Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 32

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 32
(20 januari 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

LET OP! Er zijn geen verwijzingen in deze nieuwsbrief opgenomen. Zie de website voor klikbare verwijzingen:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/nieuwsbrief/nieuwsbrief-32.htm>

 

VORM NIEUWSBRIEF
Op de enquete die op 7 december jl. werd gestart hebben elf mensen gereageerd. De meerderheid daarvan (64%) wil de huidige vorm en frequentie van de nieuwsbrief handhaven. De tweede voorkeur (27%) gaat uit naar losse berichten maar wel na goedkeuring van de lijst eigenaar. Slechts één persoon wilde een geheel vrije rondzendlijst waarbij iedereen zonder goedkeuring berichten kan plaatsen.
Het nadeel van niet direct beschikbaar zijn van de informatie weegt voor de meeste mensen blijkbaar op tegen het voordeel van redactie door een lijst eigenaar. Er zal aan de huidige vorm van de nieuwsbrief dus niets wijzigen. Wel denk ik erover om in de nieuwsbrief die per e-mail wordt rondgestuurd geen verwijzingen meer op te nemen om de leesbaarheid te vergroten. Deze verwijzingen zouden dan alleen in de versie op de website te vinden zijn. Als experiment worden er geen verwijzingen in deze nieuwsbrief genoemd. Mogelijk komen er ook afbeeldingen bij.
Voor een vrije discussie betreffende de Stelling kan gewoon gebruik gemaakt worden van de Rondzendlijst Verdedigingswerken.

MARECHAUSSEE KAZERNES
In vervolg op de nieuwe pagina over de Marechaussee Kazernes is er nog een en ander bekend geworden. Momenteel zijn de volgende kazernes nog aanwezig en bekend:

Daarnaast zijn de volgende bekend als zijnde gesloopt:

En tenslotte zijn er nog een paar plaatsnamen waar een kazerne moet staan of mogelijk heeft gestaan:

Heel opvallend is dat vrijwel alle (mogelijke) locaties van kazernes (niet wachthuizen) zeer dichtbij een spoorlijn en station staan of stonden. Overigens was de eerst genoemde locatie van de kazerne Sloterdijk onjuist. En er zijn inmiddels foto's gemaakt van de kazernes Nieuwer-Amstel en Beverwijk. Van de eerste zijn enkele foto's te vinden op de website.
In praktisch elke Groep van de Stelling (Sectoren werden tussen 1919 en 1921 opgeheven) is nu een kazerne teruggevonden. In de Sector Ouderkerk waren drie groepen en er zijn maar twee kazernes bekend, maar dat zou nog kunnen. Echter, in de Sector Ilpendam is nog geen enkele kazerne bekend. Alhoewel er slechts zes forten, enkele kustbatterijen en een beperkt aantal manschappen langs de Zeedijk lagen, verwacht ik toch minstens één kazerne. Purmerend en Edam vallen m.i. af vanwege de korte afstand tot de hoofdverdedigingslijn en de kwetsbaarheid daardoor. Frank Reijn heeft wat digitale foto's gemaakt van een gebouw aan de Beukenstraat in Purmerend waarvan het adres in vergunningaanvragen uit 1951, voor de bouw van de kokerschietbanen bij Spijkerboor en Edam, werd genoemd. Een utiliteitsgebouw is het zeker, de Genie zat er in 1951 maar het is onduidelijk wie de eerste bewoner was. Een standaardtype Marechaussee kazerne is het zeker niet.
Plaatsen als Volendam, Monnickendam, Ilpendam en mogelijk zelfs het huidige Amsterdam-Noord lijken mij waarschijnlijker alhoewel er geen spoorlijn in de nabijheid is. Naar Volendam liep wel een spoorlijn maar ook die plaats ligt vrij dicht achter de hoofdverdedigingslijn. Maar wellicht was de nabijheid van de verdwenen tramwegen in het gebied van Waterland voldoende. Wie weet er meer van? Weet iemand goede boeken over de geschiedenis van de Marechaussee?

NEDERLANDSE HISTORIEN
Van mijn vader, een gedreven genealoog, kreeg ik de CD-ROM van het tijdschrift Nederlandse Historiën te leen. Alle jaargangen vanaf 1967 zijn eenvoudig te doorzoeken en er lijkt een heleboel interessante informatie op te staan die in de loop van de tijd als bronmateriaal zal kunnen dienen.
Ook de CD-ROM van het blad Amstelodamum bevat interessante informatie. Gegevens over de Militaire Drinkwatervoorziening waren al in versie 1.3 opgenomen.

OVERIG
- Het leeggesloopte terrein van de Schietkatoenfabriek De Oude Molen bij Ouderkerk a/d Amstel wordt bouwrijp gemaakt. Het is nogsteeds eigendom van de KNSF, welke weinig meer met explosieven van doen heeft, en volgens hun jaarverslag komen er kantoren. Hopen dat ze het weiland met een restant van een Post van Kraijenhoff niet per ongeluk mee nemen...
- Het Hembrug terrein is niet meer in beeld als locatie van de "Zaanse bajes", de verhuizing van de Bijlmer-bajes.
- De Stichting Stelling van Amsterdam gaat een eigen website krijgen. Op www.stelling-van-amsterdam.nl is nu alleen nog het adres te vinden.
- De Gemeente Edam - Volendam kwam er recent en op harde wijze achter dat een eigen website een cruciale rol speelt bij de informatie overdacht tussen gemeente en publiek. Ze zijn sinds kort te bereiken op <http://www.edam-volendam.nl/>, vooralsnog met alleen informatie over de café-brand.
- afhankelijk van de datum of de website waarvan naar de Stelling site wordt verwezen kunnen nu specifieke boodschappen getoond worden. Zo is er nu een bijzonder welkom voor defensie-medewerkers op de kma.nl, mindef.nl en disp.net domeinen. En voor medewerkers van de Provincie Noord-Holland op het noord-holland.nl domein.
- conversatie tussen een jongetje achter op de fiets bij zijn moeder als zij het Fort aan de Ossenmarkt in Weesp voorbij fietsen: "Daar woonden vroeger ridders, hé mama?" "Ja hoor" "Waren dat stoute ridders?"

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)