Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 97

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 97
(25 juni 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Persoonlijke mededeling

Omdat mijn contract door mijn werkgever niet wordt verlengd ben ik - zoals het er nu naar uit ziet - per 1 augustus aanstaande werkloos. Hierdoor en door andere persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om mijn werkzaamheden wat betreft forten op een lager pitje te zetten. Lopende zaken worden afgehandeld en mogelijk ga ik nog wel eens op foto-tocht maar bij deze het verzoek om me de komende tijd te ontzien met nieuwe verzoeken en informatie. De verzoeken die ik ontvang zal ik terugsturen, doorsturen naar andere personen of naar rondzendlijsten.
Het is ook best mogelijk dat er nog nieuwsbrieven verschijnen maar dat kan alleen als de voor jullie minder zichtbare werkzaamheden niet zo veel tijd kosten als dat ze nu doen.

Ditzelfde geldt voor mijn werk aan de Forten Info website. De websites en rondzendlijsten kunnen uiteraard gewoon gebruikt blijven worden.
Het werk aan een geheel nieuwe versie van de website voor Stichting Militair Erfgoed is al ver gevorderd en wordt gewoon afgerond.

Mocht je het willen weten, ik ambieer een baan als database-programmeur, website-programmeur, internet-adviseur, archief-onderzoeker of combinaties ertussen. Hoe gevarieerder het werk, des te beter! Over mijzelf, mijn vaardigheden en mogelijke freelance werkzaamheden heb ik een nieuwe website geopend. Die website zal ook genoemd gaan worden als sponsor van de verschillende websites.
<http://www.reneros.biz/>

 

Lezing Geheime Ruimten

Op 16 juni was de lezing-serie 'Geheime ruimten' van het Podium voor Architectuur met de Stelling van Amsterdam als onderwerp. Er waren circa 60 personen in de theaterzaal die naar drie, goed op elkaar aansluitende, voordrachten luisterden.

Cor Wagemakers, secretaris Stichting Stelling van Amsterdam, introduceerde de Stelling en haar onderdelen met een video en een toelichting en aanvulling.
Daarop sloot Caroline Smook, Provincie Noord-Holland, aan door de visie op de toekomst te schetsen, het recente onderzoek en de plaats in het nieuwe streekplan. Dit deed ze met een computerpresentatie.
Tenslotte vertelde Jack Ninaber, voorzitter Stichting Kunstfort Vijfhuizen, aan de hand van dia's over de plannen die uitgevoerd worden op het Fort bij Vijfhuizen. De vergunning en andere voorbereidingen zijn bijna rond en ze hopen dit jaar te beginnen met de feitelijke werkzaamheden.

Tenslotte was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aantal personen uitte hun angst voor verval of commercialisering. Maar ook waren er enkelen die de Stelling gebruikten om de hele dorpspolitiek aan op te hangen. Bij de bar werd er over nagepraat en deed men fanatiek aan het netwerken.
Een gezellige avond en een leuke ervaring!

<http://www.podiumarchitectuur.nl/index.cfm?page=architect&id=2>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.kunstfort.nl/>

 

Lezing ICOMOS

Zoals in Nieuwsbrief 91 genoemd, was uw webmaster uitgenodigd om een lezing te geven op een symposium van het International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Dit symposium 'World Heritage Sites and the Public' vond vrijdag 20 juni jongstleden plaats in het gemeentehuis van de Gemeente Beemster in Middenbeemster.
<http://www.icomos.org/>
<http://whc.unesco.org/>
<http://www.beemster.net/>

De ruim 30 aanwezigen werden welkom geheten door Burgemeester H.N.G. Brinkman die zelf het gehele ochtend programma mee maakte. Mevrouw J.B.P. Benningen-Harlaar, wethouder voor o.a. cultuur en toerisme en van het Platform Werelderfgoed was ook aanwezig en bleef tot de late uurtjes. De andere deelnemers kwamen vooral uit Nederland en België en zijn werkzaam bij onder andere Rijksgebouwendienst, Erasmus Universiteit, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Toerisme Recreatie Nederland en Gewest Brussel. Maar ook bij de Provincie Noord-Holland en de Stichting Stelling van Amsterdam.
Dit publiek luisterde ook naar een tweede korte introductie over de polder Beemster en de Stelling van Amsterdam door Prof. Konrad Ottenheym, directeur ICOMOS-NL.

Als eerste van vier sprekers was ondergetekende aan de beurt. Omdat ik nog weinig ervaring met dit soort lezingen heb, had ik veel tijd in de voorbereiding gestoken. En zeker omdat de lezing in het Engels moest, had ik de hele tekst in het Engels uitgewerkt. Door de taal en de onervarenheid las ik tegen mijn zin in vrijwel steeds uit de tekst voor. Het geheel werd ondersteund door steeds vier passende afbeeldingen die door de computer op het grote scherm werden getoond.
De lezing zelf ging niet over de Stelling, maar over de website. Dus over hoe het begon, de samenwerking of gebrek daaraan, de evolutie en vorm van de website, interactie, effecten en conclusie. Hopelijk is duidelijk geworden dat het een populaire website is die een belangrijke rol in de informatie-voorziening over de Stelling aan het publiek speelt.
Nog meer dan het noemen van het cijfer van 100.000 bezoeken in 4,5 jaar was de virtuele toer van het Fort bij Spijkerboor een moment van verbazing. De zaal genoot er van om, zittende in de raadszaal, in het fort rond te kijken. Zelfs de lezing kon ik er interactief door maken want het publiek mocht zeggen hoe we naar de geschutkoepel zouden gaan: linksom, rechtsom, binnendoor of via het dak. Ook in een schoolklas zitten de brutaalste jongens achterin en daar werd 'dak' geschreeuwd.
Zoals gepland was ik na 15 minuten klaar en was er 15 minuten gelegenheid voor vragen en discussie. Dit werd afgetrapt door Caroline Smook van de provincie die eerst zichzelf en de provincie introduceerde. Wat mij is bijgebleven was de discussie of je zoiets als de Stelling niet geheel virtueel zou kunnen bezoeken. Er waren echter een aantal mensen die vinden dat je een fort en omgeving toch zelf moet kunnen beleven. Maar voor forten die echt niet bezocht kunnen worden of voor een publiek dat het niet kan bezoeken (door afstand of handicap) kan een virtueel bezoek zinvol zijn. Caroline Smook suggereerde dat de website een rol kan gaan spelen in een toekomstige informatie-campagne.
<http://www.forten.info/bioscoop/spijkerboor/>

De volgende spreker, Marc Schoellen uit Luxemburg, sprak over de Luxemburgse stadsparken op de voormalige vestingwerken. De toeristische belangstelling is groot maar de lokale bevolking was een tijd lang verwaarloosd.
Na de lunch vertelde Susanne van Aerschot over de 26 begijnhoven in België die allen Werelderfgoed zijn. Ze sprak zonder ingrijpen een uur over haar onderwerp. Tenslotte sprak Sarah Jane Brazil over de New Lanark Site, een gerestaureerde 18de-eeuwse katoenfabriek in Scotland.
Helaas hielden enkele sprekers zich niet aan het onderwerp en de tijdsduur maar over het algemeen was het interessant. Ook de wijze van presenteren was leerzaam.
<http://www.newlanark.org/>

Na afloop liepen we naar het Beemster Infocentrum alwaar we het historische gebouw konden bekijken en van lokale producten als kaas, worst, wijn en vruchtensappen konden proeven. In het centrum is overigens ook een videoband van 15 minuten over de Beemster te krijgen. Ik heb even kort de band gezien en er wordt ook aandacht aan de forten besteedt. De band kost € 10.
Vanaf het centrum maakten we per bus een rondtocht van een uur door de Beemster. Langs enkele markante dorpskernen, gebouwen - weet nu waar de Beemsterkaas precies vandaan komt - en zelfs alle vijf forten.
<http://www.beemsterinfo.nl/>

Grofweg de helft van de groep ging naar het Fort benoorden Purmerend. Aldaar werd door Henk Bart van de in het fort gevestigde wijnimporteur een rondleiding door het fort gegeven. Met interesse volgden de deelnemers hem en ook in deze ploeg waren fijnproevers die het een en ander over wijn te vragen hadden. In de poterne konden we allen plaats nemen om wijn te proeven. Geanimeerd werd door Henk Bart vier soorten wijn geschonken en besproken - hoe kan iemand nou zo bevlogen zijn van wijn???
Om acht uur gingen we naar het in het fort gevestigde Restaurant La Ciboulette waar de groep aan de tafels in één lokaal pastte. Tijdens het luxe vier-gangen menu werd onderling uitgebreidt gesproken maar bovenal de smaakpapillen beroerd. Zo bestond het voorgerecht uit een carpaccio en was het hoofdgerecht een parelhoen in corn-flakes met asperge. De appetiser en dessert bestonden ieder uit een assorti van smaken en textuur. Na de koffie of thee bleek het al twaalf uur te zijn!
<http://www.wijnimportbart.nl/>
<http://www.la-ciboulette.nl/>

 

Rondje Amsterdam

Op een mooie dag heb ik een stuk door Amsterdam gefietst. Het is niet een heel verslag waard, maar een paar korte bevindingen:

- De mogelijk originele kraan uit ca. 1880 achter het Rijksmagazijn voor Kleding is verdwenen. De gevel van het hoofdgebouw wordt gerestaureerd. Wie wil er navraag doen?
- Er komt weer rails voor de Oranje-Nassau Kazerne! Nu niet van de trein, maar van de tram.
- Drie van de vier bushuizen van de Vesting Amsterdam waarschijnlijk gevonden op de Brouwersgracht en Lijnsbaangracht. Een op de Brouwersgracht heeft de jaartallen 1631 en 1857 op de gevel staan.
- Schuilkelder in het Vondelpark onder de Van Baerlestraat gevonden.
- Dubbele villa aan de Van Eeghenstraat gevonden. Eerder een tekening in het archief gezien en waarschijnlijk in opdracht van Genie gebouwd. In 1980-1983 zat hier nog de Provinciaal Militair Commandant, de Garnizoenscommandant en de Nationale Reserve.
- De Kavalleriekazerne van binnen kunnen bekijken. Weinig originele details over, maar hier en daar nog de gietijzeren palen waartussen de paarden stonden. En buiten en op de binnenplaats ringen waaraan de paarden vastgemaakt werden.

 

Overig

- In het Noordhollands Dagblad is een artikel verschenen over de privatisering en interessante nieuwe structuur van het Brandweeroefencentrum in het Fort bij Marken-Binnen. <http://www.nhd.nl/Index/0,4731,,00.html?
sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.nhd.nl%2FPagina%2F0%2C7106%2C15-1-4712--1426907-1322-723605-%2C00.html>

- Door Rijkswaterstaat wordt de enig bekende MUD-paal langs het Noordzeekanaal (zie vorige nieuwsbrieven) in een magazijn opgeslagen en veiliggesteld.

- De enquete over de naam van deze nieuwsbrief heeft opgeleverd dat 'Stellingpost' met vijf stemmen de meeste stemmen heeft gekregen. Echter, zeven mensen hebben in de andere vraag aangegeven om gewoon de naam 'Nieuwsbrief' te blijven gebruiken. Het lijkt me logisch om dat standpunt te volgen.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)