Sluit [X]   
 

Luitenant-kolonel Veldartillerie Bloijs van Treslong in 1917: fortcommandant te Westbeemster op Fort bij Spijkerboor

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 35

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 35
(26 februari 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Deze nieuwsbrief is, met meer links, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden op.

KAZEMATTEN MUIDEN (2)
Een dag nadat ik de vorige nieuwsbrief had verzonden vond ik bij toeval weer het boek én de pagina waarin werd vermeld wanneer de departementen van Oorlog en Marine samengingen in die van Defensie. Dat was in 1920 en niet na 1938 zoals ik aangaf. Aangezien de kazemat van 1931 is, klopt het allemaal als een bus...

IJMUIDEN (2)
Het citeren van de krant over het gevonden picrinezuur, en het daarin noemen van de periode van de Tweede Wereldoorlog, gaf Caspar Vermeulen aanleiding om de volgende uiteenzetting te geven. Waarvoor dank!
"Pikrinezuur is een springstof die voor het eerst bruikbaar was in 1885. Het materiaal was al in de middeleeuwen in gebruik als kleurstof. De Fransman Turpin vond een methode uit om het goed te kunnen smelten en er granaten mee te vullen. Zijn ontdekking leidde tot een crisis in de vestingbouw. Er waren echter nadelen aan het materiaal verbonden: het is giftig, minder schokveilig en de productie is vrij moeilijk. Daarom werd het voor WO II vervangen door andere, krachtigere explosieven, zoals trinitrototuol. Het pikrinezuur dat dus op het Forteiland is gevonden moet dus afkomstig zijn van Nederlandse granaten, daar het door de Duitsers niet meer werd gebruikt."
Overigens maakt het krantenartikel al een voorbehoud over de stof. TNO doet onderzoek.

RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND
Op 23 februari ben ik naar het Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem geweest. De daar aanwezige Genie archieven geven veel gedetailleerde informatie over de forten, magazijnen en andere gebouwen. Er zijn weinig objecten gevonden die nog niet op de website stonden maar er zijn er wel enkele waarvan de naam nu bekend is of het bestaan bevestigd: Bureau Opzichter van Fortificatien in Purmerend (moet ook in Beverwijk zijn), Marechaussee kazerne Wormerveer, Barak Politietroepen Zaandam, etc.
Er waren twee hoogtepunten: een heel dik dossier met alle stukken betreffende de overdracht van de Genie in Amsterdam aan de Wehrmachtbezirksverwaltung. Zeer gedetailleerde overzichten per fort en gebouw met gegevens over het bouwjaar, materiaal en het inventaris: trappen, lampen, banken en - tot het laatste moment in verzet - "1 holländische Flagg".
Het andere hoogtepunt was het doorbladeren van het register van gevangenen van Fort Spijkerboor op zoek naar gevangene Beers. Hij stond er in maar omdat het een justitieel archief jonger dan 75 jaar betreft moet er schriftelijk toestemming gevraagd worden voor publicatie van de gevonden gegevens.

MIDAS DEKKERS
Kees Bruins meldt dat er op 22 februari opnames op het Fort bij Krommeniedijk zijn gemaakt voor een televisie-programma van de VARA <http://www.vara.nl/>. De presentator, mijn stadgenoot Midas Dekkers, heeft binnen en buiten opnames gemaakt met een auteur van een boek over de Eerste Wereldoorlog.
De uitzending is zeer waarschijnlijk op de derde vrijdag in april (20 april?) om 21.30 uur.

EXCURSIE STELLING VAN AMSTERDAM
Even een vooraankondiging van een excursie van de Stichting Militair Erfgoed <http://www.rgaros.nl/sme/> naar de Stelling van Amsterdam. Deze bus-excursie zal op zaterdag 21 april as. plaatsvinden en zal de gehele dag duren. De Militaire Drinkwatervoorziening en enkele zaken langs de Geniedijk door de Haarlemmermeer worden bezocht. Zie voor meer informatie het jaarprogramma van de stichting dat op hun website gepubliceerd is.
Overigens is deze excursie door mij georganiseerd en zal ik ook de gids zijn.

EXCURSIES KROMMENIEDIJK EN ZUIDWIJKERMEER
De Stichting Noord-Hollands Landschap laat ons weten dat er enkele excursies voor individuen worden verzorgd in de forten bij Krommeniedijk en Zuidwijkermeer. Deze zijn normaal alleen voor groepen op afspraak toegankelijk. Kees Bruins, ook abonnee alhier, is de gids en zal tijdens de excursies vooral aandacht schenken aan de historie en cultuurhistorie.

Fort Zuidwijkermeer
zaterdag 17 maart en zaterdag 7 april om 14.00 uur
Start: Ingang fort. Het fort ligt aan de parallelweg langs het Noordzeekanaal tussen Beverwijk en Assendelft. Het is ook vanaf pont Buitenhuizen goed bereikbaar.

Fort bij Krommeniedijk
zondag 18 maart en zaterdag 21 april, 14.00 uur
Start: Ingang fort, Lagendijk te Krommeniedijk.

Voor beide excursies geldt:
Kosten: leden NHL fl.3 (fl.4, kind fl.1)
Aanmelden: InformatieWinkel Noord-Hollands Landschap 0251-362 762

OVERIG
- Nog even een herhaling van de tip over e-Cards. Je kan enkele electronische ansichtkaarten met foto's van de Stelling sturen aan bekenden. Ga dan naar: <https://www.stelling-amsterdam.nl/ecards/>
- Antiquariaat Lectori Salutem in de Slijkstraat in Weesp heeft mogelijk nog het boek "Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland" uit 1952 van de N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken. Apart boek. Ik hem al een exemplaar...
- Er zijn nu ook echt gemeente-ambtenaren onder de bezoekers aangetroffen. Zelfs een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Enkele van de omvangrijkste maar minst opvallende aanvullingen van het afgelopen jaar waren speciaal op dat publiek gericht.

 

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)