Sluit [X]   
 

Bewaker Stam in 1902: geboren te Haarlem, Noord-Holland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 121

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 121
(5de jaargang, 12 december 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Feestdagen

Mag ik langs deze weg iedereen alvast fijne feestdagen toewensen? Mocht je met een lange vakantie gaan en dit jaar geen nieuwsbrieven meer lezen, dan ook een prettige jaarwisseling gewenst!

Op de website begon het de afgelopen dagen al langzaam te sneeuwen. Vanaf heden is de site geheel in de kerst-sfeer.

 

Situatieplannen en luchtfoto's

Van twee forten zijn op de website nu een aantal bestektekeningen te raadplegen. Ten eerste het fort waar vanwege de veiligheid voor het Geld Transport Centrum geen kaarten van werden gepubliceerd: Fort bij de Liebrug. Beide bladen zijn hiervan te raadplegen.

Tevens is er een van de twee bladen van het Fort bij Uithoorn. Hierop standgezicht, plattegrond en fundering/afwateringsvlakken.

Alle tekeningen zijn klein op de pagina te zien, maar als je erop klikt opent een veel grotere afbeelding. Deze zal vrijwel altijd groter zijn dan je eigen scherm en is goed gedetailleerd. De omvang van het bestand bedraagt ongeveer 700 Kb.
Het betreft een scan van een afdruk van een microfiche van een origineel - oftewel veel zwarte plekjes en soms donkere banden.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/situatieplan/>

Er is ook een nieuwe luchtfoto op de website geplaatst. Deze fraaie foto toont het kleine dorp Uithoorn met de twee forten zoals de RAF het fotografeerde op 13 september 1944. De reproductie kon aangeschaft worden dankzij een bedrijf dat de 20 winterfoto's afnam. Zie Nieuwsbrief 120 voor meer informatie.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/luchtfoto/uithoorn.htm>

 

Fabrieken Weesp

Het boek 'Van markententster tot logistiek netwerk' was enige tijd geleden hier genoemd als boekentip. Zelf werd ik door een van de abonnees erop gewezen. Alhoewel het interessant materiaal was, waren het aantal feiten over de Stelling beperkt maar wel weer van importantie. Het betreft dan met name informatie die bij de Militaire Bakkerij en het Rijkskledingmagazijn is opgenomen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-bakker/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-kleding/>

Andere informatie betrof het zogenoemde Marinecomplex te Weesp. Dit is de voormalige machinefabriek Du Croo & Brauns, ook producent van smalspoor stoom- en diesellocomotieven, langs de spoorlijn en het kanaal. De Duitse bezetter heeft hier volgens een verzetsgroep één en ander aan oorlogsmateriaal laten fabriceren. Kort na de oorlog blijkt de Luchtmacht er, en ook elders in de omgeving van Weesp, een magazijn te hebben gehad voor de opslag van Engelse vliegtuigonderdelen voor haar vliegtuigen.
De Marine heeft er nooit gezeten...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/alg-overig/>

 

Start werkzaamheden Fort Uitermeer

Op donderdag 11 december was ik weer stiekem tussen de hoge gasten van de provincie Noord-Holland opgedoken. Ik fietste 'toevallig' langs het Fort Uitermeer en zag dat het hek open was.
<http://www.noord-holland.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

In een van de munitiemagazijnen was een receptieruimte met koffiekraam ingericht. Het torenfort zag er echter zodanig anders uit dat ik de koffie maar de koffie liet. Rond de toren was alle puin en struiken verwijderd. Het puin lag nu op een grote hoop om het cement er vanaf te laten bikken door de mannen van Stichting Herstelling.
De hoofdingang van het torenfort gaf een onverwacht en verbazingwekkend beeld. Waar decennia lang een steeds hoger wordende hoop puin had gelegen dat overwoekerd werd als Machu Pinchu was het nu plots leeg en vlak. Dit werk was al in november uitgevoerd zodat de vleermuizen zich nu ongestoord kunnen nestelen. (zie foto's.)
Alle muren waren weer zichtbaar waaronder twee lokalen van de begane grond waarvan alle muren en het dak nog compleet waren. Een derde lokaal had geen dak meer. Een zware houten deur bleek elders nog in de scharnieren te hangen. En een van de tussenmuren bleek opgebouwd te zijn uit tien lagen baksteen waarvan er al vier min of meer waren verdwenen. Hier en daar hoorde je stukjes baksteen naar beneden vallen.
<http://www.herstelling.nl/>

Terug bij de koffie gaf gedeputeerde Schippers het startsein van de werkzaamheden en gaf Stichting Herstelling Amsterdam en Stichting Herstelling Den Helder een cheque van 1.000.000 euro voor de werkplaatsen voor de komende drie jaar.
Tenslotte begonnen de werkzaamheden officieel met het bikken van bakstenen door een tiental betrokken personen waaronder de bewoners van de wachterswoning. Na afloop kreeg iedereen een 300 gram hamer mee met het opschrift 'Start werkzaamheden Fort Uitermeer 11 december 2003'. Deze unieke hamer ga ik veilen, wie biedt?

Even later ging een deel van het gezelschap, ongeveer 45 personen, naar de nabijgelegen boerenhoeve Overhorn voor een vergadering. In drie groepen werden de mogelijkheden besproken over gebruik van het fort; na de consolidatie en 'budget-neutraal'. Daartoe werd in twee groepen het onzalige roofbouw idee geopperd om een landhuis op het fort te bouwen en met de verkoop ervan faciliteiten te betalen. Er was opvallend genoeg wel waardering en ideeën voor de vele munitiemagazijnen en de oproep werd gedaan om er geen tijdens de consolidatie al te slopen. Diverse verenigingen een gebouw gunnen zou volgens een suggestie leiden tot een 'verenigingen verzamel complex' - met gedeeld onderhoud.
In een enkel geval zat iemand voor zichzelf te zorgen door een plan voor te stellen waarbij ze zelf op het fort zouden gaan wonen en werken. De hypotheek ervoor was nog net niet getekend.
Gelegen aan de Vecht. met 17.000 passeerde vaartuigen per jaar en de route van een succesvolle rondvaart, zag men het als een mooi rustpunt voor deze groepen. Maar andersom werd ook aan de fietsers en wandelaars gedacht: zij zouden juist een bootje moeten kunnen huren om naar Fort Hinderdam te roeien.
Tevens zag ik hier een tiental foto's die de Historische Kring Weesp had ontvangen van een militair die rond 1952 betrokken was bij de bouw van de munitiemagazijnen en het opblazen van het torenfort. Enkele foto's van soldaten die in lokalen van het torenfort op hun stapelbed zaten maar ook drie van de ontploffing zelf. Zeer bijzonder maar ik kon ze nog niet lenen om te scannen...

Het afsluitende broodje zalm was erg lekker.

 

Overig

- In de vorige nieuwsbrief heb ik per abuis het jaar 1891 gebruikt voor het uitvoeren van de schietproeven bij Schoorl. Dit moest 1892 zijn. Dat betekent ook dat niet Bergansius de Minister van Oorlog was die de proefnemingen kwam bezoeken, maar Seyffardt.

- De website Pampus Info is verbeterd. Het bevat het foto-archief en forum, vooral bedoelt voor Pampus-medewerkers maar voor iedereen toegankelijk. <http://www.pampus.info/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)