Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Machtiging tot het besteden van [bedrag] voor verbetering van wegen"...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 106

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 106
Thema: Opening Stellingmaand
(5 september 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Opening Stellingmaand

Ik ga het kort houden. Vandaag uitgewaaid op het Fort bij IJmuiden en ik ben bek-af. Bovendien zeggen plaatjes meer dan woorden, dus bekijk de foto-pagina maar. En het Noordhollands Dagblad heeft al een artikel met ook de inhoudelijke kant van het festijn.

Om 14.00 uur vertrok een vol buitendek naar het eiland waar men muzikaal werd ontvangen door het Oud-Leden Fanfarekorps der Genie in tenue uit 1880. Na een korte wandeling door het fort kwam men in de geschutzaal terecht alwaar een aantal sprekers ieder in vijf minuten de gasten toespraken. Dit waren de voorzitter van de organiserende stichting, de nieuwe gedeputeerde voor cultuur en de hoofddirecteur van de ANWB.
Deze laatste hing even later aan het touw van de vlaggenmast om de Stellingvlag te hijsen om vervolgens op het hoogste punt van het fort een neut van de markententster te nuttigen. Het fanfarekorps ving het Mineurslied aan en alle genisten in het gezelschap - boven en beneden - verraadde zich door het verplicht mee te zingen. Binnen was er een half uurtje borrelen, happen en contacten leggen of herstellen.
Het fanfarekorps verdween ondertussen geruisloos richting de Nationale Taptoe te Breda. De gasten verlieten om half vier het eiland en voeren met de boot nog een rondje om het eiland.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/stellingmaand2003/>
<http://www.nhd.nl/Pagina/0,7106,15-1-1--1566908-1322-723605-,00.html>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/stellingmaand/>

P.S. Morgen al het 4.000ste bezoek op de Stellingmaand website.

 

Verslag Projectleider

(door Hans Broekmeulen, interim-projectleider Stellingmaand, Stichting Stelling van Amsterdam)

In het kader van de eerste Stellingmaand van de Stelling van Amsterdam heb ik in het voorjaar vele forten bezocht en gesproken met eigenaren en huurders. Zonder uitzondering zijn alle mensen enthousiast over hun fort. Er is natuurlijk een geweldige diversiteit tussen de forten, zeker als we de staat van conservering in aanmerking nemen. Gezien het belang van de Stelling van destijds en haar huidige inbedding in de Randstad met haar nieuwe rol op het gebied van natuur en recreatie, zou het wenselijk zijn indien alle forten behouden blijven en waar nodig worden opgeknapt.
Van belang is ook dat alle eigenaren en huurders het belang van het GEHEEL van de Stelling onderkennen en niet alleen oog hebben voor het eigen fort.

Ik heb begrepen dat de Stelling de provincie Noord-Holland nauw aan het hart ligt en in de streekplannen aardig wordt ontzien en qua bestemming zelfs wordt beschermd. Dat betekent dat deze heerlijke stukjes natuur verder ontwikkeld kunnen worden en recreatief medegebruik tot de mogelijkheden behoort.
De fietsroute is helemaal hersteld. Vanaf 1 september a.s kan de hele Stelling per fiets worden bezocht. Als je dat op één dag wilt doen dien je over een goede conditie te beschikken de tocht is ca. 180 km lang.

Na de Stellingmaand zullen we evalueren hoe alles gegaan is en hoeveel mensen er op het evenement zijn afgekomen. Ben benieuwd. Alles is uit de kast gehaald wat mee zou kunnen werken aan een succes. Enige cijfers: er zijn 20.000 stellingkaarten gedrukt, 5.000 paspoorten, 20.000 flyers, 750 posters, 150.000 stellingkaarten voor het blad Buitenleven, tientallen persberichten verzonden en 736 scholen aangeschreven met pakket.

<http://www.broekmeulen.org/>

 

Allereerste Stellingmaand in 1912

Eigenlijk is het al sinds september 1912 deze maand Stellingmaand. In die eerste Stellingmaand werden van 23 tot en met 27 september omvangrijke najaars-oefening in en rond de nieuwe forten bij Uithoorn gehouden. De deelnemers moesten er verplicht bij zijn maar de lokale bevolking had toen ook al belangstelling voor het militaire gebeuren.

Dat blijkt uit een serie artikelen die destijds in het Algemeen Handelsblad verschenen en waarin verslag werd gedaan van de oefeningen. Op de website is zowel de volledige als een verkorte versie van het verslag Fortmanoeuvres 1912 te lezen.
De krantenlezers kregen de dagen ervoor in drie artikelen een soort schriftelijke cursus: "De Stelling van Amsterdam en de a.s. fortmanoeuvres".

Na negentig jaar geen Stellingmaand - van 1914 tot 1918 kunnen we niet van een maand spreken - is er dit jaar weer een.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/oefening/>

 

Opening Fortenmaand

In de late avond van maandag 1 september jl. werd de Fortenmaand feestelijk geopend op het kleine Werk bij Maarsseveen. De soldaten controleerden elke gast twee maal op betrouwbaarheid door het woord 'Scheveningen' uit te laten spreken. Daarna kon je door naar de drankjes die ervoor zorgden dat je dat woord niet meer helder kon uitspreken.

De Franse troepen waren in 1672 tot Nieuwersluis gekomen en sindsdien hadden de geesten van de gesneuvelde soldaten zich verspreidt in de Vechtstreek opgehouden. Totdat... op "1 september 1881" het Werk bij Maarsseveen werd voltooid en ze collectief het fort betrokken. En sindsdien voor mysterieuze verschijnselen zorgden waarbij zelfs eens maanden lang in de wijde omgeving kadavers van het vee in de sloten werden gevonden.

Deze avond zouden we samen in een soort zaklamp-seance de geesten weer uit het fort verdrijven. De aanleiding en geschiedenis werden verteld door een in uniform gestoken hoge militair en zijn adjudant. Begonnen werd met de zaklampen van de bezoekers maar dat was onvoldoende. (Zij blij dat ik mijn draagbare schijnwerper was vergeten.)
De in het fort gehuisveste verkenners kwamen per boot aanvaren met fakkels maar ook met dat licht erbij voelde de adjundant de aanwezigheid van de geesten. Tenslotte gingen de schijnwerpers aan en verdwenen de geesten. En het was makkelijker foto's maken!
Tenslotte spraken een betreffende gedeputeerde van de provincie Utrecht en de wethouder van Maarssen nog enkele woorden. Waarna ze beide het startschot gaven met een Hembrug '95 geweer.

Er waren een aantal mij bekende personen, vooral van forten die in het grensgebied van de Stelling en de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen. Ook de archivaris van de Gemeente Weesp was aanwezig en zij was verheugd te horen over de gevonden G-kazemat. Maar ook over de wegversperring die bij Weesp had gestaan en nu door mij is opgeslagen.

<http://www.fortenmaand.nl/>

 

Cultuurwijs

Op de website Cultuurwijs van de Vereniging DEN zijn twee korte artikelen van mijn hand over de Stelling verschenen. Deze vallen binnen het nieuwe thema op de website "De gemaakte omgeving".

De Vereniging DEN (Digitaal Erfgoed Nederland, www.den.nl) beheert o.a. de website www.cultuurwijs.nl . Het is een van de doelstellingen van DEN en Cultuurwijs om het cultureel erfgoed van Nederland sectoroverstijgend vindbaar te maken. De website bevat informatie van en over erfgoedinstellingen uit de sectoren Musea, Archieven, Bibliotheken (speciale collecties), Monumenten en Archeologie. Van ruim 2000 erfgoedinstellingen worden instellings- en agendagegevens beheert. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om 12 on line collectiedatabases te raadplegen, en de associatieve zoekmachine Cultuurgrazer doorzoekt ca. 50 websites van erfgoedinstellingen. Artikelen geven contextuele informatie over (deel)collecties en voorwerpen. Zes maal per jaar wordt een nieuw thema on line gezet dat bestaat uit een aantal artikelen die op de homepage geïntroduceerd worden. Voor de realisatie van een thema wordt zoveel mogelijk samengewerkt met erfgoed instellingen. Cultuurwijs richt zich in hoofdzaak op het onderwijs, vooral bovenbouw voortgezet onderwijs.

<http://www.cultuurwijs.nl/>
<http://www.cultuurwijs.nl/asp/page.asp?id=i000761&alias=cultuurwijs.nl>
<http://www.cultuurwijs.nl/asp/page.asp?id=i000762&alias=cultuurwijs.nl>

 

Overig

- De sloopwerkzaamheden op het Hembrugterrein zijn op 25 augustus gestopt. Het is mij alleen niet duidelijk of men klaar is of omdat door verschillende partijen druk is uitgeoefend.

- In de vorige nieuwsbrief stond informatie over een excursie naar het terrein van de Artillerie Inrichtingen met de tekst "De AI (vanaf 1973 Eurometaal) was de enige producent van munitie in Nederland". Er blijkt na de oorlog nog een tweede munitiefabriek te zijn geweest, namelijk de Nederlandse Wapen en Munitiefabriek (NWM) "De Kruithoorn" in Den Bosch. NWM is in 1975 overgenomen door deelname van Rheinmetal.

- In het kader van de door mij begonnen collectie van metaal en beton (zie Nieuwsbrief 103) gaf iemand de suggestie om de pantserkoepel van het Fort bij Velsen te verwerven. Deze is eigendom van het Legermuseum en staat nu ver buiten de Stelling te roesten bij het Kustverdedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland.

- Stichting Militair Erfgoed is nu op een nieuw webadres te vinden: <http://www.militair-erfgoed.nl/>

- Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de provincie Utrecht plannen voor een bezoekerscentrum. Het Liniecentrum zou gevestigd moeten worden in het Fort bij Vechten. <http://www.waterlinie.provincie-utrecht.nl/>

- Hoe zou het met de plannen voor een Stelling-bezoekerscentrum zijn?

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites.

- Hogerhand (civiele defensiemacht i.v.m. mogelijke Amerikaanse invasie) <http://www.hogerhand.nl/>
- Nationale Taptoe Breda <http://www.nationaletaptoe.nl/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Uw mening

Dit is een experiment voor een nieuw vast item in de nieuwsbrief. Het zal in de komende nieuwsbrieven voorkomen en afhankelijk van het gebruik verdwijnen of blijven.

Als je deze nieuwsbrief op de website leest, kan je hier aangeven wat je van de nieuwsbrief vindt:
(formulier verwijdert)

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)