Sluit [X]   
 

Fort bij Vijfhuizen in 2008: kort bezoek Prins Willem-Alexander te Vijfhuizen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 37

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 37
(28 maart 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

VOORTBOUWEN OP HERSTELLING
Stichting Herstelling <http://www.herstelling.nl/> kan terugzien op een geslaagde conferentie die op 22 maart jl. werd gehouden. 's Ochtends waren op Fort bij Spijkerboor en Fort bij Marken-Binnen eerst een rondleiding en daarna workshops. De workshops gingen over de methode die Stichting Herstelling in de praktijk heeft ontwikkeld om onder leiding van "WAO ouderen" "moeilijke jongeren" werkervaring op te laten doen. Dit gebeurd dan op de forten van de Stelling en op enkele andere plaatsen van culturele waarde. Op Spijkerboor was de grote poterne met stoelen en hete lucht kanonnen ingericht als vergaderzaal. Ondanks de verwarming was het wat koud. Fort bij Marken-Binnen is van binnen geheel onherkenbaar vertimmerd en daardoor was de temperatuur heel hoog. Even buiten lopen deed de lichaamstemperatuur weer flink zakken want er lag nog sneeuw van de vorige dag.
Samen met Hans Baas ("Groepscommandant De Nes") ben ik op beide forten gaan kijken en wat contacten onderhouden en opgedaan. Maar ook lekker door de gangen gedoold. Op Spijkerboor was de zanddekking van de gehele poterne en rond de geschuttoren weggegraven. De bitumenlaag op de poterne moet na 100 jaar vervangen worden en om de aannemers een goede offerte te kunnen laten maken was het dak vast vrijgemaakt. De hoeveelheid beton die onder het zand verborgen is, was boven mijn verwachting.
Fort bij Marken-Binnen is helemaal stuk-gerenoveerd. Binnen is alleen de indeling herkenbaar. Tegen de wanden zitten houten platen en aan het plafond hangt een systeem plafond. Op enkele punten herken je wat van het interieur: luiken van lampnissen, voorraadkamer en wasemkap in de keuken. In de rechter keelkazemat is een zitruimte met tafels en barkrukken; daar zijn de schietgaten (met plantje erin) en munitie-nissen niet te verbloemen. De buitenzijde is nog authentiek maar helaas, de grote autobus blokkeert het uitzicht!
Op tijd waren Hans en ik in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem en waren de computers geïnstalleerd. Tijdens de lopende lunch, tussen de workshops en tijdens de naborrel zouden we de Stelling-site aan geïnteresseerden laten zien. Op de borrel-tafels lagen papiertjes met een aanmoediging om de website eens te bezoeken. Weliswaar zijn de meeste bezoekers in de eerste plaats onderdeel van de arbeidsvoorziening, maar enige educatie in de cultuur-historische kant van de zaak kan nooit kwaad. En de belangstelling was behoorlijk goed.
Tijdens het middagprogramma presenteerden ook de internationale partners van Stichting Herstelling zich: Fort 8 (Antwerpen, België), Vestvolden <http://www.vestvolden.dk/> (Denemarken) en Arbeit und Lernen <http://alh-hh.de/> (Hamburg, Duitsland). Afsluitend werd door deze vier partijen een intentie-verklaring tot verdere samenwerking ondertekend.
Ook werd het eerste exemplaar van een boek over de methodiek van Herstelling officieel door de auteur aan de stichting overhandigd. Ook het Jaarverslag 2000 was vandaag beschikbaar gekomen en is nu ook op hun website om te downloaden <http://www.herstelling.nl/verslag/>.
Enkele foto's van de forten en de onderdelen van de conferentie zijn op de Stelling-site te vinden: <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/voortbouwen2001/>.

EXCURSIE STICHTING MILITAIR ERFGOED
De eerder aangekondigde excursie van de Stichting Militair Erfgoed (SME) naar de Sector Sloten van de Stelling heeft al behoorlijk wat inschrijvingen. Toch zijn er nog net niet voldoende deelnemers om zeker te zeggen dat de excursie doorgaat. Omdat zowel de organisatoren als de deelnemers vast snel willen weten of het doorgaat bij deze nog een oproep.
Indien je mee wilt op deze volledig verzorgde dagexcursie op zaterdag 21 april meldt je dan snel aan. De excursie is grotendeels ge-organiseerd door ondergetekende en ik zal ook de gids zijn. Meer informatie vind je op de website van SME:
<http://www.rgaros.nl/sme/stva.htm>

PAMPUS START SEIZOEN MET "PAMPUS BY NIGHT"
(Persbericht van de Stichting Pampus)
Op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 april 2001 wordt op forteiland Pampus een groots feest georganiseerd. Per avond worden 500 bezoekers welkom geheten met saluutschoten en een persoonlijke introductie door de fortwachters. In de geheimzinnige gewelven zorgen een band en een koor voor de "vrolijke noot". Op 20 plaatsen in het fort kunnen de bezoekers iets meemaken. Uitleg over de bouw van het forteiland, maar ook schilderijen en beelden worden geëxposeerd en verkocht. Ook kan men alles te weten komen over vogels en planten op het eiland en natuurlijk wordt de interne mens niet vergeten!
Een aantal ruimten is ingericht om een hapje te eten of er plezierig een drankje te nuttigen. Bedoeling is dat bezoekers door middel van een ludieke speurtocht alle stands bezoeken en een aantal antwoorden op vragen invullen. Onder de goede inzenders wordt de Pampustrofee 2001 verloot.
De boten varen vanaf IJburg en het Muiderslot te Muiden vanaf 18.00 uur. Terugvaart vanaf Pampus ongeveer 22.00 uur. De entreeprijs is f 45.-- per persoon (inclusief een gratis drankje) Kaarten zijn te bestellen via Internet WWW.Pampus.nl , en telefonisch 0294-262326 tijdens kantoortijden (11.00-16.00 uur). Na ontvangst van de entreeprijs wordt het "Pampuspaspoort" aan iedere bezoeker toegezonden.
Ongeveer 100 vrijwilligers staan gereed om 1.000 bezoekers een avond te bezorgen die nu eens " net even anders is..." Na afloop weet iedere bezoeker waar de term "op een houtje bijten" vandaan komt en kan men terugkijken op een plezierige tocht naar het mysterieuze eiland met een roemrucht verleden.

PROJECT STELLING VAN AMSTERDAM
Informatie over de onderzoeksresultaten en uitwisseling van ideeën over de rol en betekenis van de Stelling binnen de regio wordt op twee avonden gegeven. Op 9 april in Wormer (gebouw Mercurius) en 10 april in de Raadzaal van de Gemeente Muiden (Bomvrije kazerne) van 19.30 tot 22.00 uur worden twee bijeenkomsten gehouden. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de provincie: <http://www.noord-holland.nl/home/PROJECT/PROSTELLING-DEFA.HTM>

Als je wilt komen om te luisteren of te spreken dan is aanmelden wel noodzakelijk en dat kan per e-mail. Stuur je naam, adres, postcode, plaats, telefoon overdag en welke bijeenkomst je wilt bijwonen aan de projectleider mw. C. Smook.

Gebouw Mercurius is te vinden op een kaartje via deze link:
<http://free.locatienet.nl/freemap.asp?postcode=1531MS&zoom=1>

En de Raadzaal in Muiden is te vinden via deze link:
<http://free.locatienet.nl/freemap.asp?postcode=1398VE&zoom=1>

ERRATUM
In de vorige nieuwsbrief stond de link <https://www.stelling-amsterdam.nl/stukken/bewapening/> naar de "Opgave der bewapening van de Stelling van Amsterdam". Deze links is echter onjuist en moet zijn: <https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/stukken/bewapening/>. Mocht dit nog eens gebeuren, laat me dit dan even weten en ga naar de nieuwsbrief op de website (link bovenaan genoemd) want de kans is groot dat daar een werkende link staat waar je op kan klikken.

OVERIG
- van de Rijksarchiefdienst Noord-Holland ontving ik de gevraagde toestemming om (delen van) bouwtekeningen en foto's op te nemen op de website. Zodra ik geschikte afbeeldingen tegenkom is er dus geen belemmering om ze te gebruiken. Ook gebruik van de gegevens uit het register van de gevangenis Fort Spijkerboor is toegestaan en de informatie daarover is inmiddels in de biografie van de gevangene opgenomen.
- En ook de Archiefdienst voor Kennermerland <http://www.avk-haarlem.nl/> (sinds 2005 Noordhollands Archief) heeft bij voorbaat al toestemming voor gebruik van foto's gegeven.

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)