Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 118

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 118
(5de jaargang, 21 november 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Luchtfoto's RAF (4)

De vele bevindingen van het vorige bezoek aan Wageningen Universiteit & Researchcentrum (zie nieuwsbrief 117) maakten nieuwsgierig naar de rest. Ik had immers vrijwel geen vluchten boven het IJ kunnen bekijken.
Derhalve toog ik twee weken later nogmaals naar Wageningen. Deze keer vond ik 38 interessante foto's van vooral de Nederlandse foto's en soms Duitse werken. Helaas een stuk minder informatie dan de vorige keer. Er zijn zeven forten die ik nog niet heb gevonden waaronder Fort bij Spijkerboor alhoewel een paar vluchten er vlak langs scheerden.
<http://bibliotheek.wur.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/>

Op het Fort bij Edam waren wat objecten op het rechter terreplein te vinden maar wat het precies was is niet te zien. En in de rechter flank van het Fort aan de Jisperweg lijkt een bomkrater te zitten!?
Bij Marken-Binnen is de verdwenen Westbatterij, een nevenbatterij, zeer goed op de foto te zien. Die moet inderdaad vanwege de latere provinciale weg, waarvan elders al de aanleg zichtbaar is, gesloopt zijn.
Van een smalspoorlijntje bij het Fort aan de Nekkerweg is niets zichtbaar. Maar het was natuurlijk ook wel een smal spoorlijntje...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/edam/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/jisperweg/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/>

In de Assendelver Zeedijk zaten drie buskruitmagazijnen waarvan de twee nog bestaande me niet opgevallen zijn. Wel de meest zuidelijke, die gesloopt zou zijn. Daarop zijn kleine werkjes te zien en dat komt overeen met een eerder gevonden verzetsrapport uit april 1945 die sprak van "luisterpost tegen vliegtuigen en waren er 12 manschappen gelegerd". De luchtfoto is van oktober 1944. De dijk is ter plaatse zo ongebruikelijk breed dat het me niets zou verbazen als er nog iets onder de grond zit.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/assendelft-zeedijk/>

In de Haarlemmermeer is mogelijk op een foto het Schijnvliegveld Vijfhuizen zichtbaar. Het toegangspad is op een moderne kaart nog te herkennen. Het zou eenvoudiger uitgevoerd zijn dan het eerder beschreven Schijnvliegveld Rijsenhout.
De anti-tankgracht ten westen van Amsterdam blijkt vanaf het huidige Slotermeer helemaal richting de Hembrug bij Zaandam te lopen. Hoe de verdedigingsring dan ten noorden van het IJ heeft gelopen is me dan een raadsel.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/duits/>

 

Erfgoed tot gatenkaas

De Geniedijk Haarlemmermeer blijft een willoos slachtoffer. De speciaal aangelegde dijk van 10,5 kilometer is de langste militaire wal van Nederland en inmiddels talloze keren doorsneden. Het fietspad erlangs bestaat tegenwoordig grotendeels uit kruisingen, fietsbruggen of -tunnels.
Dhr. Wies uit Aalsmeerderbrug staat inmiddels bekend als beroepsmopperaar maar je zal moeten toegeven dat hij redenen genoeg heeft. De Schutsluis bij Aalsmeer is in steeds slechtere staat en er zijn weer plannen voor een nieuwe doorsnijding van de Geniedijk. Deze keer voor de aansluiting van de wegen A4 en N201 op het stuk tussen de A4 en de Aalsmeerderweg. En dat met een wethouder grondzaken die nota bene 'Van Dijk' heet!
De opmerking van Dhr. Wies dat de wereld zich in 2001 druk maakte om beelden in Afghanistan terwijl 8% van de Stelling in een onherkenbare gatenkaas verandert inspireerde mij tot onderstaande persiflage van een NOS-artikel 'Taliban gaan beelden met tanks en mortieren te lijf'. De persiflage speelt in de toekomst en betreft natuurlijk alleen de overeenkomst in het behandelen van erfgoed.

Haarlemmermeer zet beeldenstorm door
5 april 2005

Verslag NOS-journaal
Haarlemmermeer gaat Geniedijk met shovels en vrachtwagens te lijf
Unesco reageert geschokt

Protesten vanuit de hele wereld, ook uit westerse landen, kunnen niet tegenhouden dat het streng-moderne college van Haarlemmermeer tientallen meters lange Geniedijk vernietigt. Het college ziet de dijk als strijdig met de vooruitgang. Ze tonen zich ongevoelig voor het internationale protest dat dit 100 jaar oude cultureel erfgoed niet verloren mag gaan. Zelfs het Ministerie van Economische Zaken, één van de weinige bondgenoten van de Haarlemmermeer, laat afkeuring blijken over de beeldenstorm.

De Unesco, gealarmeerd over de verwoestingen, stuurt een hoge functionaris naar Nederland om te redden wat er te redden valt. De regering van Bangladesh en het Imperial War Museum in Londen bieden aan de dijk over te nemen, maar het college gaat niet op het aanbod in. Zij zijn niet in (dat) geld geïnteresseerd. Ook de culturele afdeling van de Europese Unie, vangt bot.

VN-secretaris-generaal Annan heeft op 11 april zelf in België een gesprek met de wethouder van Grondzaken Drs. B.Ch.I. (Bernhard) van Habraken van het college. Daar krijgt hij te horen dat het college niet van plan is de eeuw-oude en langste militaire dijk in Nederland te sparen. Volgens de wethouder is er ook niet veel meer aan te doen; het vernietigen van de 10,5 km lange dijk is bijna klaar. De vernietiging van vele kleinere delen is voltooid. Van Habraken vindt de verwoesting een "gemeentelijke infrastructurele aangelegenheid". Volgens de Haarlemmermeerse wethouder is het niet de bedoeling om met de verwoesting de wereld te tarten. Het college vernietigt de historische dijk omdat die niet past in de ultieme moderne staat die ze nastreven.

<http://www.omroep.nl/nos/specials/jaaroverzicht2001/content/nieuws/teksten/maart_beeldenstorm.html>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer-sluis/>

 

Aan de slag

Onder het motto 'Aan de slag op de Stelling van Amsterdam' organiseerde de provincie Noord-Holland drie bijeenkomsten. Vertegenwoordigers van gemeenten, eigenaren en enkele andere betrokkenen worden daarbij gevraagd welke plannen er bij hen op stapel staan. De provincie wil tot een actieplan komen die aansluit op het onderzoek waaruit het Streekplan Noord-Holland Zuid is voortgekomen. Later zullen er nog publieksavonden volgen.

Alhoewel ik niet uitgenodigd was vernam ik via de eigen inlichtingendienst dat de laatste bijeenkomst in de Bomvrije Kazerne te Muiden zou zijn. Eerdere waren in Zaandam (Noordfront) en Cruquius (Westfront).
Dus zo onopvallend infiltreerde ik om 13.00 uur de lopende lunch. Toch werd ik opgemerkt doch de dames namen het risico niet om mij de deur uit te werken. Daarna was het reuze gezellig; veel bekenden en ook een paar sympathieke nieuwe gezichten.

Tijdens de bijeenkomst kregen de 30 aanwezigen informatie over de plannen van de provincie en de aanstaande monitoring door Unesco. Ook werd in drie groepen nagedacht over mogelijkheden om in de praktijk de Stelling zichtbaarder te maken en te beleven. Daarbij kwamen inundatievelden, kabelbanen en zeppelins voor. De zeppelins om het publiek vanuit een hogere punt een beter overzicht over de Stellingzone te kunnen geven. Wellicht dat we de prefab uitkijktorens van het Korps Luchtwachtdienst moeten gaan herplaatsen? Een andere aanwezige merkte op dat je vanaf een toren vooral veel groene bomen ziet en ook een prima overzicht krijgt bij een maquette. Die eenvoudige oplossingen spreken mij wel aan!
Anderen hadden het erover om de kazematten en groepsschuilplaatsen in te richten als trekkershut. Bootdiensten over de Vecht tussen de forten. GSM-informatie door op het bord bij een fort een telefoonnummer af te beelden alwaar ingesproken informatie over die locatie te horen is. Enzovoort, ideeën genoeg.
Rond vijf uur begon de borrel en bij vertrek kreeg iedereen een muismatje met de kaart van de Stelling erop.

Op 3 december schijnt er een bijeenkomst te zijn om de Stellingmaand te bespreken. En op 11 december een workshop op Fort Uitermeer over het openstellen ervan. Ik hoop dat ze weer lekkere broodjes hebben...

(Op de website van de provincie heb ik nog niets aangetroffen over het huidige traject.)

 

Kerstkaarten

Uit het foto-archief heb ik twintig digitale foto's geselecteerd van forten in de sneeuw. Daar zitten er vast wel een aantal bij die je kan gebruiken voor je kerstkaart of andere kerstversiering! Desnoods als behang op je computer.

Particulieren betalen 8 euro en organisaties 25 euro voor het eigen gebruik. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om RAF luchtfoto's te laten reproduceren voor gebruik in onderzoek en op de website. De reproductie van één foto kost 30 euro.

 

Overig

- De website van Stichting Herstelling heeft een nieuw uiterlijk gekregen en binnenkort wordt de inhoud uitgebreid: <http://www.herstelling.nl/>

- De Marinekazerne in Driehuis, een voormalig missiehuis, is gemeentelijk monument geworden. Op het terrein ervan staat de onlangs geopende Duitse bunker maar die zal er wel buiten vallen. Zie een artikel in de IJmuider Courant: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--1682504-1488--,00>

- Duitse bunkers bij IJmuiden worden door de gemeente voorgedragen als Rijksmonument. Zie wederom de IJmuider Courant: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-1--1683724-1305-454031-,00>

- De laatste nieuwsbrief van 2003 ('Vijf jaar onderzoek - samenvatting ontdekkingen') en de eerste van 2004 ('Vijfde verjaardag') zijn al klaar. Laat de drukke feestdagen maar komen! Vanaf 12 december is de website weer in kerst-sfeer versierd.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)