Sluit [X]   
 

Kassier-generaal van Gelder in 1960: overleden

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 236

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 236
Thema: Persbericht provincie over bezoekerscentra
(8ste jaargang, 29 maart 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief uitsluitend een letterlijke weergave van een persbericht van de provincie Noord-Holland over een besluit van Gedeputeerde Staten over de bezoekerscentra en informatiepunten voor de Stelling van Amsterdam.
Het genoemde haalbaarheidsonderzoek hebben we nog niet ontvangen. Foto's zijn eigen toevoegingen ter illustratie.

 

Betere informatie voor bezoekers Stelling van Amsterdam

Persbericht provincie Noord-Holland.

De provincie wil de toeristische en recreatieve functie van de Stelling van Amsterdam vergroten door de komst van maximaal drie bezoekerscentra. Daarnaast zet de provincie in op de realisatie van informatiepunten bij alle forten. GS hebben hierover een besluit genomen, naar aanleiding van het ‘haalbaarheidsonderzoek bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam’ en eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten.

Voor het aantrekken van een grotere bezoekersstroom vinden GS het van belang dat er maximaal drie bezoekerscentra in forten worden gerealiseerd: één centraal bezoekerscentrum en twee ondersteunende centra. In de centra kunnen bezoekers informatie krijgen over dit werelderfgoed, bijvoorbeeld over de geschiedenis, de verdedigings-tactiek en de recreatieve mogelijkheden.

GS zijn bereid subsidie te verstrekken voor de realisatie van de bezoekerscentra, maar willen geen structurele bijdrage leveren aan de exploitatiekosten. De provincie vraagt daarom externe partijen plannen voor te leggen. Hun (financiële) bijdrage is onontbeerlijk, omdat uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het voor een rendabele exploitatie nodig is dat de functie van bezoekerscentrum wordt gecombineerd met andere functies, zoals horeca of een cultureel pretpark. Een aantal partijen heeft al aangegeven interesse te hebben in het realiseren van een dergelijk bezoekerscentrum.

De informatiepunten komen bij voorkeur bij ieder fort. Hier kunnen bezoekers informatie krijgen over het fort en de Stelling van Amsterdam. De provincie wil hiermee bezoekers beter bedienen, maar ook de herkenbaarheid van de Stelling vergroten en bezoek aan de Stelling stimuleren. Het is de bedoeling dat alle betrokken partners bijdragen aan de totstandkoming en het onderhoud van de informatiepunten.

De provincie verwacht dat het eerste informatiepunt er begin 2007 staat en dat het eerste bezoekerscentrum in de loop van 2007 of 2008 geopend wordt. Het is aan Provinciale Staten om een besluit te nemen over de financiële bijdrage van de provincie voor de bezoekerscentra en informatiepunten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)