Sluit [X]   
 

Soldaat Zimmerman in 1914: mobilisatie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 125

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 125
(6de jaargang, 9 januari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Zwaar probleem

Ik zit met een zwaar, een heel zwaar probleem...

Die paar honderd kilo is niet zo zeer het probleem. Maar ik vrees meer de zuigende werking van een veenbodem.

Het geval wil namelijk dat ik een hardstenen grenspaal mag hebben als ik het maar zelf weg haal "op voorwaarde ... het land zelf op enigerlei wijze nadeel ondervindt". Is dat net zo iets als de pantserkoepel van Fort bij Spijkerboor mogen opblazen mits het fort geen schade oploopt?

Het terrein waarlangs de grenspaal staat is door het Ministerie van Oorlog aangekocht om het Fort benoorden Uitgeest op te bouwen. Een wijziging in de strategie gaf een andere keuze van het tracé en Fort bij Krommeniedijk werd meer oostelijk gebouwd. Vanaf een onbekend moment is het terrein gebruikt voor munitieopslag, tot ergens jaren 1980.

In 1985 schijnen er nog meer grenspalen aanwezig te zijn geweest. Blijkbaar zijn die spontaan in de sloot gevallen want ik kan er nog slechts één vinden - alhoewel ik toegeef dat ik nog niet alle oevers van het huidige industrieterrein heb kunnen bekijken.

Ik laat de paal liever staan maar de eigenaar maakt een nogal ongeïnteresseerde indruk en geeft te kennen dat ik de paal mag verwijderen. Als dat niet gebeurd zal mogelijk ook deze grenspaal spontaan verdwijnen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitgeest/>

 

Fortwachterswoning kunst

(door Jos van den Hoven†)

Mijn vader is vanaf de oorlog tot ongeveer 1979 fortwachter op Fort bij De Kwakel geweest. Zelf ben ik er geboren en heb er tot mijn 30ste jaar gewoond en er een geweldige tijd gehad. Vorig jaar heb ik deze aquarel van de woning gemaakt.


(zie Nieuwsbrief op website voor de afbeelding.)

<http://www.josvandenhoven.artolive.com/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kwakel/>

 

Biografie Fortwachter Van den Hoven

Uiteraard heb ik Jos van den Hoven (zie hierboven) nog uitgehoord. Want op de website is wel een biografie van een fortwachter maar dat gaat om de fortwachter van het Fort aan het Pampus: van voor 1940 en bovendien geen landfort. Jos zijn vader was na 1945 fortwachter en dus meer een magazijnwachter.

In de familie bleken nog leuke dingen aanwezig die te maken hebben met het fort en de functie die hun vader - de schavuit - er had. Diverse documenten over de beëdiging, het examen en ontslag kreeg ik als digitale foto toegezonden. Ook een oud beplantingsplan van het fort. Daarnaast diverse oude foto's van zijn vader en van het besneeuwde fort.
Ook een grote granaathuls uit 1953 is nog in de familie evenals een band kleinere patroonhulzen. Maar het klapstuk was toch de foto van drie sleutels van de binnendeuren.

Gebruikmakend van de informatie die Jos me gaf, de documenten en de foto's heb ik een nieuwe biografie over een na-oorlogse fortwachter kunnen opstellen. Met veel dank aan Jos en zijn familie natuurlijk!
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/fortwachter-laat.htm>

 

Lezing Ons Amsterdam

Op de avond van 8 januari gaf Peter Schat een lezing over de Stelling aan de afdeling Zuid van de Vereniging voor Heemkennis "Ons Amsterdam".

Om te beginnen was er een gesproken inleiding over de oorsprong en algemene zaken betreffende de Stelling waarbij enkele personen instemmend zaten te knikken bij de diverse jaartallen.
Hierna volgde een dia-show waarbij twee projectoren de beelden in elkaar overvloeiden en welke de diversiteit van de Stelling goed lieten zien. Er waren dia's van lang geleden en die lieten een aantal overwoekerde forten zien die nu te veel glanzen.
Na de pauze werden de diverse militaire gebouwen in Amsterdam zelf behandeld en de rest van de tijd werd gemakkelijk gevuld met vragen en antwoorden.

De hele zaal zat vol, zeventig personen, en die werden door de organisatoren ook wel verwacht. Daarom mocht ik geen ruchtbaarheid aan de openbare lezing geven.
De gemiddelde leeftijd lag nogal hoog maar het enthousiasme was groot. De grapjes vielen goed en er waren veel vragen. Bovendien weet ik nu dat onder de Noordermarkt een van de oude waterkelders van de Vesting Amsterdam is.

<http://www.onsamsterdam.com/>

 

Overig

- Er schijnt een plan te bestaan om dit jaar een studie- en informatiedag te organiseren voor alle historische verenigingen in het Stelling-gebied. Mogelijk houdt dit ook verband met de noodzaak tot meer gidsen gedurende de Stellingmaand?

- Een artikel in het Noordhollands Dagblad over het frontgebouw en de poterne van het Fort bij Veldhuis welke door de gebruiker van een nieuwe dakbedekking zijn voorzien: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710--1759214-1322-723605-,00>

- Lopende de inventarisatie van het Hembrugterrein vanwege de aanvraag tot Rijksmonument, geniet het terrein voorlopige bescherming en mag er niets (meer!) gesloopt worden.

- Het gebouw op het laatste stukkie braak terrein van het Sectorpark Ouderkerk, afd. Munitie (vh. Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder) is gereed en in gebruik genomen. Door aankomend economen...

- Op de nieuwjaarskaart van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn alle zeven foto's van Stelling-objecten vanwege het "Vesting Nederland"-jaar. Eind 2004 zal er een themaboek van hun hand verschijnen. <http://www.monumentenzorg.nl/>

- De kringenwetboerderij Zeehoeve bij de Kustbatterij bij Diemerdam is per 1 december 2003 eigendom geworden van Stadsherstel Amsterdam N.V. Zij gaan met de nodige subsidie het opknappen en verhuren aan Stichting Herstelling die het als kantoor en werkplaatsen gaat gebruiken. Herstelling zal de aannemer ook helpen bij de werkzaamheden. Op 21 januari wordt feestelijk met de restauratie begonnen. <http://www.stadsherstel.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)