Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1958: 550 Signals Unit, detachement Tweede Engelse Tactische Luchtmacht voor Gee-H...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 226

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 226
Thema: Zevende verjaardag
(8ste jaargang, 3 januari 2006)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA) van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA). Geschreven door René Ros tenzij anders aangegeven.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

E E N  V O O R S P O E D I G  2 0 0 6 ! ! !
mede names alle andere bestuursleden van Stichting Mega.

Vandaag viert de Stelling-website haar zevende verjaardag. De eerste nieuwsbrief volgde twee maanden later.

In deze nieuwsbrief wordt op verschillende wijzen naar het afgelopen en het komende jaar gekeken.
Daarna een citaat uit een weblog van gedeputeerde Kruisinga met wat nieuwe info. Maar ook in die kringen blijken nog misverstanden over de Stelling te bestaan.
En tenslotte twee oproepen voor vrijwilligers.

René Ros

 

Plannen voor dit nieuwe jaar

Het afgelopen jaar kwam ik een aantal maal tot de conclusie deze hobby toch leuker te vinden dan de tegenslagen vervelend zijn. En dat de nieuwsbrieven een waardevolle aanvulling op de website zijn en zorgt voor betrokkenheid bij de abonnees.
In ieder geval was het zinvol om zelf alles weer eens op een rijtje te zetten en de eigen grenzen te bepalen. De enquete over de nieuwsbrief speelde hier een belangrijke rol in. Mijn rol zal geleidelijk blijven wijzigen en ontwikkelen maar min of meer verplicht werk dient zich steeds vaker aan. De niet geambieerde rol van pleitbezorger en advocaat van de duivel zal helaas moeten blijven bij gebrek aan een duidelijk zichtbare partij.

Verder heb ik een goed voornemen: meer naar buiten om forten te bezoeken. Zeker het afgelopen jaar is dat er bij in geschoten, mede omdat 2005 het eerste volledige jaar als zelfstandig ondernemer was.
Als zelfstandige is het gemakkelijker om werk naar de avonduren te verschuiven en zakelijke bezoeken te combineren met een fort. Maar de planning daarvan is vaak op zeer korte termijn. (Dit is een verkapt excuus aan hen die ik beloofd had eens mee te nemen...)
Maar (te) veel uren aan de hobby besteden heeft wel een heel directe invloed op mijn inkomsten en economische kansen. De keuze om als Stelling-deskundige derden te helpen zal daarom sterker bepaald gaan worden door mijn eigen economische belangen. Ik zal daarom vaker 'nee' moeten zeggen, want het moet wel een leuke hobby blijven.

Wat betreft de nieuwsbrief is het doel voor 2006, de achtste jaargang, om de lengte en het aantal artikelen van mijn hand verder te verkleinen. Hierdoor zullen ook de nieuwsbrieven minder omvangrijk worden tenzij er artikelen door anderen worden bijgedragen. Historisch onderzoek zal een belangrijk onderwerp blijven. Bezoeken aan forten zullen minder aan bod gaan komen.

 

Provinciale plannen voor dit jaar

Onlangs heeft de provincie een schrijven rondgestuurd met de stand van lopende zaken. Half december is hen aangeboden om de tekst daarvan ook onder de aandacht van de nieuwsbrief abonnees te brengen. Tot heden hebben we daar geen reactie op gekregen maar hopen die binnenkort te ontvangen.

In de brief wordt onder andere aangegeven dat in het komend voorjaar het resultaat bekend zal worden van de haalbaarheidsstudie naar een bezoekerscentrum. Tevens wordt gemeld dat de provincie dit jaar een eigen Stelling-website en nieuwsbrief zal introduceren.

De provincie Noord-Holland start dit jaar met een nieuwe organisatie bestaande uit ca. 1.000 medewerkers. Voor 1 januari waren het er ongeveer 300 meer.

Noord-Holland start met nieuwe organisatie: <http://www.noord-holland.nl/thema/nieuws/actueel/nieuwe_organisatie.asp>

 

Dit jaar een eeuw geleden...

... kreeg de Batterij aan de IJweg bomvrije gebouwen;
... kreeg ook de Batterij aan de Sloterweg bomvrije gebouwen;
... begon de bouw van de bomvrije gebouwen van het Fort bij Kudelstaart;
... werd het Arsenaal aan het Waterlooplein gerestaureerd;
... kreeg het Gemeentelijk Petroleum Entrepot een nieuwe pompinstallatie;
... werden inundatievoorzieningen in de Kleine Schutsluis te Zaandam aangebracht (ook 1908);
... werd begonnen met de aanleg van een verbindingleiding van de Militaire Drinkwatervoorziening te Sloten naar Amsterdam;
... werd vermoedelijk de oefen-kanonkazemat bij de Legerplaats bij Oldebroek gebouwd, vanaf dat jaar stond het in het cursus programma;
... werd de, het Fort bij Kwadijk passerende, spoorlijn Kwadijk-Edam - Edam - Volendam geopend;

... werden bestek en tekeningen gemaakt voor het niet gebouwde Fort aan de Fuikvaart;
... werden ook tekeningen gemaakt voor de niet aangelegde Verbindingswal van Fort aan de Liede naar M.P. 19;

... werd Arnold Fabius benoemd tot Luitenant-kolonel; nog twee promoties te gaan tot Stellingcommandant;
... tevens werd Arnold Fabius benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
... kwam Sergeant Willem de Jong als loteling op en ging voor eerste oefening naar Harskamp - waarvan een foto beschikbaar is.

 

Webstatistiek

Op 13 december jl. werd het 50.000ste bezoek aan de Stelling-website genoteerd. In heel 2005 zijn er 52.053 bezoeken aan de website gebracht, bijna 5.000 meer dan het jaar ervoor (+10,5%).
In totaal zijn er tot 1 januari 2006 240.465 bezoeken aan de website gebracht.

Tijdens de bezoeken werden 694.477 webpagina's gedownload. Of ruim 3,2 miljoen hits (elke pagina, plaatje e.d.). In totaal werd er 28,5 Gigabyte gedownload.

Gemiddeld waren er 4.300 bezoeken per maand (+400 t.o.v. 2004) oftewel 142 (+13) per dag. September was de drukste maand. En maandag heeft de zondag ingehaald als de drukste dag - de meeste nieuwsbrieven verschijnen tegenwoordig op maandag.
93,8% (-0,7) gebruikt het Windows besturingssysteem, 3,1% (-0,2) Macintosh en 0,4% (+0,1) Linux. Als webbrowser wordt MS Explorer voor 87,7% (-5,0) van de bezoeken gebruikt, gevolgd door Firefox 6,1% (+5), Mozilla 1,0% (-1,2) en Netscape 0,6% (-0,3).

Het aantal nieuwsbrieven in 2005 was met 45 stuks een 12-tal minder dan het jaar ervoor. Er waren zeven (-4) thema nieuwsbrieven. Het aantal abonnees is het afgelopen jaar 'super-extreem' sterk met 64% gestegen van 249 naar 410. Vorig jaar bedroeg de stijging 38%.

Verder zijn er op het stelling-amsterdam.nl e-mail adres bijna 1.600 berichten ontvangen en eenzelfde aantal verzonden.
De aparte websites van Stichting Mega en Radarstation Seeadler hebben respectievelijk 3.300 en 1.800 bezoeken verwerkt.

 

Weblog Gedeputeerde Cultuur

Gelezen in de online weblog d.d. 20 december 2005 van gedeputeerde mw. R. Kruisinga, met o.a. in portefeuille Zorg, Welzijn, Cultuur en Europa:

"Dat die Stelling tot veler verbeelding spreekt blijkt uit het grote aantal bezoekers tijdens de Stellingmaand en de opening van gerestaureerde forten. Functioneel valt er wel wat af te dingen op de Stelling van Amsterdam. Bedoeld als met veel waterstaatkundig vernuft aangelegde verdediginglinie, maar uiteindelijk, nauwelijks gereed gekomen, overbodig geworden door de ontwikkeling van vliegtuigen. Het Project Stelling bestond al toen ik aantrad. Mijn vraag was toen: en wat doen jullie dan?
Publicaties, brochures, boekjes, onderzoek naar…. En af en toe, bij toeval, werd er weer een fort opgeknapt.

Inmiddels ligt er een gebiedsprogramma, waarin voor de Stelling de ligging in het landschap net zo belangrijk is als het fort zelf. Nu overleg ik geregeld met wethouders uit Gooi en Vechtstreek met als resultaat dat we een aantal projecten in uitvoering gaan nemen. Ik noem Pampus en Werk IV te Bussum en het Muizenfort en de Westbatterij in Muiden. Bij dat laatste project speelt dat er een exploitant is die in het fort een restaurant wil starten, maar dat vraagt aanpassingen die de Rijksdienst voor de Monumenten Zorg niet zo ziet zitten. Restaureren alleen is geen enkele garantie voor de toekomst. Een fort moet ook een exploitant hebben, die het beheer en onderhoud doet. Behoud door ontwikkeling heet dat."

Weblog 20-12-2005: <http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/
Gedeputeerde_Staten/R_Kruisinga/actueel/20122005.asp
>

 

Vrijwillige krantenlezer gezocht

Wie wil een omvangrijke elektronische collectie van kranten in de periode 1910-1945 doorzoeken op een aantal militaire installaties?

Diverse trefwoorden zullen aangeleverd worden maar al werkende andere (oude) trefwoorden kunnen toepassen is gewenst.
Na het zoeken moeten de gevonden artikelen als afbeelding bewaard en overgetypt worden (of tekstherkenning op toe passen). Een aantal teksten zullen in de Stelling website opgenomen worden, anderen zullen mogelijk als informatiebron kunnen dienen. (zie afbeelding voor kop van artikel uit "Het Vaderland" van 23 augustus 1938.)

Dit alles kan vanaf huis uitgevoerd worden waarbij een permanente Internet-verbinding vereist is. Algemene kennis van de forten in Nederland en de militaire voorzieningen is gewenst.
Een leuke ervaring en eeuwige roem vormen de beloning. Interesse? Neem dan a.u.b. contact op met de auteur.

 

Vrijwilliger Waterlands Archief gezocht

Wie wil een vrij klein, maar ongeinventariseerd, papieren archief van de vrijwillige brandweer Beemster doorsnuffelen?

Dit archief berust in het Waterlands Archief te Purmerend, nabij het station. Het doel is een brief van de Marine waarin de brandweer tijdelijk wordt opgedragen uit de buurt van een bepaald fort te blijven. Daarmee kan in ieder geval de opslag van "nucleaire wapens" bepaald worden en mogelijk meer.
Ook over andere gebeurtenissen bij de forten is wellicht iets aan te treffen. Een deel van het archief is al doorgebladerd, zie Overig in Nieuwsbrief 223.

Een leuke ervaring en eeuwige roem vormen ook hier de beloning. Interesse? Neem dan a.u.b. contact op met de auteur.

Nieuwsbrief 223: <https://www.stelling-amsterdam.nl/200-249/nieuwsbrief-223.htm>

 

Overig

- Nieuwe aflevering van Soap IJmuiden in de IJmuider Courant: "Vrijwilliger verbannen van Forteiland" <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-1--2956993-1589-454031-,00>

- Al bij de schietproeven bij Schoorl in 1891-1892 bleek de dempende werking van water op exploderende granaten. Het werd een van de functies van de brede natte fortgrachten. Ook Discovery Channel's Mythbusters komen tot die conclusie met kleinere munitie: <http://kwc.org/blog/archives/2005/2005-12-04.mythbusters_bulletproof_water_360_swing.html>

- De Stichting Stelling van Amsterdam heeft Stellingkoerier nr. 16 uitgegeven en deze is ook gelijk online beschikbaar: <http://www.stelling-van-amsterdam.nl/koerier/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)