Sluit [X]   
 

Generaal-Majoor Ophorst in 1928: overleden te Amsterdam, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 252

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 252
(8ste jaargang, 2 oktober 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

De Stellingmaand is inmiddels afgelopen en een kritische terugblik is, als openingsartikel, op zijn plaats. Daarna twee korte artikelen als intermezzo. De eerste over de kleine objecten in de omgeving van de Beemster. En de tweede over een nieuwe biografie van een kannonnier op het Fort aan het Pampus.
Tenslotte als afsluiting een lang artikel van een gastschrijver over de vriendendag van Stichting Herstelling ter ere van hun 10-jarig bestaan.

Over die Stellingmaand was door velen genoeg te klagen, behalve over het weer. En ook in deze nieuwsbrief komt dat tot uiting maar deze opmerkingen zijn vooral een poging om tot verbeteringen te komen. En bovendien zou de nieuwsbrief veel te lang worden als alles genoemd wordt dat goed is gegaan...

Reageren op deze nieuwsbrief kan op het Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/>
De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 16 oktober verschijnen.

René Ros

 

Stellingmaand

Het lijkt erop dat iedereen zich vorige maand goed heeft vermaakt. De MEGA bestuursleden en gidsen hebben met plezier geholpen met het openstellen van vijf forten. Daarnaast heb ikzelf drie weekeinden* genoten van de gezelligheid op negen van de 21 opengestelde forten. Soms is het wel lastig dat zo veel mensen mij herkennen maar het schijnt dat een valse baard bij mij niet zal werken.

Ook op de website was de drukte te merken en met 6.000 bezoeken was het traditiegetrouw de drukste maand van dit jaar. En zijn er bijna 30 nieuwe abonnees bij gekomen!
Het nieuwe Stelling Forum heeft al 30 leden die 170 berichten geplaatst hebben, waaronder bezoekverslagjes met foto's van veel forten.

Het debacle van de maand bleek de Kustbatterij bij Durgerdam. Vanuit het hele land waren tientallen mensen naar de batterij gekomen om een gesloten hek te vinden. Uit een verklaring op de Stellingmaand website bleek dat de organisatoren (die het eiland nota bene willen exploiteren!) op het laatste moment verstek hebben laten gaan.
In mindere mate waren ook bij Fort aan de Nekkerweg teleurgestelde mensen te vinden. En vier dagen tevoren bleek dat er toch geen activiteiten op het Fort Uitermeer zouden zijn. Het gerucht gaat dat beoogde exploitant 'Uiteraard Uitermeer' toch voor enige activiteit heeft gezorgd, maar dat was dan niet op de Stellingmaand website verschenen. Ook Fort benoorden Purmerend trok zich terug.

Wat gidsen betreft is correcte informatie heel soms ver te zoeken. Vooral bij natuur-gidsen die menen ook wat over het fort te moeten zeggen.
Ook dook het nodige drukwerk op waarover ik graag eerder had willen berichten. Soms is duidelijk dat de website een bron was maar dat er geen exemplaar is toegezonden.
Vervelender waren de onjuistheden in de Stellingmaand folder en fietsroutes Noord en Zuid waardoor misverstanden en teleurstelling bij het publiek optrad. Openingstijden en prijzen waren onjuist of ontbraken, onjuiste fortnamen, misplaatste en donkere foto's zijn als valse noten in een mooi muziekstuk. De folder '34 wandelroutes in de Stelling' heeft slechts 1 fortnaam onjuist, maar met de inundatiewerken gaat het wel mis.

Zoals verwacht was Fort bij Edam met haar vele historische activiteiten een topper waarnaar in het eerste weekeind 1.200 mensen kwamen. Fort aan het Pampus trok met de extra Stellingmaand-activiteiten (bravo!) in het tweede weekeind 1.100 bezoekers. Zelfs op de 'aardhoop' in de Botshol was die ene dag met 190 bezoekers boven verwachting druk, zodat Natuurmonumenten het fort volgend jaar weer open wil stellen. Ook de schietvereniging in Fort bij Hoofddorp was zeer tevreden met de 200 bezoekers die door gidsen van Stichting Mega werden rondgeleid. Andere bezoekcijfers zijn nog onbekend.

Met het Stelling Paspoort in de hand werd fanatiek jacht gemaakt op stempels en ontstonden opstootjes als de stempel er niet bleek te zijn. Je kon ook een soldaat-opa treffen die het vervelend vindt dat hij moet salueren naar zijn generaal-kleindochter en daarom op jacht was naar stempels. Da's mijn vader...

Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/>

* het vierde weekeind was voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

Kleine dingen in de Sector Ilpendam

Wederom ter voorbereiding voor twee excursies, van Stichting Menno van Coehoorn in oktober, vertoefden we in de Beemster en omgeving. De volgeboekte excursies vinden plaats op 7 oktober (bestuur en correspondenten) en 14 oktober (begunstigers). Daarbij worden Fort bij Marken-Binnen, Fort bij Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg en Fort benoorden Purmerend bezocht. Peter Schat zal een presentatie verzorgen en uw redacteur is de gids.

Tijdens de verkenning bezochten we vooral de kleine objecten tussen de forten.
De duiker in de Volgerweg bleek geschilderd en van nieuw hout voorzien te zijn. De restauratie van de grote inlaatsluis in de Zuiddijk van de Beemster lijkt voltooid en het ziet er schitterend uit. Uiteraard zit er een betonwand aan de kanaalzijde, maar de landzijde is helemaal open en goed te bekijken.
Langs het Noord-Hollandskanaal staat nogsteeds grenspaal O18 ons te herinneren aan de Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek. Door beschadigingen en korstmos leek het aanvankelijk of er nu O15 op de paal staat...

Ook deze keer kwamen we langs de Liniewal in de Starnmeerpolder. In Nieuwsbrief 239 werd bericht over het vorige bezoek in april, en dat had nogal wat snelle en onverwachte gevolgen die in Nieuwsbrief 240 aan bod kwamen. Ondertussen is de vaart er behoorlijk uit. Het onderzoek van de betrokken overheden zou een dezer maanden voltooid moeten zijn.
Het dempen van een deel van de grenssloot is, ondanks het lopende onderzoek maar conform de vergunning van het hoogheemraadschap, gewoon voltooid (zie foto).

Weg dwars door den Polder Wormer, Jisp en Nek: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/wormer/>
Liniewal in de Starnmeerpolder: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/starnmeer/>
Nieuwsbrief 239: <https://www.stelling-amsterdam.nl/225-249/nieuwsbrief-239.htm>
Nieuwsbrief 240: <https://www.stelling-amsterdam.nl/225-249/nieuwsbrief-240.htm>

 

Kannonier Tilburgs

Met dank aan Huub Tilburgs.

Al zoekende naar andere informatie over de verdronken korporaal van Pampus (zie Nieuwsbrief 250) vond ik informatie over een Cornelis Tilburgs op de website over de Tilburgs/Tilborghs genealogie. Deze Cornelis was tijdens de Eerste Wereldoorlog als kanonnier gemobiliseerd op het Fort aan het Pampus. Een van de makers van de genealogie website, Huub Tilburgs, wilde graag nadere informatie om dienststaat en straflijst van zijn grootvader in het Nationaal Archief op te zoeken. Deze informatie was eerder door Raymond Gaveel opgesteld naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek naar zijn grootvader.

Huub Tilburgs heeft de dienststaat en (heel korte) straflijst inderdaad gevonden en een kant en klare biografie, met foto's, voor de Stelling website opgesteld (de twintigste!). Tijdens het bezoek aan het archief werd hij benadert door het radioprogramma Verre Verwanten om een vraag aan een deskundige te kunnen stellen. Hoe een balletje kan rollen...
Hij is inderdaad in de uitzending geweest. En zijn hoofdvraag over hoe het leven in het fort was, werd beantwoord door dhr. Kamphuis, directeur Nederlands Instituut Militaire Historie. Helaas zijn de afleveringen nog niet online te beluisteren.

Biografie Cornelis Tilburgs: <https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/tilburgs.htm>
Genealogie Tilburgs/Tilborghs: <http://members.home.nl/tilburgs/>
Cornelis Tilburgs gemobiliseerd op Fort Pampus: <http://members.home.nl/tilburgs/kroniek.htm#1914%20Pampus>

 

Vriendendag 10 jaar Herstelling

Tekst en foto's: Alexander Senger, Stichting Herstelling

Het moest vooral een gezellige dag worden; de viering van 10 jaar Herstelling op zaterdag 30 september. En dat was het, als we de reacties mogen geloven.

De opzet van de dag was de vrienden en relaties van Stichting Herstelling op een leuke manier te bedanken voor hun inzet in de afgelopen 10 jaar. Ook wilden wij wat meer informatie verstrekken over de Stelling en het werk wat wij daar hebben kunnen verzetten. Ruim 100, uit politiek, bestuur en bedrijfsleven, meldden zich voor een ontbijt op het praktijkcentrum in Amsterdam Zuidoost.
Na een welkomstwoord door voorzitter Jeroen Sprenger, hield René Ros een inleidende presentatie over de Stelling van Amsterdam. In een compact verhaal kwam zowel de politieke als de militaire historie aan bod en de invloed daarvan op de vorm van de Stelling en de bouw van de forten. Dit verhaal viel zeer in de smaak mede door de verrassende foto’s.

Daarna volgde het hoofdbestanddeel van de dag; een bezoek aan de forten Aan de Winkel, Abcoude, Nigtevecht, Nieuwersluis, Uitermeer en kringenwetboerderij De Zeehoeve. Verdeeld in 6 teams met ieder twee of drie busjes konden onze gasten op een prettig kleinschalige manier van de forten genieten. Op elke locatie gaven gastheren/vrouwen uitleg over het werk en de methodiek van Herstelling. Daarnaast was er natuurlijk aandacht voor het fort zelf en de omgeving waarin het ligt.
In de auto gaven de chauffeurs de nodige informatie en stond in de schriftelijke informatie aangegeven waar de damsluizen, liniedijken en kazematten liggen en waar de inundaties gepland stonden. Ook met de route en informatie heeft René een grote rol gespeeld.
Daarmee konden we een redelijk compleet beeld van de Stelling geven evenals de ontwikkeling van het werk van Herstelling in de afgelopen 10 jaar. En hoewel het een lange dag was met veel autokilometers waren de reacties zeer positief. Zelfs op het laatste fort was de aandacht niet verslapt en bleef men geïnteresseerd vragen stellen!

Ook 'de meisjes' van Herstelling Horeca hadden hun beste beentje voor gezet om het de gasten aan niets te laten ontbreken. Na het ontbijt kreeg iedereen een lunchpakket mee en bij terugkomst in het praktijkcentrum was de tafel wederom rijk gedekt met allerlei hapjes en drankjes.

Stichting Herstelling: <http://www.herstelling.nl/>
Fort aan de Winkel: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/winkel/>
Fort bij Abcoude: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>
Fort bij Nigtevecht: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/>
Fort Uitermeer: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

 

Overig

- De bergloods van Fort bij Kudelstaart (met herbouwvergunning voor woning) staat te koop voor 1,3 miljoen euro: <http://www.funda.nl/?mail_obj=1F0D7789-37DE-4F0A-8279-C739CBED4D00> (link is nog 6 dagen geldig)

- IJmuider Courant schrijft in 'Surfers slapen straks in bunkers' over plannen voor hotel in bunkers bij Velsen-Noord: <http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/regionaal/ijmond/article944370.ece>

- Het eigendom van de Kustbatterij bij Diemerdam is op 26 september jl. van Afvalzorg overgegaan naar Stadsherstel Amsterdam. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>

- Een kort verslag met foto's over de onthulling van de herinneringsplaquette over de op 22 maart 1944 in Amsterdam neergestorte Amerikaanse bommenwerper: <http://home.hetnet.nl/~emielros/vliegtuig/plaquette.html>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)