Sluit [X]   
 

Sergeant Infanterie Nijman in 1915: enveloppe met brief verzonden te Beverwijk op Fort aan de...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 136

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 136
(6de jaargang, 16 maart 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Nog meer kazematten bij Weesp

Gisteren heb ik het archief Bureau Registratie Verdedigingswerken (BRV) in het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defensie geraadpleegd. Niet gevonden wat ik zocht, maar wel gevonden wat ik niet zocht.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-brv/>

Zo was ik op zoek naar informatie over het Radarstation Seeadler of het Radiostation Durgerdam: niets over gevonden. De kaart met een object in Mijdrecht was niet te vinden. En in de Haarlemmermeer stond nog even te veel om te bevatten maar op de overzichtskaarten was niets over de mogelijk ondergewerkte bunker bij Aalsmeerderbrug te vinden.
Het archief levert verder een schat aan informatie over Duitse en Nederlandse verdedigingswerken maar er zijn enkele grote negatieve punten. Ten eerste is het BRV niet onmiddellijk begonnen met inventariseren en hadden grondeigenaren en gemeenten zelf al wat gesloopt. Ten tweede zeggen de stukken weinig over de oorspronkelijke functie en als ze dat wel doen is dat regelmatig gegokt. Ten derde was men afhankelijk van gemeente-ambtenaren om objecten aan te melden en die zagen nog wel eens wat over het hoofd. Zeker in de duinen waar iets al snel met zand bedekt kon zijn. En een laatste praktisch probleem is dat de stukken zelden op volgorde liggen. Volgens het inventaris moest ik stuk 23 hebben in een map van 1 tot 100 en moest daarvoor de hele map doorbladeren.
<http://www.rgaros.nl/seeadler/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/duits/>

Nieuw voor mij was een radiostation bij Zunderdorp (Amsterdam-Noord). En een tekening gaf keurig aan dat op het verdwenen Kruitmagazijn bij De Poel (Assendelver Zeedijk) geen luisterpost was maar een zoeklichtremise. Zo te zien zoals die op het Fort bij Veldhuis en Fort benoorden Spaarndam. Verder het een en ander in Amsterdam gevonden alhoewel het meeste al voor juli 1946 was gesloopt. Maar daarover later meer.

De spectaculairste vondst was echter in de omgeving van mijn woonplaats, Weesp. Op diverse kaarten van Weesp en omgeving (vm. gemeente Weesperkarspel) staat een 'tankval' aangegeven. En op één van de kaarten staat omschreven dat deze in 1940 is gegraven. Bovendien sluit deze gracht keurig aan op tenminste twee bekende locaties van Nederlandse vechtwagenhindernissen dus het moet wel Nederlands zijn.

Het grootste deel van die gracht is waar nu de nieuwere wijk Aetsveld ligt. Maar je raadt het nooit: vrijwel de hele gracht is nog intact! Een enkel hoekje is afgesneden maar de loop is vrijwel helemaal te volgen!!!
Voor zover ik weet heeft het Nederlandse leger nauwelijks anti-tankgrachten aangelegd (afgezien van kanalen in de Grebbelinie en Peel-Raam Stelling), laat staan dat er nog wat van over is.
In de wijk Aetsveld heb ik overigens enkele jaren gewoond, op de Bastionweg, met uitzicht over die anti-tankgracht. Ik herinner me nog het gekwaak van de kikkers!
Degene die de wijk ontworpen heeft moet toch al sterk geïnspireerd zijn geweest door vestingbouw met straten als Schans, Ravelijn en Bastionweg (deze laatste in een half-cirkel vorm) en met geluidswallen langs de provinciale weg die op de bastions van Naarden lijken.

Op een situatie-tekening van Weesp (februari 1949) staat bij drie bastions een blokje getekend met de tekst 'Nederl. betonnen bunker'. Er staan geen aantallen genoemd en op enkele zijn er meerdere aanwezig dus het zegt niet veel. Maar het wordt wel steeds waarschijnlijker dat er op het Bastion Rooseboom nog een G-kazemat moet zijn.
En de aarden wallen die ik op de RAF luchtfoto's bij de Aetsveldseweg zag (zie Nieuwsbrief 117), blijken een G-kazemat bevat te hebben: "Betonnen blok voor stalen koepel. Zwaar beschadigd en gescheurd".
Hetzelfde staat bij de spoorbrug over de Vecht. En een ooggetuige meldde dat er ook nog een Nederlandse kazemat bij de autobrug over het Amsterdam-Rijn Kanaal heeft gestaan.
Wat ik me nog niet eerder gerealiseerd had was dat Weesp in de jaren 1930 voor twee meervoudige accessen van de Vesting Holland in de tweede linie lag. Namelijk de accessen van Uitermeer en de accessen tussen Hinderdam en Nederhorst den Berg. Dat moet de reden zijn geweest waarom Weesp maar liefst vijf en mogelijk zes mitrailleur-kazematten kreeg.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-kazemat/>

Verder was Weesp ook door de Duitse bezetter aardig bedeeld. Er was een Funkenstelle (radiostation) waarvan de kantine nog bestaat. En in de vm. Rijwielfabriek de "Magneet" was (volgens andere bron) vliegtuigfabriek Fokker gevestigd. Daar werden de gecrashte geallieerde vliegtuigen voor onderzoek naar toe gebracht. Op het terrein waren vijf schuilplaatsen en een bergplaats, cantine, garage en ketelhuis bijgebouwd. Het is nu een woonwijk.

<http://users.bart.nl/~ravelijn/g-kazematten>

 

Historische Kring zit er bovenop

De Historische Kring Weesp is in het bezit gekomen van foto's van de sloop door de Genie van het Fort Uitermeer. Fraaie foto's waar ik jullie ook graag een blik op had laten werpen.
De fotograaf, destijds dienstplichtig militair, heeft echter afstand van alle rechten gedaan en de Historische Kring is nu formeel eigenaar. Deze kring, zonder enige interesse in het Internet en verdedigingswerken, weigert nu om deze foto's aan wie dan ook beschikbaar te stellen. De foto's zijn te herkennen in het gekopieerde blaadje van de kring en blijkbaar mag verder niemand ze zien.

En ja, dat is dezelfde Historische Kring die een multimedia-presentatie op het Fort Uitermeer verzorgde met een heleboel gejatte foto's... van mij! ( Zie Nieuwsbrief 112.)

"het vergaren van informatie veel meer nut heeft als die informatie ook beschikbaar is voor anderen" (Johan Stuart, Landschap Noord-Holland)

 

Archiefdag voor fortofielen

Altijd wel al archiefonderzoek willen doen naar militair erfgoed maar waar begin je in vredesnaam?
Dan is dit dé gelegenheid want om kennis te maken met diverse defensie-archieven wordt er een Archiefdag in het Nationaal Archief georganiseerd.

<http://www.forten.info/archiefdag/>

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Zoals een aantal lezers al gemerkt zullen hebben is er in het Noordhollands Dagblad van vandaag (en website) een interview met mij over het bezoekerscentrum verschenen. Men was getipt en vond het nieuwswaardig genoeg om er aandacht aan te besteden. Op 9 maart is het interview door journalist Jaap Stiemer afgenomen op het Fort bij Uithoorn. Er kwam ook nog een fotograaf langs om enkele foto's te maken.
"Je kan niets meer geheim houden hoor ! Toen ik vanmiddag langs fort Uithoorn reed zag ik een bij fortofielen welbekend blauw autootje staan !!", schreef Hans Baas me die middag.

<http://www.nhd.nl/Pagina/0,7106,15-1-1--1888971-1322-723605-,00.html>

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

De opinie-peiling over een bezoekerscentrum is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/peiling/>
Laat weten wat je vindt en vul de opiniepeiling in!

 

Overig

- Op Fort Uitermeer gaan drie munitiegebouwen tegen de vlakte. Daarmee kan de provincie Noord-Holland wel eens sloperij Kruk voorbij streven in vierkante meters gesloopt militair erfgoed. Kruk heeft het hoofdgebouw en de poterne van het Fort bij Velsen gesloopt. De provincie is eigenaar van het Fort Uitermeer en heeft eerder al een VIS-kazemat en ten minste twee munitiemagazijnen gesloopt voor het wegen-steunpunt aldaar.

- Fortwachters Eric en Nanette van Fort aan het Pampus hebben tijdens hun sponsortocht ruim 13.000 km gereden. Als alle sponsors de acceptgiro invullen is er 9.250 euro verdient, genoeg om drie oogheelkundig assistenten in Nepal op te leiden. <http://www.wheels4eyes.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)