Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 149

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 149
(6de jaargang, 31 mei 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Deze nieuwsbrief bevat een stukje over het einde van een lange haat-liefde verhouding tussen Muiden en de kruitfabriek. En de pogingen om foto's op het terrein te mogen maken.
Verder vorderen de voorbereidingen voor de Stellingmaand gestaag.

Ik hoop binnenkort weer eens te melden dat er nieuwe informatie over de Stelling op de website is verschenen. Er zijn veel afleidende manoeuvres gaande.

De volgende nieuwsbrief, de 150ste, heeft een bepaald thema. Het zal verschijnen op de eerste maandag van juni, om 12.00 uur.

 

Kruitfabriek Muiden

Op 27 mei sloot Muiden Chemie International (MCI) definitief de poorten van de kruitfabriek De Krijgsman ten westen van de Vesting Muiden. Na 300 en twee jaar worden er geen explosieven meer in Muiden gemaakt en werkt niemand meer op het terrein. De volgende dag zag ik er helemaal geen auto's geparkeerd staan.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-krijgsman/>
<http://www.muiden.nl/>

Toen eind vorig jaar bekend werd gemaakt dat de fabriek ging sluiten, heb ik met een tweetal andere instanties geprobeerd om op het terrein de gebouwen te mogen fotograferen. Om het tijdsbeeld vast te leggen.
MCI vond het een interessant voorstel maar verzocht om in voorjaar 2004 wederom contact op te nemen. Toen we dat weer deden was het antwoord tegen de geschepte verwachting in. Gedurende hun gebruiksperiode zouden we niet het terrein op mogen. Vervolgens een e-mail met onderbouwing aan de eigenaar KNSF Vastgoed gestuurd.
Na twee weken was er nog geen antwoord en heb ik ze maar gebeld. Het bericht was ontvangen en als er geen antwoord is ontvangen betekend dat dat men geen interesse heeft. Knap staaltje communicatie, genoeg te doen voor de nieuwe voorlichter, ex-RTL Nieuwslezer Sander Simons.
<http://www.knsf.nl/>
<http://www.knsfmuiden.nl/>

Vervolgens contact opgenomen met het Dagblad Gooi en Eemlander. Of zij wellicht het terrein wilden fotograferen en ook niet bij KNSF wilden proberen toegang te krijgen. Gelijktijdig is een soortgelijk verzoek gericht aan het Stadsarchief Naarden (Streekarchief voor Muiden, Bussum en Huizen).
<http://www.gooieneemlander.nl/>
<http://www.xs4all.nl/~sanmb/>

Een journalist van de Gooi en Eemlander belde hierover. Tegenover haar verslag gedaan van de pogingen tot dan toe en gevraagd of zij nog kans zagen het terrein te betreden. Nee, dat zou niet lukken. Maar ze vond het verhaal van onze pogingen wel iets voor een artikel. Ze zou het nog gaan uitwerken.
Ook de directeur van het stadsarchief reageerde enthousiast. Hij belde even de burgemeester van Muiden maar kwam wegens een vergadering niet verder dan de gemeente-secretaris. Zowel het Stadsarchief als de gemeente zijn van mening dat het tijdsbeeld vastgelegd moet worden. Of dat als voorwaarde aan een eventuele sloopvergunning verbonden zou kunnen worden is twijfelachtig. Het hele project van sanering en woningbouw is delicaat en ook de gemeente moet op haar tenen lopen.

Op 22 mei verscheen het laatste artikel van een serie over de kruitfabriek in de Gooi en Eemlander, met als titel 'Geen pottenkijkers op kruitfabriekterrein'. Groot was mijn verbazing toen bleek dat het verhaal over onze pogingen tot bezoek een van de twee hoofdonderwerpen van het artikel was. Journalisten, ambtenaren en politici, ze blijven me verbazen.

Het artikel in de Gooi en Eemlander eindigt met:
"De provincie Noord-Holland heeft kunstenaar Bart Sorgedrager opdracht gegeven een fotodocumentaire te maken over het complex. Daarbij staan werknemers, gebouwen en de natuur centraal. De toestemming schijnt al rond te zijn."
We moeten maar zien of het terrein nog degelijk fotografisch wordt vastgelegd. Ik hoop dat er ook vanuit puur functioneel oogpunt gefotografeerd zal worden. Er schijnen de komende tijd wel vele biologen op allerlei tijdstippen het terrein op te mogen.

Ondertussen wil de provincie dat de gemeenten Weesp en Muiden in totaal 4.500 woningen op het KNSF terrein en de Bloemendalerpolder gaan bouwen. Volgens gedeputeerde Meijdam zou meer dan de helft van die polder open gebied blijven en bijvoorbeeld over te dragen aan het Goois Natuur Reservaat. Zou dat komen door het radiobaken van Schiphol? Het geeft in ieder geval hoop voor de oude idyllische Papelaan en de resten van het Duitse radarstation Seeadler.
<http://seeadler.forten.info/>

 

Stellingmaand 2004

Op 26 mei was voorlopig de laatste vergadering van de forten die deelnemen aan Stellingmaand 2004. Binnen een maand moet de folder al naar de drukker.
Zoals het er nu voor staat doen 23 forten mee. Afgevallen zijn Fort aan de Middenweg en Fort aan de Jisperweg. Nieuw zijn Fort bij Spijkerboor, Fort bij Aalsmeer en Fort bij Kudelstaart. In beperkte mate zal ook Fort Hinderdam toegankelijk zijn.
Opvallend is dat er meer bootverbindingen tussen meerdere forten komen. En een fietstocht langs vier forten bij Abcoude.

De officiële opening zal op vrijdagmiddag 3 september plaatsvinden op het Fort Uitermeer. Het programma daarvan is grotendeels bekend maar moet nog verder uitgewerkt worden. Ik heb iets spectaculairs -doch prijzig- voorgesteld en ik hoop dat dat gaat lukken.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

Voor een viertal forten worden extra gidsen gezocht. Het gaat om Fort bij Marken-Binnen, Fort aan den Ham, Fort benoorden Spaarndam en Fort bezuiden Spaarndam.
Het is nog ver weg, maar als jij zin hebt om op een van deze forten te gidsen, neem dan nu alvast contact op met de Stichting Stelling van Amsterdam. Het betekent overigens niet dat je elk weekeind moet gidsen. Eventueel wordt je nog getraind en mocht je niet bekend zijn op het betreffende fort dan krijg je eerst zelf een uitgebreide rondleiding. Gewoon doen dus!
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Stichting Stelling van Amsterdam heeft als initiator niet meer Fort aan het Pampus als eerste locatie op het oog. Maar de provincie Noord-Holland nog wel...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Rob Boer van de Cultuurhistorische Vereniging Scoronlo uit Schoorl heeft nader onderzoek gedaan in het Genie-dossier over de Schietdoelen bij Schoorl en erover gepubliceerd in het verenigingsblad. De informatie-pagina over de schietdoelen is daarmee aangevuld. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schoorl/>

- Een nieuw artikel over het Duitse bunkerpark Kostverlorenpark bij Zandvoort dat nu als bungalowpark wordt gebruikt: <http://www.militair-erfgoed.nl/artikelen/>

- Erratum: Precies zoals berekend zal op 26 mei het 150.000ste bezoek gebracht worden aan de website! En niet op 16 mei zoals abusievelijk werd ingetypt.

- In het Noordhollands Dagblad gelezen over vergeten Duitse ondergrondse gangen en ruimten die in IJmuiden door jongens zijn ontdekt. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--2007514-1322-723605-,00>

- Zie voor meer informatie <http://www.forteiland.nl/submenu/prive/ijmuiden/frame.htm>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)