Sluit [X]   
 

Marinesteunpunt Kudelstaart in 1937: plannen van Nationale Luchtvaart School voor burger-watervliegveld bij Kudelstaart te...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 141

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 141
(6de jaargang, 19 april 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Excursie 24 april

De excursie op 24 april is vol. Personen waarvan de betaling na 25 maart is ontvangen waren helaas te laat en krijgen het bedrag binnenkort teruggestort.
Heb je nog niet betaald en had je toch mee willen gaan? Laat het dan weten zodat we kunnen overwegen of een tweede excursie in het najaar haalbaar is.

De geluksvogels die wel mee kunnen daar vandaag bericht over ontvangen. Alle benodigde informatie, waaronder het informatie-pakket als PDF-bestand, kunnen ze al vinden op de pagina over de excursie.

<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Opening oostelijk oreillon Fort bij Abcoude

(Persbericht van Stichting Fort Abcoude; Foto's: Alexander Senger)

De Stichting Fort Abcoude viert feest en wil dit met de gehele bevolking van Abcoude doen.
De reden is dat een lang gekoesterde wens van de Stichting nu eindelijk in vervulling is gegaan. Op zaterdag 24 april wordt het in oude luister herstelde oostelijk oreillon in gebruik genomen. De ceremoniële opening vindt ’s morgens plaats met een aantal genodigden; ’s middags is van 14.00 -16.00 uur het fort geopend voor alle Abcoudenaren.

Het fort was tussen 1885 en 1887 gebouwd om de toegangswegen naar Amsterdam te kunnen afsluiten. De spoorlijn van Utrecht naar de hoofdstad, die al veertig jaar eerder geopend werd, was militair gezien de meest gevaarlijke weg. Vanaf het oostelijk oreillon was het mogelijk om vuur uit te brengen op deze spoorlijn door achter de wallen opgesteld geschut.
Veel forten van de Stelling van Amsterdam zijn door een bebouwing ingesloten. Hier is nog heel goed te zien hoe men toen nog dacht een spoorlijn te kunnen bestrijken en van hieruit ook het fort Nigtevecht bij een aanval te kunnen bijstaan. Vanaf het nu herstelde oostelijk oreillon kijkt men nog als honderd jaar geleden over de polder en de spoorlijn. De schootsvelden over de polder liggen er nog bij zoals toen. Er is nog niets gebouwd en dát is uniek. Kom het maar bekijken!

Met dit herstel zal ook de biodiversiteit vergroot worden. Op de aangebrachte zandige bodem, die gevarieerd soms hoog en droog, soms laag en vochtig, zonnig of schaduwrijk is, zullen zich naar verwachting nieuwe planten en diersoorten vestigen. Deze zijn dan aangepast aan de voedselarme omstandigheden, die nu op het fort niet voorkomen.

Voor de mannen van het 101 Geniebataljon uit Wezep was het werken op het fort een bijzonder leerproject en voor de Stichting een manier om het fort te verrijken. Het gras kleurt geleidelijk de zandige wallen groen en we kunnen zeggen dat er een smaragd toegevoegd is aan het Kroonjuweel van de Stelling van Amsterdam.
Het feest wordt op 24 april opgevrolijkt door het Fanfarecorps der Genie in negentiende eeuwse uniformen, dat na de opening een mars door het dorp hoopt te maken. De Saluutbatterij zal met een schitterende uitrusting ook ’s middags demonstreren.

U komt toch ook kijken?

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Het is nog niet eens komkommertijd maar bij het Noordhollands Dagblad worden deze nieuwsbrieven met veel interesse gelezen:

'Beemster geliefd bij kenners van Stelling van Amsterdam'
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4712--1938661-1322-723605-,00>

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De provincie Noord-Holland gaat een prijsvraag organiseren over het doorsnijden van de Geniedijk door de weg N201 in de Haarlemmermeer. <http://www.n201.info/> (SSVA)

- Op vrijdag 14 mei is er een feestje voor genodigden ter ere van het voltooien van de restauratie en publieksinrichting van het Fort bij Spijkerboor.

- Gevolg van de Duitse FLAK batterijen, onder andere die in Amsterdam-Noord: <http://home.hetnet.nl/~emielros/vliegtuig/>

- Nu wordt duidelijk waarom het zo druk was op de website: door het slechte weer. Gedurende de zonnige dagen zakte de meter naar beneden...

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)