Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 160

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 160
(6de jaargang, 27 augustus 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

In deze nieuwsbrief een krantenbericht over de landschappelijke bescherming van de Stelling. Daarnaast twee berichten over Muiden. En een herinnering voor excursies op Fort Hinderdam waarvoor je je moet aanmelden als je het wilt bezoeken.

Voor hen die terugkeren van vakantie (welkom thuis!) en de volle mailboxen leeghalen: mocht je nieuwsbrieven missen, dat kan kloppen. Dan was je mailbox vol en heb ik het als foutmelding terug gekregen. Gemiste uitgaven kan je lezen op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Wat betreft de pijplijn: er zit veel in. Voor de komende tijd staat gepland:
- bezoek Duitser aan Muiderberg (komende zondag)
- een nieuwe website over de Stelling voor de jeugd (volgende week)
- gast-artikel over Batterij aan de IJweg (volgende week)
- opening Fortenmaand (volgende week woensdag)
- opening Stellingmaand (volgende week vrijdag)
- informatie over de Koude Oorlog (niet eerder dan half september)

 

'Geen extra bescherming Stelling van Amsterdam'

(overgenomen uit het Haarlems Dagblad editie Haarlemmermeer van 19 augustus 2004; Foto: provincie Noord-Holland)

Provincie wil juist dereguleren
door Henk Ceist

HAARLEM - De provincie Noord-Holland wil niet dat het Rijk de Stelling van Amsterdam aanwijst als beschermd gezicht op grond van de Monumentenwet. Volgens de provincie geniet deze monumentale verdedigingslinie rond de hoofdstad al meer dan voldoende bescherming.

De provincie wil met de minister van OCW in discussie over de beoogde nieuwe monumentenstatus. „Er is straks sprake van een opeenstapeling van beschermingsfuncties. De Stelling wordt al zeer goed beschermd in het streekplan Noord-Holland Zuid, verschillende forten hebben de monumentenstatus, de Stelling wordt in de nota Ruimte van het rijk aangewezen als nationaal landschap en hij staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Wat wil je nog meer", zegt gedeputeerde Poelmann. „We zijn het er daarom niet mee eens om de Stelling ook nog eens aan te wijzen als beschermd gezicht, wij willen juist dereguleren."

Het voornemen van het rijk komt voort uit een advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Volgens de provincie stelt de rijksdienst voor om onder meer rond de forten van de Stelling een veel groter schootsveld vrij te houden dan de provincie doet in het streekplan. „Daardoor krijg je discussie of je bijvoorbeeld wel of niet mag bouwen binnen dat schootsveld. Dan kunnen wij daar niks meer bouwen." De plannen van de rijksdienst betekenen dat het streekplan ook moet worden gewijzigd.

De vereniging Meer-Historie hield deze week juist een pleidooi om de Geniedijk, onderdeel van de Stelling in Haarlemmermeer, beter te beschermen. De huidige status van de dijk biedt volgens Meer-Historie onvoldoende bescherming tegen verdere aantasting. De vereniging vreest dat er slechts flarden overblijven van het werelderfgoed in de polder. De dijk heeft de afgelopen jaren al tientallen meters moeten inleveren voor allerlei bouwprojecten en ook de komende jaren zijn tientallen meters gedoemd te verdwijnen, onder meer ten behoeve van de omlegging van de provinciale weg N201.

N.B. gedeputeerde Poelmann is van D'66 en onder andere ook voorzitter Stichting Mainport & Groen en voorzitter Stichting Goois Natuur Reservaat.
<http://www.noord-holland.nl/Algemeen/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/poelmann/>

<http://www.haarlemsdagblad/>
<http://www.monumentenzorg.nl/>

 

Kruitfabriek de Krijgsman

Van de Kruitfabriek De Krijgsman te Muiden is het hoofdgebouw bij de ingang inmiddels helemaal plat. Ik kon het door de begroeiing niet zien, maar ik hoop dat ze het monumentje laten staan dat 52 jaar geleden ter ere van het 250 jarig bestaan werd onthuld. De verleende sloopvergunning wordt overigens door enkele partijen aangevochten. Volgens mij terecht maar dan omdat vrijwel niemand buiten de gemeente Muiden heeft kunnen beoordelen welke gebouwen het hergebruik waard zijn. En mijn motto in dit soort gevallen is 'slopen kan elke kl*j*, maar alleen een creatieveling kan hergebruiken'. Er zijn prachtige voorbeelden van oude gebouwen die een nieuwe (woon)bestemming hebben gekregen.

In de boekhandel in Muiden is het fotoboekje van Bart Sorgedrager te koop (oplage 500 stuks). Het blijkt dat niet de provincie de opdrachtgever is, maar Muiden Chemie zelf. Een fraai boekje maar met een prijs van €14,95 lijkt het alsof de sluitingskosten terug verdiend moesten worden. Het legt het tijdsbeeld van de fabriek anno 2004 goed maar gedeeltelijk vast omdat niet alle gebouwen erin voorkomen.

De foto's en de sloopwerkzaamheden maken me echter verdrietig. Niet alleen omdat waarschijnlijk veel geschiedenis wordt gesloopt, maar omdat ik definitief heb opgegeven om zelf het terrein uitgebreid te mogen fotograferen. Op forten ligt de sleutel voor me onder de deurmat, magazijncomplexen en Eurometaal mag ik zo op. Maar bij het KNSF zit ergens een pantserstalen deur dichtgelast. Er is geen doorkomen aan. Het had de eigenaar KNSF minder tijd gekost om een paar fotografen even rond te laten lopen dan alles wat ze doen om het te voorkomen. En de reden is me nogsteeds een raadsel.

<http://www.knsfmuiden.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>
<http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1097>

 

Windhoos Weesp en Muiden

Op 23 augustus, rond 18.00 uur, werden Weesp en Muiden door een windhoos getroffen. Mijn woning lag ook in het pad maar in de buurt was geen schade aan huizen. Wel brak een grote boom en een zware tak uit een andere boom welke beide op een net ontruimt voetbalveld terechtkwamen.

Radarstation Seeadler had geen problemen met de windhoos. En bij de Kruitfabriek De Krijgsman werd geen bijdrage aan de sloop geleverd. De grote houten kringenwetboerderij Vechthoeve heeft zo te zien ook geen schade alhoewel er vele bomen rondom zijn ontworteld. Het Fort aan het Pampus lag buiten het pad van de windhoos maar het eiland was naar verluidt geheel wit door een flinke hagelbui.

Aan de oostkant van Muiden gingen veel dakpannen los en stortte een boerenschuur zelfs in. Dan nu over de Kazemat Muiden Oost die zwaar begroeid was met bomen. Dat is niet meer het geval want negen grote bomen, grofweg de helft van wat er stond, is ontworteld of halverwege gebroken (zie foto).
Als de resten cellulose en chlorofyl zijn opgeruimd zal het aanzicht sterk gewijzigd zijn. En mocht het aantal windhozen toe nemen dan heeft de bewoner van het naastgelegen huis een goede schuilkelder...

<http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1099>
<http://seeadler.forten.info/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/kringenwet/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-kazemat/>

 

Excursies Fort Hinderdam

Even een herinnering nu er nog plaatsen beschikbaar zijn:

Op 11 en 25 september aanstaande zijn er vanaf 10.00 uur elk uur rondleidingen op het Fort Hinderdam. Gelegen als eiland in de Vecht worden deelnemers per boot overgezet. Laatste afvaart om 16.00 uur.
Aandacht voor het wachthuis uit 1848, de remise uit 1880, de groepsschuilplaatsen uit 1939 en de niet zichtbare VIS kazemat uit 1934.

De beperkte toegankelijkheid maakt het nodig dat deelnemers zich vooraf aanmelden. Vanaf maandag 23 augustus kan men zich tijdens kantooruren opgeven via telefoon 0294 483577. Deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding.

P.S. Op 11 september ben ik de gids op het eiland.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hinderdam/>

 

Stellingmaand

In de ANWB Kampioen van september, die op of na 21 augustus in de brievenbussen viel, was een stukje over de Stellingmaand opgenomen. Mooie foto trouwens...

De agenda voor de Stellingmaand kan je vinden op:
<http://www.stellingmaand.nl/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Er is een nieuwe fietsroute langs Velsense verdedigingswerken uitgegeven: <http://www.velsen.nl/contentpage.asp?objectid=8796>

- Aanstaande zaterdag en zondag is het Fort bij IJmuiden toegankelijk voor publiek vanwege de Havendagen. Er vaart elk uur een boot vanaf de Kop van de Haven.

- Wijnimport J. Bart, de hoofdgebruiker van Fort benoorden Purmerend, bestaat dit najaar 40 jaar. De eerste 10 jaar hebben ze in het Fort bij Spijkerboor gezeten. <http://www.wijnimportbart.nl/>

- De restauratie van kringenwetboerderij Zeehoeve bij Diemen vordert gestaag. De ingestorte stal is bijna dicht. De groenploeg heeft het oerwoud gekapt en de oude boomgaard weer gevonden. De appelbomen zitten vol.

- Een korte inventarisatie in het foto-archief laat zien dat alleen Model B en Model C forten (11 stuks) hun naam in het beton boven de hoofdingang hebben staan. Alleen Fort bij Vijfhuizen is hier een uitzondering op. Twee missen het jaartal en twee andere hebben geen 'Fort' en tussenvoegsels maar alleen de plaatsnaam en het jaartal.

- De eerste betalingen voor het Herinneringsalbum 1916 zijn binnen en tot nu toe houdt niemand zich aan het minimum van €3,50! <https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/herinneringsalbum/>

- Het blijft me verbazen, maar de bezoekenteller is sinds eind mei weer 10.000 verder gesprongen naar 160.000 op 25 augustus.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)