Sluit [X]   
 

Fort bij Vijfhuizen in 2008: kort bezoek Prins Willem-Alexander te Vijfhuizen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

InundatievoorzieningenNieuwsbrief 83

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 83
(12 februari 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Woordenlijst

Al sinds 1998 staat er op de website een woordenlijst met een beperkt aantal termen, beknopte omschrijvingen en geen afbeeldingen. Deze lijst was gebaseerd op de zogenoemde 'Lijst Mohr' waarvoor de Stichting Menno van Coehoorn in 1999 een opvolger met de titel 'Terminologie Verdedigingswerken' publiceerde - een boek met circa 600 termen. In 2000 verscheen een 'erratum, wijzigingen en aanvullingen' (erratum blijkt letterlijk 'drukfout' te betekenen en da's ook hier te beperkt.)
<http://www.coehoorn.nl/>

Deze terminologie werd ook op hun website gepubliceerd en door mij opgenomen op Forten Info (http://www.forten.info/terminologie/). Voor de StvA website dacht ik aan iets soortgelijks maar een klein deel van de termen is op de Stelling van toepassing.
Daarom zijn er 'maar' 178 termen overgenomen in een geheel nieuw deel van de website. De woordenlijst verschijnt bovendien in een apart klein scherm boven het scherm met de website. Zo kan je een term opzoeken zonder dat je de tekst die je aan het lezen bent kwijt raakt.
De omschrijving is soms aangepast om deze meer op de Stelling van toepassing te laten zijn. Deze en andere zaken zijn aan de redactiecommissie van het boek voorgelegd die ze welwillend bestudeert. Ze houden er zelfs een aparte vergadering (of reunie!?) voor. Mogelijk volgen er te zijner tijd nog een aantal correcties.

Daarnaast wordt bij termen waar dat van toepassing is het 'voorkomen in de Stelling' beschreven. Zo vormt de woordenlijst een tweede toegang tot de website. Want als je wilt weten waar granaatvrije schuilplaatsen zijn gebouwd zoek je die term op en klik je op bijvoorbeeld 'Positie van Spaarndam' die dan opent in het andere scherm met de website.
Naast enkele tekeningen zijn er ook een aantal nieuwe kleurenfoto's toegevoegd. Die bij het 'Infanterieschild' vind ik de mooiste...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/woordenlijst/>

 

Lustrum Stichting Herstelling

Stichting Herstelling is al vijf jaar de grootste instelling die herstelwerkzaamheden aan de forten van de Stelling verricht. Vandaag werd dit eerste lustrum gevierd met een conferentie en feestelijke lunch. Daar uit bleek dat de forten een middel zijn voor opvang van risicojongeren en er werd dan ook veel aandacht aan de oorzaken van risicojongeren besteed.

Voorzitter Sprengers noemde de opvoedingskampen die Lubbers ooit voorstelde en dat het werken op de geïsoleerde forten eigenlijk de verguisde 'kampen' zijn. Gestart door Lubbers tegenstanders en toch een succes geworden. Het werken bij Herstelling is niet voor watjes.
Gedeputeerde Schipper was verheugd om te zien dat er zo veel aan de forten in de vijf afgelopen jaren is gebeurd. De combinatie van diverse disciplines, zoals natuur, cultuur en werkgelegenheid, is opvallend. Hieruit blijkt volgens mij weer - daarom ook aandacht in deze nieuwsbrief - dat de forten nogsteeds heel veel, oude en nieuwe, raakvlakken hebben met de maatschappij. De spreker gaf aan dat het leger vroeger een opvoedkundige taak had en 'echte mannen' maakte. Nu doen de forten dat nogsteeds.

Onderzoeker Jaap Noorda vroeg zich af of dat blijkbaar vriendelijke initiatief Herstelling ook een daadwerkelijke effect heeft.
De risicojongeren leren er om te beginnen rust en regelmaat. De werkmeesters vormen ook een positief rolmodel als 'oudere broer' of 'vader' en zelfs begrippen als faalangst worden bespreekbaar voor deze macho-jongens. Bovendien leren ze dat fouten maken mag en je er van kan leren. Hij was dus erg positief over Herstelling maar negatief over het huidige, te theoretische, VMBO onderwijs waarvan de uitvallers bij bijvoorbeeld Herstelling terecht komen.

In het forum werd over deze achtergronden en de werkwijze van Herstelling gediscussieerd tussen een panel met o.a. ex-staatssecretaris Karin Adelmund en het publiek waaronder een meneer in politie-uniform.

<http://www.herstelling.nl/werkgever/nieuws/20030212/>

 

Dagen van spanning en aktie

"Dagen van spanning en aktie zijn het die we thans doormaken. Van spanning vooral, wat de buitenlandse toestand betreft. Telkens worden vredesklanken ons overgebracht. Die vrede waar millioenen menschen reikhalzend naar uitzien met verlangen, dat er nu toch eindelijk eens een einde komt aan de groote moordpartij. Geheel de menschheid ligt zieltogend terneer er naar snakkend zich weer op te kunnen richten. Als dan een vredesgerucht tot ons doordringt voelen we weer een glimp van hoop in ons komen."

De geschiedenis herhaald zich?
Een fragment uit 'Het Daghet, Spijkerboorsch Leven' van eind october 1918, een handgeschreven krant van de gevangen dienstweigeraars op het Fort bij Spijkerboor. Geschreven door Zandstra onder het pseudoniem 'Rjucht en Sljucht'.

 

Wijzigingen

HembrugterreinSinds 16 december zijn de onderstaande wijzigingen in de website aangebracht. Zie <https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/> voor een volledig overzicht met klikbare verwijzingen.
- Magazijnen ontdaan van aparte (dubbele) vermelding van de forten en naar de betreffende informatiepagina overgebracht.
- Overige Werken geheel verwijderd na het overbrengen van diverse informatie naar andere pagina's
- Paragraaf over Oorspronkelijke beplanting op de Natuur-pagina aangevuld
- Nieuwe plattegronden standaardmodellen
- Diverse termen gestandaardiseerd aan de hand van de nieuwe woordenlijst
- Fort bij Heemstede hernoemd tot Voorpositie bij Cruquius
- Eigen Standaardmodel C fortmodel geïntroduceerd.
- Drie locaties van Duitse Werken in Amstelveen toegevoegd
- Nieuwe foto's Fort benoorden Spaarndam en Fort bij Penningsveer toegevoegd
- Bezoek een fort van Toeristische Tips bijgewerkt
- Informatie over eerdere posten van Oude Hollandse Waterlinie opgenomen bij enkele werken

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites:

- Geschiedenisbank Noord-Holland <http://www.geschiedenisbank-nh.nl/>
- Beeldbank Noord-Holland <http://www.beeldbank-nh.nl/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- De kans dat de nieuwe KLM simulator de naam 'Stelling van Amsterdam' krijgt is groter geworden nu dit een van de weinige inzendingen van de medewerkers van de Simulator afdeling blijkt te zijn. Het hoofd van de Simulator Afdeling kiest de uiteindelijke naam en die moet binnen enkele maanden bekend zijn als de simulator afgeleverd en geïnstalleerd wordt.

- Diverse gebouwen van de Ripperda Kazerne in Haarlem worden momenteel, tegen mijn verwachting in, gesloopt. Daarbij is een bunker van nog onbekende makelij boven de grond gekomen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlem-cavalerie/>
<http://home.hetnet.nl/~romana-pols/algemeen_niet_wo2/algemeen_pagina/frame_algemeen.htm> (Klik 'Special')
<http://www.dehollandsche.nl/projecten/>

- De complete jaargangen van uitgaven van verschillende historische vereniging in Noord-Holland, regio Kennemerland zijn op DVD verschenen: <http://www.meerhistorie.nl/meerhistorie_op_dvd.htm>

- Het Krupp-Gruson-kanon is op Pampus geplaatst: <http://www.pampus.info/phpBB2/viewtopic.php?t=34>

- De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht, een verkorting van de Forten route, gaat niet door omdat er te weinig fietsers worden verwacht. Een veer is niet rendabel.

- Voor de 300 bladzijden van het nieuwe Stelling-boek moest ik de boekenkasten opruimen en opnieuw indelen. Er is nu ook ruimte voor een exemplaar van het boek uit 1988. Ik wil daar ook graag een exemplaar van hebben, is er iemand die zijn/haar exemplaar nu wel kwijt wil? :-)

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)