Sluit [X]   
 

Soldaat Heijkoop in 1947: militaire basisopleiding in Kamp Koningsweg te Arnhem

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 22

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 22
(9 augustus 2000)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

PERSONELE OMSTANDIGHEDEN
Op 4 augustus jl. is René vader geworden van een gezonde dochter. Alles is in orde maar nog niet geheel onder controle: er is weer een ander levensritme met onderbroken nachten.
Toch even tussendoor een nieuwsbrief en een update van de website. Dat was allemaal al enige tijd klaar maar bij deze resp. verspreidt en openbaar.

DOMEINNAAM
Via www.stelling-amsterdam.org is de website nu ook bereikbaar. Dit is nog experimenteel zodat de goede werking nagegaan kan worden. Als je het even wilt proberen, graag. We willen graag horen of het wel of niet lukt. Alle URL's die beginnen met <http://www.rgaros.nl/sva/> blijven gewoon werken.
Voor de domeinnamen eindigend op .com, .net of .nl hebben we niet voldoende financiele middelen...

Dank aan Remy Zandwijk, de systeembeheerder van de Faculteit Biologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam <http://www.bio.vu.nl/> voor zijn medewerking!

PLATFORM BEKIJKT BOUWEN RONDOM FORTEN STELLING.
Haarlem. Een platform van deskundigen moet de provincie Noord-Holland gaan adviseren hoe moet worden omgegaan met de Stelling van Amsterdam. GS heeft tot oprichting van een dergelijk platform gekozen, om de ruimtelijke ordening rondom de onderdelen van de stelling - meest forten - beter te regelen. Het advies van de deskundigen is echter niet bindend.
De Stelling van Amsterdam staat op de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO en moet mede daarom uiterst zorgvuldig worden beschermd. Dat houdt in, dat niet alleen de stelling zelf, maar bijvoorbeeld ook het schootsveld rondom een (voormalige) kazemat in stand gehouden moet worden. Dat kan effect hebben op de ruimtelijke ordening nabij de forten.
Dit doet zich al voor in de Wijkermeerpolder bij Beverwijk, waar de provincie een haven- en bedrijventerrein heeft geprojecteerd pal naast een van de betonnen kolossen.
(Bron: Noordhollands Dagblad, 20 juli 2000; met dank aan Jaap Brakenhoff)
<http://www.noordhollandsdagblad.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/> (Nieuws-Besluiten Dagelijks Bestuur)
<http://www.noord-holland.nl/home/NIEUWS/GSBESLUIT.HTM#8>

ONDERZOEK NAAR WIJKERMEERPOLDER VAN START
Beverwijk/ Zaanstad - Wethouder F. Koster ondertekende gisteren namens de gemeente Beverwijk de bestuursovereenkomst die is afgesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad.
In deze overeenkomst wordt afgesproken onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van een bedrijventerrein in de Wijkermeerpolder. Eind 1998 stelden provinciale staten het streekplan Kennemerland vast. Daarin wordt bepaald dat een deel van de Wijkermeerpolder haven moet worden, omring door bedrijventerrein. Sindsdien kwam er veel kritiek op dit plan. Tegenstanders stellen dat de behoefte niet aangetoond is en dat elders nog voldoende bedrijventerreinen voorhanden zijn. Het Masterplan Noordzeekanaalgebied waar de plannen voor de Wijkermeerpolder uit voortvloeien dateert uit 1993 en is sindsdien nooit terdege geactualiseerd.
De provincie wil daarom de komende tijd onderzoeken of de economische veronderstellingen nog kloppen voor de polder als bedrijven terrein. Ook worden milieuaspecten onder de loep genomen, wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid en naar de inpassing van de historische Stelling van Amsterdam.
Het onderzoek moet begin 2001 gereed zijn. Eind 2001 nemen provinciale staten op basis van de gegevens een definitief besluit of het bedrijventerrein er wel of niet moet komen.
(Bron: Noordhollands Dagblad, 20 juli 2000; met dank aan Jaap Brakenhoff)
<http://www.noordhollandsdagblad.nl/>

TOERISTISCHE TIPS
Bij toeval ontdekten we dat de Stichting Stelling van Amsterdam een herziene versie van haar folder verspreidt. Daarin, behalve het nieuwe adres vanaf 9 september as., ook nieuwe informatie over de openstelling van forten. Er zijn een aantal nieuwe bij gekomen en van enkele is de openstelling verruimd. Zie de Toeristische Tips pagina voor de details en welke maar meteen effe op de schop is gegaan.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/>

GEMEENTEN
Om geïnteresseerde ambtenaren te helpen vermeldt elke informatie pagina nu in welke gemeente het object ligt. Tevens is er een index van alle verdedigingswerken op gemeente-naam. Hierdoor is eenvoudig na te gaan welke objecten in welke gemeente voorkomen. Het gaat om 26 gemeenten in drie provincies.
Enkele objecten liggen in meerdere gemeenten en worden bij elke gemeente apart genoemd. Ook zijn er verwijzingen naar de websites van de betreffende gemeentes opgenomen, voor zover de officiele site bestaat - i.h.a. een zeldzaamheid. Mocht met de verwijzing iets fout gaan of weet je wel de website van een gemeente te vinden, dan horen we dat graag.
Een volgende stap is om ook alle niet-verdedigingswerken in de index op naam en op gemeente op te nemen. Of daar ook de objecten die in een eenvoudige lijst genoemd worden, zoals de inundatiewerken, wegen en groepsparken, bij komen wordt nog overwogen maar lijkt niet zinvol.
Wel wordt er al gewerkt aan het vaststellen van de monumentstatus van elk object en het vermelden daarvan op de informatie pagina's. Van een groot aantal objecten is de status al met zekerheid bekend en vermeldt. Daar er geregeld gebouwen tot monument verklaard worden kan er wel eens wat over het hoofd gezien worden, zeker als het om gebouwen gaat in Amsterdam die niet specifiek voor het leger gebouwd zijn. Bijdragen zijn dan ook welkom.
Het vermelden van zowel de gemeente als de monumentstatus is ter gelijkschakeling met de lijst van verdedigingswerken welke bij de Stichting Menno van Coehoorn in voorbereiding is. Hetgeen weer geïnspireerd is op onze indeling van de informatie pagina's.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/index-gemeente/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/index-naam/>
<http://www.coehoorn.nl/>

WEBSITES
In januari 1999 hadden we 10 organisaties op de Verwijzingen pagina staan: op een bepaalde manier betrokken bij de Stelling. Toen had 50% nog geen eigen website.
Een jaar later stonden er 12 organisaties op waarvan nog slechts 25% geen eigen website heeft. Of dat vooruitgang is moet je zelf maar beoordelen, maar de vaart zit er wel in. Van twee van de drie resterende organisaties is bekend dat de wens voor een eigen website bestaat, maar de uitvoering laat nog op zich wachten. Gezien de stand van zaken bij de gemeenten, niet om voor te schamen!
De lijst is teruggebracht tot deze laatste drie organisaties om het adres en telefoonnummer te kunnen vermelden. Bovendien is nu het e-mail adres van de Sectie Militaire Geschiedenis bekend maar krijg je per gewone post antwoord...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/> (Verwijzingen)

WIJZIGINGEN
Naast de hierboven genoemde wijzigingen voor versie 1.2.2 is vermeldenswaardig:
- De grote panorama van Fort bij Spijkerboor <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/> gewijzigd door er een multi-node panorama van te maken: klik op de koepel om naar binnen te gaan, klik op de doorgang die je dan ziet om weer naar buiten te gaan.
- Anne Visser heeft enkele foto's van de werken in de Stelling Honswijk (NHW) beschikbaar gesteld.

De volledige lijst met wijzigingen is te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/

 

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)