Sluit [X]   
 

Fort Uitermeer in 1973: in gebruik gegeven aan 580 MunDepCie te Weesp

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-2-2021

Kazernes, magazijnen en infrastructuur

Artillerie Haarlem

Locatie:

-

Doel:

-

Personeel:

-

Historie:

-

Omschrijving:

De stad Haarlem ligt buiten de hoofdverdedigingslijn maar binnen het gebied van de Stelling en zeker binnen het gebied van Eerste Militaire Afdeling waarvan de Stelling-commandant ook commandant was. Door haar ligging tegen de duinen en de noodzaak van inundaties kwam de stad in het inundatie-terrein te liggen.
Vanuit Haarlem was er wel een sterke binding met de Stelling. Zo vielen alle forten in de sectoren Zaandam en Sloten onder de Eerst Aanwezend Ingenieur te Haarlem. Ook zouden de soldaten in kazernes in Haarlem in de forten van het westfront gelegerd worden.

Haarlem kreeg in 1245 stadsrechten maar had tot 1787 geen eigen permanent garnizoen. Uiteraard waren er wel onregelmatig strijdkrachten tijdelijk in de stad ingekwartierd omdat deze op doortocht waren of een opstand moesten voorkomen of neerslaan. Tot 1992 bleef er een militaire eenheid in de stad aanwezig.
Rond 1830 waren er 600-1000 militairen in de stad (ca. 2,5% van de bevolking) met 300-600 cavalerie paarden. Een relatief klein garnizoen maar met een grote invloed op het dagelijks leven van de burgers.

---

Vestingartillerie, waar was deze gelegerd?
De RgVA bezetting van Fort bij IJmuiden was (daarvoor?) gelegerd in de Ripperda Kazerne.

1886-1893 12de compagnie van het 4de Regiment Vestingartillerie in garnizoen kwam belast met verdediging van de kust en binnenwateren. o.a. Noordzeekanaal en de stranden tussen Zandvoort en IJmuiden, open batterijen
1893 oprichting Korps Pantserfortartillerie 12de Compagnie van het 4de Regiment Vestingartillerie wordt 2e Compagnie van het Korps PFA
in 1922 als 3de Compagnie ondergebracht bij Kustartillerie IJmuiden en verdween uit Haarlem

Gelegerd in de Stelling in Mei 1940
7de Depot Corps Bewakings Troepen (telefooncentrales Vijfhuizen en Hoofddorp)
Eerste Legerkorps (Haarlem e.o.)
- 12de Regiment Infanterie
- 7de Depot Bataljon
- depotbataljon van het 18de Regiment Infanterie
- troepen 9de Regiment Infanterie
- Staf van de 34ste Reserve Grenscompagnie
42ste Regiment Infanterie (Velsen en IJmuiden)
25ste Regiment Infanterie (Badhoevedorp=Schiphol?)

tijdens capitulatie 1940:
1 Eskadron pantserwagens (Badhoevedorp-Schiphol)
mitrailleurcompagnie van het 1ste bataljon 25ste Regiment Infanterie aan de Sloterweg 555. 5 doden en 5 gewonden. De woning bestaat niet meer, het stond op het stuk Sloterweg waar nu de Zwanenburgbaan ligt.

1939 bouw kazerne kustbatterijen IJmuiden bij Wijk aan Zee

Omgeving:

-

Eigenaar:

-

Gebruiker:

-

Gebruik:

-

Monument status:

-

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)