Sluit [X]   
 

Fort bij Vijfhuizen in 2008: kort bezoek Prins Willem-Alexander te Vijfhuizen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 185

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 185
(7de jaargang, 31 januari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Ik wil eigenlijk weer tijd aan de inhoud van de website gaan besteden dan aan zaken zoals de nieuwsbrief. Maar de Stelling is nogal dynamisch geworden en door de omvang is er altijd wel ergens wat te porren of te melden...

Veel leesplezier!

 

Excursie

Aankomst op Fort bij de Liebrug (2004)Inmiddels is de dagexcursie op 23 april voor 75% (!!!) geboekt en de ervaring leert dat twee weken voor de excursie net zo'n groep zich aanmeldt. Als de belangstelling inderdaad zo groot blijkt dan zullen we overwegen een tweede excursie te organiseren maar dat is niet zeker...

Overigens beginnen we op hetzelfde fort als tijdens de excursie van 2001. Toen konden we het Fort bij Aalsmeer niet betreden en hebben we alleen de sluizen bekeken. Dit jaar gaan we dat fort wel in maar gaan daarna niet richting Hoofddorp zoals in 2001, maar de andere kant op naar Fort bij Kudelstaart.

Op de Gidsenavond van begin november vorig jaar klonk het verzoek om ook rondleidingen buiten de Stellingmaand te verzorgen zodat de gidsen ook eens een ander fort kunnen bekijken. Ook de gidsen zijn van harte welkom op deze excursie!

<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Schatten van Amsterdam

Afgelopen weekeind was de aflevering van 'Schatten van Amsterdam' over de Stelling van Amsterdam op de lokale omroep AT5 te zien. Daarin gingen drie allochtone jongeren op stap om aan de hand van opdrachten monumenten en geschiedenis te ontdekken. Ze begonnen op het Fort bij Nigtevecht waar ze door de projectleider en een deelnemer van Stichting Herstelling werden ontvangen. Buiten het fort liet de directeur ze raden waar de forten van de Stelling liggen - dat ging mij iets te toevallig in een keer bijna goed.

Vervolgens moesten ze de rol van de Marine uitzoeken en gingen naar het Marine-etablissement Kattenburg. Door de Marine werden ze per boot naar Pampus gevaren om ook daar enkele opdrachten te doen. Ook hier viel de verbazing en plezier uit de oogjes op te maken.
Al met al een leuke aflevering die niet alleen jongeren probeert te betrekken bij ons gemeenschappelijk verleden, maar vooral allochtonen.

Ondergetekende heeft het productie-bedrijf geholpen bij het bepalen van leuke en geschikte forten. Dan kom je uiteraard op Pampus terecht. Daarnaast heb ik gepleit om een standaardfort te bezoeken en dat is Fort bij Nigtevecht geworden door de koppeling met Stichting Herstelling.

Komende woensdag wordt de aflevering voor het laatst op AT5 herhaald om 15.00 uur.

<http://www.boschfilm.nl/>
<http://www.at5.nl/>
<http://www.herstelling.nl/>
(Foto: Bosch Film)

 

Lege hefkoepelgebouwen Fort bij Nigtevecht

Door de mannen van Stichting Herstelling zijn de hefkoepelgebouwen van het Fort bij Nigtevecht geheel uitgegraven. Zoals je wellicht weet heeft de Duitse bezetter alle hefkoepelgebouwen opgeblazen om het in het beton gestorte voorpanters ook mee te kunnen nemen. Op zes hefkoepelgebouwen van drie forten na: Fort bij Aalsmeer, Fort bij Uithoorn en Fort bij Nigtevecht.

Vorig jaar is de rechter hefkoepel van het Fort bij Aalsmeer helemaal leeg gegraven en daar kwam de spil waarop de hefkoepel rustte weer boven evenals enkele ijzerdelen voor de arm van het contragewicht. Ook op Fort bij Nigtevecht blijkt deze spil en de ijzerdelen nog in beide gebouwen aanwezig (zie foto voor bovenaanzicht linker hefkoepelgebouw). In het linker hefkoepelgebouw zit zelfs het plaatje nog op de muur met een pijl en de tekst 'omlaag' om aan te geven in welke richting de zwengel gedraaid moest worden om de hefkoepel in 5 seconden omlaag te brengen.
Op het Fort bij Nigtevecht heeft men een houten wand op enige afstand rond het gebouw neergezet omdat de grond onderaan de frontwal blijkbaar nogal hoger is geworden en anders de ingang voor de helft zou blokkeren.

Moeten toch eens de hefkoepelgebouwen van Fort bij Uithoorn gaan uitgraven...

<http://www.herstelling.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uithoorn/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/hefkoepel/>

(Foto graafwerk: Alexander Senger, Stichting Herstelling)

 

Stichting Fort aan de Drecht fuseert

(Samenvatting van een persbericht van Stichting Fort aan de Drecht.)

Na diverse gesprekken tussen de besturen onderling en gesprekken op kerkelijk en bestuurlijk niveau zijn de Stichting Thamerkerk en de Stichting Fort aan de Drecht tot het inzicht gekomen dat het wenselijk is om in de toekomst verder te gaan als één stichting, namelijk de Stichting Historisch Erfgoed Uithoorn.
De voordelen voor deze fusie zijn te vinden op bestuurlijk vlak (het doelmatig inzetten van beperkt beschikbare menskracht op vrijwilligersniveau) en op het gebied van personeel (breder inzetbaar, continuïteit). Verder zijn er synergievoordelen te behalen op het terrein van administratie, accountantscontrole, gezamenlijke aanpak van klein en groot onderhoud, afstemming activiteiten e.d.
De nieuwe stichting mag in staat worden geacht de op dit moment belangrijkste monumenten van Uithoorn (Thamerkerk en Fort aan de Drecht) tot op langere termijn op verantwoorde wijze te exploiteren. Maar ook voor andere monumenten en/of ondersteunende activiteiten voor monumenten kan de stichting een rol van betekenis spelen.

<http://www.fortaandedrecht.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Kappen van bomen op KNSF terrein niet nodig volgens Explosieven Opruimings Commando: <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1313>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)