Sluit [X]   
 

Korporaal Infanterie Pieper in 1913: overgegaan naar de Landweer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 31

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 31
Thema: Tweede verjaardag (30.000 bezoeken)
(3 januari 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Iedereen wens ik een
V O O R S P O E D I G   2 0 0 1 !
In het bijzonder geldt dat voor de rest van 2001 voor fotograaf Frank van Drie, zijn vriendin en familie. Als inwoner van Volendam is hij indirect betrokken bij de café-brand tijdens de jaarwisseling.

Wens

VERJAARDAG
Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de Stelling-site de lucht in ging. Neem gerust een biertje - of andere uitdrukking van tevredenheid - om dit te vieren! Hopelijk blijven velen hun medewerking geven en de dagelijkse bezoekers-aantallen verder stijgen.
In de afgelopen drie jaar (incl. een jaar voorbereiding) is er een heleboel gebeurd maar een biografie is nog wat te vroeg. En hoewel ondergetekende het meest zichtbare werk heeft verricht zijn er diverse personen geweest die grote en kleine bijdragen hebben geleverd. Dankzij hen allen is de website zoals die nu is en heeft het een goed imago bij verschillende groepen: mede-hobbyisten en professioneel betrokkenen.
Ter vermaak is de oude 1.0 versie de komende twee weken weer even te bekijken op <https://www.stelling-amsterdam.nl/antiek/>. Aan de inhoud moet geen enkele waarde meer toegedicht worden, behalve amusementswaarde...

CIJFERS EN LETTERS
Op 28 december (vorig jaar dus) werd de 30.000-ste bezoeker geteld! Net binnen de twee jaar is deze mijlpaal gepasseerd. Er zijn nu 112 mensen op deze Nieuwsbrief geabonneerd.
De website zelf bestaat nu uit ruim 2600 bestanden met een totale grootte van ruim 44,5 Mb. Versie 1.0 van twee jaar geleden omvatte 990 bestanden en besloeg 10,3 Mb.
<http://viewstat.nedstat.nl/cgi-bin/viewstat?name=inundaties>
<http://viewstat.nedstat.nl/cgi-bin/viewstat?name=inundations>

SNEEUW
In de vorige nieuwsbrief sprak ik de hoop op wat sneeuw uit, zodat er weer kerstkaarten voor volgend jaar gemaakt konden worden. Nou, deze keer kwam de sneeuw wat te snel uit de lucht vallen. Tussendoor vond ik wat tijd om op het Fort bij Abcoude (dank aan Dhr. Baalbergen want het ijs was nog niet hard genoeg!) te fotograferen en ben ik rond Muiden en Weesp wat gaan fietsen. Daarbij deed ik tevens drie kleine ontdekkingen:
- de brug over de doorvaart tussen de Vecht en de fortgracht van Fort Uitermeer wordt gerestaureerd. Dit is een hele fraaie ijzeren draaibrug uit ca. 1900?
- tussen het Fort Uitermeer en de provinciale weg ligt, tussen de kale bomen, een typische aarden hoop waaronder een restant van een Type G kazemat (gietstalen koepel) zou passen. Van dit type liggen nog twee andere in de omgeving en ik krijg soms de indruk dat veel zaken in drievoud gebouwd werden, in de jaren 1930.
- vanwege de lage snelheid door een lekke band zag ik aan de Utrechtseweg in Weesp een restant van een wegversperring staan. Er stond tegenover nummer 90 een tetraeder met intact hijsoog in de berm. Ik vermoed dat er hier ook een wegversperring met spoorrails in de (heel brede) dijk heeft gezeten maar die is niet zichtbaar.

WIJZIGINGEN
Ter permanente verbetering van de website is er ook deze verjaardag een nieuwe versie verschenen. Ook deze keer zijn er weer vele aanvullingen, zelfs compleet nieuwe informatie pagina's en hoofdstukken.

De Extra hoofdstukken die een exacte weergave van originele brieven en documenten zijn, zijn nu ondergebracht in een aparte categorie "Stukken" van het hoofdstuk "Stelling". Andere hoofdstukken die dieper ingaan op bepaalde zaken blijven in de categorie "Extra" staan. Daar is een hoofdstuk over het fortmodel aan toegevoegd. Daarin staat informatie over de varianten in de aanleg van de aardwerken en de twee verschillende modellen van de bomvrije gebouwen. Een behoorlijke hoeveelheid informatie daarvoor is afkomstig van Jeroen van Doorn die hele bestanden met teksten heeft aangeleverd. Waarvoor hartelijk dank! Zijn informatie heeft ook geleidt tot de volgende toevoegingen:

Daarnaast zijn er vele kleine wijzigingen aangebracht, foto's en verwijzingen toegevoegd. De volledige lijst met wijzigingen is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/>

VOOR U GELEZEN
Van Hans Baas ontving ik enkele krantenartikelen:
- In een nieuwe gebiedsvisie voor vijf gemeenten (Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen en Haarlemmermeer) wil men de Stelling verder ontwikkelen tot een waterrijke zone. De schootsvelden moeten daarbij vrijgehouden en of zelfs vrijgemaakt worden. Zo wil men de kassenbouw rond het Fort bij De Kwakel verplaatsen naar de Haarlemmermeer. (de Ronde Vener, 22-11-2000)
- Stichting Fort aan de Drecht ontving het hoogste bedrag, 100.000 gulden / 45.378 euro, voor het derde en vierde kwartaal van het Schipholfonds. Het fonds wil een actieve maatschappelijke rol spelen in de omgeving van de luchthaven. (Nieuwe Meerbode, 21-12-2000)

 

De stapel te verwerken bronmateriaal is van 10 cm. teruggebracht tot 2 cm. Slechts twee - niet al te veel nieuwe info bevattende - boekwerkjes resteren nog.

 

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)