Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 312

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 312 (11de jaargang, 7 januari 2009)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief begint met het goede voornemen van Nanette van Goor om zich via deze nieuwsbrief voor te stellen als nieuwe programma-manager. Het tweede artikel gaat ook een beetje over haar, omdat ze binnenkort te zien is in een televisie-aflevering van Nationale Landschappen.
Daarna een artikeltje over forten die volgens seismologisch onderzoek soms op hun grondvesten blijken te trillen. En een aantal leuke bevindingen van een half rondje Stelling langsrijden, je blijft na tien jaar nog nieuwe dingen zien. Ook als je de nieuwe motortourrit van MTC Motovatie gaat rijden. Een ander rondje kan je bij Antwerpen maken; zij vieren dit jaar een feestje als Nationaal Reduit.
Behalve de ontdekkingen (zie Nieuwsbrief 310) zijn er toch nog andere cijfers te geven die een idee van de belangstelling voor de website geven: de statistieken. En er is een nieuwe manier om eenvoudig op de hoogte te blijven van nieuwe berichten op het Stelling Forum: RSS.

Tenslotte een dienstmededeling voor UPC/Chello gebruikers:
De spam-instellingen bij UPC lijken na vele maanden eindelijk goed te staan. De vorige nieuwsbrief kwam niet als spam terug. U heeft waarschijnlijk vele nieuwsbrieven van 2008 gemist, deze zijn in het archief op de website terug te vinden.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 21 januari verschijnen.

René Ros

 

Even voorstellen...

Tekst: Nanette van Goor, programma-manager Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland.

Zoals u allen al via deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, ben ik sinds 1 december jl. de nieuwe programmamanager Stelling van Amsterdam. Ik volg hierin Peter Hoogervorst op. Een groot deel van u kent mij al. Toch wil ik via deze nieuwsbrief iets meer over mezelf vertellen.

Ik werk sinds juli 2005 bij het programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland. Ik ben dus al vanaf de oprichting bij het programmabureau betrokken. De onderwerpen waarmee ik me de afgelopen jaren binnen het programmabureau heb beziggehouden, waren onder meer het projectleiderschap van de 'enveloppe' Vechtstreek-Noord, cultuurhistorie en communicatie.
Zoals u weet heeft de oostkant van de Stelling een overlap met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanuit het project Nieuwe Hollandse Waterlinie werkt men met 'enveloppes', deelgebieden waarop regie wordt gevoerd door een bestuurlijke enveloppecommissie onder leiding van de provincie. Voor wat betreft het gebied Vechtstreek-Noord is er voor gekozen om de ontwikkelingen in dit gebied voor zowel de Stelling van Amsterdam als Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten coordineren door de enveloppecommissie Vechtstreek-Noord. Ik heb als regiocoördinator voor dit gebied de afgelopen jaren de ontwikkelingen alhier gecoördineerd en de commissie gefaciliteerd.

Wat betreft het onderwerp cultuurhistorie ben ik afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij restauraties van forten en andere onderdelen van de Stelling. Ook het onderzoek dat Rene afgelopen zomer voor de provincie heeft verricht (welke objecten van de Stelling genieten monumentenbescherming en welke niet) heb ik begeleid. Wat betreft de communicatie was ik de afgelopen twee jaar contactpersoon richting Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland voor de organisatie van de Stellingmaand en de andere activiteiten die zij uitvoeren in relatie tot de Stelling.

Ik heb in de jaren ’80 van de vorige eeuw architectuurgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanuit deze studie ben ik bij de provincie terecht gekomen als architectuurhistoricus bij de afdeling monumentenzorg. Ik heb daar jaren gewerkt als beleidsmedewerker. Onder meer de inventarisatie, selectie en beschrijvingen gemaakt voor nieuwe rijksmonumenten (de zogenoemde jongere bouwkunst uit de periode 1850-1940). Daarna ben ik ook aan de slag gegaan voor de provinciale monumenten, waaronder dus ook de Stelling. Ik heb bij de provincie ook een aantal jaren meer op het bestuurlijk vlak gewerkt. Zo heb ik, in nauwe samenwerking met de toenmalige directie en gedeputeerden, strategische verkenningen verricht voor de verschillende beleidsterreinen van de provincie. Maar sinds 2005 ben ik dus vooral actief op het vlak van de Stelling.

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd rondom de Stelling. Door de provincie zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet, zoals de realisatie van bezoekerscentra en de aanleg van een Lange Afstands Wandelpad (LAW-pad). Daarnaast wil de provincie de Stelling herstellen en verder ontwikkelen en helpt daar aan mee door onder meer subsidies voor restauraties te verstrekken.

Mijn streven is om de voortvarende koers van het programmabureau voort te zetten en de prettige samenwerking met u allen verder vorm te geven. De unieke betekenis van de Stelling van Amsterdam kan mijn inziens namelijk alleen verder geborgd en onder de aandacht gebracht worden door een nauwe samenwerking tussen vrijwilligers, fortbeheerders/-eigenaren en overheden.
Ik hoop dan ook op een voortzetting van de prettige samenwerking met u allen!

Programmabureau Stelling van Amsterdam: http://www.noord-holland.nl/thema/welzijn_zorg_en_cultuur/Cultuurhistorie/Stelling_van_Amsterdam/

 

Nationale Landschappen op televisie

Bron: persberichten NCRV.

Vanaf donderdag 8 januari zendt de NCRV de derde en laatste serie Nationale Landschappen op televisie uit. In acht afleveringen toont de serie de diversiteit van het Nederlandse landschap. De grote verscheidenheid in ons land lijkt vanzelfsprekend, maar korte termijnbelangen en planologische versnippering, zoals de bouw van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, bedreigen onze unieke landschappen.
De twintig Nationale Landschappen beslaan samen ongeveer twintig procent van de oppervlakte van ons land en er wonen naar schatting 2,5 miljoen mensen. De status van Nationaal Landschap is niet alleen een eretitel; het schept ook verplichtingen.

In elke aflevering van Nationale Landschappen gaat een hoofdpersoon, die nauw betrokken is bij het landschap, het gebied in en laat zien wat de moeite waard is aan natuur, recreatie en streekeigen activiteiten. Op 22 januari neemt Nanette van Goor, inmiddels manager programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland, de kijker mee op een tocht langs de meest bijzondere plekjes van de Stelling van Amsterdam. Zetten jullie op 22 januari de televisie ook op Nederland 2? Voor zover nu bekend begint de aflevering om 19.55 uur.

Persberichten enz. op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=1&t=476
NCRV serie Nationale Landschappen: http://www.nationalelandschappen.ncrv.nl/
Aflevering Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2008: http://player.omroep.nl/?aflid=6575823

 

Aardbevingen Krommeniedijk

Met dank aan: Jan van Harlingen (vz. Werkgroep Fort bij Krommeniedijk) en Arie van Wettum (Universiteit van Utrecht)

Op 10 oktober jongstleden is in het Fort bij Krommeniedijk een seismograaf geïnstalleerd in het kader van het Project NARS-Nederland (NARS = Netwerk van Autonoom Registrerende Seismograven). Er zijn al tientallen aardbevingen waargenomen op het fort maar al op 19 oktober de eerste zware (zie grafiek rechts). Het was een aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter met het epicentrum ten zuiden van de Tonga Eilanden in de Stille Oceaan, 'nabij' Nieuw-Zeeland.

Het doel van het project is het in kaart brengen van de ondergrond van Nederland tot op enkele tientallen kilometers diepte. Verspreid over Nederland worden tussen nu en eind 2009 dertig NARS stations geïnstalleerd die enkele jaren operationeel blijven. Door veel seismische golven te meten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld aardbevingen of oceaanbewegingen kan een reconstructie gemaakt worden van de ondergrond.
De Universiteit van Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, Departement Aardwetenschappen, Onderzoeksgroep Seismologie plaatst de seismografen die ze vanuit Utrecht bedienen maar de informatie regelmatig met een portable computer moet ophalen. Door gebruik te maken van de informatie op Forten Info zijn inmiddels stations geplaatst in Fort aan de Noorddijk (nabij Hellevoetsluis), Werk aan de Hoofddijk (Utrecht), Fort bij de Nieuwe Steeg (nabij Leerdam) en in bunkers bij Wassenaar, Olst en na half januari bij Den Helder. Het Werk aan de Hoofddijk is de thuisbasis van de onderzoeksgroep en van de seismograaf aldaar zijn de metingen live via het Internet te volgen.

Om zulke nauwkeurige metingen te verrichten zijn locaties nodig welke zo min mogelijk verstoord worden door menselijke activiteit, snelwegen of machines. Afgelegen forten, bunkers of grotten zijn bij uitstek geschikt, mede vanwege hun temperatuurstabiliteit. Ben je beheerder van zo'n locatie en wil je meewerken? Neem dan contact op met de redactie van deze nieuwsbrief.

Forten Info: http://www.forten.info/
Tonga eiland op Google Maps: http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&q=Tonga
Universiteit van Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, Departement Aardwetenschappen, Onderzoeksgroep Seismologie: http://www.geo.uu.nl/Research/Seismology/
Werkgroep Fort bij Krommeniedijk: http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/

 

Inspectierondje Noord

Half december is uw inspecteur-generaal een rondje gaan rijden - eindelijk weer eens de tijd voor genomen. Net als in 1998 begonnen bij Fort bij Edam en zien hoever het rondje gemaakt kon worden. Destijds maximaal 16 foto's op een 1 megapixel camera, nu met een 9 megapixel camera en de twee setjes batterijen als beperkinde factor.
En destijds memorabel gastvrij op het fort ontvangen door de boswachter van Staatsbosbeheer, nu door een werkmeester van Stichting Herstelling. Het fort was toen een oerwoud, nu wordt het dak opnieuw bedekt. Het dak van het hoofdgebouw is inmiddels gereed en krijgt nieuwe bruin keramische luchtpijpen. Maar de poterne ligt nog bloot en met de pantserkazemat en zijruimten is het een erg onregelmatig oppervlak (zie foto links).

Een stukje verderop, beoosten Kwadijk, was het dijktalud nu lekker kaal van begroeiing zodat de gietijzeren pijp goed opviel. Aan de zijde van de ringvaart zijn begroeide hardstenen dekplaten met sponningen. Vermoedelijk is dit de inlaat naar de verdwenen fortgracht van het Fort bij Kwadijk. En deze inlaat komt niet in het monumentregister e.d. voor en kan een 'ontdekking' genoemd worden. Alhoewel de inlaat identiek is aan de veel beter zichtbare inlaat van Fort benoorden Purmerend moet het nog wel bevestigd worden door een originele plattegrond van het Fort bij Kwadijk.

De woning van Fort aan de Nekkerweg is inmiddels van binnen gemoderniseerd. Aan de bomvrije gebouwen is nog niets gewijzigd (lopen er nog bezwaarschriften?). Terwijl eind 2009 het hotel, wellnesscentrum, congrescentrum en bezoekerscentrum als 'Fort Resort Beemster' de deuren moet gaan openen. Wel zijn op het glacis bomen gekapt om ruimte te maken voor het onvermijdelijke parkeerterrein. Daarbij zijn een aantal grenspalen weer zichtbaar geworden.

De tocht ging verder; veel gezien maar niet noemenswaardig en geen aardbeving gevoeld. Na Fort bij Veldhuis eens linksaf naar de Assendelver Zeedijk, de tweede linie. Eindelijk weer eens bij Buskruitmagazijn nabij de Poel kijken. Het moet kort na 1983 zijn gesloopt maar later is het terrein inclusief vier grenspalen een provinciaal monument geworden. In 2002 kon uw veldwerker maar drie van de vier grenspalen vinden. Deze keer moet er een nog beter verstopt zijn geweest...

Aan de andere zijde van het Noordzeekanaal staat Groepspark Halfweg no. 1 (zie foto links). Een uniek complex, een woning en bergloods maar zonder bomvrij magazijn, dat een schakel vormde in de logistieke keten van Algemeen Verdedigingspark naar de forten en troepen buiten de forten.
Het blijkt dat al in 2005 een sloopvergunning is afgegeven vanwege verbreding van de snelweg A9 bij de brug over Zijkanaal C (bekend van de fileberichten). Niemand wist dat het onderdeel van de Stelling is terwijl deze nieuwsbrief het al in 2001 voor het eerst noemde.
Omdat de capaciteit van de snelweg is vergroot zonder het aardlichaam te verbreden was de sloop van de woning en de bergloods niet nodig. Sinds een paar jaar zitten er krakers in als "Knutselaars Gemeenschap Spaarnwauwie" met de woning "Villa File-zicht". Tijdens deze rondrit even kennis gemaakt met de bewoners - zij wisten wel van de Stelling. Helaas is het oude interieur van de woning wel grondig verbouwd.

Fort bij Edam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/
Fort aan de Nekkerweg: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/
Fort bij Kwadijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kwadijk/
Fort benoorden Purmerend: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/purmerend-noord/
Assendelverzeedijk met Buskruitmagazijn nabij de Poel: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/assendelft-zeedijk/
Groepspark Halfweg no. 1: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/houtrak/

 

Motortourrit Stelling van Amsterdam

Bron: MTC Motovatie.

De 6e Meerprovincienrit draagt de naam "Stelling van Amsterdam" en kan worden verreden in de periode van 1 januari tot en met 30 november 2009. Met deze rit kunnen 5 LOOT punten worden verdiend.
MTC Motovatie heeft geprobeerd er een gevarieerde rit van te maken. Omdat we dagelijks toch al veel in de Randstad vertoeven weten wij als geen ander de mooiste wegen uit te zoeken. De totale afstand bedraagt ongeveer 214 km.

Motortourrit Stelling van Amsterdam: http://www.motovatie.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=53

 

Collega-stelling viert feest

Bron: website Fortengordel Antwerpen.

Antwerpen viert in 2009 dat het 150 jaar geleden is dat de stad bij wet het Nationaal Reduit van Belgie werd en de Stelling van Antwerpen tot stand kwam.

De meeste Antwerpse forten ontwikkelen vandaag een grote dynamiek op het vlak van sociale, recreatieve en culturele herbestemming. 150 jaar na de bouw van de Brialmontforten worden een aantal activiteiten ontwikkeld om de forten extra in de belangstelling te plaatsen. Zoals Fort 8 bij Hoboken, nabij de torenflats, dat al enkele jaren wordt ontwikkeld. (zie foto links van binnenplaats reduit).

De activiteiten omvatten o.a. colloquia, geleide bezoeken, tentoonstellingen, publicaties, sportieve sociale en culturele activiteiten. Hiervoor slaan de eigenaars/beheerders van de forten Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Edegem, Antwerpen met de deelgemeentes Berchem en Hoboken en het Vlaams gewest samen met de Provincie Antwerpen, VCM, Erfgoed Vlaanderen, VTB Cultuur, Davidsfonds en het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum de handen in mekaar.

150 Jaar Fortengordel Antwerpen: http://www.150jaarfortengordel.be/

 

Statistiek 2008

In heel 2008 zijn er 65.628 bezoeken aan de website Stelling van Amsterdam gebracht, ruim 4.300 meer dan het jaar ervoor (+7%) en wederom het jaarrecord. In totaal zijn er 421.500 bezoeken aan de website gebracht.
De provincie Noord-Holland staat, met 3.933 geraadpleegde pagina's, op de zesde plaats van grootste bezoekers. Cultureel Erfgoed NH raadpleegde 1.658 pagina's.

Tijdens de bezoeken in 2008 werden 889.000 webpagina's gedownload oftewel ruim 3,7 miljoen hits (elke pagina, plaatje e.d.). In totaal werd er 36 Gigabyte gedownload. De website is 132 Mb (+39 t.o.v. 2007) groot en bestaat uit ongeveer 1.000 webpagina's (+50) met 3.200 afbeeldingen. Het bevat 903 locaties (+62) van (verdwenen) bouwwerken met een bekende locatie. Er werden door de auteur 2.500 in- en 2.300 uitgaande e-mails voor verwerkt.

Gemiddeld waren er 5.470 bezoeken per maand (+370) oftewel 180 (+12) per dag. Wederom waren september de drukste en december de rustigste maand.
Het Windows besturingssysteem wordt voor 91,0% (-1,7) van de bezoeken gebruikt, Mac OS 4,7% (+1,3) en Linux 3,1% (+1,2). Als webbrowser wordt Internet Explorer voor 77,7% (-3,9) van de bezoeken gebruikt, gevolgd door Firefox 14,8% (+3) en Safari 2,9% (+0,8).

Het aantal nieuwsbrieven was met 25 stuks een drietal minder dan het jaar ervoor. Er waren 3 (-5) thema-nieuwsbrieven. Het aantal abonnees is het afgelopen jaar met slechts 9,5% gestegen naar 739. Het Stelling Forum heeft nu 98 gebruikers die in totaal 1120 berichten hebben geplaatst.
De foto-collectie over de Stelling omvat nu 21.300 digitale opnamen (22,8 Gb). De collectie met foto's van evenementen op forten in binnen- en buitenland omvat 6.400 opnamen (8,3 Gb). Daarnaast zijn er nog collecties over andere forten in Nederland en daarbuiten. En drie back-ups waaronder een off-site...

De website over het Radarstation Seeadler verwerkte vorig jaar 4.280 bezoeken, over Stichting Mega 4.788 bezoeken en de Stellingmaand website 5.715 bezoeken. De website Forten Info verwerkte een verbazingwekkend record van 130.000 bezoeken.

Stelling van Amsterdam: https://www.stelling-amsterdam.nl/
Jaarcijfers: https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/website/jaarcijfers.htm
Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Radarstation Seeadler: http://www.radarstation.nl/
Stichting Mega: http://www.stichting-mega.nl/
Stellingmaand: http://www.stellingmaand.nl/

 

Op de hoogte blijven met RSS

RSS is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kan abonneren en bij veranderingen automatisch een berichtje krijgt. Als een nieuw artikel op Nu.nl verschijnt of een nieuw radioprogramma is te downloaden. Er zijn vele programma's die zogenoemde RSS feeds kunnen lezen en aan de gebruiker melden. Er zijn mailprogramma's en webbrowsers die het 'erbij' doen maar ook speciale programma's.

Het Stelling Forum is sinds 21 december ook voorzien van een RSS feed. Zodra er een nieuw bericht door een geregistreerde gebruiker wordt geplaatst, krijg je de titel en inhoud te zien via het programma dat je gebruikt voor de RSS-feed. Het scheelt je tijd om het forum te bezoeken, je blijft op de hoogte en je houdt de controle en hebt geen last van spam.
Het enige dat je hoeft te doen is om het adres van de RSS feed (https://forum.stelling-amsterdam.nl/feed.php) in je RSS lezer in te stellen. Hoe dat moet hangt van de RSS lezer af. Voor Mac OS X zijn er ook Widgets en voor Windows Vista ook Gadgets beschikbaar.
Geregistreerde forum-gebruikers kunnen zich overigens ook nogsteeds abonneren op delen van het Stelling Forum.

Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Stelling Forum RSS feed: https://forum.stelling-amsterdam.nl/rss.php
FAQ Hoe abonneer ik me op specifieke forums of onderwerpen?: https://forum.stelling-amsterdam.nl/faq.php#f81
RSS Startpagina: http://rss.startpagina.nl/

 

Overig

Overig kort, en meestal actueel, nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Door je eenmalig te registeren kan je eenvoudig zien welke onderwerpen zijn geplaatst sinds je vorige bezoek, kan je je abonneren op een forum/onderwerp en kan je zelf berichten plaatsen. Gebruik deze link voor een overzicht van de nieuwste berichten:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)