Oorlog betaalde verhoging met zand.
Die maandag, 15 juni, plaatst Martin voor de zekerheid een paaltje bij grenspaal O20 zodat de graafmachinist het niet over het hoofd ziet. Er blijkt in deze twee weken ook een flinke driehoek grond van het terrein afgegraven te worden.
Op zaterdag 26 juni ziet Fred Braaksma dat de weg weer (fiets)toegankelijk is, het 'eilandje' een driehoekige waterpartij is geworden en de O20 naar de andere kant van de sloot is verplaatst.

De Zuidermaatweg met een nieuwe duiker is weer op orde. Grenspaal O20 is goed zichtbaar vanaf de weg maar daardoor ook wel kwetsbaarder. De nieuwe driehoek water werd direct door vissers benut.
Tenslotte bleek op 26 juni dat een medewerker van de plantsoenendienst van de gemeente Heemskerk een grenspaal O1 in de tuin heeft staan, mogelijk afkomstig van een lunet in de Linie van Beverwijk. Hij had hem uit een container met puin gevist op de gemeentelijke vuilstort...

Inundatiekering bewesten het Fort bij Veldhuis: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis-kering/

 

Motormuizen op Fort bij Krommeniedijk

Tekst: Jaap van Harlingen, voorzitter Werkgroep Fort bij Krommeniedijk.
Foto: Wim Huisman, Werkgroep Fort bij Krommeniedijk.

Het was een experiment: op 20 juni meer dan 250 motorrijders van de Promotor Stelling-tourtocht verwelkomen op het fort, rondleidingen geven en ook nog eens een lunch verzorgen voor zoveel mensen.
We hadden "slechts" 12 mannen en vrouwen om deze klus te klaren en voor sommigen was het de vuurdoop bij de werkgroep. Vanaf negen uur liep de "broodjessmeerlijn" als een trein tot bleek dat we 60 pistoletjes tekort hadden ontvangen die als de bliksem werden bijgehaald. Rond half elf een fikse bui die we afwachtte en kort na elf uur stond alles toch buiten klaar. De eerste motoren mochten we tussen half twaalf en twaalf uur verwachten maar om kwart over twaalf was er nog geen motor verschenen. Zouden we ons in de datum hebben vergist?
Tien minuten later verschijnen gelukkig de eerste motoren en loopt het provisorische parkeerterrein geleidelijk vol. De jonge zwaluwen trokken zich niets aan van de drukte en zaten rustig in de boom op de terugkomst van hun ouders te wachten.

Het weer werd alsmaar beter en het terras raakt volledig bezet. De kantineploeg draait op volle toeren. En de vier gidsen lopen de ene rondleiding na de andere. Maar vanaf drie uur wordt het, met achterlating van complimentjes, rustiger. De twee motorrijders, die nog rond half vier arriveren kunnen we nog een eenvoudig in elkaar gestoken lunch verzorgen. Als we om half vijf de poort sluiten staan die laatste twee er nog en helpen we ze bij het inkorten van de route. Zij brachten het totaal aantal bezoekers op 287.
Het was weer geweldig, op naar het volgende evenement.

Werkgroep Fort bij Krommeniedijk: http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/

 

Welkom Waddenzee!

Bron: Waddenzee.nl d.d. 26-6-2009.
Foto: René Ros, Stichting Mega.

WaddenzeeDe Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Lijst van Werelderfgoed tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comité in Sevilla op 26 juni 2009. Het gebied bereikt hiermee een vergelijkbare status als andere beroemde natuurwonderen op Werelderfgoedlijst zoals de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.

Namens de regeringsvertegenwoordigers van Nederland en Duitsland, betuigde Jens Enemark van het gezamenlijke Wadden Sea Secretariat zijn dankbaarheid voor deze beslissing in zijn acceptatie-toespraak tijden de vergadering van het Comité: 'Wij zijn er trots op onderdeel uit te maken van de wereldwijde gemeenschap van Werelderfgoederen, maar tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid die op ons gelegd is om de buitengewone universele waarden ervan te beschermen en duurzaam te beheren voor onze en voor de komende generaties.'

'Wandelen over de droogvallende zandplaten, net daarvoor nog onder meters water bedekt, omringd door een eindeloze lucht die de zee ontmoet aan de verre horizon, is een onvergetelijke ervaring. Het is voorwaar een magische plek, kom en geniet met ons mee van een natuurbeleving die uw leven voorgoed verandert.'

In het journaal met het bericht over de Waddenzee kwam ook de IJmeer-bedreiging voor de Stelling aan bod...
Namens de Stelling: gefeliciteerd en welkom!

'Werelderfgoed' op Waddenzee.nl: http://www.waddenzee.nl/Werelderfgoed.642.0.html
'Wadden Sea inscribed on the World Heritage List' op website Common Wadden Sea Secretariat: http://www.waddensea-secretariat.org/management/whs/whs.html

 

Nieuwe deeltentoonstellingen Fort bij Veldhuis

Bron: persbericht Stichting ARG 1940-1945 d.d. 21-6-2009.
Foto: René Ros, Stichting Mega.

Met genoegen maakt het bestuur van de Aircraft Recovery Group 1940-1945 bekend dat er in luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis twee nieuwe tentoonstellingen zijn ingericht. In samenwerking met Stichting Mega is er een fototentoonstelling ingericht over de Stelling van Amsterdam.

Voorts is er een tentoonstelling ingericht over een bij Oostzaan neergestorte Lockheed Ventura bommenwerper van het 487e squadron van de RNZAF, welke op 3 mei 1943 deelnam aan een aanval op de elektriciteitscentrale in Amsterdam-Noord. Een van de andere vliegtuigen stortte in de gracht van Fort bij Vijfhuizen.

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis is geopend van mei t/m oktober op zondagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Toegang: volwassenen € 2,50, kinderen van 8 tot 12 jaar, € 1,50, kinderen jonger dan 8 jaar gratis, houders van een veteranenpas: gratis

Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945: http://www.arg1940-1945.nl/
Fort bij Veldhuis: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis/

 

ANWB Fietsgids De stelling van Amsterdam

ANWB Fietsgids Stelling van AmsterdamAlweer een gids met fietsroutes over de Stelling van Amsterdam? En de derde(?) waaraan de provinciale fondsen bijdragen.
Er is een website met routes die langs de forten leiden. En er zijn losbladige A4 fietsroutes. Een nadere beschouwing leert dat ze nogal verschillen en het onlangs verschenen ANWB boekje 'Fietsroutes Stelling van Amsterdam' een aanvulling is. En met de genummerde fietsnetwerken van tegenwoordig is een fietsroute geen lange routebeschrijving meer, maar een lijstje nummers. En dus meer ruimte voor andere informatie.

Net als genoemde website behandelt het fietsroutes die voor een deel langs de forten gaan en gecombineerd de volledige kringstelling langs gaan. Zelfs een aantal waarbij je geen fort zult tegenkomen, zoals door Amsterdam en Waterland, of hoogstens met voorkennis en een verrekijker... En net als de losbladige A4 fietsroutes wordt er informatie over de Stelling en forten gegeven. Maar relatief summier en met aandacht geschreven zodat er, op een paar "klok en klepel" gevallen na, inhoudelijk weinig op aan te merken is.
De meerwaarde zit hem dan ook in de 90% andere informatie en foto's over wat je onderweg aantreft: musea, horeca-gelegenheden, watertorens, de polders, windmolens enzovoort. De Stelling-geïnteresseerde zal het weinig interessant vinden, behalve als hij/zij anderen middels een fietstocht subtiel wil besmetten met het Stelling-virus. Voor de 'gewone Nederlander' is het een boekje met veel informatie waarmee ze gewezen worden op de forten en het open landschap. Kortom, een ideaal cadeau voor de actieve familieleden en bekenden.

Boeken over de Stelling: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/boeken/
Nieuwsbericht van de ANWB: http://www.anwb.nl/fietsen/nieuws-en-tips/archief,/2009/juni/nieuw-anwb-fietsgids.html

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)