Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 71
(26 oktober 2002)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam; een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, ook te vinden op: <https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Tip: stuur de nieuwsbrief door aan anderen en vraag ze ook abonnee te worden.

INHOUD
In deze nieuwsbrief:

KOLENSCHIP
Kees Bruins stuurde me een kopie van een artikel over het stranden van een schip. Vijf kilometer ten noorden van Wijk aan Zee liep op zondag 11 januari 1931 het Engelse stoomschip Cyrille Dannheels (1580 bruto register ton) in dichte mist op een zandbank. Naar verluidt was de lading steenkool bestemd voor de verwarming van de forten van de Stelling van Amsterdam.
Reddingsboten en sleepboten rukten uit. Voor de bemanning had weinig gevaar bestaan maar de sleepboten kregen het schip niet bij hoogwater los. Pas nadat 350 ton kolen overgeslagen was in de vletten van inwoners van IJmuiden en Wijk aan Zee kwam het schip op 13 januari los. Na afloop was deze 350 ton niet meer te vinden en zullen die winter de plaatselijke schoorstenen goedkoop gerookt hebben.

HEMBRUGTERREIN
In het Noord-Hollands Dagblad van 8 oktober verscheen een artikel met de titel 'Militaire historie Hembrug onderzocht'.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de Gemeente Zaandam en de Rijksgebouwendienst per brief bezorgdheid over het terrein geuit. Er is al een sloopvergunning verleend voor enkele panden terwijl de plannen nog niet concreet zijn. De Rijksdienst wil dat de samenhang tussen de gebouwen behouden blijft en daardoor de militaire historie zichtbaar blijft. Er is daarom een aanvullend onderzoek begonnen naar de geschiedenis van het terrein. Defensie heeft zelf al een onderzoek uitgevoerd maar die lijkt vooral gespitst te zijn geweest op mogelijke locaties van milieuvervuiling.

Op 10 oktober is de Gemeenteraad van Zaanstad echter akkoord gegaan met de bouw van de 'Bijlmerbajes' op het Hembrugterrein... Leidt de vertraging door het debacle van het referendum over het Vijfhoekpark nu tot onzorgvuldige snelheid???
<http://www.nhd.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-avp/>

LEZING NICOLAAS MATSIER
Op maandag 25 november aanstaande geeft Nicolaas Matsier een lezing over de Stelling in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411). Het is een lezing in een serie over Amsterdam. De zaal is open om 19.30 en de lezing begint om 20.00 uur. Maar reserveren is noodzakelijk en kan gebeuren via http://www.uva.nl/adamreeks/ of 020-525 4791. De toegangsprijs is € 4,50 en UvA-studenten en –medewerkers en lezers van De Groene Amsterdammer krijgen korting.
" Nicolaas Matsier schrijver en vertaler, woont en werkt sinds 1963 in Amsterdam. Essays over onder meer het negentiende-eeuwse Amsterdam en het Plan-Zuid bundelde hij in Een sluimerend systeem. Vorig jaar verscheen het boek De Nieuwe Hollandse Waterlinie, gewijd aan het gelijknamige, fascinerende, uiterst Nederlandse verdedigingsstelsel."

MONUMENTEN SELECTIE PROCEDURE
De Provincie Noord-Holland heeft de monumenten geïnventariseerd van de periode 1850 - 1940 en uiteindelijk geselecteerd om voor te dragen als Rijksmonument - of zijn dat inmiddels. Het gaat hier om circa 1550 objecten in Noord-Holland met uitzondering van de Gemeente Amsterdam. De forten staan er niet op (al beschermd?) maar diverse kazematten en kazernes staan er wel op - in acht subcategorieën van 'militaire gebouwen'.
Over de geselecteerde objecten is een CD-ROM verschenen. Beknopte informatie maar zeer aardig gedaan en toegankelijk via gemeente en functie. Alleen jammer dat als je via de functie bij de object-informatie komt, je niet kan zien tot welke gemeente het behoort.
Je kan de CD-ROM 'Monumenten Selectie 1850-1940' bestellen bij de provincie. De CD-ROM kost 5 euro en is geschikt voor Windows 95/98/2000, ME en NT evenals Mac OS 7.5 of hoger.
Provincie Noord-Holland
Servicepunt
Postbus 123
2000 MD Haarlem
telefoon: 023-5144300

OVERIG
- Het artikel van Dick van Zomeren over het Radarstation Seeadler is nu ook online te vinden: http://www.weesp.org/wn/2002/1221seeadler.htm Ikzelf heb naast het radio-interview nu ook een interview voor TV Weesp gegeven.
- Zelf heb ik de eerder genoemde uitzending van TV Noord-Holland gemist maar het moet positief overgekomen zijn. Want de dag van de uitzending werden er 100 keer een bezoek gebracht en de volgende dag zelfs 130. Terwijl het meestal rond de 80 ligt.
- De betreffende uitgever laat me weten dat het exemplaar van Nederlandse Historien over Fort Spijkerboor (door Hoogterp) nog besteld kan worden. Zie http://www.vdlouw.nl/pag/uitgeverij/nederlandse.html
- Het jaarverslag 2001 van de Stichting Pampus is als PDF-bestand te downloaden via http://www.pampus.info/

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)