Sluit [X]   
 

Sergeant Jongkind in 1914: overgeplaatst bij het 20e Bat. L.W. Infanterie LWD Amsterdam II,...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 68
(12 september 2002)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam; een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, ook te vinden op: <https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Tip: stuur de nieuwsbrief door aan anderen en vraag ze ook abonnee te worden.

INHOUD
In deze nieuwsbrief:

LET OP: VERHUIZING RONDZENDLIJST
Voor het verspreiden van de nieuwsbrief worden de diensten van YahooGroups (vh. eGroups, vh. OneList) gebruikt. Via hun webserver kan iedereen zich aanmelden, het abonnement beheren en beëindigen en via hun mailserver worden de nieuwsbrieven rondgestuurd.
De drempel om je aan te melden wordt echter door veel mensen als een probleem ervaren. Onder andere door de verwarrende hoeveelheid reclame en dat soort randverschijnselen. Daarom is enige tijd geleden de Rondzendlijst Verdedigingswerken van YahooGroups naar Topica overgebracht. Bij Topica is het wat makkelijker voor de gebruikers, maar ook hier reclame omdat het geld ergens vandaan moet komen bij een gratis dienst.
Nu gaat ook de Rondzendlijst Stelling van Amsterdam verhuizen zodat de volgende nieuwsbrief via Topica verstuurd zal gaan worden. De e-mail adressen van alle abonnees, zoals die bij YahooGroups staan, zullen overgebracht worden naar Topica. Ik kan echter niet iedereen zo maar abonneren, alleen uitnodigen om te abonneren op de 'nieuwe' rondzendlijst.

Daarom zal je op dinsdag 17 september een Engelstalig bericht vanaf een topica.com adres ontvangen met een uitnodiging. Het onderwerp van het bericht zal 'RESPONSE REQUIRED: Subscription to stva@topica.com offered' zijn.
Volg nauwkeurig de paar aanwijzingen op om de uitnodiging te bevestigen. Lees alle teksten goed zodat ik alleen moet helpen als je echt je best hebt gedaan maar iets toch niet lukt. Mocht je de Engelse taal onvoldoende machtig zijn, vraag dan iemand in je omgeving om te helpen. Er zijn nu 150 abonnees en je kan je voorstellen dat ik hoop dat niemand hulp nodig heeft. Ik kan niemand zonder zijn/haar toestemming toevoegen aan de lijst, iedere abonnee zal uiteindelijk zelf moeten zorgen voor de aanmelding. De volgende nieuwsbrief wordt over circa twee weken via Topica verspreid dus je hebt ongeveer een week de tijd om je opnieuw aan te melden.

Als je met een ander e-mail adres geabonneerd wilt zijn, dan is dit ook een mooie gelegenheid om dat te doen. In dat geval moet je niet de aanwijzingen in de uitnodiging opvolgen, maar moet je je via onderstaande URL aanmelden - en dat kan nu al.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

HAARLEMS DAGBLAD
In het Haarlems Dagblad en in de IJmuider Courant verscheen op zaterdag 31 augustus, in de bijlage, het eerder genoemde interview met ondergetekende. Het was een gehele pagina geworden met een aantal grote foto's erop. De door de fotograaf genomen foto van mij, met het fort op de achtergrond, was mooi geworden.
De tekst was helaas, tegen de afspraak in, niet meer aan mij voorgelegd. Had ik zo mijn best gedaan om zinnige dingen te zeggen, blijkt hoe bepaalde dingen buiten hun context een onjuist beeld kunnen schetsen. Over het publiceren van een boek en over het kruitmagazijn bij Spaarnwoude staat dan ook onjuiste informatie in de tekst. Voordeel hiervan was dat de huidige bewoner van het kruitmagazijn me een e-mail stuurde en hierdoor zijn nieuwe contacten gelegd.
In de bezoek-cijfers was dezelfde dag een piek te zien maar vooral de volgende maandag na 9.00 uur! :-)

PLANET INTERNET
Binnen een week na het artikel in het Haarlems Dagblad verscheen op de website van het Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijksarchief) een stukje over mij in de rubriek 'Onderzoekers in Actie'.
<http://www.nationaalarchief.nl/collectie/Actueel/stellingamsterdam_onderzoekersinactie.asp>

En precies een week later verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad en plaatste Planet Internet, een internet provider, een hoofdstuk 'Forten online' op hun website. Met op de hoofdpagina een inleidende tekst met luchtfoto van Naarden. Ik was erg blij met deze aandacht omdat het een algemeen publiek bereikt waarvan de meesten waarschijnlijk nog nauwelijks iets over forten weet.
Op de webpagina worden enkele websites besproken en is een verwijzing opgenomen: Fortenmaand, Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten, Forten Info, De Stelling van Amsterdam, De Nieuwe Hollandse Waterlinie [projectbureau].
Het aantal bezoeken vloog omhoog naar 517 op zaterdag 7 september. Daarmee werd een nieuw dagrecord gevestigd. De dagen erna zakte de bezoeken maar bleef nog boven de 300. Voor de ook genoemde Forten Info website geldt een soortgelijk verhaal maar daar zijn de 1300 bezoeken tijdens de zogenoemde 'Selma piek' van januari 2002 niet overtroffen.
<http://archief.ad.nl/artikel?text=fort&SORT=presence&ED=ola&PRD=3m&SEC=%2A&SO=%2A&FDOC=0>
<http://www.planet.nl/discovery/0,1231,74_3071_1187413,00.html>

En ondertussen is er een verzoek van TV Noord-Holland binnen gekomen om samen ergens naar toe te gaan om te filmen...
<http://www.rtvnh.nl/>

SPAARNWOUDE
Volgens een artikel in de Volkskrant van 9-4-2002 wil het Recreatieschap Spaarnwoude het Fort benoorden Spaarndam gaan opknappen en een 'maatschappelijk verantwoorde functie' geven. Het magazijncomplex ervoor zou tot 2007 een asielzoekerscentrum zijn en daarna wil men het een andere bestemming geven. Maar enkele dagen geleden heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aangegeven het terrein niet nodig te hebben.
Tevens wil het recreatieschap het Fort bij Penningsveer van de Stichting Buiten Verblijf aan de Binnen Liede overnemen en het Fort aan de Liede van de overheid (Rijkswaterstaat gebruikt het nu). Het Fort bij de Liebrug is al in eigendom en wordt verhuurd aan Brinks Waardetransport. Dit fort zou ook opgeknapt moeten gaan worden.
<http://www.spaarnwoude.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/penningsveer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liede/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liebrug/>

OVERIG
- De cultuur-historische waardenkaart van de Provincie Noord-Holland is uit en via Internet beschikbaar. (Ondergetekende expert is het nog niet gelukt om het via zijn Mac te bekijken, wie wel?) <http://chw.noord-holland.nl/>
- Wat wordt er toch veel onzin over de Stelling-forten en brisant-granaten geschreven in de kranten. Zo las ik in de Gooi en Eemlander dat de forten op slag ouderwets waren door het vliegtuig en de brisantgranaat. Met de brisantgranaat was rekening gehouden en er waren experimenten mee gehouden bij Schoorl. Het vliegtuig was geen verbetering voor de verdediger maar de vijand zal toch uiteindelijk terrein moeten veroveren. En het Fort bij Nigtevecht zou alleen in de jaren 1930 tijdens een mobilisatie oefening bezet zijn geweest. De arme stumpers die van 1914 tot 1916 er zich verveelden vergeten we dan maar weer...
- Komend weekeind is het Open Monumentendag en zijn vele forten open. Onder andere het Fort bij Uithoorn. Zie: <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/omd2002/>

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)