Sluit [X]   
 

Genieofficier Van Rijsbergen in 1895: vernieling hevelpijp voor vullen gracht te Westbeemster op Fort bij...

© 1999-2019, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 2-11-2019

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden.

Artillerie-Inrichtingen

Over Artillerie-Inrichtingen zijn 23 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
4 augustus 1679 oprichting affuitmakerij, later Constructiewerkplaatsen, in Delft
1887 reorganisatie, naam Artillerie Inrichtingen in gebruik
1895 begin bouw
1897-1899 verhuizing productiekern naar Hembrug
1912 wordt staatsbedrijf n.a.v. Bedrijvenwet
1913 verhuizing fabrieksbestuur uit Delft
1913 predikaat "Staatsbedrijf"
1916 apart productiegedeelte overzijde Noordzeekanaal
1917 nieuwe trotylfabriek overzijde Noordzeekanaal
1924-1926 verhuizing constructiewerkplaats uit Delft
1938 proefinstallatie mosterdgas
25 mei 1939 ongeval met gestort mosterdgas
1941 civiele productie afgescheiden als N.V. Nederlandsche Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen
1944 na staking stilgelegd en ontruimd
ca. 1950 ongeval met begraven leidingen mosterdgasinstallatie
1952 productie hervat
1957 bouw .50"-fabriek
1959 Staatsbedrijf wordt Naamloos Vennootschap
1967 ontploffing bij persen trotylpatroon in gebouw 418
1973 wordt Eurometaal N.V. (70% staat, 30% Dynamit Nobel AG) en inmiddels overgenomen N.V. Gereedschapswerktuigen Industrie Hembrug (100% Defensie)
16 mei 1975 verkoop Dienstwoningen, Havenstraat
1999 eigendom van Staat, Dynamit Nobel AG en Rheinmetall Euro B.V. (ieder 1/3de deel) naar 1/3de deel Staat en 2/3de deel Rheinmetall Euro B.V.
2003 sluiting Eurometaal

Dag 16 december

Voor vandaag 16 december zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand december

Voor de huidige maand december zijn 110 gebeurtenissen bekend:

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

24 december

25 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

31 december

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)