Sluit [X]   
 

Gevangene Roskam in 1892: geboren te Barneveld, Gelderland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 186

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 186
(7de jaargang, 8 februari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

De KNSF (zonder puntjes) is een vastgoedmaatschappij die vooral een reputatie als sloper heeft opgebouwd. De kruitfabriek in Ouderkerk ligt al plat en in Muiden schiet het ook al aardig op. Dan schrik ik wel als blijkt dat de gemeente Muiden de Westbatterij aan de KNSF wil verkopen. Zelfs als het al een Rijksmonument is.
Daarover meer in een van de artikelen van deze nieuwsbrief. Tevens hebben we nieuws over onze sponsors. En twee artikelen over bekende Nederlanders en hun band met de Stelling.

Ik wil ook hier even melden dat ik mijn werkzaamheden als onbezoldigd webmaster van Stichting Militair Erfgoed (SME) met onmiddellijke ingang heb beëindigd. Meer info op:
<http://www.rgaros.nl/sme/>

 

Sponsors

We zijn verheugd dat Stichting Mega naast de sponsors Amsterdam Info en Meyer & Steins Bisschop Netwerk Notarissen een derde sponsor kan verwelkomen.
<http://www.stichting-mega.nl/>
<http://www.amsterdam.info/>
<http://www.notarisnaarden.nl/>

Wat betreft financiële adviezen en de jaarrekening zullen we bijgestaan gaan worden door Steenhof & Dinkgreve Accountants en Belastingadviseurs.
Steenhof & Dinkgreve is in 1970 opgericht. Vanuit hun kantoor in Weesp richten zij zich met ruim 40 medewerkers tot het midden- en kleinbedrijf. "Een kantoor dat verder kijkt dan de cijfers en ook oog heeft voor idealen én zorgen."
<http://www.steenhofdinkgreve.nl/>

 

Intentieverklaring KNSF: 1350 woningen

(Met toestemming overgenomen van Muiden Muiderberg Online.)

Het college van B&W van Muiden heeft, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een aanvullende intentieverklaring gesloten met de KNSF over woningbouw op het KNSF-terrein. Vrijdagmiddag lichtte wethouder Mackay de afspraken toe.

Overeengekomen zijn 1200 dure woningen, 150 goedkopere woningen en 100.000 m² kantoorruimte. Van die kantoorruimte kan, indien de KNSF dat wenst, 25.000 m² vervangen worden door 125 extra woningen. Met instemming van de gemeente kan eventueel nog meer kantoorruimte vervangen worden door woningen.

Verder is in de verklaring aangegeven dat de KNSF het recht krijgt om te participeren als er een nieuwe jachthaven wordt ontwikkeld. Ook krijgt de KNSF voor een symbolisch bedrag van € 1,- het opstalrecht van de Westbatterij. Het fort zal als onderdeel van het KNSF project gerestaureerd worden. De KNSF moet zorgen voor vervangende huisvesting voor de Scouting.

Op de vraag of hij verwacht dat er draagvlak bij de bevolking zal zijn voor de genoemde aantallen, gaf wethouder Mackay aan dat hij hoopt dat de bevolking verstandig zal zijn en het plan zal steunen. Muider Jan Bovenlander gaf in een eerste reactie aan die steun zeker niet te verwachten.

Bron met verwijzingen naar o.a. de tekst van de intentieverklaring:
<http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1321>

 

Herman de Man

Het aardige - en tegelijkertijd het probleem - van interesse in verdedigingswerken is dat er zoveel disciplines en raakvlakken met de burgermaatschappij waren en zijn. Met waterstaat, met spoorwegen, met logistiek, met wapentechniek, met... literatuur.

Een van de dienstweigeraars die in 1918 in het Fort bij Spijkerboor gevangen zat was de 20-jarige Salomon Herman Hamburger. Later is hij bekend geworden als Herman de Man, schrijver van onder andere het boek 'Het Wassende Water' (1925).
Hij was een van de auteurs van het handgeschreven gevangeniskrantje 'Het Daghet' waarvan het rijm 'Die eerlijke bewakers' op de website is overgenomen. Het begint met:

't Toneel stelt voor een fort interieur
Waar Humanus heerscht als Kapitein Directeur
Een logge sergeant leidt iemand voor
Tikt schuchter aan voor 't kantoor
"Binnen!" roept Humanus met glasharden stem
"Azoo, ben jij het, wacht maar buiten op hem."
De man trad binnen en vertelde zijn grief
Onder de bewakers school zeker een dief.

Over Herman de Man en Henk Eikeboom wilde ik nog informatie opzoeken maar de informatie kwam op me af. Een medewerker van Vereniging 'Herman de Man' vond mijn aantekening op de website en wees me op het boekje 'De man achter de tralies' van hun vereniging. Hierin aandacht aan het antimilitarisme en de invloed ervan op Salomon Hamburger, later Herman de Man genoemd. Aan de hand van brieven en publicaties wordt een beeld geschetst van het leven als gevangene in Leiden, op Spijkerboor en elders.
Zeker als je niet de inhoud kent van de twee nog bekende exemplaren van 'Het Daghet' is het de moeite waard om de 40 bladzijden te lezen. Je krijgt zowel een tijdsbeeld - alhoewel je met schrijvers nooit zeker weet waar feit ophoudt en fictie begint - en een idee van het gevangenisleven.

Het boekje is te verkrijgen door overmaking van 7,40 euro (5,00 euro voor het boekje en 2,40 euro verzendkosten) op giro 3052 t.n.v. Vereniging Herman de Man, Ter Aar, onder vermelding van Nog Niet reeks nr. 4. Voeg s.v.p. bij overmaking uw adresgegevens toe.

Nieuw op de website is een korte biografie over Salomon Hamburger.
Nu nog 'Dagboekfragmenten uit mijn arresttijd' van Henk Eikeboom...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/gevangene-1918.htm>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/kranendief/>

 

Genieofficier Dudok

De bekende architect Dudok blijkt zijn loopbaan als genieofficier te zijn begonnen. Hij is bekend geworden met gebouwen zoals het stadhuis van Hilversum maar hij leerde het materiaal 'beton' kennen in de omgeving van Uithoorn en Purmerend.

Om welke forten het precies gaat is niet helemaal duidelijk. Maar in de bewuste periode werden de bomvrije gebouwen van Fort aan de Drecht en het Fort bij Uithoorn gebouwd. En volgens een medewerker van het Historisch Genootschap Beemster heeft hij in de woning van het Fort aan de Middenweg gewoond toen daar de bomvrije gebouwen werden gemaakt.

Ook over Willem Dudok is nu een korte biografie op de website beschikbaar met vooral aandacht voor zijn militaire loopbaan.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/genieofficier.htm>
<http://www.historisch-genootschap-beemster.nl/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De werkploeg van de Jellinek-kliniek heeft eind vorig jaar op het Fort bij Abcoude een ondergewerkt gebouw uitgegraven. Voor zover mij bekend is het een wand met munitienissen voor de artillerie. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>

- Stadsdeelwethouder Frankfurther (Amsterdam Centrum) laat onderzoeken of de herbouw van twee oude stadstorens realiseerbaar is. Het gaat om twee torens die in de 17de-eeuw langs de Singel zijn gebouwd en in 1826 wegens bouwvalligheid en geldgebrek zijn gesloopt. Ze waren onderdeel van de eerste stadsmuur die Amsterdam had. Doel is om de openbare ruimte te verfraaien.

- 'Duitse bom spat uiteen in scherven' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710
--2422192-1322-723605-,00> (CS)

- In Paramaribo (Suriname) wordt een officierswoning van Fort Zeelandia gerestaureerd als werkervaringsproject. Een delegatie van Stichting Herstelling is daar nu en doet via een weblog live verslag. <http://www.herstelling.nl/>

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)