Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1958: 550 Signals Unit, detachement Tweede Engelse Tactische Luchtmacht voor Gee-H...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 239

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 239
(8ste jaargang, 1 mei 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

Het openingsartikel van deze nieuwsbrief gaat over Albert van der Lugt, de kersvers benoemde Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dezer dagen heeft hij zijn stopwoord 'catastrofaal' niet gebruikt!

Het tweede artikel gaat over een minder vrolijk gebeuren: het verdwijnen van een hele liniewal! Ongelooflijk dat dit zo maar kan gebeuren. nogsteeds lijken regelmatige inspecties van de Stelling noodzakelijk, zoals in 2003 al in Nieuwsbrief 88 werd aangestipt.

De dagexcursie was, getuige de reacties, wederom een succes. Het derde artikel is een verslag van deze unieke gelegenheid om op 1 dag meerdere forten te bezoeken. Iemand die alle jaren is mee geweest, inclusief enkele losse bezoeken, heeft 26 van de 38 forten kunnen bezoeken.
Het vierde artikel gaat over de toekomst van de excursies.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 15 mei verschijnen.

René Ros

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Foto's: Alexander Senger, Stichting Herstelling.

Voor zover bekend voor het eerst, is afgelopen vrijdag een spatje van de Lintjesregen op de Stelling van Amsterdam gevallen. In de Beurs van Berlage kreeg Albert van der Lugt de versierselen van Ridder in de orde van Oranje Nassau door de Amsterdamse burgemeester Cohen opgespeld.

Albert van der Lugt is oprichter en directeur van Stichting Herstelling met haar hoofdzetel in het Muizenfort in Muiden. Al vele jaren zorgt de stichting voor reintegratie van laag opgeleide jongeren door hen op de forten van de Stelling te laten werken. De medewerkers worden door de directeur, naast vakkennis, op betrokkenheid geselecteerd.

Begonnen als schilder en via de vakbond en werkloosheid zal Albert in november zijn carriere als directeur gaan afsluiten. De kans dat hij eenzaam achter de geraniums gaat zitten is echter nihil.
Vooruitlopend is voor zijn inzet en betrokkenheid in de jeugdintegratie en behoud van erfgoed een onderscheiding aangevraagd en door Hare Majesteit gehonoreerd. Koningin en ridder hebben elkaar in 2002 al ontmoet op Fort bij Nigtevecht.

's Middags was er een receptie voor medewerkers, opdrachtgevers en (te weinig) fort-beheerders. De verschillende speeches belichtte het werk van Albert en zijn stichting. Zelf benadrukte hij, met zakdoek in de hand, dat de onderscheiding ook ter waardering voor de 'methode Herstelling' is.

Stichting Herstelling: <http://www.herstelling.nl/>
Directeur Albert van der Lugt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau: <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2006/0430/>
Verrassingsbezoek Koningin Beatrix in 2002: <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2002/0827/>
Koninklijke Onderscheidingen: <http://www.lintjes.nl/>

 

Liniewal Starnmeerpolder

Vanwege assistentie bij het organiseren van een najaarsexcursie vertoefde ik afgelopen week in een restaurant bij Spijkerboor. We reden langs de Knollendammervaart naar het zuiden en zouden de inlaatduiker en liniewal in de Starnmeerpolder passeren.

De liniewal werd in 1899-1901 aangelegd om de hoofdverdedigingslijn te verkorten. De zuidelijke lob van de Starnmeerpolder werd er droog door gehouden. Normaal werden bestaande dijken gebruikt als inundatiekering maar deze 'Liniewal in de Starnmeerpolder' is de kortste van de zeven speciaal aangelegde dijken.

Of eigenlijk moeten we in de verleden tijd spreken. Het monumentregister uit 1991 schrijft dat van de oorspronkelijke 460 meter dijk, de westelijke helft met duiker en grenspaal nog aanwezig is. Bij een bezoek in 2000 was nog iets van 50-70 meter over.
Groot was de verbazing over het huidige catastrofale aanzicht. Want op dit moment is er helemaal niets meer van de liniewal over. De bermsloot wordt zelfs gedempt (zie foto) en vanaf de weg is niets meer te zien van de duiker en grenspaal O6. Grenspaal O5 is nog wel aanwezig.

Als de eigenaar niet op korte termijn enige educatie ontvangt en door de overheden wordt aangesproken, is de monument-status van de Stelling nog moeilijk serieus te nemen. Een mooie gelegenheid om de gehele liniewal te reconstrueren. De kosten van wat grondwerk kan het probleem niet zijn.

Liniewal in de Starnmeerpolder: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/starnmeer/>

 

Verslag dagexcursie

Foto's: Hans Baas en René Ros.

Op zaterdag 22 april vond de zesde dagexcursie plaats waaraan 36 deelnemers deelnamen. Er waren dit jaar uitzonderlijk veel personen die door ernstige diagnose, ziekte of begrafenis toch niet aanwezig konden zijn.
De autoreizigers stonden bij de Maxis Muiden deels klaar en na enig wachten vertrokken de gehuurde personenbusjes via het treinstation naar de Theetuin in Weesp.

Onder genot van koffie of thee met de Weesper mop als lokale lekkernij, lichtte reisleider Rene het programma toe. Om daarna de groep mee te nemen voor een wandeling over een deel van de Weespse stadswallen. Een illegale kampeerder was verrast door de grote groep voor zijn tentje.
Na een korte rit stapten de deelnemers bij Fort Uitermeer uit om over de draaibrug en het oude jaagpad het fort te betreden. Enkele deelnemers hadden het fort al eens bezocht maar toen was de gracht rond het torenfort nog niet gegraven. De tevreden reacties spraken boekdelen. Ook de sfeer van de munitiemagazijnen werd geproefd.

Om stipt 12.10 moesten we echter wegrijden om ervoor te zorgen dat we voor 12.30 bij Fort bij Nigtevecht aankwamen. Door de Geinloop zouden vanaf dat tijdstip de wegen afgesloten zijn.
We wandelden eerst de Liniewal Geindijk - Nigtevecht op om nu eindelijk eens een betonnen nevenbatterij te bekijken. En tevens de drie heuveltjes van de luchtafweerbatterij uit de jaren 1920.
Na een korte introductie bij de ingang van het Fort bij Nigtevecht werd in de poterne de lunch van soep, broodjes en fruit geserveerd. Waarna een vrije wandeling in en over het fort volgde. De uitgegraven, intacte, hefkoepelgebouwen kregen veel aandacht, mede door de nieuwe koepels erop.

Vanwege de Geinloop moest de route naar het Fort bij Abcoude via een omweg langs Loenersloot gaan. Er was hierover ook contact met de organisatie van de Geinloop geweest en bij vertrek zouden we nog een kort stuk tussen 'enkele' langeafstand wandelaars lopen. Dat bleken er veel meer en ook over een veel grotere afstand. Tevens reageerde het onwetende personeel bij de keerpunten, ahum, negatief.

Met enige vertraging arriveerden we op het Fort bij Abcoude. Daar wandelden drie groepen onder begeleiding van een gids het fort op. De temperatuur was wat gestegen en de groene knoppen gaven al een lente-sfeer aan het fort. Door de tunnel lopend verrast de bomvrije kazerne je elke keer weer.
Na afloop werd er een consumptie en een versnapering geserveerd terwijl gedebatteerd werd over het plan uit 1911 om het fort te slopen voor nieuwbouw.
Even later reden we over de snelweg terug naar de Maxis. Niet om bij de auto's uit te stappen maar om naar de Kustbatterij bij Diemerdam te gaan.

Een blik werd geworpen op de gerestaureerde kringenwetboerderij Zeehoeve waarna we vrij konden wandelen op de open kustbatterij. Even gluren in de onderkomens en vanaf de wal neerkijken op de open beddingen voor 24 cm geschut. Opmerkelijk waren de metalen luiken met korte stukjes smalspoor uit het dak van de bergplaatsen naar de beddingen.

Het was de laatste van vijf verdedigingswerken die we vandaag bezochten, en allemaal anders en bijzonder. Bij de auto's en het station namen we afscheid van elkaar.
Hartelijk dank aan de gastheren voor hun medewerking. En dank aan de chauffeurs voor de extra lange dag en hun stuurvaardigheid. Tevens wil ik langs deze weg de vele deelnemers bedanken die per e-mail foto's, een complimentje of bedankje stuurden.

Vesting Weesp: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/>
Kazematten Weesp: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-kazemat/>
Fort Uitermeer: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>
Fort bij Nigtevecht: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/>
Liniewal Geindijk - Nigtevecht: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht-linie/>
Fort bij Abcoude: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>
Kustbatterij bij Diemerdam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>

Foto-verslag: <https://www.stelling-amsterdam.nl/excursie/dagexcursie2006/>
Foto-album van Hans Baas, o.a. over de excursie: <http://www.fotothing.com/hans55/>

 

Volgende excursies

Foto: Paul Geerling.

Ook deze laatste excursie was erg gezelling en een succes. Maar het arrangeren van een dagexcursie met busjes, lunch en bezoek aan meerdere forten is een leuke doch zware en tijdrovende klus. De voorbereiding begint al een half jaar tevoren.

En nu het rondje na zes jaar is voltooid, zal ikzelf geen dagexcursie meer met vervoer en lunch verzorgen. Wat meespeelt is dat in de afgelopen jaren meer forten toegankelijk zijn geworden en een bezoek ook op eigen gelegenheid kan plaatsvinden.

Zijn er vanuit Stichting Mega dan geen plannen meer voor excursies? Jazeker wel, maar korter en eenvoudiger van opzet. Daarover kan ik nog niets zeggen maar wel dat de voorbereiding voor een bezoek aan Muiden en Pampus in een vergevorderd stadium is.

 

Overig

- Met 'Lijst NH Jong' probeert de provincie Noord-Holland jongeren van 15 t.e.m. 25 jaar haar te laten adviseren, zoals over de Stelling van Amsterdam: <http://www.noord-holland.nl/projecten/Lijst_NH_Jong/Activiteiten/Nieuwe_initiatieven/index.asp>

- De Stichting Stelling van Amsterdam heeft Stellingkoerier nr. 17 uitgegeven en deze is ook gelijk online beschikbaar: <http://www.stelling-van-amsterdam.nl/koerier/>

- Het boek 'Harnas voor de hoofdstad' is bijna uitverkocht. Na een eerste oplage van 3.000 stuks, zijn ook de 2.000 van de tweede oplage bijna op. Voor zover bekend komt er geen derde druk. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/boeken/>

- Een te downloaden publicatie over 'Het Staatsbedrijf der Artillerie Inrichtingen': <http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/Nederlandse_wapenindustrie.pdf> (Tip: Frank van Drie)

Meer landelijk forten en bunker nieuws op Forten Info: <http://www.forten.info/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)