Sluit [X]   
 

Soldaat? te Nijenhuis in 1918: ingelijfd bij 7e Regiment Infanterie 7e Regiment Infanterie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 146

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 146
(6de jaargang, 15 mei 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Op vrijdag 14 mei werd het gerestaureerde Fort bij Spijkerboor, het grootste fort van de Stelling, officieel geopend. De dag erna was er een bijeenkomst voor fortologen op Fort bij Rijnauwen, het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar de dagen ervoor werd er nieuws bekend over het Fort bij Velsen met ook een hoge actualiteitswaarde. Daarom nu eerst over Fort bij Velsen en wat algemene zaken. In een volgende nieuwsbrief meer aandacht aan de opening van Spijkie. Dan heb ik wat meer tijd om de 250 foto's uit te zoeken.

Maar nu eerst over Fort bij Velsen, met natuurlijk de inmiddels bekende duivel-spelende provocaties. Vaak met die dodelijke vraagtekens.

 

Fort bij de Raad van State

De uitspraak van de Haarlemse rechtbank over het behouden van de Rijksmonument status van het Fort bij Velsen blijft overeind. De Raad van State heeft de bezwaren van de appellanten ongegrond verklaard.
Het fort kreeg nooit de status als provinciaal monument vanwege een akkoordje tussen eigenaar Kruk en de provincie. In 2000 kregen de havenplannen voor de Wijkermeerpolder zodanige vormen dat bescherming urgent werd en een Rijksmonument status werd aangevraagd. Dit gebeurde door de Stichting Menno van Coehoorn. De status werd door toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg verleend.
Tegen deze beslissing is door drie partijen gezamenlijk bezwaar gemaakt. Naast eigenaren Kruk en de Gemeente Beverwijk ook door de provincie "behoud door ontwikkeling" Noord-Holland.

Volgens mij is de aanvraag destijds terecht geweest en het bezwaar terecht ongegrond verklaard. Het drie-team vind dat het fort geen zelfstandige monumentale waarden heeft omdat slechts 10% van het fort over. Dat het merendeel van het bomvrije gebouw is gesloopt is vervelend, maar het fort is niet alleen het gebouw. Er zijn meerdere forten zonder gebouwen wel monument.
Ten tweede zouden de restanten in slechte staat zijn. Dat zou ik wel eens zelf willen gaan bekijken, op het enige fort dat ik nog niet heb mogen betreden. En wie heeft het verwaarloosd? Het restant is een frontgebouw met een van de twee laatste geschutskoepels van Nederland: zou dat niet een restauratie rechtvaardigen?
De dakbedekking van het Fort bij Spijkerboor moest verbetert worden omdat iedereen daar rond de geschutkoepel loopt te kwijlen. En die bij Velsen moet de gracht maar ingedonderd worden?

Uit een krantenartikel blijkt vooral de gemeente Beverwijk strijdbaar. Maar ook tegelpool Stichting Menno van Coehoorn: "het is nog maar een restant maar het moet wel behouden blijven!".
De provincie gaat kijken hoe het fort binnen de plannen gepast kan worden. Bedoelt men dan behoud van het fort maar verlies van de open stellingzone?

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/>
<http://www.coehoorn.nl/>
<http://www.raadvanstate.nl/> (over de zaak waarschijnlijk na komende maandag 14.00 uur)

 

Bezoek aan Fort bij Velsen

De titel is een beetje pompeus want een bezoek is niet mogelijk. Maar na de opening van het Fort bij Spijkerboor ben ik op de terugweg langs Beverwijk gegaan.
Bij de voorbereiding van bovenstaand stukje bleek dat ik van het fort slechts drie foto's uit 1998 in het foto-archief heb. Deze waren door Jurgen Lamers met een 1 megapixel camera zonder zoom genomen. De term 'megapixel' bestond toen nog niet eens!

Dus hoog tijd om weer eens langs te gaan om te observeren en te fotograferen. Door een HBO-propedeuse Biologie ben ik een halve of geheel mislukte bioloog maar hoe dan ook was ik zeer verbaasd. De term natuurwaarde zegt me niet zo veel maar als ik op die plek een aalscholver en een lading futen en eenden in de gracht zie dan vind ik het al een hoge natuurwaarde. Het eiland is vrijwel geheel onzichtbaar door dichte bossages waaruit veel getjilp opsteeg. Heb ik het werkelijke geheim van het fort ontdekt?
Het bijzondere is dat het een echt geïsoleerd natuurgebiedje is. Aan de westzijde liggen de zeeschepen en ten zuiden ligt het Noordzeekanaal - worden hier natuurvriendelijkere oevers aangelegd?
En aan de oostzijde een nieuw industrieterrein. Want ongeacht de monumentstatus en de stellingzone worden de verboden kringen gewoon van loodsen voorzien en kan je het fort niet meer vanaf de snelweg A9 zien.

De bergloods is nog aanwezig en goed vanaf de provinciale weg te zien. Het lijkt in goede staat.
En omdat het hoofdgebouw is gesloopt kan je tussen het robuuste moderne toegangshek en de bergloods door het frontgebouw met de bruine pantserkoepel zien.
In de gracht ligt een drijvende woning van twee verdiepingen. Op het land daarbij staan stallen voor de pony's die veel wandelruimte hebben.

Misschien moet de eigenaar maar eens uitgekocht worden? Door een partij die wel betrokken is bij het fort? Of door de overheden die in 1980 verzaakt hebben om een betere eigenaar te zijn of te vinden?

Enkele nieuwe foto's zijn te vinden bij de andere informatie over het fort:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/>

 

Avondrondleiding Fort Zuidwijkermeer

Op vrijdag 21 mei 2004 is er een avondrondleiding in het Fort Zuidwijkermeer. Kees Bruins verzorgd deze rondleiding die om 19.00 uur begint en tot 20.30 uur duurt.

Toegangsprijs: € 1,70 voor leden, € 2,20 voor niet-leden, € 0,75 voor kinderen.
Reserveren bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland: 0251-362 762 tijdens kantooruren.

 

Enge mannen

Het is toch eigenlijk onverantwoordelijk van de Universiteit van Trier te Duitsland. Sturen ze een jongedame helemaal naar het gevaarlijke Amsterdam om te praten met allemaal enge kerels.

Julia Seelig is bezig met een onderzoek naar de Stelling van Amsterdam vanuit haar studie sociale geografie. Ze bekijkt daarvoor het na-oorlogse gebruik en voornamelijk wat betreft recreatie en toerisme. De hamvraag is of de opname in de UNESCO World Heritage lijst van invloed is geweest op de bekendheid van de Stelling en aantrekkingskracht op toeristen.

Deze dagen is ze voor ruim een week in Amsterdam en bezoekt ze voor een tweede keer een aantal forten. En deze keer ook interviews met diverse personen, zoals met uw webmaster. Omdat ze het Nederlands goed kan lezen had ze al veel gebruik gemaakt van de website.
Ik had haar uitgenodigd om elkaar op het Fort bij Uithoorn te spreken. Daar bleek dat ze dezelfde reden voor haar onderzoek had als ik destijds om een website te beginnen: een goede smoes om de forten te bezoeken.
Alle gekheid op een stokje: haar onderzoek zal eindigen met een proefschrift dat in de Stellingmaand gereed moet zijn.

<http://www.uni-trier.de/>

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

In Muiden blijkt al geruime tijd een plan te worden uitgewerkt om een mini-museum over de Nieuwe Hollandse Waterlinie te realiseren in het Muizenfort in die plaats. Later werd gedacht aan het Stelling bezoekerscentrum.
De Gemeente Muiden, ook eigenaar van het fort, geeft een heleboel redenen om er niet aan mee te kunnen werken.

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Het Jaarverslag 2003 van Stichting Herstelling, een project om jeugdwerkloosheid te verminderen door te werken aan cultureel erfgoed, is verschenen: <http://www.herstelling.nl/algemeen/publicaties/>

- Zie de website van Kabelkrant Muiden/Muiderberg voor diverse nieuwsberichten over de aangevraagde sloopvergunning voor de kruitfabriek. <http://www.muider.nl/>

- Het verhaal over 800 levend begraven Duitsers, waarnaar in Nieuwsbrief 144 werd verwezen, blijkt zelfs niet gedeeltelijk maar geheel verzonnen. Desalniettemin een leuk verhaal.

- Werk verricht vanuit het Fort bij Veldhuis: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--1985791-1322-723605-,00>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)