Sluit [X]   
 

Fort bij Spijkerboor in 1958: 550 Signals Unit, detachement Tweede Engelse Tactische Luchtmacht voor Gee-H...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 14

E-NIEUWSBRIEF WEBSITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 14
(3 maart 2000)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.

VOORJAAR
We hebben het voorjaar alweer in de kuiten. Het wordt weer een redelijk druk jaar want de winterse activiteit van toegang regelen tot de forten was succesvol. Op het programma staan: Kustbatterij bij Durgerdam, Fort bij Krommeniedijk, Fort aan Den Ham, Fort aan de St. Aagtendijk, Fort bij IJmuiden, Fort Waver-Amstel (interieur), Fort Hinderdam (een boot is ook geregeld) en Fort Kijkuit. Sommige kunnen echter alleen doordeweeks bezocht worden dus dat gaat wat problemen geven. Er worden ook nog pogingen ondernomen om foto's te maken op het vm. Algemene Verdedigingspark en Schietkatoenfabriek "De Oude Molen" in Ouderkerk. Van die laatste is vorig jaar veel gesloopt maar er worden ons foto's van circa 1980 beschikbaar gesteld.
Daarnaast staat er nog iets spectaculairs op het program maar daar vertellen we pas over als het echt heeft plaatsgevonden. Ook bestaat de kans dat Batterij aan de IJweg weer een beetje blootgelegd wordt, maar dat is nog in een pril stadium.
Ook zijn we nog niet klaar in het Algemeen Rijks Archief. In samenwerking met enkele smalspoorenthousiasten wordt ook het gebruik van smalspoor eens opgediept en dan m.n. het spoor naar Fort aan de Nekkerweg.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ham/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/st-aagtendijk/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijmuiden/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hinderdam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kijkuit/
http://www.archief.nl/rad/ara/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/

MEDIA
Op 28 februari is er een persbericht verzonden aan 69 kranten, (lokale) omroepen etc. (61 per e-mail te bereiken!) Een waar pers-offensief dus, ongeveer tien keer zoveel media wordt benadert dan vorig jaar bij versie 1.0. Gelieve de media een beetje in de gaten te houden en ons te laten weten of er wat gepubliceerd wordt.
Een bericht over de nieuwe website stond als eerste op de kabelkranten Haarlem 105 TV, Branding TV en Vloh TV (resp. Haarlem, Heemstede en Haarlemmermeer) en op de bijbehorende websites.
http://www.haarlem105.vuurwerk.nl/
http://www.vloh.nl/

RONDZENDLIJST VERDEDIGINGSWERKEN
De Rondzendlijst Verdedigingswerken is gestart met elf abonnees. Het is er al wel gezellig, maar meer abonnees zijn welkom.
Deze rondzendlijst is bedoeld voor iedereen met een interesse in Nederlandse verdedigingswerken voor informatie-uitwisseling, discussie, verslagen en andere nieuwtjes. De rondzendlijst biedt o.a. ook de mogelijkheid om foto's uit te wisselen en een gezamenlijke evenementen agenda bij te houden waarbij je per e-mail een herinnering ontvangt.
De informatie pagina's zijn te vinden op:
http://www.rgaros.nl/verdedigingswerken/

MENNO
Sinds kort is auteur René benoemd tot Bijzonder Medewerker van de Stichting Menno van Coehoorn. Zijn taak zal bestaat uit het assisteren bij het maken en onderhouden van de toekomstige website van de stichting, het voorzien van satellietfoto's en het maken en aanleveren van digitale opnamen van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandsche Water Linie. De formele benoeming was nodig om enkele onkosten voor de werkzaamheden vergoed te kunnen krijgen.
Deze functie heeft geen gevolgen voor de onafhankelijkheid, het beheer en eigendom van de Stelling-site. Plannen om te komen tot een goede en voorbeeldige koppeling tussen de Coehoorn-site en de Stelling-site bestaan al langer en zullen ook uitgevoerd worden. Ook het plan om tot afspraken te komen voor het verzekeren van de continuiteit van de Stelling-site bestond al en zal binnenkort afgerond worden. Daarover later meer.
http://www.coehoorn.nl/

OVERIG
- Als de bezoekersaantallen zich dit jaar blijven doorzetten komen er dit jaar 16.000 bezoekers tegen 7000 vorig jaar! Het afsplitsen van de teller voor de Engelse versie is niet merkbaar.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gegeven kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)