Sluit [X]   
 

Marinesteunpunt Kudelstaart in 1937: plannen van Nationale Luchtvaart School voor burger-watervliegveld bij Kudelstaart te...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Fort bij SpijkerboorNieuwsbrief 80

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 80
(13 januari 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam; een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Standaardmodel C

Ik had er al eerder bij stil gestaan dat er eigenlijk sprake is van drie standaardmodellen volgens welke de forten zijn gebouwd. Maar vanwege het herschrijven van de beschrijvingen en het voorbereiden van een excursie heb ik er eens uitgebreider over nagedacht. Als gevolg daarvan heb ik besloten om zelf een Standaardmodel C te introduceren - reacties zijn welkom.

Kenmerkende verschillen tussen de standaardmodellen zijn vooral de omvang van het frontgebouw en de plaats van de hefkoepelgebouwen. Slechts twee forten zijn volgens dit derde standaardmodel uitgevoerd en dat is waarschijnlijk de reden dat het nooit als apart standaardmodel wordt onderscheiden. De forten waarvan de bouw in of na 1912 aanvangt zijn volgens dit model gebouwd alhoewel de eerder gebouwde Fort aan de Drecht en Fort bij Edam er al wel sterk op lijken.

Evenals het eerdere Standaardmodel B heeft een Standaardmodel C fort een hoofdgebouw, poternegebouw maar geen frontgebouw. Vanwege de ligging van het fort en de noodzaak van bezuinigingen werd het fort niet van een frontgebouw voorzien. In plaats daarvan werd een enkel hefkoepelgebouw geplaatst die via de poterne toegankelijk is. Tegelijkertijd vervielen, ten opzicht van het Standaardmodel B, de twee hefkoepelgebouwen op de schouderhoeken van de korte zijfronten.
Maar ook bij dit model werden vier mitrailleuropstellingen in de frontwal aangelegd. Afwijkend is dat de diepte van de lokalen en achterliggende opslagruimten in het hoofdgebouw niet meer gelijk is. Er zijn in totaal drie verschillende dieptes te onderscheiden waarbij de lokalen bij de poterne het diepst zijn en die aan de uiteinden het ondiepst.

De enige twee forten die volgens dit model zijn gebouwd, zijn Fort aan de Middenweg en Fort aan de Jisperweg.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/fortmodel/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/middenweg/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/jisperweg/>

Sneeuw

Voor het organiseren van de excursie van Stichting Militair Erfgoed ben ik de afgelopen weken bij de beheerders van diverse forten langs geweest. Over de voorbereiding van de excursie zal ik het nu niet hebben, maar wel een kort verslag van de bezoeken.
<http://www.rgaros.nl/sme/>

Zo was ik op een zondag met sneeuw even in het Fort bij Edam. Tussen drie en vijf uur is er inloop mogelijk bij de wijnproeverij en konden we even overleg plegen.
Bovendien was ik nog niet op het fort geweest sinds de wijnproeverij Victory Wines en eigenaar Staatsbosbeheer enkele lokalen door Stichting Herstelling hebben laten opknappen. Een lokaal is tot natte hoek verbouwd, met keukentje en toiletten. En twee andere lokalen zijn omgetoverd tot wijnproeverij en kantoorruimte. De opslagruimten met de dozen wijn zijn niet verbouwd.
Echter, de twee lokalen blijken toch ook de natte hoek te zijn. De druipkokers werden al vanaf het begin via een slang afgetapt en via het ventilatiegat onder de ramen naar buiten gevoerd. Maar het dak blijkt toch zodanig lek te zijn dat er veel te regelmatig water op de vloeren staat.
<http://www.victorywines.nl/>
<http://www.herstelling.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>

Toen er nogsteeds sneeuw lag heb ik het Fort bij Marken-Binnen bezocht. Dit fort heb ik deze keer niet uitgebreid bezocht maar het lag er mooi bij in een winters landschap. Alleen de geparkeerde auto's bij het hoofdgebouw ontnamen het fraaie uitzicht erop. Het ijs van de gracht was nog wat onbetrouwbaar maar de mannen van - alweer - Herstelling liepen er op om een deel van het riet eenvoudig te kunnen maaien. De brandweermannen waren aan het oefenen in het linker deel van het hoofdgebouw.
<http://www.regiobhv.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/>

Eerder dezelfde dag was ik op het Fort bij Spijkerboor geweest. Binnen een week zou de gang naar de linker hefkoepel geheel vrij gemaakt worden: de deur naar buiten zou opengebroken worden evenals het halve muurtje dat nog in de gang staat. Voor de virtuele tour wilde ik echter nog enkele panorama foto's in deze gang maken (zie ook item hieronder). Helaas hingen er al twee nooduitgang bordjes. Ook hingen er enkele nieuwe maar authentiek aandoende lampen maar dat viel me pas op toen ik de volgende dag de nieuwe virtuele tour zat te bekijken; een compliment dus.
Op dit fort waren maar liefst twee ploegen van Herstelling en de GOA bezig. Een bouwploeg was binnen aan het schuren en schilderen. De groenploeg was buiten echter gras (en sneeuw) aan het maaien!
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>

 

Virtuele Tour Fort bij Spijkerboor

Op de website Forten Info (ook een Ros-productie) staat al enige tijd een virtuele tour van het Fort bij Spijkerboor. Hiermee kan je vanachter je computer door het fort wandelen en rondkijken. De tour is eigenlijk nog niet volledig maar sinds kort zijn er vier panorama's foto's toegevoegd. Je kan nu ook in de gang naar de linker hefkoepel en in het machinelokaal rondkijken. In totaal zijn er nu 49 panorama foto's in de virtuele tour opgenomen.

Omdat het fort nu verbouwd wordt kan ik geen panorama foto's meer toevoegen omdat dit dan een te groot contrast vormt met de andere foto's in de tour. Buitenopnamen waren al lastig omdat het weer dan overeen moet komen maar bovendien zijn ook aan de buitenzijde wijzigingen aangebracht. Nu zijn dus de laatste vier panorama foto's toegevoegd tenzij ik de hele virtuele tour weer opnieuw zou maken in een gerenoveerd fort. Maar ik ben juist zo blij dat ik het fort in de oude staat heb kunnen vastleggen.
Ook foto's buiten de gracht zijn lastig omdat ten tijde van de eerste opnamen (2001) er zand opgeslagen was dat van de poterne af kwam. Deze poterne en het frontgebouw werden van nieuwe dakbedekking voorzien. Als ik een 'wandeling' over het glacis mogelijk zou maken, dan zijn plots deze zandbergen verdwenen! Kleinigheidje?
Wel kan ik met goed weer nog eens een paar foto's maken op de toegangsweg zodat de virtuele tour op de openbare weg (ringdijk) begint en niet bij de toegangsdam. Dat doe ik dan wel als de gelegenheid zich bij toeval voordoet want eigenlijk heb ik het wel gehad met Spijkerboor.

Ik zou graag een virtuele tour van het Fort bij IJmuiden maken maar dan wel als het me geen vrije dagen kost. In dat fort zou voor een goede dekking alleen al in de gangen, op kruispunten en in grachten circa 50 panorama foto's gemaakt moeten worden. Dan ben je nog geen lokaal in geweest.
Pampus zou ook leuk zijn en is bovendien een stuk kleiner - ik moet er sowieso weer eens gewone foto's maken. Zou er dit jaar wel weer een Pampus by Night worden georganiseerd?

Nee, eigenlijk ben ik op zoek naar een fort dat nog niet opgeknapt is, niet of beperkt gebruikt wordt, matig begroeid is, je goed door de gebouwen heen kan lopen en een standaardmodel heeft. Blijven er volgens mij maar vijf over, nl. van standaardmodel A: Krommeniedijk, Benoorden Spaarndam en van standaardmodel B/C: Nekkerweg, Uithoorn?, Waver-Amstel?

<http://www.forten.info/bioscoop/spijkerboor/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>

 

Amsterdamse Bos

In Het Parool van 3 januari stond op de Meningen pagina een interessant voorstel van Nico Jansen, bestuurslid Vereniging Oeverlanden. Volgens de schrijver zou het Amsterdamse bos uitgebreidt moeten worden en wel naar het noorden en naar het noordwesten. Dan zou het Nieuwe Meer en de Oeverlanden binnen het bos vallen evenals een stuk Haarlemmermeerpolder met als begrenzing de A9 en de A4 / oostzijde van Badhoevedorp.
Hierdoor zou oud land met bebouwing in de polder, de Militaire Drinkwatervoorziening en het Magazijn voor Bijzondere Opkomst binnen het bos vallen (genoemd in het artikel!) maar ook de lunet tegenover het voormalige fort.
Voorwaar een interessante gedachte.

In ander nieuws hoorde ik van plannen van de gemeente om woningen te bouwen op het Marine-etablissement Kattenburg. Maar of de Marine daar weg wil weten ze nog niet. Maar er is nu wel sprake dat de betreffende wethouder weg mag.

<http://www.amsterdamsebos.com/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nieuwe-meer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-marine/>

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante en mooie websites:

- Atlantikwall Website <http://www.atlantikwall.net/>
- Underground Stations on London's Underground <http://www.starfury.demon.co.uk/uground/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- De nieuwe abonnees blijven maar binnenstromen... welkom!

- In de komende twee weken is het mogelijk dat de website tijdelijk niet goed bereikbaar is doordat de domein registratie gewijzigd wordt.

- Nog tien dagen en dan...

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)