Sluit [X]   
 

Polderwerker Verhoeven in 1895: uitschrijving bevolkingsregister Beemster te Westbeemster op Fort bij Spijkerboor

© 1999-2019, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 2-11-2019

Historische kalender Stelling van Amsterdam.Historische Kalender

Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden.

Militaire Drinkwatervoorziening

Over Militaire Drinkwatervoorziening zijn 28 gebeurtenissen bekend:

TijdstipOmschrijving
1887 putboring in Sloten
1890 putboring tot 54 meter, na 7 dagen 100 m3 water
1897 tien boringen op kade ten noorden van fort tussen 42,5 en 52,8 m. diep
1898 600 meter noordelijker tien putten tussen 34,03 en 56,43 m. diep
1899 installatie en bronnen Ringvaart kade gereed, capaciteit 3500 m3/dag
1900 onteigening terrein Riekerpolder
1901 terrein Riekerpolder in bezit
1902 woningen voor machine personeel gebouwd
1902-1903 bouw eerste ontijzeringsinrichting
1904 bezinkvijver en pompstation gereed, capaciteit 15.000 m3/dag
1906-1907 aanleg verbindingleiding
1908 onteigening terrein t.b.v. uitbreiding
1908 uitbreiding met tweede ontijzeringsinrichting, tweede filterinstallatie en tweede reinwaterkelder
25 maart 1914 Koningin Van Oranje Nassau brengt bezoek
1935 of 1936 verplaatsing steiger voor waterschepen
1944 gebruiksklaar gemaakt in opdracht van de Duitse bezetter als noodvoorziening
ca. 1945-ca. 1950 motorenwerkplaats K.L.M. in machinegebouw
1948 plaatsing bergloods
1950-1996 bemand complex ("Station van de Luchtvaartdienst")
1953 bouw lage gebouwen op de plaats van filterinstallaties
ca. 1960-≥1980 504-1 Genie Depot en Verzamelplaats Compagnie Detachement Nieuwe Meer
ca. 1970 sloop tweede ontijzeringsinrichting
20 november 1972 niet RLD-deel In gebruik gegeven aan Complexcommandant Haagseweg
1978 bouw poortgebouw
3 september 1989 ontijzeringsinrichting e.a. gekraakt als Rijkshemelvaartdienst
1996-heden onbemand zendercomplex
2003-heden tevens vergader- en cursuslocatie Machinegebouw
zomer 2012 Noodverkeersleiding gerealiseerd?

Dag 16 december

Voor vandaag 16 december zijn 3 gebeurtenissen bekend:

Maand december

Voor de huidige maand december zijn 110 gebeurtenissen bekend:

1 december

2 december

3 december

4 december

5 december

6 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

12 december

13 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

19 december

20 december

21 december

22 december

23 december

24 december

25 december

26 december

27 december

28 december

29 december

30 december

31 december

Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.

Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.

Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Op Forteiland Pampus beleef je spannende verhalen en het mooiste terras. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)