Sluit [X]   
 

Patriotten 1787 in 1787: Patriotten Amsterdam vragen en krijgen toestemming van Commissie van Defensie...

© 1999-2019, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 30-5-2019

Colofon - Bronvermelding

AlgemeenBoekenNANHANIODSAWURArchieven

NHA

Het Noord-Hollands Archief, locatie Jansweg in Haarlem. (Foto: © René Ros, 2010)

Genoemd worden de inventarisnummers van gebruikte dossiers van de Noord-Hollands Archief (vh. Rijksarchief van Noord-Holland) met enkele van de onderwerpen in het betreffende dossier.

De volgende archieven zijn opgenomen in dit overzicht:

Archief Omschrijving
Locatie Kleine Houtweg
18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943
60 Krijgsraden van de Landmacht
84 Eerstaanwezend ingenieurs der Genie
85 Militaire School Haarlem, 1886-1897
164 Militaire Hospitalen te Amsterdam, Haarlem en Naarden 1852 - 1940
165 Garnizoenscommandant te Amsterdam 1858 - 1913
187 Rijksmarinewerf Amsterdam 1813-1913
224 Fragmentarisch archief van Duitse Militaire Instanties in 't Gooi 1940-1945
226 Provinciale Waterstaat, Provinciale Wegenplan
228 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland, 1931-1951
235 Strafgevangenis "Fort Spijkerboor" te Beemster 1942 - 1944, 1947 - 1950
237.1 Commandant der Genie in de 3e Stelling te Amsterdam (1865, 1867 - 1875)
237.3 Commandant in de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam 1878-1883
238 2e Genie Commandement te Amsterdam (1871) 1883-1940
239 Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam
245 Militair Gezag, 1945-1946
311 Militaire Afdelingen in Noord-Holland 1860-1922
354 Rijkswaterstaat in Noord-Holland, deel I (regionale directie), 1952-1980
355 Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten
388.2 Garnizoenscommando Amsterdam 1840-1973
388.5 Garnizoenscommando Haarlem 1937-1967
428 Hoofdofficier belast met de dienst der Genie te Amsterdam 1914-1919
456 Kabinet van de Commissaris van de Koningin 1943 - 1976
466 Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam, 1940-1949
497 Aktenbestanden Provinciale Griffie
548 Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder
553 Provinciale Waterstaat, 1911-1942
554 Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen
571 Genie aangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland juli-oktober 1940
572 Korps Rijkspolitie District Amsterdam 1955-1992 (1993)
616 Provinciale Waterstaat, 1943-1989
1038 Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk
1739 Oude Spaarndammerpolder onder Haarlem
1752 Houtrakpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2184 Gemeentepolitie te Beverwijk
3796 Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarndam
Locatie Jansstraat
  Gemeente Beverwijk
  Gemeente Haarlem
  Gemeente Haarlemmerliede
  Gemeente Uitgeest
  Gemeente Velsen

Archief 18, Provinciaal Bestuur, 1851-1943

Archief 60, Krijgsraden van de Landmacht

Archief 84, Eerstaanwezend ingenieurs der Genie

Archief 85, 85 Militaire School Haarlem, 1886-1897

Archief 164, Archieven van de Militaire Hospitalen te Amsterdam, Haarlem en Naarden 1852 - 1940

Archief 165, Archief van de Garnizoenscommandant te Amsterdam 1858 - 1913

Archief 187, Rijksmarinewerf Amsterdam 1813-1913

Archief 224, Fragmentarisch archief van Duitse Militaire Instanties in 't Gooi 1940-1945

Archief 226, Provinciale Waterstaat, Provinciale Wegenplan

Archief 228, Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland, 1931-1951

Archief 235, Gevangenis Fort Spijkerboor, 1942 - 1944, 1947 - 1950

Archief 237.1, Commandant der Genie in de 3e Stelling te Amsterdam (1865, 1867 - 1875)

Archief 237.3, Commandant in de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam 1878-1883

Archief 238, 2e Genie Commandement te Amsterdam (1871) 1883-1940

Archief 239, Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam

Archief 245, Militair Gezag, 1945-1946

Archief 311, Militaire Afdelingen in Noord-Holland 1860-1922

w.o. 4e Militaire Afdeling Haarlem, vanaf 1875 1e Militaire Afdeling Amsterdam.

Archief 354, Rijkswaterstaat in Noord-Holland, deel I (regionale directie), 1952-1980

Archief 355, Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten

Archief 388.2, Garnizoenscommando Amsterdam 1840-1973

Archief 388.5, Garnizoenscommando Haarlem 1937-1967

Archief 428, Hoofdofficier belast met de dienst der Genie te Amsterdam 1914-1919

Archief 456, Kabinet van de Commissaris van de Koningin 1943 - 1976

Archief 466, Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam, 1940-1949

Archief 497, Aktenbestanden Provinciale Griffie

Archief 548, Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder

Archief 553, Provinciale Waterstaat, 1911-1942

Archief 554, Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen

Archief 571, Genie aangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland juli-oktober 1940

Archief 572, Korps Rijkspolitie District Amsterdam 1955-1992 (1993)

Archief 616, Provinciale Waterstaat, 1943-1989

Archief 1038, Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk

Archief 1739, Oude Spaarndammerpolder onder Haarlem

Archief 1752, Houtrakpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Archief 2184, Gemeentepolitie te Beverwijk

Archief 3796, Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarndam

Destijds locatie Jansstraat

AvK

De ingang van het Noordhollands Archief locatie Jansstraat in Haarlem. (Foto: © René Ros, 2001)

* = wel aanwezig maar niet geraadpleegd of geen relevante rubrieken in het inventaris aangetroffen.

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op foto-site Flickr Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)