Sluit [X]   
 

Kanonnier de Vries in 1918: opkomst voor mobilisatie te Haarlemmerliede op Fort bij Penningsveer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 235

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 235
(8ste jaargang, 27 maart 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

De laatste kans om je voor de excursie aan te melden is aangebroken, een tentoonstelling over Haarlemmermeers water, Fort bij Edam ontwaakt uit winterslaap, de bunkerwandelingen in IJmuiden beginnen weer en de online verkoop van enkele technische boekjes. Dat zijn de onderwerpen in deze nieuwsbrief, met slechts twee korte eigen bijdragen.

De personen die financieel hebben bijgedragen aan de restauratie van het 'Herinneringsalbum aan de Mobilisatie van het Nederl. Leger, Stelling van Amsterdam' zijn al apart benadert. Ook hier wil ik hen hartelijk bedanken: A. van Beveren, O. Bodemijer, F. Braaksma, R. Gaveel, P.C. van Kerkum †, H. Muller, E. Nederveen, H. Tol, J. (Joop) de Vries, J. Wies en K. de Wildt.
Als tegenprestatie hebben ze toegang gekregen tot de 'Digitale Mess', het besloten deel van de website van Stichting Mega, met onder andere de gescande versie van het album. De restauratie heeft lang geduurd maar is voltooid. Tijdens de excursie en andere gelegenheden kan het album ingezien worden.

René Ros

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 10 april verschijnen.

 

Dagexcursie 2006

Op 22 april 2006 wordt voor de zesde keer een geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam georganiseerd door Stichting Mega.

Het doel van de excursies is om vooral forten die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn te bezoeken en waar mogelijk zelf vrij rond te wandelen.

Het aantal beschikbare plaatsen is inmiddels voor 80% volgeboekt, er zijn dus nog slechts 9 plaatsen beschikbaar! De excursie begint nu snel te naderen en als je nog mee wilt moet je nu niet langer treuzelen voordat de eindsprint begint...

Het informatiepakket is inmiddels ook beschikbaar. Het is als PDF-bestand van 6,6 Mb te downloaden op de pagina met ook meer informatie en het aanmeldingsformulier:
<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Expositie 'Nat!'

Door Podium voor Architectuur Haarlemmermeer.

Er moet meer ruimte komen voor water in Nederland. Langs rivieren, maar ook in de Haarlemmermeer. 'Nat' toont ideeën en uitgevoerde projecten over meervoudig ruimtegebruik MET water in Nederland en specifiek in de actuele gebiedsuitwerking Bollenstrek & Haarlemmermeer.

In de rijk geïllustreerde verzameling worden niet alleen voorbeelden getoond van het wonen op en aan het water, maar ook water in combinatie met werken, recreëren en infrastructuur. Zelfs een drijvende boerderij! Bijdragen van de provincie, de gemeente, het RIZA, adviesbureau Alterra, architectenbureaus en het hoogheemraadschap laten zien hoe ruimte voor water in het landschap meerdere doelen tegelijk kan dienen.

Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA) heeft drie panelen bijgedragen over de Stelling van Amsterdam als voorbeeld van (beoogd) gebruik van water in het verleden.

Locatie: Polderhuis, Marktplein 47, Hoofddorp.
Datum opening: maandag 27 maart 2006, 19.00 uur tot 20.00 uur.
Periode expositie: maandag 27 maart t.e.m. donderdag 13 april (m.u.v. 30 mrt en 4 apr) Geopend van ma-do 8.00 - 16.00 uur; vrij+za 13.00-17.00 uur. Toegang gratis.

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer: <http://www.podiumarchitectuur.nl/>
Stichting Mega: <http://www.stichting-mega.nl/>

 

Fort bij Edam weer uit winterslaap

Door Stichting Fort bij Edam.

Het Fort bij Edam zal ook dit jaar weer zijn deuren openen. Van april t.e.m. september is elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 16.30 uur geopend voor het publiek.
De gidsen zullen dan weer klaar staan om u mee te nemen door de geheimzinnige gangen van het Fort. Samen met nog 41 andere forten maakt het Fort bij Edam deel uit van de Stelling van Amsterdam.
Ruim 70 jaar lang is het een militair terrein geweest en was het strikt verboden gebied. De Stichting Fort bij Edam organiseert de rondleidingen voor het publiek.

Volwassenen betalen € 2,00 voor een rondleiding en kinderen tot 12 jaar € 0,50. Tevens is er een gelegenheid om een kopje koffie/thee of frisdrank te nuttigen. Zondag 2 april is de eerstvolgende gelegenheid om het fort te bezichtigen.
Nieuw is de onlangs ingerichte kruitkamer, deze laat u een kijkje nemen in wat er zich zoal afspeelde rond 1914. Tevens kunt u buiten de open dagen met een groep een rondleiding krijgen. Voor aanmeldingen kunt u zich wenden tot dhr Arend Grimmelikhuijse: Tel 0299-372458
Of u kunt even een kijkje nemen op onze website

Stichting Fort bij Edam: <http://www.fortbijedam.nl/>
Fort bij Edam: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>

 

Bunkerwandelingen IJmuiden

Door Gerardo Eijbersen, VVV-IJmuiden.

Vanaf 10 mei 2006 begint het bunkerseizoen weer in IJmuiden!
VVV-IJmuiden organiseert samen met WN2000 boeiende wandelingen over de complexen Olmen/Heerenduinen. De wandelingen staan onder leiding van de deskundige gidsen van WN2000. De tochten duren circa 2 uur. Gedurende het zomerseizoen organiseren wij dus 2 maal per maand deze tochten. Voorlopig tot eind augustus 2006.

De groepsgrootte wordt bewust klein gehouden zodat een ieder ruimschoots de gelegenheid heeft om op het verhaal van de gids te reageren.
De wandelingen beginnen om 19.00 uur; aanmelden kan via de VVV-IJmuiden, Zeeweg 189. Telefonisch aanmelden kan ook via 0255-515611. Prijs p.p. bedraagt nogsteeds Euro 5,50.
Wij hopen ook in 2006 weer vele belangstellenden te verwelkomen!

VVV Zuid-Kennemerland: <http://www.vvvzk.nl/>
WN 2000: <http://www.wn2000.nl/>

 

Boekwerkjes Neerlands Arsenaal

Onderzoeker en publicist John Verbeek heeft onder de naam 'Neerlands Arsenaal' een zevental boekjes uitgegeven over enkele typen geschut die bij het Nederlandse Leger in gebruik zijn geweest. Zoals de Coehoorn mortier en het 6cm Hefkoepel kanon.
Deze boekjes zijn sinds kort online te koop op de website Forten Info.

Neerlands Arsenaal: <http://neerlandsarsenaal.forten.info/>

 

Overig

- Stichting Herstelling heeft haar - traditioneel goed leesbare - jaarverslag op haar website gepubliceerd: <http://www.herstelling.nl/algemeen/publicaties/>

- Stichting Pampus heeft bijna de 877.500 euro van de provincie Noord-Holland binnen voor het waterdicht maken van het dak van het Fort aan het Pampus: <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1802>

- De nieuwe website van Stichting Platform Werelderfgoed Nederland is inderdaad in de lucht gekomen: <http://www.werelderfgoed.nl/>

- In het Zaans Museum is van 3 april tot en met 24 september een fototentoonstelling over het Hembrugterrein: <http://www.rodi.nl/rodimedia/data/EPaper/ZaanstreekOpZondag/epaper/481353.htm>

- Fraaie foto's van een nog bestaande Wuerzburg-Riese antenne in Tsjechie, zoals op Seeadler heeft gestaan: <http://www.davar.cz/badatelna/xref/vojt_budkovice.htm>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)