Sluit [X]   
 

Marinesteunpunt Kudelstaart in 1937: plannen van Nationale Luchtvaart School voor burger-watervliegveld bij Kudelstaart te...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 183

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 183
(7de jaargang, 17 januari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

April lijkt nog zo ver weg, maar ik kijk er al naar uit. Eind april mogen we toch het lentezonnetje weer verwachten. Oftewel, tijd om aan de dagexcursie te gaan denken! In deze nieuwsbrief daarom de aankondiging erover.
Tevens over onze nieuwste website. En verder nog wat leuke onderwerpen.

 

Nieuwe website Stichting Mega

Gisteren is de nieuwe eigen website van Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam de lucht in gegaan. Hiermee maken we een duidelijkere scheiding tussen informatie over onze stichting en onze Internet-publicaties over het militair erfgoed.
Het geheel is voorlopig weinig interactief maar met genoeg informatie. Vermeldenswaardig is dat ruim de helft van de site niet openbaar is maar voor interne communicatie van het bestuur.

<http://www.stichting-mega.nl/>

 

MEGA Excursie

Dit jaar wordt voor de vijfde maal een geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam georganiseerd door Stichting Mega - in samenwerking met Stichting Militair Erfgoed. Het doel is om vooral forten die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn te bezoeken en waar mogelijk zelf vrij rond te wandelen.
Dit jaar gaat de excursie naar de forten in een deel van het Zuidfront (Groep Schiphol en Groep de Nes) van de Stelling, onder de rook van Schiphol.
Lees deze pagina en meld je zo snel mogelijk aan. De afgelopen twee jaar hebben we mensen moeten teleurstellen omdat ze niet meer mee konden.

Programma

Fort bij de KwakelOp zaterdag 23 april begint de dag om 10.00 uur bij de Spottersplaats langs de Kaagbaan van vm. Vliegkamp/Fliegerhorst Schiphol. Daar verzamelen we, parkeren de auto's en stappen in de personenbusjes om koffie en thee in het Fort bij Aalsmeer te nuttigen. Na een korte inleiding wandelen we door, over en op het fort dat als brandweeroefencentrum in gebruik is. Ook zien we een stuk Geniedijk en de unieke dubbele schutsluis.

Daarna rijden we naar het Fort bij Kudelstaart, een jachthaven aan de rand van de machtige Westeinderplassen, waar we vrij kunnen rondwandelen. De nabijgelegen inundatiesluis wordt gerestaureerd. Via de Linie Kudelstaart - Uithoorn, met aarden batterijen en een damsluis, rijden we naar het Fort bij De Kwakel. Hier wordt een degelijke lunch in het fort geserveerd waarna we op het fort kunnen wandelen.
Na de lunch rijden we over de Vuurlinie verder naar Uithoorn. Daar brengen we een kort bezoek aan het gerestaureerde Fort aan de Drecht.

Afsluitende borrel (2004)Vervolgens maken we een lange rit naar het Fort in de Botshol, een fort dat geen bomvrije gebouwen heeft gekregen. Vanwege het broedseizoen mogen we het fort zelf niet betreden en we kunnen er ook niet stoppen.
De route voert ons dan naar het Fort Waver-Amstel waar we langs de weg een korte foto-stop maken.

Het laatste fort dat we bezoeken is het Fort bij Uithoorn. Dit fort staat geheel leeg en heeft het op één na meest originele interieur van de Stelling. Tevens is het een van de drie forten met intacte hefkoepelgebouwen.
Hier kan vrij gewandeld worden - zaklantaarn noodzakelijk - en in de bergloods schenken we enkele consumpties. Hier sluiten we de dag ook af en rijden we terug naar het beginpunt waar we rond 17.30 aankomen.

Deelname en aanmelding

Betreden Fort bezuiden Spaarndam (2004)Wederom dankzij gulle medewerking van de eigenaren en gebruikers zijn de kosten van de excursie dit jaar laag. Voor vervoer, consumpties en toegang betaalt u slechts € 37,50.
Vervoer in personenbusjes, toegang, koffie, lunch en middagconsumptie zijn bij de prijs inbegrepen.
Je kan je aanmelden door het formulier hieronder in te vullen en het bedrag over te maken aan Stichting Mega, bankrekening 10.26.58.862 o.v.v. je naam. Aanmeldingen en betalingen moeten in verband met de huur van de personenbusjes op 11 april bij ons binnen zijn. Er is plaats voor maximaal 44 deelnemers dus vroeg aanmelden wordt sterk aangeraden.

U ontvangt tijdig nadere informatie. Trek kleding en schoenen aan die tegen een stootje kunnen en neem een zaklantaarn mee.

Bovenstaande informatie is ook te lezen op de onderstaande pagina. Daar is ook aanvullende informatie en het aanmeldingsformulier te vinden. Tevens worden eventuele wijzigingen en mededelingen erin opgenomen.
<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Nieuwe Scheepskameel

Gelezen op de website van Stichting Pampus:

"In de wintermaanden zullen de Pampus vrijwilligers, onder leiding van de fortwachter, hard werken om het nieuwe bezoekerscentrum voor het nieuwe seizoen helemaal klaar te krijgen. Zo kunnen we in het nieuwe seizoen de bezoekers sterk verbeterde faciliteiten bieden. Een bezoekerscentrum, ons forteiland waardig! Het bezoekerscentrum zal dan eind april met veel allure officieel geopend worden.
Overigens zoeken we nog een passende naam voor ons nieuwe pand. De naam moet iets met Pampus te maken hebben en dan vooral de ruige leger- soldatentijd. Maar de naam moet niet een te kille uitstraling hebben. Het moet natuurlijk wel uitnodigen om naar binnen te gaan! Mocht je goed idee hebben, mail het naar pampus@pampus.nl. Als we jouw naam gaan gebruiken krijg je een uitnodiging voor de officiële opening en daarna een fles Pampuswijn mee naar huis!"

Een naam zonder franje en met een Amsterdamse achtergrond heeft mijn voorkeur. Maar met 'restaurant Bikkesement' verspeel ik waarschijnlijk dubbel de uitnodiging die ik had ontvangen... (Een glimlach graag!)
De 'Nasserij' (nassen = lekker eten) is ook wel aardig en 'Hompetent' klinkt aardig maar je moet van zelfspot houden want het betekent 'slecht café'.

<http://www.pampus.nl/>
<http://www.euronet.nl/users/edusoft/waterloo/woorden.html>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

HO! Stop deze keer hier even. Er is wat te melden!
De nieuwe abonnees zullen het waarschijnlijk niet begrijpen maar ik kan de langlopende saga over het bezoekerscentrum hier nu niet even samenvatten. Alleen even herinneren dat eind november 2004 de Stichting Stelling van Amsterdam een brief naar de fort-eigenaren heeft gestuurd om te informeren (dus geen verzoek!) of zij ruimte beschikbaar hebben en of het aan de eisen voldoet, zie Nieuwsbrief 177. (Ruimte beschikbaar? Een heel fort a.u.b.!)

Het antwoord van de gemeente Weesp, eigenaar van Fort aan de Ossenmarkt ligt al op straat. Ik citeer de Kabelkrant Weesp van zondag 16 januari jl.:
"Geen informatiecentrum in fort
Het informatiecentrum van de Stelling van Amsterdam komt niet in Fort Ossenmarkt. De gemeente heeft een verzoek hiervoor afgewezen.
Stichting Stelling van Amsterdam wil al jaren een algemeen informatiecentrum voor de verdedigingslinie. De stichting heeft daarvoor nu alle forten benaderd.
Eisen voor het informatiecentrum zijn goede bereikbaarheid en medewerking van de eigenaar."
<http://www.kabelkrantweesp.nl/>

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De sluis naast het Fort Uitermeer zal komend vaarseizoen dagelijks zonder afspraak bediend gaan worden. De provincie wil zo het vaarverkeer naar Naarden bevorderen. (Bron: Kabelkrant Weesp)

- 'Atoombom op de Dam' gemist en je hebt breedband? <http://www.vpro.nl/geschiedenis/anderetijden/index.shtml?4158511+2899536+18545223+20681933>

- Op 7 mei wordt het Kunstfort Vijfhuizen officieel geopend. <http://www.kunstfort.nl/>

- De Grote Zeesluis in Muiden (ooit inundatiemiddel) is tijdens de renovatie van een nooddam voorzien omdat de zeedijk daar nog secundaire zeewering is. En dan bouwt Amsterdam toch een hele woonwijk buiten die dijk?

- Voor het eerst de Diemerzeedijk op geweest na de sanering die in 2004 eindigde. Er is een eigenaardige aarden wal te vinden maar het lijkt niet echt op de Post van Kraijenhoff die er moet hebben gelegen, meer op afgedekt chemisch afval. Volgens een artikel over de Posten in het Algemeen Handelsblad van 1 augustus 1959 was de borstwering van deze post toen nog te herkennen. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/>

- Eindelijk! Na zeven jaar zoeken heb ik een eigen exemplaar van het boek 'Stelling van Amsterdam' uit 1988 van Peter Kant, Peter Saal, Rob Schimmel en Jaap de Zee. Geen idee wat de oorspronkelijk prijs was, maar antiquarisch moet het een veelvoud zijn. <http://www.fortress-books.com/>

- Hoeveel was een gulden in 1897 waard? Hoe rijk voelde W. Horstman (40 jr.), Opzichter van Fortificatiën 2e klasse, zich in 1927 met een jaarsalaris van 3.200 gulden? <http://www.iisg.nl/hpw/calculate.html>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)