Sluit [X]   
 

Sergeant Jongkind in 1914: overgeplaatst bij het 20e Bat. L.W. Infanterie LWD Amsterdam II,...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 54

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 54
(26 november 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

En stuur de nieuwsbrief door aan anderen!

INHOUD
In deze nieuwsbrief:

In de volgende nieuwsbrief o.a.:

GEBRUIK KOLONEL SIX KAZERNE
Van de Sectie Militaire Geschiedenis (SMG) van de Landmacht ontving ik op aanvraag twee artikelen over de korte geschiedenis van de Kolonel Six Kazerne. De oudste stond in 1987 in "Ons leger" met als titel "Amsterdammer en verzetsstrijder leeft voort in kazernenaam". De andere was uit de Helderse Courant van 29 juli 1995, heeft de titel "Geen bevelen meer uit Amsterdam" en is geschreven door Peter Schat (hé, die komt me bekend voor!).
De artikelen lijken een volledig beeld te geven van het gebruik voor het Provinciaal Militair Commando, Marechaussee, Indelingsraad en latere gebruikers. Alleen de levensbeschrijving van Kolonel Six is wat braaf - elders wordt hij ultrarechts genoemd en het niet gebruiken van een schuilnaam in het verzet gezien als bewijs voor een dubbelrol.
Ook kwam de naam van de laatste Provinciaal Militaire Commandant me wel erg bekend voor. Tijdens de bijeenkomst in het stadhuis van Amsterdam (zie hieronder) kwam ik de persoon met die achternaam tegen. En inderdaad, Kolonel C.G.C.T. Wagemakers is tegenwoordig de secretaris van de Stichting Stelling van Amsterdam. De voormalig PMC van Utrecht is overigens ook een bestuurslid.
Zie de bijgewerkte informatie pagina over de kazerne.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-six/>

ZENDSTATION IN DE HAARLEMMERMEER
In de vorige nieuwsbrief meldde ik het vinden van bouwtekeningen van het Zendstation in de Haarlemmermeer. Bij deze even iets meer informatie over de "ontdekking".
Toen ik me realiseerde dat slechts aan één zijde een weg werd aangegeven, waren de mogelijkheden beperkt en kon ik op een kaart uit 1912 twee mogelijke locaties vinden. Een stadskaart uit 1950-1957 gaf de doorslag en het bewijs dat het zendstation de oorlog had overleefd. Op een van de twee locaties, namelijk die aan de Slotertocht waarin zuidelijker een bomvrije damsluis ligt, was een terrein van de juiste afmetingen en drie gebouwen in het juiste patroon aangegeven. Het vinden van de locatie op een moderne kaart was lastiger omdat Schiphol een flinke invloed op de omgeving heeft gehad. Het terrein was nog te vinden en ook de woning stond er aangegeven. De Slotertocht was in tweeën gedeeld en het stuk langs het terrein een gewone sloot geworden.
Zodra er even gelegenheid was ben ik naar de locatie gereden. De woning stond er inderdaad nog en een stukje van het klinkerpad was ernaast nog aanwezig. Zelfs de waterput zit nog op de oorspronkelijke plaats. De rest van het terrein wordt nu gebruikt door bouwbedrijf Dura Vermeer voor de opslag van materieel en materiaal. Rond 1990 is het door hen overgenomen en opgehoogd dus van funderingen was niets meer te zien. Ervoor moet er een steunpunt van de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie zijn geweest met een grote voertuigengarage. Op mijn topografische kaart (uitgave 1994) staat er nog een symbool voor een politiebureau.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-zender/>

OPENBAAR DEBAT "LANGZAME BUITENRING IN DE SNELLE METROPOOL"
Op maandagmiddag 19 november jl. had ik maar weer eens een halve dag vrij genomen. Ik had mezelf uitgenodigd voor het afsluitende debat over het onderzoek van de Provincie Noord-Holland over de Stelling.
Eenmaal in het stadhuis van Amsterdam aangekomen merkte ik weer de cultuurshock die me overdonderde. Meer gewend zijnde aan snuffelen in archieven en baggeren in de modder is het toch altijd weer wennen om tussen de planologen, architecten en ambtenaren rond te lopen. Bovendien werd me weer fijntjes duidelijk dat ik een ouwe l*l wordt: ik wist de eindredacteur van het boek niet te herkennen en verwarde de namen van twee personen. Of zal het door de narcoses komen...
Terug naar de debatten waarbij ik vooral probeer om kort de sfeer onder woorden te brengen - de inhoudelijke kant zal vast via een andere website gaan komen.
Na een welkom door de Amsterdamse wethouder Duco Stadig (Ruimtelijke Ordening) - al diverse malen langs de Stelling gefietst - las journalist Gerard van Westerloo enkele passages uit zijn essay voor. Hij had me van tevoren al gewaarschuwd dat hij me weer op de hak zou nemen. Weer wees hij op de "musketminnende mannen" die zichzelf commandantjes noemen. Ha! Hij loopt flink achter want dat bewuste lijstje stond vóór 5 april - toen ik deze opmerking tijdens de conferentie in de Meervaart hoorde - al op de helling en is kort daarna gewijzigd. Iemand zei me dat ik me meer zorgen moest maken als de website NIET genoemd zou worden. Ik vat de karikaturale teksten van Van Westerloo maar op als gangmakerij en aanzetten tot nadenken. De meeste opmerkingen hadden een glimlach tot gevolg. De presentatie door onderzoeksbureau H+N+S was een stuk serieuzer. Zij verklaarden kort de resultaten van het onderzoek en hun voorstellen voor het beheer en het herkenbaarder maken van de Stelling. Daarmee werd de basis van de rest van de middag gelegd.
In vier debatten met verschillende panels van drie tot vier personen werden enkele vraagstukken besproken. Deze vraagstukken waren:

De meeste van de debatten begonnen met de panelleden die "ja" of "nee" op de vraagstukken konden antwoorden. Het was steeds het positieve "ja" en daarmee is ook duidelijk dat het geen sprankelende debatten waren. Tijdens het tweede debat was er wat licht vuurwerk toen de gedupeerde Meijdam (ruimtelijke ordening) en staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) op het heikele punt van de havenuitbreidingen in de Zuidwijkermeerpolder terecht kwamen. Rond de staatssecretaris zwermden twee fotografen die hem blijkbaar altijd volgen en bij aankomst niet wisten wat hij kwam doen. Zodra hij begon te praten en met zijn armen gebaarde werd hij blind geflitst. Later dacht ik voor de pauze nog even de toiletten te bezoeken maar die bleek omgedoopt te zijn tot telefooncel voor de genoemde bewindsman met mobiele telefoon!
Er waren een paar opvallende opmerkingen waarvoor ik de moeite nam om deze op te schrijven. Zo zijn de door H+N+S voorgestelde natte voet met moeras en verbreden van sloten langs de accessen in strijd met het geroemde slotenpatroon van de Beemsterpolder, het andere UNESCO monument.
Onderkend werd ook dat het moeilijk is om met de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen een gemeenschappelijk beleid te formuleren. In de zaal werd echter al door de ANWB en de provincie afgesproken om samen de openstelling van de forten te gaan bevorderen.
Ook werd er gepleit om ook enkele forten te laten vervallen. Een spreker vond dat de Nederlanders slecht tegen verval en in ongebruik geraakte gebouwen kunnen - iets dat Geert Mak al constateerde. Het gevaar is wel dat een gebouw dan erg vervalt en dan alsnog gesloopt of opgeknapt wordt...
Ondertussen realiseerde ik me dat er een flinke opkomst in bezoekerscentra is met rondleidingen en/of tentoonstelling over de Stelling. Pampus trekt al veel bezoekers, Den Ham een stuk minder, Spijkerboor en IJmuiden zijn ook gestart met excursies en voor Edam zijn plannen voor een tentoonstellinkje. En de Stichting Stelling van Amsterdam heeft ook nog plannen, maar geen locatie. Maar Pampus is wellicht toch niet zo bereikbaar en Spijkerboor wil alleen haar eigen natuurbezoekers trekken.
Afijn, een gezellige middag voor de meeste betrokkenen die eindigde met een borrel. Op weg naar huis las ik in de metro en trein het essay van Van Westerloo in veertig minuten uit. Je kan het aanvragen bij de Provincie Noord-Holland, afdeling ZWC, Bureau Monumentenzorg & Archeologie op telefoonnummer 023 - 514 3594.
De volgende dag zag ik dat er maar liefst 119 bezoekers op de website waren geweest. Dank aan Gerard van Westerloo!?
Enkele foto's van het debat zijn te vinden op de evenementen pagina:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/einddebat2001/>
<http://www.noord-holland.nl/home/PROJECT/PROSTELLING-DEFA.HTM>
<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

LANGZAME BUITENRING IN DE SNELLE METROPOOL (2)
Nog een korte aanvulling op mijn opmerkingen in de vorige nieuwsbrief. Om de zichtbaarheid te vergroten is nog een authentieke maatregel mogelijk: de Nederlandse vlag in de vlaggenmast hangen. O.a. bij het Fort bij Uithoorn heb ik dit al enkele malen van afstand kunnen zien en het is een duidelijke "landmark". Bij voorkeur hangt de vlag elke dag in top maar het kan ook betekenisvol zijn om de vlag alleen te hijsen wanneer het fort toegankelijk is.

HERKENNING
Er zullen vast mensen zijn die zichzelf of anderen in onderstaande tekst herkennen. Ik ontving het van iemand die de enquête op de website invulde.
"Nooit geweten dat op bijna steenworp afstand van de plek waar ik mijn jeugd doorbracht en waar ik nog zeer regelmatig langs kom, een munitie opslag van de Stelling was (Oostzaan, Weerpad/Kerkstraat).
Volgens mij staat het geheel momenteel te koop, zal volgende keer extra goed opletten of dat het geval is en het laten weten!"
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/oostzaan/>

OVERIG
- Het door Muiden Chemie (Kruitfabriek De Krijgsman) in februari ingeleverde veiligheidsplan was afgekeurd en moet op 13 december verbeterd ingeleverd worden. In het half jaar daarna wordt bepaald of het plan voldoet aan de NATO regels. Daarvan is afhankelijk of de fabriek moet verhuizen, zoals diverse Muidenaren zouden willen. (Vecht Journaal, 15 november 2001)
- Welingelichte bronnen melden dat de wijnhandelaar in het Fort Waver-Amstel er weg gaat.
- De huurdersvereniging van Fort aan de Drecht heeft nu een eigen website: <http://www.fortaandedrecht.nl/>
- Er zijn plannen om het Fort bij Vijfhuizen nog tijdens de Floriade 2002 open te stellen voor het publiek.
- Er is al iemand die me gevraagd heeft om een gesigneerd exemplaar van het Stelling-boek! :-)
- Ik was vergeten om, na drie keer doorlezen, de spelling-controle te gebruiken voor de vorige nieuwsbrief. Helaas stonden er verschillende typefouten in.

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)