Sluit [X]   
 

Minister Eland in 1902: gepensioneerd

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 127

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 127
(6de jaargang, 22 januari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Dagexcursie

De vierde dagexcursie in de Stelling zou eigenlijk naar de IJ-mond met zijn kustbatterijen en fort moeten gaan. Tenminste, als de cirkel rechtsom afgemaakt zou moeten worden. Ik ben echter al sinds november bezig om dat met drie organisaties te regelen en het schiet niet op. Stichting Pampus en vervoerder Connexxion verwezen naar elkaar en vervolgens komt Connexxion maar niet met een offerte voor het bootvervoer van Muiden-Pampus-Durgerdam. De kosten daarvan zouden waarschijnlijk toch astronomisch zijn. Daarom hebben we besloten om een ander deel van de Stelling te gaan bezoeken.

Na de excursie in 2001 in de Haarlemmermeer sprongen we naar het Hembrugterrein en de Sector Zaandam. Daarbij sloegen we de omgeving van Spaarndam over. Omdat dit best een bijzonder gebied is met gevarieerde forten en ik hoop dat dit gebied binnenkort actueel wordt, gaan we eerst daar naar toe. In één middag was 90% van de afspraken met zeven organisaties definitief geregeld.

De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 24 april en om 10.00 uur beginnen in het Hotel/Restaurant De Zoete Inval. Daarna bezoeken we het Fort bij de Liede, dan Fort bij de Liebrug en lunchen we in Fort bij Penningsveer. Na een korte rondrit langs drie kleine objecten bezoeken we de Positie van Spaarndam met het Fort benoorden Spaarndam en het Fort bezuiden Spaarndam. In dat laatste fort nuttigen we een drankje en rond 17.00 zijn we weer op het beginpunt. Het vervoer wordt met personenbusjes verzorgd.

Ik denk dat het een mooi programma is en het weer een gezellige dag wordt. Er zijn echter slechts 36 plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de excursie, onder andere over het aanmelden, vind je op:

<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

De Kustbatterij bij Durgerdam zullen we tijdens een aparte excursie gaan bezoeken - daarover te zijner tijd meer informatie. Fort aan het Pampus is prima op eigen gelegenheid te bezoeken zodat we volgend jaar waarschijnlijk verder gaan naar het deel van Muiden tot en met Abcoude. In 2006 is dan het laatste stuk van Winkel tot Kudelstaart aan de beurt.

 

Luitenant-generaal Kraijenhoff

Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff was de man achter onder andere de Posten van Kraijenhoff en de Linie van Beverwijk. Hij werd op 2 juni 1758 in Nijmegen geboren - over vier jaar dus weer een mooie aanleiding voor een feestje.
Tussen 1824 en 1831 werd als aanvulling op de Vesting Nijmegen langs de Waal een fort aangelegd. Aanvankelijk had het de naam 'Fort Batavia' maar uiteindelijk werd het 'Fort Kraijenhoff'. Op dat moment was hij officier in Nederlandse dienst en in de avond van zijn zeer lange carrière en leven. Hij is zelfs kort Minister van Oorlog, in Franse Dienst, geweest (1809-1810) en heeft daardoor een biografie op www.parlement.com. Bij het herstellen van de monarchie speelde hij desalniettemin een positieve rol waarvoor hij tot de adelstand werd verheven en baron werd. Als inspecteur-generaal der fortificatiën was hij echter verantwoordelijk voor een bouwfraude in Zuidnederland. Voor het Hoog Militair Gerechtshof volgde in 1830 echter vrijspraak en ging hij met pensioen.
Nadat de luitenant-generaal op 24 november 1840, ook in Nijmegen, overleed werd hij begraven op het naar hem genoemde fort. Dat fort werd echter in 1914 afgestoten en geslecht maar ik was benieuwd wat er daarna met het graf was gebeurd. Navraag bij de Vereniging tot beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving gaf duidelijkheid over wat er met het graf is gebeurd en Noviomagus.nl kon een foto ervan leveren.

Kraijenhoff werd herbegraven op begraafplaats Rustoord aan de Postweg in Nijmegen. Dat was in 1914 dus dit jaar een feestje???
Dit graf is nogsteeds aanwezig (zie foto) met dit grafschrift:

Grafstede van Z. Exc.
den Luitenant Generaal Cornelis
Rudolphus Theodorus Baron Kraijenhoff
Med. en Phil Doctor Minister van Oorlog
Inspecteur Generaal der Fortificatiën
Gouverneur van Amsterdam
Grootkruis der Militaire Willemsorde enz.
Geboren te Nijmegen 2 Juni 1758
Overleden te Nijmegen 24 November 1840
Begraven in het Fort Krayenhof
Overgebracht 18 Juni 1914.
Auctor abit operis sed tamen estal opus

De oorspronkelijk grafsteen is geplaatst in een parkje nabij de splitsing van Weurtseweg en Voorstadslaan - mogelijk het terrein van een van de lunetten rond Nijmegen.
De familie Kraijenhoff kreeg als herinnering de sleutels van het fort. Deze sleutels bevinden zich nu in het Nijmeegs Archief. Het familie-archief ligt in het Nationaal Archief in Den Haag.

<http://www.parlement.com/9291000/biof/17109>
<http://www.numaga.nl/>
<http://www.noviomagus.nl/>
<http://www.forten.info/catalogus/ijssel/>

 

Kringenwetboerderij Zeehoeve

Al een aantal jaren lopen diverse mensen te lobbyen om de Kringenwetboerderij Zeehoeve op te knappen. Deze ligt in het schootsveld van de Kustbatterij bij Diemerdam. Er moeten zelfs nog twee grenspalen bij de boerderij staan, zo dichtbij de Rijks Militaire Grond stond het. Enige tijd geleden is de houten stal omgewaaid en de hooimijt afgebrandt. Dus het was wel nodig...

Later moest Stichting Herstelling op zoek naar alternatieve kantoorruimte omdat de gemeente Muiden iets anders met het Muizenfort wilde gaan doen. Stichting Herstelling wilde daarom de Zeehoeve gaan gebruiken als kantoorruimte. En doordat er een huurder was en Reliant Energy (van de Diemer Centrale) het wilde verkopen is Stadsherstel Amsterdam N.V. eigenaar geworden en wordt de boerderij opgeknapt. Aannemer Hillen en Roossen voert het werk uit als leerlingwerkplaats, gesteund door de werkploegen van Herstelling. Ondertussen lijkt het erop dat Herstelling toch in het Muizenfort mag blijven, in dat geval wordt Zeehoeve gebruikt als instroomwerkplaats voor de deelnemers van Herstelling.

Op 21 januari was een borrelfeestje om de start van de werkzaamheden te vieren. Als start werd een deel van de goot gesloopt. Dat zou oorspronkelijk mede door Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk gedaan zijn, maar door zijn aftreden vanwege het te veel voeling hebben met burgers en bedrijfstakken kon dat niet meer doorgaan. Op televisiezender AT5 zei Oudkerk dat hij allemaal leuke dingen op zijn agenda van die dag had staan en het jammer vond dat...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/kringenwet/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>
<http://www.herstelling.nl/>
<http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2003/0328/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden-fort/>
<http://www.stadsherstel.nl/>

 

Overig

- Een jaar geleden kwam het boek over de Stelling uit. De tweede druk is nog niet uitverkocht maar loopt volgens de uitgever nog goed.

- 5 miljoen van de 40 miljoen luchtfoto's van Europa die Keel University in Engeland heeft zijn gedigitaliseerd en op een website beschikbaar. Deze luchtfoto's zijn van dezelfde bron als de slechts 30.000 van Nederland die in Wageningen liggen en zijn door de RAF tijdens de Tweede wereldoorlog gemaakt. De eerst dag waren er slechts 1.000 bezoeken, toen werd het wereldnieuws en waren er 500.000 bezoeken op de tweede dag. En veel mensen konden en kunnen er dus niet eens bij komen... <http://www.evidenceincamera.co.uk/>

- Een deel van het ENTOS Terrein in Amsterdam-Noord, later Shell Laboratorium, zal een woonwijk worden. Zie Project Noordelijke IJ-oever op <http://www.noord.amsterdam.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)