Sluit [X]   
 

Soldaat? Spanjerdt in 1914: opkomst voor mobilisatie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 210

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 210
(7de jaargang, 4 juli 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter elk artikel in deze inhoudsopgave staat aangegeven welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Deze nieuwsbrief begint helaas met een overlijdensbericht van iemand die van belang is geweest voor de Stelling-website.
We gaan dan verder met de halfjaarcijfers, een educatieve fietstocht door scholieren en een wel zeer vroege aankondiging van een WN2000 bunkerdag in december!

Vervolgens een kort stukje waaruit blijkt dat ook een andere linie, de Zuiderwaterlinie, een prominentere rol gaat krijgen. En tenslotte weer een paar woorden over Fort Uitermeer.

 

In Memoriam Van Kerkum

Vanaf de start van de Stelling website behoorde de heer Van Kerkum tot de trouwe fans en abonnees. Hij liet ongeveer eens per anderhalve maand iets van zich horen, maar dan moest ik vaak wel even de tijd nemen om zijn e-mail te lezen en op te nemen. Hij wist telkenmale interessante informatie aan te leveren of tips voor archiefstukken te geven. En daarmee mijn gedachten en aandacht te sturen.
Omgekeerd trachtte ik hem bezig te houden met opmerkingen over de Terminologie Verdedigingswerken waarvan hij een van de auteurs was.

Zijn jeugd bracht hij door in Amsterdam, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, en later heeft hij het tot brigade-generaal gebracht. Vanuit die ervaringen kon hij smakelijke anekdotes vertellen en zinvolle informatie meedelen. Dat hij als jongen in mei 1940 de kanonnen uit het magazijn bij Diemen (Vierhuizen) zag rollen.
Vermakelijk is ook dat zijn vader chauffeur is geweest bij het Stelling Hoofdkwartier in de periode 1914-1919. Dat Hoofdkwartier was toen gevestigd in het Amstelhotel te Amsterdam. Alwaar mijn betovergrootvader werkte als kelner!

Vooral tijdens correspondentendagen van de Stichting Menno van Coehoorn trof ik hem fysiek. Een energieke en gezellige man, maar een die het ouder worden tot een der grootste ongenoegens des levens rekende. Hij kon bij herhaling vertellen dat hij nog goed wist wat hij 60 jaar eerder mee maakte, maar gisteren? Zijn nieuwjaarswens op 3 januari van dit jaar begon bijvoorbeeld met:

"Allereerst mijn beste wensen voor het jaar 2005. Goede gezondheid en voorspoed.
Moge ook Uw onuitblusbare activiteiten op het gebied van de Stelling van Amsterdam op volle kracht voortgaan. Wat een enorme werkkracht spreidt U toch ten toon. De mijne neemt helaas zienderogen af (80+)."

Uit zijn nieuwjaarswens zal ik voortaan zijn inspiratie moeten putten. Helaas is de heer Van Kerkum op 24 juni overleden. De begrafenis heeft op 30 juni plaats gevonden.

 

Druk op de website

Je zal wel altijd denken dat je de enige bezoeker van de website bent. Maar in de eerste helft van 2005 werd de website 26.000 keer bezocht. Dat zou kunnen betekenen dat er over het hele jaar 52.000 bezoeken zullen worden gebracht. Hetgeen wederom 10% meer is dan vorig jaar, maar 790% meer dan het eerste jaar (1999). En de drukke septembermaand moet nog komen...

 

Geschiedenisles in Haarlemmermeers Werelderfgoed

Door Co Wies†.

Vrijdag 1 juli jl. werd door Meester Jaap van de Emanuël School te Rijsenhout geschiedenisles gegeven in de historische omgeving van het 100-jarige Fort bij Aalsmeer.

De leerlingen van groep 8 brachten onder begeleiding van hun leraar en twee assistenten een bezoek aan dit fort nabij Rijsenhout. Het fort werd zowel binnen, buiten als op het dak grondig door hen geïnspecteerd. Vooraf werd in een der vroegere soldatenverblijven een toelichting gegeven inzake dit fortcomplex in breder verband. Dit betrof met name het fort en bijbehorende sluisjes en Geniedijk als onderdeel van het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Aansluitend werden de expositiegedeelten bekeken. In de vroegere keuken van het fort werd een verfrissing genuttigd en aan de groep een Stellingpaspoort uitgereikt.

Als zodanig bestempeld in de rang van "Soldaat van de Stelling" werd een andere fietsroute terug naar school genomen. Deze ging langs de Geniedijk tot aan de Rijnlanderweg en vervolgens naar school. Want sinds kort is het weer mogelijk ook de aldaar aan de Geniedijk gelegen monumenten te bekijken. Recent zijn hiertoe, aan beide zijden van de snelweg A4, twee fietsbruggen aangebracht over het achterkanaal. Via de wat noordelijker gelegen busbaan kan daar nu de snelweg worden overgestoken. Hiermee is op een bijzonder fraaie wijze dit deel van het oorspronkelijke pad weer algemeen toegankelijk gemaakt.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/>

 

Bunkerdag in IJmuiden

Door Fortress Books en WN2000.

Op zaterdag 17 december 2005 organiseert Fortress Books in nauwe samenwerking met de Stichting WN2000 weer een “ouderwetse” bunkerdag.
Een dag waarop U mensen met dezelfde interesse kunt ontmoeten, maar waarop U ook de gelegenheid krijgt bunkers en ander objekten te bezoeken –objekten die op verboden terrein liggen. Daarnaast zal Fortress Books de hele dag aanwezig zijn met een grote boekenstand, zodat U eens lekker kunt “struinen” in onze kollektie/voorraad!

De dag ziet er als volgt uit:
09.00–10.00 uur Ontvangst met koffie
10.00–12.30 uur Rondleiding duingebied Walskörpersperre en complex Süd-Ost (deels)
12.30-14.00 uur Lunch en gelegendheid voor bezoek aan de boekenstand
14.00-16.30 uur Rondleiding duingebied rond Olmen en Heerenduin
16.30-17.00 uur Afsluiting en laatste gelegenheid voor bezoek aan de boekenstand

Kosten:
De kosten voor deze bunkerdag zijn € 25,00 per persoon. Bij deze prijs is inbegrepen:
- Koffie bij ontvangst
- Lunch (broodjes met kofiie/thee/melk)
- Rondleidingen
- Vervoer ter plaatse is op eigen gelegenheid en voor eigen kosten.
Donateurs van de Stichting WN2000 krijgen een korting van € 2,50 per persoon. Deze € 2,50 zal men op de dag zelf van het WN2000 bestuur terug ontvangen.
Er kunnen niet meer dan 50 personen aan deze dag deelnemen – de groep wordt voor de rondleidingen opgesplitst in 2 x 25 personen die ’s morgens een deel van de rondleiding krijgen en ’s middags het tweede deel. Dit in verband met het feit dat een deel van de te bezoeken objekten (normaal niet toegankelijk) in natuurgebied ligt.

Opgave:
U kunt zich uitsluitend voor deze bunkerdag opgeven door het overmaken van €25,00 per persoon (dit geldt ook voor de donateurs WN2000) op girorekeningnr. 8073874 t.n.v. Fortress Books. Vermeldt s.v.p. bij uw overschrijving “Bunkerdag IJmuiden” en uw emailadres!! Sluitingsdatum is 30 november 2005.
Na ontvangst van uw betaling krijgt U van ons een bevestiging van uw opgave per email – laat ons daarom ook Uw emailadres weten !!!!! Ruim vantevoren krijgt u van ons bericht over de juiste locatie en het programma.

René en Bertha Roede
FORTRESS BOOKS
Zuiderdiep 140
9571 BH Tweede Exloërmond
Tel. 0599 -672205 Fax 0599 672168
Email: info@fortress-books.com

 

Oude forten kunnen ook poëtisch zijn

Door David Ross, Forten Info Nieuws <http://www.forten.info/nieuws/>

Oude forten kunnen ook poëtisch zijn. Zet vooral niet overal borden met tekst en uitleg bij, was de boodschap op werkconferentie over de Zuiderwaterlinie.

Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en particuliere instellingen van Arnhem tot Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, bogen zich vorige week (29 juni) in het Bossche Provinciehuis over de vraag hoe de Zuiderwaterlinie een grotere rol kan gaan spelen bij ruimtelijke ordening, waterbeheer, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme.

Lees het hele artikel in het Brabants Dagblad (na eenmalige gratis registratie):
<http://www.brabantsdagblad.nl/archief?ArchiefID=2773356>

<http://www.forten-brabant.nl/stellingen/zwl/>

 

Bezoekje Fort Uitermeer 4

De gemeente Weesp heeft een bouwaanvraag ontvangen voor een tijdelijke ambulancepost (2 jaar) voor het adres 'Uitermeer 1'. Da's Fort Uitermeer.

Ik had het me eerder moeten realiseren en voor de sloop moeten vragen naar enkele metalen delen van de gesloopte munitiemagazijnen. Zoals de nummerbordjes en een van de zware ventilatieroosters. Was nu te laat...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

 

Bezoekerscentrum

Tot januari 2006 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan mijn voorstel over het bezoekerscentrum uit 2003/2004 lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Op het Sectorpark Halfweg, afd. Munitie "1800 Roeden" is een cultureel bedrijventerrein gevestigd. Bij het met de auto passeren is een bord te zien met dit adres: <http://www.1800roeden.nl/>

- De provincie blijkt een Digitaal Loket te hebben waar ze stiekem allerlei (betaalde en gratis) publicaties op plaatsen. Onder andere het verslag van de bijeenkomst "Ongelijkwaardige kruising" over de Geniedijk Haarlemmermeer is er te downloaden. Hoe je de betaalde publicaties kan bestellen is me nog helemaal niet duidelijk. En blijkbaar sta ik op een 'witte lijst' want een acceptgiro heb ik nog nooit bij een bestelling aangetroffen.
<http://www.noord-holland.nl/thema/concern/Digitaal_Loket/>
<http://www.noord-holland.nl/Images/65_73556.pdf>

- Komende donderdag (7 juli) wordt de gerestaureerde kringenwetboerderij Zeehoeve officieel heropend.

- Haarlems Dagblad meldt in 'Jongeren terroriseren Spaarndam' de vermoedens van de politie over de daders van de explosie in de nevenbatterij te Spaarndam. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7100,10-1-6458--2663273-1488--,00>

- De mannen van Stichting WN2000 hadden een bizarre ervaring, zo meldt ook nu het Haarlems Dagblad in 'Onderzoek naar bunker bij mysterieus 'graf''. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7100,10-1-6459--2663348-1488--,00>

- De Groote Zeesluis, een inundatiemiddel, is afgelopen zaterdag feestelijk heropend na de restauratie: <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1508>

- Stichting Centrum voor Duitse Verbindingen en aanverwante Technologieën heeft een grote verzameling Engels- en Duitstalige documenten over Duitse radio en radar op het web geplaatst. Voor de electronica-liefhebber of de plaatjeskijker met doorzettingsvermogen. <http://cdv-and-t.org/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)