Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 130

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 130
(6de jaargang, 6 februari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Generaalsbenoeming in Fort aan den Ham

(Tekst en foto's door Co Stronck)

Op donderdag 5 februari om 16.00 uur zijn door de Gouverneur van de Hoofdstad, de heer J.A. van Diepenbrugge, Generaal-majoor der Cavalerie benoemd tot generaal:
de heer en mevrouw H. Hoogendoorn-Winters uit Purmerend, de heer J. Rückert en Maurits Rückert uit Alkmaar, de heer P.H. Twaalfhoven uit Uitgeest en Manon, Sabine en Ilse Kievit uit De Rijp.

De opening van deze bijeenkomst werd verricht door mevrouw I. Günther, voorzitter van de Stichting Stelling van Amsterdam. Hierbij memoreerde ze het belang om de Stelling van Amsterdam voor ieder te bewaren, vandaar dat een groot gedeelte gerestaureerd is of wordt.
Door afgelopen september deze Stelling onder het grote publiek te brengen middels de media en acties zijn veel personen de forten gaan bezoeken en ook veel jongeren zoals nu blijkt door de benoemingen.
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

Hierna nam de Gouverneur het woord. Hij vond het heel bijzonder dat bij de benoemingen zoveel jongeren tot Generaal bevorderd worden. Hij moest er zelf enorm voor studeren aan de nodige militaire instituten. Generaal wordt je niet zomaar, maar deze acht hebben rang met bijbehorende epaulet en oorkonde verdiend door vijftien stempels van de bezochte forten in hun Stellingpaspoort te verzamelen. Onder begeleiding van hun moeder waren dat ook de drie zusjes Kievit, te weten Manon (11 jaar) Sabine (9) en als jongste Ilse (7). Zij waren zeer trots op deze onderscheiding met bijbehoren.
<http://www.kma.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/stellingpaspoort/>

Uiteraard werd er na deze bevorderingsceremonie nog enige tijd nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje. Goed verzorgd door de beheerders van het fort.
En …. zoals gebruikelijk met bijzondere bijeenkomsten op dit fort, werkte het weer niet bepaald mee, veel wind en regen. Evengoed was de opkomst van genodigden boven verwachting.

Naschrift René:

Ik kon er zelf helaas niet bij zijn door drukte met de kinderen. Het was dus geen boycot omdat ik niet tot generaal ben benoemd omdat ik op één na alle forten heb bezocht maar er geen stempeltje van heb!
En eigenlijk sta ik toch op de oorkonde; de foto van de koepel van Fort bij Spijkerboor op de oorkonde is door mij gemaakt.

Vader en zoon Rückert zijn een stel apart. Ze waren ook de hoofdrolspelers in de reportage van Radio-TV Noord-Holland dat diezelfde avond is uitgezonden. Zoon Maurits Rückert had nog wel een extraatje verdiend. Bij de openstelling van Fort aan de Middenweg en Fort aan de Jisperweg stempelde hij de paspoorten van de bezoekers af en heeft er ook heel wat verkocht.

De publiciteit rond de ceremonie in vooral kranten leverde veel bezoekers via zoekmachines op. Een dag of vier waren er tegen de 170 bezoeken per dag.
Het Noord-Hollands Dagblad voerde onder andere deze artikelen:

'Uitgeester fortenbezoeker benoemd tot generaal'
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--1814743-1322-723605-,00>

'Acht verse generaals voor Stelling van Amsterdam'
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--1822124-1322-723605-,00>

 

Kamp Rooswijk

Van Kamp Rooswijk had ik nog nooit gehoord. Tot ik het vorige week in het boekje uit 1967 over de Oranje Nassaukazerne tegen kwam. Daar kwam het aan bod omdat zowel Kamp Rooswijk als Kamp Zeeburg opgeheven zijn nadat de eenheden ervan naar de gerestaureerde kazerne waren verhuisd.

Na de vermelding in de vorige nieuwsbrief en het aanschrijven van een aantal ex-dienstplichtigen wiens e-mail adres ik in combinatie met de zoekterm 'Kamp Rooswijk' vond op veteranen-sites stroomde de informatie binnen. Twee ex-dienstplichtigen uit 1958 en 1960/1961 leverden leuke informatie over het gebruik en inrichting van het kamp. Maar ook de taken die de werktroepen moesten uitvoeren, zoals in de forten. Beide ex-dienstplichtigen waren er echter heilig van overtuigd dat het kamp gesloopt was.

De topografische kaart stemde mij echter hoopvol. Zeker toen ik een oude foto van een aantal barakken ontving. Kort daarna liet Kees Bruins uit Zaandam weten dat hij er vorig jaar nog foto's had gemaakt. Diezelfde dag ging hij er nog eens heen om digitale opnames te maken. Ondertussen komen er oude foto's van het kamp binnen van de twee diensplichtigen en een van hen vroeg al hoe je er kan komen - destijds werd hij in een DAF truck gereden.

Acht van de elf gebouwen staan er nog en zijn in gebruik bij een of meerdere sportverenigingen.
Het is alleen nog niet helemaal duidelijk wanneer de gebouwen gebouwd zijn. De informatie tot nu toe duidt erop dat de Duitse bezetter er barakken had staan die na de oorlog vervangen zijn door de huidige betonnen exemplaren.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/rooswijk/>

 

Kruitfabriek Muiden

Inmiddels is bekend geworden dat de Kruitfabriek in Muiden op 27 mei de poorten sluit. Als ze enig lef hebben doen ze dat met een vuurwerkshow die eindigt met een flinke knal...
<http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=812>

Er blijken ook twee websites te zijn met (illegale?) foto's van het bijzonder fraaie terrein van de kruitfabriek : <http://www.rietpolder.nl/> (iT-Rex)
<http://www.rietpolder.com/> (Dennis Kuit)

Ondertussen meldt RTVNH dat gebruiker Muiden Chemie International een boete van 13.000 euro heeft gekregen voor het in 2001 en 2002 zonder vergunning rijden met kruitafval. Dat kwam aan het licht toen Afvalverwerking Rijnmond een partij weigerde omdat er te weinig water zou zijn toegevoegd om explosiegevaar te verminderen...
<http://www.rtvnh.nl/index.php3?menuID=59&PHPSESSID=f5f0dc9c08c354101d29fc522e11abbe#newsID15880>

 

Informatie-avond Geniedijk

Op 8 maart aanstaande organiseert Stichting Meer-Historie, de historische vereniging van de Haarlemmermeer, een informatie-avond over het beleid met betrekking tot de Geniedijk.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Het Trefpunt te Nieuw-Vennep. Gelegen naast de Witte Kerk op de hoek van de Hoofdweg en de Venneperweg.

Programma:
historische inleiding (Peter Schat)
provincie Noord-Holland (Joke Lenten & Ernst van der Kleij)
Gemeente Haarlemmermeer (Annemarie Lodder)
Stichting Stelling van Amsterdam (Cor Wagemakers)

<http://www.meerhistorie.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/>
<http://www.wittekerk.nl/trefpunt/zalen.htm>
<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.haarlemmermeer.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

 

Overig

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Co Stronck (CS) en Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

- Wat positieve PR van Kunstfort: 'Edwin Meijer is trots op restauratie van Fort Vijfhuizen' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6522--1817717-1488--,00> (CS)

- Superbrug tussen Amsterdam en Almere langs Pampus? <http://www.toekomstalmere.nl/articles/Actueel/PR-PR-20040203-13-21-53.html> (SSVA)

- Minister van Financiën en Vice-premier Gerrit Zalm heeft een bezoek gebracht aan een tweetal forten waar Stichting Herstelling aan het werk is. <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2004/0205/>

- "Donner wil criminelen bos insturen". Wellicht weer in forten? <http://www.omroep.nl/nos/nieuws/binnenland/2004/februari/060204/donner_bos.htm>

- Nog even nagekeken, in de maand januari waren er 600 bezoekers meer dan dezelfde maand in 2003. En net zo veel bezoekers als mei, juli of november vorig jaar! Als deze stijging van 25% de rest van het jaar doorzet komen er ruim 9.000 bezoeken meer dan in 2003!

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)