Sluit [X]   
 

Sergeant Infanterie Nijman in 1915: enveloppe met brief verzonden te Beverwijk op Fort aan de...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 139

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 139
Thema: Plannen en Opinie peiling Bezoekerscentrum
(6de jaargang, 5 april 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

In de volgende nieuwsbrief: verslag excursie naar Kustbatterij bij Durgerdam.

 

Wat vind ik van het besluit?

Een reactie op het krantenartikel dat in het Noordhollands Dagblad verscheen (zie Nieuwsbrief 138) over het besluit van de Stichting Stelling van de Amsterdam kan natuurlijk niet uit blijven. Maar hoe moet je daar nu verstandig op reageren? Ik heb er gemengde gevoelens bij want zowel de uitersten "Hoera er is een beslissing genomen" als "het schiet nog niet op" lijken van toepassing.
En alhoewel het mij niet duidelijk is wie nu wie te vriend moet houden wordt me van diverse kanten aanbevolen om (in het algemeen) op te letten waar ik mijn hart op de tong leg en om diplomatieke termen te gebruiken. Omdat anderen juist weer directe taal op prijs stellen zou ik bijna gaan denken aan een 'twee-talige' nieuwsbrief.
Daar gaat ie! Eh, laat het aanvangen!

Alhoewel er op Fort aan het Pampus als fort en attractie niets aan te merken is - integendeel - heeft nu ook de stichting ingezien dat in ieder geval de tijdsplanning erg onzeker is. Om op een eerder genomen besluit terug te komen is moedig en in dit geval volgens mij ook verstandig.
Aansluitend heeft de stichting besloten deze maand de eigenaren te benaderen en een inventarisatie te maken van alle locaties die in aanmerking komen voor een bezoekerscentrum. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat de eigenaren en gebruikers de beste bedoelingen hebben maar daar geen objectieve hulp bij zijn.
Zo vroeg een gids van Fort bij Spijkerboor mij of ik zijn fort niet een perfect bezoekerscentrum zou vinden. Natuurlijk, een perfect fort. Maar toen ik hem buiten het fortterrein liet kijken naar de wegen, de (on)bereikbaarheid en de afgelegen ligging was het ook hem duidelijk dat andere forten dan beter scoren.
Als voorbereiding op mijn voorstel heb ik elk fort op deze wijze al tegen het licht gehouden en de ligging, bereikbaarheid, model (en authenticiteit), huidig gebruik, schootsvelden en (lage) natuurwaarden in aanmerking genomen. Deze lijst wil ik best aan de stichting voorleggen en een toelichting geven. Wellicht met andere externe deskundigen als lid van een werkgroep?

Natuurlijk is het jammer dat vooralsnog weinig met het voorstel wordt gedaan en men niet onze aanbeveling volgt om zich in eerste instantie over het Fort bij de Liebrug te buigen. Medewerkers van de stichting zijn overigens welkom om zich nog bij me aan te melden om tijdens de dagexcursie van 24 april het Fort bij de Liebrug te bezoeken.
Uit de opinie peiling blijkt dat 68% het bezoekerscentrum binnen twee jaar wil zien verschijnen. Hopelijk komt de stichting dan al binnen enkele maanden met een breed gedragen voorstel voor een locatie en kan een concrete overeenkomst met een eigenaar aangekondigd worden.

En er is nog iets anders. Is de stichting nog wel in staat om tot een bezoekerscentrum te komen? Moeten ze dit initiatief niet teruggeven aan de provincie? Diezelfde provincie ontneemt hen ook steeds meer de mankracht en middelen voor de dagelijkse activiteiten. Het projectbureau heeft een minimale bezetting en (daardoor?) lijkt de stichting weinig betrokken en inactief. Of is het de bedoeling dat de stichting de tijd gebruikt om andere inkomstenbronnen te vinden?

<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liebrug/>
<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Resultaat Opinie Peiling

Uiteindelijk zijn er 24 reacties via de opinie peiling binnen gekomen. Een beetje een teleurstellend resultaat en een aantal dat geen statistisch betrouwbare uitslag geeft. Maar dat was al praktisch uitgesloten omdat het een actieve enquête was waar ongetwijfeld alleen betrokkenen op zouden reageren. Dat blijkt al uit het feit dat 100% vindt dat er een bezoekerscentrum moet komen. De respondenten komen vrijwel allemaal uit de regio, zijn van het mannelijke geslacht met een gemiddelde leeftijd van 44,8 jaar en hebben een HBO en WO denkniveau.

De vragen 1 t.e.m. 6 waren overgenomen van het CBE onderzoek uit 2001. Er zijn nogal wat verschillen in de uitkomsten te bespeuren. Dit zal komen omdat wat het CBE voordeed als meerkeuze antwoorden, uit hun resultaten blijkt dat het om de hoogste prioriteit moet zijn gegaan. Wellicht verschillen de resultaten ook omdat de huidige respondenten meer achtergrondkennis bezitten.
Een meerderheid vindt het inzicht in de verdedigingslinie en de geschiedenis de belangrijkste redenen voor een bezoekerscentrum. En diezelfde thema's zouden in het bezoekerscentrum aan bod moeten komen. En wel door middel van een maquette (100%), visueel materiaal (92%) en rondleidingen (88%).
De 'Militair-historisch en cultuurhistorische waarde' scoort met 96% beduidend beter dan bijvoorbeeld de 33% voor 'Ecologische waarde' als belangrijk voor een bezoekerscentrum. 100% vindt informatievoorziening de belangrijkste functie met de andere mogelijke functies daar ver onder. De laagste is 'Bedrijfsactiviteit' met 13%.

De gewenste toegangsprijs ligt voor alle respondenten onder de €7,50 terwijl allen vinden dat er zowel betaalde krachten als vrijwilligers van betaald zouden moeten worden en zonder bedrijfsactiviteit. En dat is niet in economisch evenwicht met een realistische bezoekersaantal...

Wat betreft de termijn waarbinnen het bezoekerscentrum de deuren zou moeten openen vind 68% twee jaar en 86% drie jaar het uiterste. En volgens 57% moet het in een standaard model fort gevestigd worden. Slechts één respondent vindt dat het in nieuwbouw gevestigd zou moeten worden. Als voorbeeld wordt 'La Coupole' in Wizernes (Frankrijk) genoemd waar een bezoekerscentrum is gebouwd voor de ingang van een voormalige V2-lanceerinstallatie.
<http://www.lacoupole.com/>

Van de drie locatiekeuzes uit het voorstel krijgen de Beemster en Spaarnwoude even veel stemmen (45%). Forten in de Beemster worden het meest genoemd als specifiek fort: Fort bij Spijkerboor en Fort aan de Nekkerweg. De helft noemt echter geen specifiek fort en een aantal gaven in de opmerkingen moedig aan dat hun kennis daarin tekort schiet.

De volledige resultaten kan je vinden via de pagina over het Bezoekerscentrum.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Andere reacties

Bij de opinie peiling werden door veel mensen nog opmerkingen geplaatst in het daarvoor bestemde vakje. Ook ontving ik los daarvan nog enkele reacties. Hier zal ik er enkele noemen - anoniem, maar je moest eens weten... Allereerst hebben enkele respondenten hun hart gelucht (schiet niet op de koerier) over de keuze voor Fort aan het Pampus als bezoekerscentrum:

"niet als HET bezoekerscentrum voor de Stelling. De boottocht is een te grote financiële drempel."
"Als bezoekerscentrum voor de Stelling is Pampus inderdaad een onzalig idee."
"Pampus is absoluut geen optie als bezoekerscentrum."
"fort X kan ook in de winter dienst doen, Pampus niet."
"dat pampusverhaal slaat dus nergens op. Elke andere locatie, zelfs nieuwbouw, is beter"

En over het gewenste tijdschema voor een bezoekerscentrum:

"Zo'n bezoekerscentrum moet er als de wiedeweerga komen. Ik kan niet wachten om EEN GOEDE, DUIDELIJKE en OVERZICHTELIJKE expositie over de Stelling te bezichtigen."
"Dat er nog geen bezoekers centrum is verbaasd me..."

Er kwam ook een bestaand plan boven water. Zo zijn er gesprekken gaande over het Fort benoorden Spaarndam (Spaarnwoude). En de gemeente Beemster ziet uiteraard de Beemster wel als locatie zitten.
Ook kwamen al enkele suggesties, tips en aanbiedingen binnen voor re-enactors en tentoonstellings-objecten: "Een fort origineel inrichten als publiekstrekker is een mega goed idee. Zeker als dat in combinatie is met levende geschiedenis, dwz. rondlopende soldaten", "Geef kinderen bijvoorbeeld eens een huls of een klein beetje [hoeveel?] zwartkruit in handen, kortom laat ze het zelf beleven."

Spontaan noemt 12% van de respondenten dat een fort in de zuidwestelijke hoek (omgeving Muiden - Abcoude) van de Stelling het beste vinden vanwege de bereikbaarheid vanuit andere provincies. Er ligt daar maar één slecht te bereiken standaard model fort.

Tenslotte nog enkele opmerkingen waaruit ik weer wat waardering kon putten:

"Ik vind dat je goed met de stelling bezig bent op internet en het is een mooi initiatief om een enquête te houden over een informatiecentrum."
"Zet de actie maar flink door, het lijkt mij nodig."
"Je staat met een mooi artikel in het Noordhollands Dagblad! Goede ideeën ook."
"Ik vind jouw argumentatie overigens overtuigend"

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...
Al het gras is hierboven al weggemaaid.

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De Dagexcursie van Stichting Militair Erfgoed naar de omgeving van Spaarnwoude is geheel volgeboekt! De 46 beschikbare plaatsen zijn een maand van tevoren allemaal vergeven! <https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

- Wederom een stijging van 300 unieke bezoekers in maart. Sinds januari dus al 600 meer bezoekers. Gemiddeld zijn er 135 bezoekers per dag! Het blijft verbazingwekkend!

- Vorige week woensdag vierde mijn zoon zijn zesde verjaardag met enkele klasgenootjes op het Fort bij Uithoorn (niet mijn idee!). Ieder kreeg een zaklantaarn en ze moesten binnen een schatkaart gaan zoeken en daarna buiten de schat. Tussendoor voetballen en drinken, daarna de helling van het hoofdgebouw beklimmen en naar beneden rollen. Bij het hefkoepelgebouw werd het 'zwembad' gefantaseerd met een echte trap. De jarige job moest later nog zakjes chips voor de anderen verstoppen. Een leuk en geslaagd experiment waarbij de kinderen angsten voor donker, instorten, hoogtes, pissebedden en spinnen snel overwonnen.

- In de IJmuider Courant: 'Raad draagt bunkers voor als monument'. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--1921617-1488--,00> (CS)

- Brontip: een overzicht van bommeldingen en neergestorte vliegtuigen in de gemeente Amsterdam over de periode 1940-1945: <http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/veel_gestelde_vragen/index.nl.html#ART12>

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)